Altos e-Defter GİB Uyumlu Programlar Listesinde
MikBox/EDS (e-Defter Saklama) Kampanyası
GMS.NET e-Defter Modülü Kullanıcıları İçin Yıllık Abonelik Seçeneği
Hayırlı Olsun Kampanyası
Mesleğe Hoş Geldiniz Kampanyası
MikBox PYS
Özel entegratörden aktarılan faturaların muhasebe fişine entegrasyonu
e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.6.2 Değişiklikler (08/03/2023):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.Net Fatura > Gelir ve Gider kartlarına Konaklama Oranı, Konaklama Hesap Kodu ve Konaklama İstisna Kodu alanları eklendi. Tanımlanan bu bilgilerin fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Defter Beyan Sistemi Alış/Satış Tür Kodları, Gelir/Gider Kayıt Tür Kodları ve Gelir/Gider Kayıt Alt Tür Kodları GİB' in yapmış olduğu değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Gelir bilgi girişine Konaklama Vergisi Oranı ve Konaklama Vergisi Tutarı kolonları eklenerek Konaklama vergisi bilgilerinin de Defter Beyan Sistemine gönderilmesi sağlandı.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Mizan, Muavin ve Hesap Durumu raporlarına Gelir Stopaj Tutarı, Gider Stopaj Tutarı ve Konaklama Tutarı kolonları eklenerek bu bilgilerinde raporlanabilmesi sağlandı.
  Not: Bu kolonların görüntülenebilmesi için grid kolon ayarlarından aktif edilmesi gerekmektedir.
 • GMS.NET Bordro programımız ile SGK E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış işlemi gerçekleştirilirken SGK Meslek Kodlarının SGK sayfalarına aktarılamama problemi düzeltilmiştir. (Bu sorun SGK tarafından E-İşe Giriş ve Çıkış sayfalarında yapmış olduğu değişiklikten kaynaklanmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro programımızda yer alan puantaj takviminde hafta tatili günü tesbitinin çalışma gününü esas alınarak yapılması yöntemi aktif hale getirilmiştir. (Eski yöntemi kullanmak isteyen kullanıcılarımız Firma Ayarlarında yer alan puantaj ayarlarının 40. seçeneğini işaretleyebilirler).
 • GMS.NET Bordro Modülü Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekranı ve Muhtasar Beyannamede yer alan 5746 ve 4691 teşvik sekmesine Asgari Ücret Vergi İndirimleri sonrası vergisi 0 (sıfır) olan personellerinde yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Güncelleme ile ilgili sorun yaşayan Eset Antivirüs uygulamalarını kullanan kullanıcılarımız bu linkten yardım alabilirler.
GMS.NET 6.6.1 Değişiklikler (08/02/2023):
 • FORMBA, FORMBS Bildirimleri ve Turizm Beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • GMS.NET > Fatura menüsüne e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri modülü eklenmiştir. Bu modül sayesinde, anlaşmalı olduğumuz özel entegratörler üzerinden gelen ve giden e-Faturalar ile GİB. e-Arşiv Portal (İnteraktif) üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaları program içerisine online olarak indirilerek veya anlaşmalı olmadığımız tüm entegratörlerin faturalarını UBL dosyadan aktarma yöntemiyle doğrudan muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi veya indirilen bu faturaların fatura modülüne aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET > Fatura > Entegrasyon Genel Hesap Kodları formu ile e-Fatura Bilgi Eşleştirme formuna Konaklama Vergisi sekmesi eklenmiştir. Bu sekmelerden fatura muhasebe entegrasyonunda kullanılmak üzere Konaklama Vergisi muhasebe hesap kodu tanımlanabilmektedir.
 • GMS.NET e-Fatura entegrasyonunda Konaklama Vergisi ile ilgili düzenlememeler yapılmıştır.
 • GMS.NET Araçlar > Dosyadan Veri Aktarımı > Fatura Aktarımı seçimi ile birlikte Konaklama Vergisi bilgilerinin Excel’den aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabı ekranına Asgari Ücret Vergi İstisna alanları eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
GMS.NET 6.6.0 Değişiklikler (12/01/2023):
 • Beyanname yıllık parametreleri güncellendi.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • “GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’ne 7338 Sayılı Kanun ile VUK’na eklenen Geçici 32. Madde kapsamında yapılabilecek tek seferlik Yeniden Değerleme uygulaması hesaplamaları eklenmiştir.
  Kullanım ile ilgili dokümana erişmek için tıklayınız.
  7338 Sayılı Kanun ile VUK Mükerrer 298 Md.’ne eklenen Ç bendi kapsamında yapılabilecek yeniden değerleme ile ilgili hesaplamalar ve dökümler bu güncellemede yer almamaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmaların bir sonraki güncellemeye kadar tamamlanması planlanmaktadır.”
 • GMS.Net Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formundan, GİB. e-Arşiv Portal (İnteraktif) üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların (CTRL + F4) kısayol tuşu ile GMS.Net programına indirilebilmesi ve indirilen bu faturaların muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Konaklama vergisi ile ilgili olarak, 28.12.2022 günü yayınlanan GİB (ebelge.gib.gov.tr) duyurusuna istinaden 3 adet konaklama vergisi içerikli fatura tipi senaryosu oluşturulmuştur;

  Buna paralel olarak;
  1. GMS.Net programında fatura satırlarına Konaklama Vergisi Oranı, Konaklama Vergisi Tutarı, Konaklama Vergisi İstisna Kodu ve Konaklama Vergisi Muhasebe Hesap Kodu Kolonları eklenmiştir.
  2. Konaklama Vergisi Faturası olarak yeni bir fatura türü eklenmiştir.
  3. e-Fatura UBL içeriğine Konaklama Vergisi ile ilgili alanlar eklenerek e-Fatura ile birlikte bu bilgilerin gönderilmesi sağlanmıştır.

  Konaklama Vergisi ile ilgili oluşan senaryolar şu şekildedir;

  Fatura Tipi : SATIŞ
  Hem KDV hem de Konaklama Vergisi (0059) tutarları fatura satırlarına ve fatura toplama eklenir.

  Fatura Tipi: ISTISNA
  Eğer fatura tipi istisna ise fatura içerisine tanımlanan konaklama vergisinin (0059) oranı ve tutarı sıfır olmalıdır. Konaklama Vergisi istisnası için 001 - Diplomatik İstisna tanımı seçilmelidir. KDV tanımının sıfır olması ya da olmaması durumu oluşturulan faturaya göre değişkenlik gösterebilir. Eğer KDV sıfır ise KDV için de KDV İstisna kodu- sebebi girilmelidir.

  Fatura Tipi: KONAKLAMAVERGISI
  e-Faturada bu tip seçilirse; faturaya yalnızca Konaklama Vergisi (0059) tanımlanır. KDV tanımı sıfırdır. Fakat KDV için bir istisna tanımı gerekmez zira tip KONAKLAMAVERGISI' dir ve amaç yalnızca bu vergiyi faturalaştırmaktır.
 • İrsaliye satırlarına Excel’den satır kopyalama özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2023 -30 Haziran 2023 dönem aralığında kullanılacak olan Asgari Ücret, vergi istisnaları ve (Hazine ve Maliye Bakanlığı 05.01.2023 Tarih 1 Sıra numaralı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine İstinaden) Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellenmiştir.
 • Yemek yardımlarında uygulanacak olan günlük SGK istisnası 2023/3 sayılı SGK genelgesi ile 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL olarak açıklanmıştır. (SGK yönetim kurulu tarafından yeni oran ve tutar belli olduğu zaman gerekli güncelleme yapılacaktır).
GMS.NET 6.5.9 Değişiklikler (12/12/2022):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1) ve 2 No' lu KDV (KDV2) beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Defter Beyan Sistemi' ne eklenen 227 ve 627 kodlar eklendi.
 • Fiş girişinde, Fiş Satırlarında Toplu Atama/ Değiştirme Sihirbazı' na Belge Türü + Belge Tarihi + Belge No + Ödeme Türü atama/ değiştirme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasında yer alan Yemek Ücretlerinde (Nakit ve Yemek Kartları) 01 Aralık 2022 tarihi ve sonrası uygulanacak olan SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnaları ile ilgili olarak gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Firma İşyeri Puantaj Ayarları Puantaj (3) sekmesine Yemek Kartlarında 2022 Aralık ve Sonrası SGK Prim İstisnası Uygulanmasın ve Yemek Kartlarında 2022 ve Sonrası Kdv Dikkate Alınarak Vergi İndirimi Uygulansın ayar seçenekleri eklenmiştir.
GMS.NET 6.5.8 Değişiklikler (21/11/2022):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Beyanname gönderim işlemlerinde, istenen sayıda beyanname içeren paket oluşturulması ve oluşturulan bu paketlerin tümünün, aralarında istenen süre kadar beklenip otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formuna gelen faturalar için liste modu olarak GİB e-Arşiv Fatura Listesi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasına El. D.Gaz. I.Gid. (Elektirik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri) eklenmiştir. Bu ilave ile ilgili olarak Net ve Brüt hesaplamalarda SGK ve Vergi istisnası uygulaması ve Hesap Pusullarında bu ilavenin yer alması için gerekli çalışma yapılmıştır.