Sürüm Tarihcesi


GMS.NET 6.6.5 Değişiklikler (15/05/2023):

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi' nde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2023 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı. Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız.
 • Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları formunda yer alan Cari Yıl ve Bir Önceki Yıl seçeneğinin çalışması ile ilgili düzeltme yapıldı.
  Önemli Not: Kullanıcılarımızın bu seçeneği kullanabilmeleri için, MikroKomServis sürümünün 6.6.5 ve üstü olması gereklidir. MikroKomServis, bir Windows Servisi olduğundan ve kullanılmakta olduğundan, güncelleme ile otomatik olarak yükseltilmez. Kullanıcılarımızın öncelikle mevcut eski sürüm MikroKomServis' i kaldırıp , yeni versiyon MikroKomServis' i indirip, Servisi Kur seçeneğini işletmeleri gereklidir. Bunun sonucunda Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları formunda Sistemdeki MikroKomServis Sürümü: 6.6.5 görmeleri gerekmektedir.
 • TEFE/ Yİ ÜFE Endeksleri ve Yeniden Değerleme Oranları formlarına Web Servis üzerinden bilgi güncelleme seçenekleri eklendi.
 • AED, AZN, KRW, QAR Döviz kurlarının TCMB üzerinden güncellenmesi sağlandı. Bu döviz kurlarının eski tarihli bilgileri 2005 yılından günümüze MikroKom Web Servislerine eklendi.
 • Fiş Girişi sağ fare menüsüne Kur Güncelle işlevi eklendi. Bu işlevin çalışmasındaki amaç, kopyalanmış bir dövizli fişin tüm satırlarındaki kur bilgilerinin otomatik olarak güncellenip, satırdaki TL Borç ve Alacak bilgilerinin yeniden hesaplanmasıdır.
 • GMS.NET, İhraç Kayıtlı ve İstisnalı faturaların muhasebe entegrasyonu ile ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna bağlı olarak;
  • GMS.NET, Entegrasyon Genel Hesap Kodları ekranına KDV İstisna Kodu ile Diğer KDV Hesap Kodu (İhraç Kayıtlı) alanları eklenerek İstisna Koduna göre 602 - Diğer Gelirler hesabı ile 192 - Diğer KDV hesap kodu tanımı yapılabilmesi sağlandı.
  • Fatura muhasebe entegrasyonda kullanılmak üzere stok kartına Yurtiçi İhraç Kayıtlı Satış Hesap Kodu ile Yurtiçi İhraç Kayıtlı Alış Hesap Kodu alanları eklendi.
  • İhraç Kayıtlı satış faturalarının entegrasyonunda 192-Diğer KDV tutarının da muhasebe fişine kaydedilmesi sağlandı.
 • GMS.NET > e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri formu Bilgi Eşleştirme ekranına KDV İstisna Kodu bilgisi eklenerek İstisna Koduna göre hesap kodu tanımlanabilmesi sağlandı.
  Not: İhraç Kayıtlı faturaların entegrasyonu ile ilgili yapılan geliştirmeler e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri formundan yapılan muhasebe entegrasyonları içinde geçerlidir.

GMS.NET 6.6.4 Değişiklikler (18/04/2023):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
  Önemli Not: Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesini, 6.6.4 güncellemesinden kaydetmiş ancak göndermemiş kullanıcılarımız, beyanname gönderiminde hata almadan gönderim yapabilmek için, beyannamelerini bir kez açıp, kaydedip, sonrasında paketleyip göndermelidirler.
 • 7440 Sayılı Kanun ile ilgili olarak Matrah Artırımı hesapları eklendi.
 • Demirbaş Yeniden Değerleme Seçenek Girişi formuna Toplu Seçenek Değiştir işlevi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü Personel Kanun numaraları arasına 17.04.2023 tarihli e-Beyanname güncellemesiyle eklenen 15510 nolu Kanun (15510-SGDP-5510 Sayılı Kanun Geçici 95. Madde) eklenmiştir. EYT kapsamında emeklik olup aynı işyerinde çalışmaya başlıyan personelin %5 işveren prim teşviklerinden yararlanması için bu kanun numarası seçilmelidir.
 • 15510 kanun ile ilgili olarak puantaj hesaplamalarında ve e-Beyanname modülünde gerekli güncelleme yapılmıştır.

GMS.NET 6.6.3 Değişiklikler (11/04/2023):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 1 No' lu KDV (KDV1), 4 No' lu KDV (KDV4) ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’ nde VUK Mükerrer 298 Md. Ç Bendi kapsamında yapılacak sürekli yeniden değerleme ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden Değerleme işlemlerine başlamadan önce konu ile ilgili geniş açıklamaların yer aldığı GMS.NET Yazılımında VUK 298/Ç Maddesi Kapsamında İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi başlıklı dokümanın okunmasını öneririz.
 • Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları' na, dönem seçimi için, "Cari yıl", "Cari Yıl ve Bir Önceki Yıl" seçenekleri eklendi.
  Cari yıl ile kastedilen içinde bulunduğumuz takvim yılı, Cari yıl ve bir önceki yıl ile kastedilen ise içinde bulunduğumuz takvim yılı ve bir önceki yıl anlamına gelmektedir.
  Özel Hesap Dönemi bulunan firmaların dönemleri için dönem seçimi şu şekilde işleyecektir:
  Cari yıl seçildiğinde, içinde bulunduğumuz takvim yılının 2023 olduğunu kabul edelim. 01.01.2023 yılı bulunur. 01.01.2023 yılını kapsayan dönemin yedeği alınır.
  Önemli Not: Kullanıcılarımızın bu seçeneği kullanabilmeleri için, MikroKomServis sürümünün 6.6.3 ve üstü olması gereklidir. MikroKomServis, bir Windows Servisi olduğundan ve kullanılmakta olduğundan, güncelleme ile otomatik olarak yükseltilmez. Kullanıcılarımızın öncelikle mevcut eski sürüm MikroKomServis' i kaldırıp , yeni versiyon MikroKomServis' i indirip, Servisi Kur seçeneğini işletmeleri gereklidir. Bunun sonucunda Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları formunda Sistemdeki MikroKomServis Sürümü: 6.6.3 görmeleri gerekmektedir.
 • Toplu Muavin Dökümü seçeneklerine varsayılan olarak değeri Evet olan Hesap Değiştiğinde Sayfa Başı Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • GMS.Net > Fatura > İhracat Faturası KDV İstisna Kodlarına 338 - İmalatçıların Mal İhracatları kodu eklenmiştir. Buna istinaden Stok Kartına İhracat KDV İstisna Kodu ile Fatura Tanım ve Seçenekler menüsüne Varsayılan İhracat KDV İstisna Kodu alanı eklenerek seçime göre bu bilgilerin fatura satırlarına otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Bordro Modülü Personel Sicil Kartlarında yer alan Son Çalışma Dönem Devirleri alanına aynı ayda çıkıp giren (Emeklilik/EYT) yada nakil olan personellerin Asgari ücret vergi indirimlerinin hesabında kullanılmak üzere Devreden Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi ve Devreden Asgari Ücret Damga Vergisi Matrah İndirimi tutarlarının girileceği alanlar eklendi. Personelin çıkışında ve girişinde Asgari Ücret Vergi İndirimleri Uygulansın seçeneği seçili olarak puantajlarının yapılması gerekmektedir.
 • Aynı zamanda Devreden Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi ve Devreden Asgari Ücret Damga Vergisi Matrah İndirimlerinin Personel Çoğalt ve Aktarma işlemlerinde de aktarılabilme özelliği eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.

GMS.NET 6.6.2 Değişiklikler (08/03/2023):

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.Net Fatura > Gelir ve Gider kartlarına Konaklama Oranı, Konaklama Hesap Kodu ve Konaklama İstisna Kodu alanları eklendi. Tanımlanan bu bilgilerin fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Defter Beyan Sistemi Alış/Satış Tür Kodları, Gelir/Gider Kayıt Tür Kodları ve Gelir/Gider Kayıt Alt Tür Kodları GİB' in yapmış olduğu değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Gelir bilgi girişine Konaklama Vergisi Oranı ve Konaklama Vergisi Tutarı kolonları eklenerek Konaklama vergisi bilgilerinin de Defter Beyan Sistemine gönderilmesi sağlandı.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Mizan, Muavin ve Hesap Durumu raporlarına Gelir Stopaj Tutarı, Gider Stopaj Tutarı ve Konaklama Tutarı kolonları eklenerek bu bilgilerinde raporlanabilmesi sağlandı.
  Not: Bu kolonların görüntülenebilmesi için grid kolon ayarlarından aktif edilmesi gerekmektedir.
 • GMS.NET Bordro programımız ile SGK E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış işlemi gerçekleştirilirken SGK Meslek Kodlarının SGK sayfalarına aktarılamama problemi düzeltilmiştir. (Bu sorun SGK tarafından E-İşe Giriş ve Çıkış sayfalarında yapmış olduğu değişiklikten kaynaklanmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro programımızda yer alan puantaj takviminde hafta tatili günü tesbitinin çalışma gününü esas alınarak yapılması yöntemi aktif hale getirilmiştir. (Eski yöntemi kullanmak isteyen kullanıcılarımız Firma Ayarlarında yer alan puantaj ayarlarının 40. seçeneğini işaretleyebilirler).
 • GMS.NET Bordro Modülü Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekranı ve Muhtasar Beyannamede yer alan 5746 ve 4691 teşvik sekmesine Asgari Ücret Vergi İndirimleri sonrası vergisi 0 (sıfır) olan personellerinde yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Güncelleme ile ilgili sorun yaşayan Eset Antivirüs uygulamalarını kullanan kullanıcılarımız bu linkten yardım alabilirler.

GMS.NET 6.6.1 Değişiklikler (08/02/2023):

 • FORMBA, FORMBS Bildirimleri ve Turizm Beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • GMS.NET > Fatura menüsüne e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri modülü eklenmiştir. Bu modül sayesinde, anlaşmalı olduğumuz özel entegratörler üzerinden gelen ve giden e-Faturalar ile GİB. e-Arşiv Portal (İnteraktif) üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaları program içerisine online olarak indirilerek veya anlaşmalı olmadığımız tüm entegratörlerin faturalarını UBL dosyadan aktarma yöntemiyle doğrudan muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi veya indirilen bu faturaların fatura modülüne aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET > Fatura > Entegrasyon Genel Hesap Kodları formu ile e-Fatura Bilgi Eşleştirme formuna Konaklama Vergisi sekmesi eklenmiştir. Bu sekmelerden fatura muhasebe entegrasyonunda kullanılmak üzere Konaklama Vergisi muhasebe hesap kodu tanımlanabilmektedir.
 • GMS.NET e-Fatura entegrasyonunda Konaklama Vergisi ile ilgili düzenlememeler yapılmıştır.
 • GMS.NET Araçlar > Dosyadan Veri Aktarımı > Fatura Aktarımı seçimi ile birlikte Konaklama Vergisi bilgilerinin Excel’den aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabı ekranına Asgari Ücret Vergi İstisna alanları eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.

GMS.NET 6.6.0 Değişiklikler (12/01/2023):

 • Beyanname yıllık parametreleri güncellendi.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • “GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’ne 7338 Sayılı Kanun ile VUK’na eklenen Geçici 32. Madde kapsamında yapılabilecek tek seferlik Yeniden Değerleme uygulaması hesaplamaları eklenmiştir.
  Kullanım ile ilgili dokümana erişmek için tıklayınız.
  7338 Sayılı Kanun ile VUK Mükerrer 298 Md.’ne eklenen Ç bendi kapsamında yapılabilecek yeniden değerleme ile ilgili hesaplamalar ve dökümler bu güncellemede yer almamaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmaların bir sonraki güncellemeye kadar tamamlanması planlanmaktadır.”
 • GMS.Net Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formundan, GİB. e-Arşiv Portal (İnteraktif) üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların (CTRL + F4) kısayol tuşu ile GMS.Net programına indirilebilmesi ve indirilen bu faturaların muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Konaklama vergisi ile ilgili olarak, 28.12.2022 günü yayınlanan GİB (ebelge.gib.gov.tr) duyurusuna istinaden 3 adet konaklama vergisi içerikli fatura tipi senaryosu oluşturulmuştur;

  Buna paralel olarak;
  1. GMS.Net programında fatura satırlarına Konaklama Vergisi Oranı, Konaklama Vergisi Tutarı, Konaklama Vergisi İstisna Kodu ve Konaklama Vergisi Muhasebe Hesap Kodu Kolonları eklenmiştir.
  2. Konaklama Vergisi Faturası olarak yeni bir fatura türü eklenmiştir.
  3. e-Fatura UBL içeriğine Konaklama Vergisi ile ilgili alanlar eklenerek e-Fatura ile birlikte bu bilgilerin gönderilmesi sağlanmıştır.

  Konaklama Vergisi ile ilgili oluşan senaryolar şu şekildedir;

  Fatura Tipi : SATIŞ
  Hem KDV hem de Konaklama Vergisi (0059) tutarları fatura satırlarına ve fatura toplama eklenir.

  Fatura Tipi: ISTISNA
  Eğer fatura tipi istisna ise fatura içerisine tanımlanan konaklama vergisinin (0059) oranı ve tutarı sıfır olmalıdır. Konaklama Vergisi istisnası için 001 - Diplomatik İstisna tanımı seçilmelidir. KDV tanımının sıfır olması ya da olmaması durumu oluşturulan faturaya göre değişkenlik gösterebilir. Eğer KDV sıfır ise KDV için de KDV İstisna kodu- sebebi girilmelidir.

  Fatura Tipi: KONAKLAMAVERGISI
  e-Faturada bu tip seçilirse; faturaya yalnızca Konaklama Vergisi (0059) tanımlanır. KDV tanımı sıfırdır. Fakat KDV için bir istisna tanımı gerekmez zira tip KONAKLAMAVERGISI' dir ve amaç yalnızca bu vergiyi faturalaştırmaktır.
 • İrsaliye satırlarına Excel’den satır kopyalama özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2023 -30 Haziran 2023 dönem aralığında kullanılacak olan Asgari Ücret, vergi istisnaları ve (Hazine ve Maliye Bakanlığı 05.01.2023 Tarih 1 Sıra numaralı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine İstinaden) Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellenmiştir.
 • Yemek yardımlarında uygulanacak olan günlük SGK istisnası 2023/3 sayılı SGK genelgesi ile 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL olarak açıklanmıştır. (SGK yönetim kurulu tarafından yeni oran ve tutar belli olduğu zaman gerekli güncelleme yapılacaktır).

GMS.NET 6.5.9 Değişiklikler (12/12/2022):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1) ve 2 No' lu KDV (KDV2) beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Defter Beyan Sistemi' ne eklenen 227 ve 627 kodlar eklendi.
 • Fiş girişinde, Fiş Satırlarında Toplu Atama/ Değiştirme Sihirbazı' na Belge Türü + Belge Tarihi + Belge No + Ödeme Türü atama/ değiştirme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasında yer alan Yemek Ücretlerinde (Nakit ve Yemek Kartları) 01 Aralık 2022 tarihi ve sonrası uygulanacak olan SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnaları ile ilgili olarak gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Firma İşyeri Puantaj Ayarları Puantaj (3) sekmesine Yemek Kartlarında 2022 Aralık ve Sonrası SGK Prim İstisnası Uygulanmasın ve Yemek Kartlarında 2022 ve Sonrası Kdv Dikkate Alınarak Vergi İndirimi Uygulansın ayar seçenekleri eklenmiştir.

GMS.NET 6.5.8 Değişiklikler (21/11/2022):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Beyanname gönderim işlemlerinde, istenen sayıda beyanname içeren paket oluşturulması ve oluşturulan bu paketlerin tümünün, aralarında istenen süre kadar beklenip otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formuna gelen faturalar için liste modu olarak GİB e-Arşiv Fatura Listesi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasına El. D.Gaz. I.Gid. (Elektirik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri) eklenmiştir. Bu ilave ile ilgili olarak Net ve Brüt hesaplamalarda SGK ve Vergi istisnası uygulaması ve Hesap Pusullarında bu ilavenin yer alması için gerekli çalışma yapılmıştır.

GMS.NET 6.5.7 Değişiklikler (17/10/2022):

 • Fatura> Tanım ve Seçenekler> e-Fatura sekmesi altına e-Belge Kayıtlı Kullanıcıları Çevrimiçi Kontrol Edilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde e-Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında ilgili TCKN/VKN' nin kayıtlı kullanıcılar arasında olup olmadığı, MikroKom Web Servisleri üzerinden çevrimiçi olarak kontrol edilecektir. Bu sayede Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları veya Kayıtlı e-İrsaliye Kullanıcıları listesi güncel olmasa dahi hatasız bir şekilde ayrım yapılabilecektir.
  Bu ayarın varsayılan değeri seçilidir. Kontrolü çevrimiçi yapmak istemeyen kullanıcılarımız bu ayarı kaldırabilirler.
 • Tanımlar> Dönemsel Tanımlar> KDV Hesap Kodları tanımları arasına İade Edilmesi Gereken KDV Hesap Kodu eklendi.
  İade Edilmesi Gereken KDV' yi takip etmek isteyen kullanıcılarımız bu seçeneği doldurduğu taktirde, KDV1 tahakkuk fişi oluşturulurken, KDV1 beyannamesindeki Sonuç Hesapları sekmesindeki, İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi değeri ilgili hesaba borç kaydedilecek, aynı tutar Devreden KDV hesabına alacak olarak kaydedilecektir.
  Kullanıcılarımız, bu hesabın tanımlanmasında, @YYYY, @YY, @AA değerlerini kullanabilirler .
  2022 yılının 10. ayı için bu değerler:
  @YYYY : 2022,
  @YY : 22,
  @AA : 10
  değerini alacaktır.
  Örnek olarak, 136.@YY.@AA şeklinde bir tanım yapıldığında, 136.22.10 hesabı kullanılacaktır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı formunda, İşlem Kodu Tanımları kısmında, Karşı Hesap Kodu tanımında @YYYY, @YY, @AA değerlerinin kullanılmasına izin verildi.
  Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse,
  Banka ekstresi açıklamasında, K900460 geçtiğinde(Kredi No), Fiş Satır Açıklaması: XBANK Kredi Ödemesi, Karşı Hesap Kodu : 303.@YY.@AA olsun şeklinde bir tanım yapıldığında, GMS.NET, XBank ekstresini tarayacak, satırda K900460 geçtiğinde, Fiş Satır Açıklamasını XBANK Kredi Ödemesi yapacak, Karşı Hesap Kodu olarak ise, banka ekstresindeki ilgili hareketin tarihini kullanarak (12.10.2022 olduğunu kabul edelim) 303.22.10 değerini atayacaktır.
 • GMS.Net > Fatura Modülü Sağ Tuş Menüsüne Fişi Göster seçeneği eklendi. Böylece entegre edilmiş Faturaların fişlerinin fatura listesinden görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri formu Sağ Tuş Menüsüne Fişi Göster seçeneği eklendi Böylece entegre edilmiş Faturaların fişlerinin fatura listesinden görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri formuna Sadece Fiş Bakiyesi Tutmayan e-Faturalar Listelensin seçeneği eklenerek entegrasyon sonucunda sadece fiş bakiyesi tutmayan faturaların listelenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri > Fatura listesine Fiş No kolonu eklenerek faturanın entegre edildiği Fiş numarasının listede gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.Net e-Fatura İndirme işlemleri formundan entegre edilmiş ve fişteki bakiyesi tutmayan faturaların listede farklı renkte gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > G.İ.B e-Arşiv Fatura Listesi formu > Giden Fatura listesine İptal / İtiraz Durumu bilgisi eklendi. Seçime göre İptal / İtiraz edilmiş faturaların listede getirilmemesi sağlandı.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Fatura menüsüne Fatura KDV Raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Cari kartlarına satış faturalarında vade tarihinin otomatik olarak hesaplanıp gelmesi için vade günü giriş alanı eklendi.

GMS.NET 6.5.6 Değişiklikler (13/09/2022):

 • Mesai saatleri dışında lisans kontrolü yapılmadan çalışmaya izin verecek düzenleme yapıldı.
 • İkinci sınıf işletmelerde, gelir/ gider girişinde nihai tüketici ad soyad alanlarını açıklama alanına aktaran ayar eklendi.
 • Yeni Firma Aç formuna Yeni Kurulmuş Firma Aç seçeneği eklendi. Mevcut cari yılda kurulmuş bir firma için bu seçenek kullanılarak mali dönem oluşturulabilir. Örneğin, 15.11.2022 tarihinde kurulmuş bir firma için doğru mali dönem 01.11.2022 - 31.12.2022 şeklinde olmalıdır. Bu şekilde açılacak mali döneme sahip firma e-Defter' e tabi ise, oluşturulacak defter ve beratlar doğru olacak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doğru kabul edilecektir.
  Mevcut Tasfiye Başlangıç Dönemi Aç seçeneği ile de benzer bir dönem oluşturulabilir ancak aradaki fark, Tasfiye döneminin başlangıç günü 01 dışında herhangi bir gün de olabilir. Örneğin 12.11.2022 şeklinde de olabilir. Bu durumda mali dönem 12.11.2022 - 31.12.2022 şeklinde olmalıdır ancak yeni kurulmuş firmada mali dönemin başlangıcı ayın başından farklı olamaz. Bu sebeple yeni kurulmuş firmaların mali dönemlerinin oluşturulmasındaki olası kullanıcı hatalarını en aza indirgemek için bu şekilde bir seçenek eklenmiştir.
 • GMS.NET Fatura > Entegrasyon Genel Hesap Kodları tanımlarına İndirilecek KDV Hesap Kodu (Tevkifat) kolonu eklendi. Tevkifatlı Alış Faturaları için bu alana hesap kodu tanımlanması durumunda muhasebe entegrasyonunda KDV ve Tevkifat KDV tutarının ayrı satırlarda muhasebeleştirilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Fatura > Tanım ve Seçenekler > Fatura Diğer Ayarlar sekmesinde bulunan fatura ayarlarına
  * Fatura satırlarında Miktar ve Birim boş geçilemesin
  GMS.NET İrsaliye > Tanım ve Seçenekler > İrsaliye sekmesinde bulunan İrsaliye ayarlarına
  * Sevk Tarihi Boş ise Sevk Tarihi İrsaliye Tarihi olsun
  seçim parametreleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro’da Personel Çoğalt ve Diğer Firmalardan Personel Aktar işlemi sırasında çıkışı yapılmış ve puantajı hesaplatılmış personellerin aynı yada sonraki aya girişi yapılan işyerine Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahın aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranınnda yer alan Yemek Ücreti ödeme seçenekleri Nakit Ödeme, Yemek Kartı (Kdv Dahil Tutar) ve İşyeri Tanımlı olarak detaylandırıldı. Yapılan bu detaylandırma ile Aynı işyerinde hem nakit ödeme hemde Yemek Kartı seçenekleri kullanılabilecek.

GMS.NET 6.5.5 Değişiklikler (11/08/2022):

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde, GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Muavin formuna Tevkifat kodu filtreleme özelliği eklendi. Muavin ve Toplu Muavin Raporlarına KDV ve Tevkifat bilgileri eklendi.
 • 2. Sınıf İşletmelerde, 1 No' lu KDV (KDV1) beyanname hesaplatılmasında 108- Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV hesaplaması Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri dikkate alacak şekilde geliştirildi ve 109- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV değerinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Faturası Listesi Excel dökümünde GİB' in yapmış olduğu düzenlemelere paralel olarak İade Hakkı Doğuran İşlem Türü değerinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Alış İade Faturasına TEVKIFATIADE e-Fatura Türü eklendi. Buna istinaden Tevkifatlı Alış İade Faturalarında; e-Fatura UBL içeriğinin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği' nin ilgili maddelerine göre oluşturulması sağlandı.
 • Fatura, İrsaliye ve e-Serbest Makbuzu girişi ile Fatura Listesi, İrsaliye Listesi ve e-Serbest Meslek Makbuzu Listesine Otomatik Belge No Tamamlama kısayol tuşu eklendi. Bu sayede girilen belge numarasının otomatik olarak 16 haneye tamamlanması sağlandı. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak Belge No MKR201600000157 haline getirilebilmektedir.

  Belge No Tamamla işlevi için kısayollar şunlardır: Ctrl + Alt + B veya Ctrl + "
  (Ctrl tuşu ile birlikte klavyede 1 tuşunun solunda kalan tuş birlikte basılarak çalışmaktadır.
  Tuşun klavye üzerinde nerede olduğunu görmek için lütfen tıklayınız:    Q Klavyede    F Klavyede)
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümüne Vakıf Katılım Maaş Dosyası formatı eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Toplu Rapor Bitiş Tarihi Kontrolü Ekranı’nın Microsoft Excel’e aktarılabilme özelliği eklendi.

GMS.NET 6.5.4 Değişiklikler (19/07/2022):

 • Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.Net / Fatura / e-Fatura İndirme İşlemleri formuna Muhasebe Entegrasyonu liste modu eklendi. Bu sayede indirilen faturaların Muhasebe Hesap Kodları tanımlanarak faturaları içeri almadan doğrudan Muhasebe Fişi oluşturulabilmesine olanak sağlandı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar listesinin anlaşmalı entegratörden bağımsız olarak MikroKom üzerinden indirilebilmesi sağlandı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar listesinin güncel olmaması durumunda İrsaliye Listesi formuna giriş yapıldığında kullanıcı onaylı olarak güncellenebilmesi özelliği eklendi.
 • e-İrsaliye ve e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar listesinin güncellenmesi ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar Listesine arama ve filtreleme özelliği eklendi.
 • e-İmza kütüphaneleri sürümü, son sürüm olan 2.3.11.1' e güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 2022 Temmuz/Aralık dönem aralığında kullanılacak olan Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı bordro parametreleri güncellenmiş ve yeni belirlenen Asgari Ücret tutarlarına göre Asgari Ücret Vergi İndirim hesaplamaları için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 Temmuz/Aralık dönemine ait Yurt İçi Harcırah dilimleri, Yemek ve Yol Yardımı vergi istisna tutarları güncellendi.

GMS.NET 6.5.3 Değişiklikler (08/06/2022):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1) ve 2 No' lu KDV (KDV2) beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Mikrokom e-Defter modülüne mali mühür dışındaki cihazlardan da e-Defter beratlarının gönderilebilmesi, durumlarının sorgulanabilmesi ve berat alındılarının indirilebilmesi özelliği eklendi. Ayrıca seçili dönem üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılarak Sadece Seçili Ayın Defter Raporu Beratını Sorgula, Tüm Ayların Defter Raporu Beratlarını Sorgula özelliği eklendi.
 • GMS.NET KDV1 Beyannamesi Sonuç Hesapları tabında yer alan Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel'in GİB'dan getirilebilme özelliği eklendi. Bu veriyi belirtilen veri alanın başında yer alan butona tıklayarak GİB'den getirebilirsiniz
 • GMS.NET Bordro İşyerine Ait E-İşlemler menüsünde yer alan SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresi (e-SGK Şifre) ve SGK E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay sayfası girişlerinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan Garanti Bankası Ibanlı versiyonu güncellendi ve Albaraka Türk (v2) Maaş Dosyası formatı eklendi.

GMS.NET 6.5.2 Değişiklikler (25/04/2022):

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde, GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Faydalı Ömür Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Toplu Muavin Dökümü’ ne Şube Kodu ve Masraf Merkezi filtreleme seçeneği eklendi. Aynı ekranda yer alan tutar ve bakiyeli Excel dökümlerine Döviz tutar ve bakiye kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsüne Şube Seçimli Ücret Hesap Pusulası raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Araçlar menüsüne KBC Muhasebe Hareket Listesi raporu eklendi. KBC Muhasebe Hareket listesi raporunu Excel’e Fiş Aktarımı için aktar seçeneği ile aktararak GMS.NET Fiş İşlemleri ekranında yer alan Dosyadan Fiş Aktarımı ile Muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

GMS.NET 6.5.1 Değişiklikler (06/04/2022):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Firma Bilgileri > Ortaklar formuna Yurt İçi Mukimi/ Yurt Dışı Mukimi alanı eklendi. Bu alan, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi' ne aktarılmaktadır. Yeni eklenen alanın varsayılan değeri Yurt İçi Mukimi olarak ayarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılarımız, beyanname hesaplatılırken tüm firmalarda bu alanı doldurmak zorunda kalmayacaktır ancak ortakları yurt dışında ikamet eden kullanıcılarımız, beyannameye yanlış değer aktarılmaması için, bu alanı Yurt Dışı Mukimi olarak değiştirmelidir.
 • e-Fatura İndirme İşlemleri formunda e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların Süper Entegratör aracılığı ile de indirilerek içeri alınabilmesi sağlandı.
 • Fatura > Tanım ve Seçenekler > e-Fatura sekmesinde bulunan fatura ayarlarına
  * Dövizli e-Faturalarda TL Tutarı Not Alanında Yazı ile Gösterilsin
  * İstisnalı e-Faturalarda KDV İstisna Sebebi Not Alanında Gösterilsin
  seçim parametreleri ekledi.
 • İrsaliye girişinde Cari Şube kodu değiştiğinde Sevk Bilgileri sekmesinde bulunan Sevk Adresi bilgilerinin seçilen cari şubeden getirilmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri Gelir ve Gider bilgilerinin Excel’ den aktarımında Defter Beyan Bilgilerinin Hesap Kodundan otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Kağıt Fatura girişinde 2000/5000 limitlerinin üzerinde kesilen faturaların e-Arşiv Fatura olarak kesilmesi konusunda kullanıcıya uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Nace Tehlike Sınıfları Listesi yeni eklenen kodlara istinaden güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.

GMS.NET 6.5.0 Değişiklikler (04/03/2022):

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • e-Fatura Belge No Tamamla işlevi için yeni bir kısayol daha eklendi. Mevcut Ctrl + Alt + B tuşu halen çalışmakla birlikte yeni eklenen kısayol da kullanılabilir. Bu kısayol, Ctrl tuşu ile birlikte klavyede 1 tuşunun solunda kalan tuş birlikte basılarak çalışmaktadır.
  Tuşun klavye üzerinde nerede olduğunu görmek için lütfen tıklayınız:    Q Klavyede    F Klavyede
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporuna Asgari Ücret Vergi İndirimleri kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro (A) kolon seçenekleri arasına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartlarında yer alan Kümülatif Asgari Ücret Vergi Matrahının hesaplatmalarda kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekranına ve Raporuna MuhSGK v14 ve MuhSGK2 v6 versiyonunda dahil edilen Vergi Bildirimi Tablosu eklenmiştir.

GMS.NET 6.4.9 Değişiklikler (14/02/2022):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 2 No' lu KDV beyannamesinde (KDV2) yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET beyanname modülünden MuhSGK v14, MuhSGK2 v6 beyannameleri hesaplatmalarında ödenecek damga vergisi çıkmaması durumunda da 302 Ödeme tür koduna Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası uygulanan kazançların yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan YatayBordro2 raporun satırlarına ve icmaline Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro SGK E-Bildire Hazırlama Ekranında yer alan MuhSGK beyannamesi için Excel formatına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.

GMS.NET 6.4.8 Değişiklikler (10/02/2022):

 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından eklenen MuhSGK v14, MuhSGK2 v6 beyannamelerine istinaden gerekli çalışmalar yapıldı. Beyanname güncellemesinden önce Puantajları yapılan işyerlerinin MuhSGK ve MuhSGK2 beyannamelerini sorunsuz hazırlayabilmeleri için GMS.NET Bordro programımızın Araçlar menüsüne eklenen MuhSGK Vergi Bildirimi Güncelle (Ocak 2022) işlemini çalıştırmaları gerekmektedir.
 • Aylık Dökümler menüsünde yer alan Aylık Bordro İcmali ve Dönemler Arası Bordro İcmali raporlarına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 Ocak/Haziran dönemine ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • Personel sicil kartları Devir-İlave-Kesinti'nti sekmesinde yer alan Asgari Ücret Vergi İndirimleri uygulansın uygulanmasın seçenekleri arasına Gün Orantılı Uygulansın seçeneği eklendi. Bu seçenek ile Nakil yada birden fazla belgeli olan personellerde vergi istisnalarının gün orantılı uygulayabileceksiniz.
 • Stajer olarak çalışan personellerin Asg.Üc. (Net)'ten net ücretinin yeni Asgari Ücret Vergi İstisna uygulamasına göre hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yeni eklenen işyerlerinde Avanslarda Damga Vergisi Kesilmesin ayarı default olarak işaretlendi.
 • Personel Gün Takibi ekranından Ücretli İzin tanımlanmasında Ücretli İzin Gün Sayısına Tatil Günleri Dahil Edilsin seçeneği eklendi.

GMS.NET 6.4.7 Değişiklikler (25/01/2022):

 • 7326 Sayılı Kanun Yeniden Değerleme Listesi hazırlandı.
  Uygulamanın çalışması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2022 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı.
  Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız
 • Fatura entegrasyonunda oluşturulan fiş satırlarının Stok Kodu veya Stok Muhasebe Hesap Koduna göre birleştirilmesi özelliği eklendi. Bununla birlikte seçimli olarak miktarlı yada miktarsız entegrasyon yapılmasına olanak sağlandı.
 • Z raporu tanımlarına Masraf Merkezi alanı eklendi. Oluşturulan muhasebe fişine masraf merkezi bilgisinin gelmesi sağlandı.
 • Fatura indirme işlemleri formunda Fatura Listesine fatura belge türü ile dövizli faturalar için TL tutarları kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bilanço Dökümler menüsünde yer alan Hesap Durumu rapor seçenekleri arasına, Tutar Toplam ve Bakiyelerinin Aylık – Kümülatif olarak yan yana raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2022 -30 Haziran 2022 dönem aralığında kullanılacak olan (Hazine ve Maliye Bakanlığı 22.01.2022 Tarih 4 Sıra numaralı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine İstinaden) Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Hesap Pusulaları Ocak 2022 ve sonraki dönemlerde uygulanmaya başlanılan Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnalarına göre yeniden tasarlandı. Ayrıca Puantaj Kolon ayarlarına Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnalarına ile ilgili kolonlar eklendi, belirtilen ekrandan bu kolonları açabilirsiniz.
 • Personel Sicil Kartları Devir-İlave-Kesinti tabından başka yerde yüksek ücret alan personelinizin asgari ücret vergi indirimlerinden faydalanmaması için Sigortalı İçin Asgari Ücret Vergi İndirimleri Uygulansın seçeneğinin işaretini kaldırabilir, sigortalı olmayan çalışanlarınızdan Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnalarından (mevzuat gereği) yararlanabilecek olanlar için Çalışan İçin Asgari Ücret Vergi İndirimleri Uygulansın seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro Modülünde Sabit Vergi Oranlı Çalışanlar için (Amatör ve Profesyonel Sporcu) Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisna hesabı ile ilgili gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Personel raporlarında yer alan İş Sözleşmelerinin Ortak, Firma ve İşyeri seçeneğine göre şablon dosyaların kaydedilip kullanılabilme özelliği eklenmiştir.
 • Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranında yer alan İzin Ücretinin Gün seçeneği ile aktarılıp İzin Ücretinin hesaplatılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 6.4.6 Değişiklikler (07/01/2022):

 • 2022 yılı beyanname sabitleri güncellendi.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Muavin raporları yeni rapor altyapısına aktarıldı.
 • e-Fatura içeri alma modülünde aşağıdaki geliştirmeler yapıldı:
  • Fatura listesinde KDV Tutar ve Matrah toplamlarının KDV oranlarına göre dağılımlarının gösterilmesi sağlandı.
  • Fatura listesine Cari Muhasebe Hesap Kodu kolonu ile Ürün/Hizmet Muhasebe Hesap Kodu kolonu eklendi.
  • Fatura Bilgi Eşleştirme ekranından Cari Muhasebe Hesap Kodu ile Ürün/Hizmet Muhasebe Hesap Kodu bilgisinin girilmesi sağlandı. Bu bilgilerin kural olarak kaydedilmesi ve daha sonra otomatik olarak ilgili alanlara getirilmesi sağlandı.
  • Cari Muhasebe Hesap Kodu bilgisi daha önce kural olarak kaydedilmemiş faturalarda, Cari Muhasebe Hesap kodunun fatura türüne göre fatura TCK/VKN bilgisi ile eşleşen 120 yada 320 hesaplardan tespit edilerek listeye otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Fatura Bilgi Eşleştirme ekranından e-Fatura içeriğinin görüntülenerek yazdırılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 yılına ait bordro sabitleri güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2022 -30 Haziran 2022 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren puantaj hesaplamalarında kullanılacak olan Asgari Ücret Gelir vegisi ve Damga vergisi istisnaları ile ilgili (319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Referans alınarak) gerekli çalışma yapılmıştır.
  Not: 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği 07.01.2022 tarihi itibari ile yayımlanmadığı için müşterilerimizin talebi üzerine işten çıkışlarda bordroların hesaplatılabilmesi için tebliğ taslağı referans alınarak yayımlanmak zorunda kalınmıştır. Tebliğ yayımlandığı zaman taslak ile arasında hesaplama farkları olursa konu ile ilgili tekrar gerekli çalışma yapılıp en kısa zamanda yayımlanacaktır.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla ekranına Kıdem ve İhbar Tazminatlarının da aktarılabilmesi seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Cari-Kasa-Banka-Stok-Gelir ve Gider kartları ekranlarında yer alan hareket detayı filitreleme özellikleri arasına Hareketler (Son 5 hareket, Son 10 Hareket...) filtresi eklendi.

GMS.NET 6.4.5 Değişiklikler (22/12/2021):

GMS.NET 6.4.4 Değişiklikler (07/12/2021):

 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Muhasebe Cari Bilgilerine, bilgi amaçlı olarak, TCKN ve VKN alanları eklendi
 • Muavin Defter sağ tuş menüsüne fiş kopyalama özelliği eklendi.
 • Stok kartlarına ve Gelir/Gider kartlarına cari bazında Alıcı Kodlarının girilebilmesine olanak sağlayan Alıcı Stok Kodları sekmesi eklendi. Bu sekmeden girilen bilgilerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv İrsaliye içeriği ile birlikte alıcıya gönderilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Fiş Döküm raporları yeni rapor altyapısına aktarıldı.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartlarında yer alan Öğrenim Durumu bilgisi SGK tarafından işe giriş bildirgelerinde zorunlu alan olarak tanımlandığı için boş geçilememe kontrolü eklendi.
 • GMS.NET Bordro ekranlarının Windows 11 Stil değişikliğinden kaynaklanan problem için gerekli çalışma yapıldı. (Programa girdikten sonra bir defaya mahsus çıkıp girmek gerekiyor.)
 • GMS.NET Bordro Maaş dosyası hazırlama ekranında yer alan personel seçimi birden fazla çalışması olan ve banka bilgisi aynı olan personel demeleri birleştirilsin seçeneğinde de kullanılabilir hale getirildi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.

GMS.NET 6.4.3 Değişiklikler (13/11/2021):

GMS.NET 6.4.2 Değişiklikler (09/11/2021):

 • Kurumlar Geçici, KDV-1 ve KDV-4 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Mizan raporları yeni rapor altyapısına aktarıldı.
 • İndirilen G.İ.B e-Arşiv Fatura Listesinde gelen ve giden faturaların veri tabanına kaydedilerek, kayıtlı olan faturaların yeniden listelenebilmesi sağlandı.
 • Demirbaş modülünde Tefe ve Üfe endeksleri güncellendi.
 • Cari Tipi 'Kişi' olan ve TC Kimlik Numarası 5 adet 9 ile başlayan carilerin, yabancı kişi olarak değerlendirilerek, e-Arşiv Fatura'da TC Kimlik Numarasının 11111111111 olarak gösterilmesi sağlandı.
  Örnek; TC Kimlik No : 99999000001 e-Arşiv Fatura Karşılığı : 11111111111
 • Cari Tipi 'Kurum' olan ve Vergi Kimlik Numarası 5 adet 9 ile başlayan carilerin, yabancı kurum olarak değerlendirilerek, e-Arşiv Fatura'da Vergi Kimlik Numarasının 2222222222 olarak gösterilmesi sağlandı.
  Örnek; Vergi Kimlik No : 9999900001 e-Arşiv Fatura Karşılığı : 2222222222
 • GMS.NET Bordro’dan açılan SGK E-Bildirge V1, SGK E-Bildirge V2 ve SGK E-İşveren İşlemleri Sayfası girişlerinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümüne Deniz Bank (V2) Maaş Dosyası formatı eklendi.
 • TÜRMOB TCKN/VKN bilgileri sorgulama ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmakta olup 6.4.3 güncellemesi ile hizmete girecektir.

GMS.NET 6.4.1 Değişiklikler (15/10/2021):

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde GİB’in yapmış olduğu geliştirmelere paralel geliştirmeler yapıldı.
 • Tanımlar > Firma Tanımları ' na Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler formu eklendi. Bu forma bilgi girildiği taktirde, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Otomatik Doldurulsun seçeneği işaretlendiği taktirde bu forma girilen bilgilerin beyannameye aktarılması sağlandı.
 • Tanımlar> Firma Tanımları> Ortaklar formuna Hisse Tutarı ve Hisse Adedi bilgileri eklendi.
 • İrsaliye> Tanım ve Seçenekler> e-İrsaliye sekmesine e-İrsaliye Tasarımında Cari Adresi ile Sevk Adresi Ayrı Ayrı Gösterilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiği taktirde, e-İrsaliyede cari adresin sevk adresi ile birlikte görüntülenmesi sağlandı.
  Not: Bu uygulamada Cari adres ile Sevk Adresinin birlikte görüntülenmesini isteyen kullanıcılarımızın, e-İrsaliye xslt tasarımlarında da düzenleme yaptırması gerekmektedir.
 • Stok Kartında Stok Açıklaması alanı ile Yabancı Dilde Stok Açıklaması alanı 64 karakterden 128 karaktere çıkartıldı.
 • Fatura Cari Kartında Kurum Unvanı alanı 64 karakterden 128 karaktere çıkartıldı.
 • GMS.NET Bordro puantaj ekranı hesaplama modu ile açılırken, Asgari işçilik hesap tablosunda tanımlı kayıt var ise bu tablonun otomatik olarak gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümler menüsünde yer alan Aylık puantaj cetveli ekranı süzme seçenekleri arasına Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan “Ziraat Bankası (Iban) Maaş Dosyası” nın güncellenmiş formatı programa eklendi.
 • Excel'den fatura aktarımı Kdv eşleştirme yöntemleri arasında yer alan 1. ve 2. aktarım yöntemine Tevkifatlı Alış ve Satış faturalarının Excel’den aktarılabilme özelliği eklendi.

GMS.NET 6.4.0 Değişiklikler (08/09/2021):

 • Program genelinde döviz kuru hassasiyet rakamı 6 haneye çıkarıldı.
 • Masraf Merkezi Raporu eklendi.
 • Toplu Yazışma Yöneticisi' nde Form Ba-Form Bs bildirimleri ile ilgili Veri Seçimi formuna e-Belgeleri Göster seçeneği eklendi.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle uygulamada olan güncelleme kapsamında, e-İrsaliye için ek zorunluluklar getirilmiş olup bu zorunluluklara yönelik yeni şematron paketi yayımlanmıştır.
  Yayımlanan bu şematron paketine paralel olarak GMS.NET yazılımında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
  Yeni uygulamadaki değişiklikler şu şekildedir:
  Zorunlu hale getirilen alanlar:
  • Sevk Bilgileri sekmesinde; malın teslimatının yapılacağı, Adres, Ülke, İl, İlçe, Bölge Posta Kod bilgisi (5 haneli).
  • İrsaliye Fiili sevk saati alanı.
  Koşullu Zorunlu hale getirilen alanlar: Nakliye sekmesinde; Araç şoför bilgileri ve/ veya Nakliye Sekmesinde; Taşıyıcı Firma Bilgileri alanlarından en az birinin doldurulması gerekmektedir.
  • Araç Şoför bilgileri girilecek ise şu 3 alan zorunlu hale gelmiştir: Şoför TCKN, Ad-Soyad, Plaka/Dorse.
  • Taşıyıcı bilgileri girilecek ise şu 5 alanın doldurulması zorunlu hale gelmiştir: VKN, Taşıyıcı Unvan, İl, İlçe, Ülke.
 • 17103 ve 27103 teşvik kontrol listesinde prim teşvik tutarlarına vergi teşviklerinin eklenerek sıralamanın yapılması sağlandı
 • Bilanço entegrasyon Excel aktarımına kıdem tazminatı fiş değerlerinin aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordroda Ağustos Ayı İlave Agi değerlerinin görüntülenmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK e-Borcu Yoktur Girişi İşveren sisteminden çalışacak şekilde ayarlandı.
 • SGK Meslek Kodları Güncellendi.

GMS.NET 6.3.9 Değişiklikler (12/08/2021):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.

GMS.NET 6.3.8 Değişiklikler (06/08/2021):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. GMS.NET hangi belge türlerinin e-Belge olduğu bilgisini Dönem Tanımlarındaki e-Belge mi alanından alacaktır. Bu sebeple, bu alanın doğru olarak işaretlenmiş olması önemlidir.
  Not: Form Ba ve Form Bs bildirimleri üzerine konan e-Belgeleri göster seçeneği kontrol amaçlıdır. Bildirimler hesaplanırken ve doldurulurken bu seçeneğin işaretli olmaması gerekmektedir. Bu alan işaretli iken yapılmış hesap sonrasında bildirimlerin kaydedilmesine izin verilmemektedir. Bu alanın işaretinin kaldırılıp yeniden hesap yapılması sonrasında bildirimlerin kaydedilmesine izin verilmektedir.
  GİB' in ilgili tebliği için tıklayınız
 • e-SMM listesinde seçim kutucukları ile seçilen makbuzların toplu olarak yazdırılması özelliği eklendi. Bu aşamada gönderilmiş makbuzlar dosya sisteminde kayıtlı değil ise öncelikle seçilen makbuzların PDF formatında entegratör üzerinden indirilmesi, daha sonra indirilen makbuzların tek PDF'te birleştirilerek toplu bir şekilde yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Araçlar menüsüne G.İ.B e-Arşiv Fatura Portalını Aç işlevi eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2021 yılı Ağustos ayı bordroları ile uygulanması başlayan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2021 Temmuz/Aralık dönemine ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi. Puantaj kayıt işleminde ve MuhSGK kayıt işleminde kullanımdan kaldırılan SGK meslek kodlarının kontrolünün yapılması sağlandı.
 • Bordro aylık dökümler menüsünde yer alan Aylık Toplu SGK Teşvikleri Raporuna gelir vergisi ve damga vergisi işveren teşvikleri de eklendi.
 • Puantaj ekranından toplu olarak girilen puantaj üsülü çalışanların eksik gün nedenlerinin (06-07), girişinde girilen eksik gün nedeninin eksik günü olan ve eksik gün nedeni girilmemiş kayıtlara aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Çek-Senet İşlemleri menüsüne Çek-Senet Hareketleri raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Fatura İşlemleri menüsüne Fatura Yaşlandırma Raporu eklendi.

GMS.NET 6.3.7 Değişiklikler (10/07/2021):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1), 4 No' lu KDV (KDV4) ve Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 7326 Sayılı Kanun ile ilgili olarak Matrah Artırımı hesapları eklendi.

  GİB Duyurusu Hakkında Bilgi Notu: 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV matrah artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerimize kolaylık sağlanması amacıyla İnternet Vergi Dairesinde "Mükellef İşlemleri" bölümünde yer alan "Mükellef Dosyası" altında "Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama" menüsü oluşturulmuştur.
 • Belge Türleri tablosuna e-Belge mi alanı eklendi. EFAT, EAFAT, EBİLET, EMUSM, ESMM kodlu belge türleri için bu alan otomatik olarak evet olarak işaretlendi. Kullanıcılarımızın kendi eklediği belge türlerinde de bu alanları doğru olarak işaretlemesi önemlidir. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. GMS.NET hangi belge türlerinin e-Belge olduğu bilgisini bu alandan alacaktır. Bu sebeple, bu alanın doğru olarak işaretlenmiş olması önemlidir. Bunun yanında, kullanıcılarımızın, Temmuz ayına ait fişlerini kayıt ederken, belge türü alanını doldurmaları da yine hesabın doğru yapılabilmesi açısından önemlidir. GİB' in ilgili tebliği için tıklayınız
 • Serbest Meslek Makbuzu Gelir Entegrasyonunda oluşturulan gelir satırlarında Defter Beyan Bilgileri ile ilgili Gelir Entegrasyonu ekranından seçilen Satış Türü Kodu, Gelir Kayıt Türü Kodu, Gelir Kayıt Alt Türü Kodu bilgilerine ek olarak entegrasyon ekranına Hesap kodunda tanımlı Defter Beyan Bilgileri Kullanılsın seçimi eklendi. Bu seçenek seçildiğinde her makbuz için Muhasebe Hesap Kodunda tanımlı Defter Beyan Bilgilerinin kullanılarak Gelir Entegrasyonu yapılması sağlandı.
 • Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları Listesine arama kriterleri eklendi. Arama kriterlerine bir kaç karakter yazdıktan sonra sonuna veya başına % işareti konulduğunda içerisinde geçen veya başlayan şeklinde arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları Listesinin daha kısa sürede güncellenebilmesi için iyileştirme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro’dan açılan SGK E-Çalışılmadığına Ait Bildirim Sayfası girişinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Puantaj ekranına Uzaktan Çalışma Gün sayısı giriş kolonu eklendi ve bu kolona girilen gün sayılarının MuhSGK Beyannamesi Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosuna aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 6.3.6 Değişiklikler (07/06/2021):

 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.

GMS.NET 6.3.5 Değişiklikler (21/05/2021):

GMS.NET 6.3.4 Değişiklikler (17/05/2021):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • İhracat faturalarında, beyanname kapanışı ile ilgili olarak intaç tarihi ve intaç döviz kuru bilgilerinin girilebilmesine ve fatura entgrasyonunda bu bilgilerin kullanılmasına izin veren düzenleme yapıldı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sistemi Alış/Satış Tür Kodları, Gelir/Gider Kayıt Tür Kodları ve Gelir/Gider Kayıt Alt Tür Kodları GİB' in yapmış olduğu değişikliklere paralel olarak düzenlendi.
 • Migros' a gönderilen e-İrsaliyelerin Migros standartlarına uygun olarak düzenlenebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Fişler menüsünde yer alan Özel Fiş Tanımları ekranında yer alan seçilen Özel Fiş Tanımının yeni kod verilerek Kopyala seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartlarında yer alan personelin tabi olduğu kanun seçenekleri arasına 07316 ve 03294 teşvik kanunları eklendi. Eklenen yeni teşvik kanunlarının puantajda kullanılması ve raporlarda yer alması için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2021/9 Genelgesine istinaden 42 ile 49 arasındaki personel işten çıkış kodları eklendi
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü ve 17256 ve 27256 teşvik son günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan uzatmaya istinaden 30.06.2021 olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Bordro personel SGK belge türleri arasına 48 Yeraltında Çalışan Emeklilek (Vergisiz) belge türü eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 1. Sınıfların Muhasebe Entegrasyon kayıt bilgilerinin Microsoft Excel’e aktarım seçenekleri arasına Departmanlı ve Masraf Merkezleri aktarım seçeneği eklendi.
 • Personel 5746 (Arge) teşviklerinde damga vergili hesaplatılmış puantajlarda damga vergisi terkini uygulamasının yapılabilmesi için Firma Ayarları (İşyeri) -> Puantaj (2) sekmesine 5746 (Arge) Teşviklerinden Hesaplanan Damga Vergisi Tutarı Terkin Edilsin ayar seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Gelir-Gider raporları arasına belirli tarihler arası hesapların kümülatif toplamlarını alabilmek için Gelir İcmali Raporu ve Gider İcmali Raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Kasa ve Banka menüsüne Kasa işlemlerinin ve Banka işlemlerinin toplu olarak girilebilmesi için Kasa Fişleri ve Banka Fişleri giriş ekranları eklendi.

GMS.NET 6.3.3 Değişiklikler (08/04/2021):

 • Katma Değer Vergisi Beyanname 1, Katma Değer Vergisi Beyanname 2, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B, Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2021 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı. Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız
 • Kamu e-Fatura tipi eklendi. Kamu İdarelerine e-Fatura düzenlenmesinde, ödemeyi yapacak harcama biriminin farklı olması durumunda bu bilginin girilmesine izin veren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçiminde kullanılabilmesi için 4691 Personel Türü (AR-GE, Tasarım Personeli, Destek Personeli) seçim alanı eklendi. Ayrıca sözleşme türü Belirli Süreli İş Sözleşmesi seçilmesi durumunda Sözleşmenin Bitiş Tarihi giriş alanı eklendi ve eklenen bu alanın İş Sözleşmesi hazırlama ekranına aktarılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Kullanıcılarımız, Personel Sicil Kartlarında 5746 Kanun nosu ve 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçeneği ile çalışan personellerin SGK Belge Türlerinde SGK Matrahının tesbitinde Damga vergisinin de dikkate alınabilmesi için (31.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı SGK Genelgesine istinaden) 01 Normal Belge Türü seçimini kullanabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 1. Sınıfların Muhasebe Entegrasyon seçenekleri arasına 4691 ve 5746 vergi terkin tutarlarının muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılabilmesi için İşveren 5746 (Arge) Gelir Vergisi Teşvik Tutarı, İşveren 4691 (Tekno Park) Gelir Vergisi Teşvik Tutarı seçenekleri eklendi. Ayrıca Entegrasyon bilgilerinin Microsoft Excel’e aktarım seçenekleri arasına Masraf Merkezlerine Göre Aktar seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Araçlar menüsünde yer alan G.İ.B. e-Arşiv Fatura Listesi indirme seçenekleri arasına G.İ.B. Portal’den gönderilen e-Arşiv Faturaların indirilebilme seçeneği eklendi.

GMS.NET 6.3.2 Değişiklikler (09/03/2021):

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapılmıştır.
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' ni 6.3.1 sürümü ile hazırlayan kullanıcılarımızın, bu beyannamelerini silmeleri, 6.3.2 sürümü ile yeniden hazırlayıp, kaydedip, bu şekilde göndermeleri gerekmektedir.
  Aksi taktirde, önceki hatalı sürümde Mahsup Kalan kısmı eksik olduğundan, gönderimde,
  KAR ve Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı bilgilerinin farkı Mahsup Sonrası Kalan Tutar bilgisine eşit olmalıdır.
  hatası alacaklardır.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş Tarihi, 17256 ve 27256 teşvik son günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan uzatmaya istinaden 17.05.2021 olarak değiştirildi.

GMS.NET 6.3.1 Değişiklikler (08/03/2021):

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşleminin MuhSGK sistemi üzerinden yapılırken Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin indirilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Aile Durum Bildirimi Raporunun personel seçimi yapılarak toplu alınabilme özelliği eklendi.
 • Bilanço firmalarının bordro muhasebe entegrasyon seçenekleri arasına Zorunlu BES, İcra, Nafaka, Muafakat, Sendika ve Ayni Yardım’ların Personeller Ayrı seçeneğini kullanarak muhasebeleştirilebilme seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 5749/4691 Hesap Türü seçenekleri arasına 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel toplu işlemler menüsüne Personel Toplu Çalışma İzin Belgesi raporu eklendi.
 • Personel SGK belge türleri arasına 31-HARP VAZ.MA.AY-60 belge türünün (Vergili) versiyonu eklendi. Bu belge türü, Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar için kullanılmaktadır.

GMS.NET 6.3.0 Değişiklikler (07/01/2021):

 • GMS.NET e-Beyanname 2021 sabitleri eklendi. Damga vergisi, B Form limitleri, GEKAP ücreti vb. limitler eklenerek beyannamelerin 2021 yılı sabitleri ile çalışması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranında kayıtlı olan döneme ait aktarımların Puantaj takvimi dışında da aktarılabilmesi için İlave Aktar menüsünün altına Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibinden Aktar (Ctrl+W) kısa yolu eklendi.

GMS.NET 6.2.9 Değişiklikler (30/12/2020):

 • e-Defter İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Konu hakkındaki video eğitimi izlemek için lütfen tıklayınız.
 • G.İ.B. e-Beyanname sitesinden beyanname ve tahakkuk indirme ve beyanname kontrol işlemleri ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Konu hakkındaki video eğitimi izlemek için lütfen tıklayınız.
 • Online banka hareketleri uygulamamızda, bazı bankalar için çeşitli kısıtlamalar ile karşılaşıldı. Özellikle İş Bankası ve Garanti Bankası’ nın bu tür kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle çalışma yönteminde değişikliğe gidildi. Önceki sürümlerde, kullanıcılardan gelen istekler, ilgili bankaların web servislerine gönderilip, iki tarih arasında, ilgili banka hesaplarının hareketleri alınıyordu ancak, İş Bankası' nın servislerde tarih kısıtlaması uygulamaya başlaması sonucunda sadece son 7 günün kayıtları alınabilir hale geldi. Garanti Bankası üzerinden ise sadece 1 günlük kayıtlar alınabilir hale geldi. Bu da çoğunluğu muhasebeci, mali müşavir olan kullanıcılarımız için yeterli bir süre değildi. Bu sebeple, çalışma yöntemi, bu ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde değiştirildi.

  Yeni modelde, banka tanımları, iş ortağımız Finmaks’ ın web sitesine kaydedilmektedir. Finmaks servisleri otomatik olarak, banka hareketlerini sorgulamaktadır. Sorguları kendi sistemlerine kaydetmektedir. GMS.NET’ ten, iki tarih arasındaki banka hareketleri sorgulandığında, sorgular bankaların web servislerine gönderilmek yerine, Finmaks’ ın sitesindeki kaydedilmiş verilere gönderilmekte ve bu verilerden ilgili tarihler arasındaki kayıtlar GMS.NET' e aktarılmaktadır.

  Yeni modelde çalışabilecek banka sayısı 26' ya yükseltildi. Banka başvuru formları için lütfen tıklayınız.
 • Fatura, İrsaliye, Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu Tanım ve Seçeneklerine, Kullanılacak Kur Cinsi ayarı eklendi. İlgili modüllerde bu seçime bağlı olarak seçilen kur değerinin gelmesi sağlandı.
 • e-SMM Tanım ve Seçeneklerine e-SMM Gönderim Şekli ayarı eklendi. Serbest meslek Makbuzu modülünde bu ayara bağlı olarak seçilen gönderim şeklinin otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yıl sonu devir işlemleri modülleri arasına ön muhasebe modülleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2021 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2021 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.03.2021 olarak değiştirildi.
 • Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçenekleri arasına Ziraat Katılım Bankası Maaş Ödeme dosyası eklendi.
 • 6111, 7103 ve 7252 Kanun numaralı SGK Teşviklerine ait son yararlanma süreleri yapılan uzatmaya istinaden güncellendi.
 • SGK tarafından uygulanmaya başlanılan 17256 ve 27256 nolu teşvikleri ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. 27256 nolu teşvik ortalama kontrolü eklendi. Yararlanılacak destek tutarları Aylık Prim ve Hizmet Raporunda bilgi olarak gösterildi.
 • Kısa Çalışma Ödeneği İçin E-Devlet’te yer alan KÇÖ Başvuru Excel Dosyası formatı programa eklendi.
 • Puantaj İlave aktarımlarımlarında yer alan aylık aktarım kuralları arasına Aylık Tutar/30 * (Mak. Prim Günü-Eksik Gün) kuralı eklendi.

GMS.NET 6.2.8 Değişiklikler (10/11/2020):

 • e-Defter programında, yeni üretilen defterlerin xml dosyaları, GİB' in e-Defter Bildirim Yazılımının beklediği şekilde paketler dizinine sıkıştırılmış dosya üretecek şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı.
  e-Defter programına, Defter menüsü altına 2020 Defterlerini Sıkıştır özelliği eklendi. Bu işlev, GİB' in e-Defter Bildirim Yazılımının beklediği şekilde, paketler dizinine 2020 yılının defter dosyalarını sıkıştırıp kopyalamaktadır.
  e-Defter Bildirim Yazılımı ve e-Defter saklama hakkında detaylı bilgi için bu doküman incelenebilir.
 • e-Defter programında, Tübitak ESYA API lisans süresi uzatıldı.
 • Fatura> Tanım ve Seçenekler formunda , Müstahsil Makbuzu sekmesine, Borsa Tescil Ücreti Üst Limit Uygulansın seçeneği eklendi.
 • Smart ve Kolaysoft özel entegratörlerinden e-fatura aktarım özelliği eklendi.
 • Digital Planet özel entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve yanıt verme özelliği eklendi.
 • Fiş satırlarına stok açıklaması sütunu eklendi.
 • Fatura formunda, toplu irsaliye aktarımında, toplu irsaliye seçebilme özelliği eklendi ve tüm irsaliye numaralarının gelmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.01.2021 olarak değiştirildi.
 • Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçenekleri arasında yer alan Halk Bankası Maaş Ödeme dosyası güncellendi.
 • 29 ve 32 SGK Belge Kodları ile çalışan personellerin puantajlarının Takvimden aktarılırken fiili çalışma günleri ve diğer günlerinin ayrıştırılarak eklenen ikinci belge kanun türüne aktarılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro’dan açılan İŞKUR işveren sayfası girişinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünden Cari Hesap Ekstrelerinin, Tahsilat, Tediye, Cariden Çek-Senet alındı ve Cariye Çek Çıkışı bordrolarının mail atılabilme özelliği eklendi.

GMS.NET 6.2.7 Değişiklikler (11/09/2020):

 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) yer alan 07252 teşvik ortalamasının dışında kalan günler için hazırlanan 00000 nolu kanun türünde vergi tutarlarının yer almaması ve Aynı kanun türünde İstirahatli Sürelerde Çalışmamıştır’ın Evet olarak işaretli gelmemesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro programından puantaj hazırlanırken 07252 kanun türünde 18, 27, 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni seçildiği zaman bu kodların 07252 kanun türünde seçilemeyeceği kontrolü eklenmiştir.

GMS.NET 6.2.6 Değişiklikler (03/09/2020):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 4 No' lu KDV beyannamesinde (KDV4) yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İrsaliye nakliye bilgilerine Şoför TCKN girebilme özelliği eklendi.
 • Müstahsil Makbuzu İşlemleri formuna, Müstahsil Alım Listesi Raporu ve Müstahsil Alım Toplam Raporu eklendi.
 • MikroKom Dönüşüm Entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve e-İrsaliye Yanıtı gönderebilme özelliği eklendi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020/35 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 07252 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi ve GMS.NET MuhSGK beyannameleri ile gönderilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro aylık dökümler Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan "DenizBank Maaş Dosyası" nın güncellenmiş formatı programa eklendi.
 • Aylık Bordro döküm seçeneklerinden YatayBordro1 ve YatayBordro 2’ nin Personellerin DökümTipi Sayfaya Tek olarak hazırlanması seçeneğinde her personelin icmalinin kendi sayfası altında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Excel'den eşleştirerek Personel aktarım seçenekleri arasına sözleşme türü seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok İşlemleri menüsüne Stok Fiyat Görüntüleme/ Değiştirme modülü eklendi. Stok Fiyat Görüntüleme/Değiştirme modülünden seçim yapılan stokların farenin sağ tuşuna basarak Toplu Fiyat Değiştir seçeneği ile fiyatlarını değiştirebileceksiniz.

GMS.NET 6.2.5 Değişiklikler (10/07/2020):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2020 yılı 2. dönem Yurt içi harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • SGK 2020/21 Sayılı Genelgesine istinaden İşten Ayrılış Nedenlerinden 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih kodu 26- Devamsızlık nedeni ile fesih olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülüne Cari kartları ve Devir bakiyelerinin de aktarılabilmesi için Dosyadan Cari Kartları aktarımına gerekli kolon seçenekleri eklendi.

GMS.NET 6.2.4 Değişiklikler (07/07/2020):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Gelir Geçici Beyannamesi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Crs Soft entegratörü için e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu gönderimi desteği eklendi.
 • İçeri alınan e-faturalarda UBL formatında dosyadan içeri aktarım sağlandı.
 • MikroKom Dönüşüm, Digital Planet ve Uyumsoft entegratörleri için e-Fatura müşterisi olmayan firmaların da içeri fatura aktarabilmesi özelliği eklendi.
 • Entegratörler üzerinden indirilen faturaların e-Fatura formatında önizleme yapılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 38- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma işten çıkış kodu eklendi.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Halk Bankası Cep Telefonu İle Maaş Ödeme dosya formatı eklendi.
 • Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.08.2020 olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünde yer alan Çek Senet işlemlerine Çek-Senet Hatırlatma Ekranı eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura ve Sair Stok İşlemleri ekranlarında işlem gören evrakların (fatura/müstahsil makbuzu/stok satış fişi/stok alış fişi) üzerine farenin sağ tuşu ile açılan menüden Tahsilat / Tediye (Ödeme)’lerinin yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura, İrsaliye ve Sair Stok İşlemleri giriş ekranlarında Fatura, İrsaliye ve Sair Stok girişi yapılırken stokların birim fiyatları kolonuna önceki alışların yada satışların birim fiyatlarının görüntülenebilme özelliği eklendi.

GMS.NET 6.2.3 Değişiklikler (06/05/2020):

 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kurallarına göre düzenlenmiş olan faturaların GMS.NET Fatura Modülü’ne aktarılması sağlanmıştır.
  Konu ile ilgili tanıtım videosu için lütfen tıklayınız.
 • 7194 sayılı kanunda yer alan ve binek otomobillerinden ayırılacak amortisman tutarlarına sınırlama getiren düzenlemelere paralel olarak GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’nde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Konu ile ilgili dokümanı incelemek için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • İnteraktif Vergi Dairesi girişi, Defter Beyan girişi, Mükellef İnternet Vergi Dairesi girişi, e-Arşiv faturaların listesinin alınması gibi işlevlerde internet gezgini(browser) seçebilme (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) özelliği eklendi. Kullanıcılarımız, Araçlar Menüsünden GMS.NET Ayarları Aç' a tıklayıp, GMS.NET Ayarlar programınıdaki Diğer menüsü altından, Diğer Ayarlar'a tıklayıp, açılan formda Otomasyon Gezgini değerini değiştirerek seçim yapabilirler.
  Bu ayarların yapılması zorunlu veya gerekli değildir. Herhangi bir ayar yapılmadığı taktirde işlemler, varsayılan olarak Google Chrome aracılığı ile yürütülecektir. Eğer Google Chrome yerine Mozilla Firefox kullanmak istiyorsanız bu taktirde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun dışında değişiklik yapmayı gerektiren bir durum yoktur.
 • GMS.NET Bordro Personel Eksik Gün Takibi ekranında yer alan diğer eksik gün nedenleri arasına 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni eklendi. 28 ve 29 nolu eksik gün nedenlerinde de Personel Yıllık İzin/Eksik Gün Ekle Düzenle ekranında yer alan Kaydet ve İzin Talep Formunu Aç seçeneğinin kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Eksik Gün Takibi ekranından 28 eksik kodlu personelin üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılarak SGK’ya Ücretsiz İzin Kullanımının gönderileblimesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşleminin MuhSGK sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. (Bu işlevi MuhSGK uygulaması kapsamında yer alan Pilot İllerdeki işyerleri için kullanabilirsiniz.)
 • İşyeri Ayarları Puantaj sekmesine Yarım Ücret Günü ücretinin tam gün ücretinden hesaplatılabilmesi seçeneği eklenmiştir.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Banka Hareketleri, Kasa Hareketleri, Cari Hareketleri, Stok Kart Listesi, Stok Kart Ekstresi, Stok Hareket Raporu, Çek Senet Tarihçesi, Alınan ve Verilen Çek Listesi Ekranlarının Yazıcı dökümlerinin alınabilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Cari Kartları, Banka Kartları ve Kasa Kartları’nın hareketlerinin Devirli/Devirsiz olarak raporlanabilme seçeneği eklenmiştir.

GMS.NET 6.2.2 Değişiklikler (21/04/2020):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İnteraktif Vergi Dairesi e-Arşiv indirme işlemleri Google Chrome ile çalışır hale getirildi.
 • GMS.NET Bordro eksik gün nedenleri arasına 27-Kısa Çalışma Ödeneği Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10. Md) ve 29-Pandemi Ücretsiz İzin Diğer Nedenler eklenmiştir.
 • Puantaj'da 0 Eksik Gün Olduğunda da 18 ve 27 eksik gün nedeni girebilme ve hesap pusulasında gösterilmesi.
 • Personel Çalışma Belgesinin Personel Seçimli Çoklu Alınabilmesi İçin Gerekli Çalışma Yapıldı.
 • Puantaj ekranına işveren tarafından ödenmesi gereken YÜG (4857/40 Yarım Ücret) gününün girileceği kolon ve hesaplamaları üzerine çalışma yapıldı.
 • İşverenin ödediği YÜG (4857/40 Yarım Ücret) gününün ücretinin tam olarak ödemeyi isteyen işyerleri için Firma Puanataj ayarlarına seçenek eklendi.
 • İşverenin Ödediği YÜG (4857/40 Yarım Ücret) gününün Hesap Pusulası ve Bordro Dökümlerinde yer alması çalışması yapıldı.

GMS.NET 6.2.1 Değişiklikler (07/04/2020):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A,Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003B beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A,Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003B beyannamelerine rapor eklendi.
 • Form BA, Form BS, KDV-1, KDV-2, KDV-4, Damga Vergisi Beyannamesi, Turizm Payı Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannameleri yeni rapor altyapısına aktarıldı. Versiyonları güncellendi.
 • Mükellef İnteraktif Vergi Dairesi, SM/SMMM İnteraktif Vergi Dairesi, YMM İnteraktif Vergi Dairesi girişleri, Google Chrome ile giriş yapılacak şekilde değiştirildi.
 • GMS.NET Bordro modülüne Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanacak işverenler için İşkur Kısa Çalışma Talep Formu (İşveren İşlemleri menüsüne), Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi (Personel Toplum İşlemler Menüsüne) ve Aylık Kümülatif Prim Gün Listesi (Aylık dökümler mesününe) formları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Puantaj döneminde İcra, Muvafakat kesintilerinin yapılmaması ayarları için dönem puantaj hesaplama ekranında yer alan firma ayarları menüsüne Dönemde Kesinti Yapılmasın ayar ekranı eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listesi kolon seçenekleri arasına Ödeme Tür Kodu ve Maaş Hesap Türü kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Eksik Gün Takibi ekranında yer alan diğer eksik gün nedenleri arasına 25 ve 26 nolu eksik gün nedeni eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Nace Tehlike Sınıfları Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 5749/4691 Hesap Türü seçenekleri arasına 4691 Vergili (%100 İşveren Terkin) seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok rapor seçenekleri arasına Stok Envanter Listesi eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Cari BA-BS Raporu, Kasa Durum Raporu, Banka Durum Raporu, Cari Kartları, Kasa Kartları ve Banka Kartları’nın Yazıcı dökümlerinin alınabilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünden GMS.NET'e geçiş yapılabilmesi için üst menüye Muhasebe seçeneği eklenmiştir.

GMS.NET 6.2.0 Değişiklikler (05/03/2020):

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

GMS.NET 6.1.9 Değişiklikler (03/03/2020):

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003B eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel sicil kartı ekranında yer alan Sigorta kolu kodları arasına 37 nolu tamamlayıcı ya da alan eğitimi gören öğrenciler kodu eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümler menüsünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşlemleri’nin E-Bildirge V2 sayfasından yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel sicil kartı ekranı Devir-İlave-Kesinti sekmesinde yer alan Sabit Vergi Oranı uygula alanına Sporcular için %20 oranının girilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro Aylık dökümler menüsünde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporuna vergi teşvikleri kolonları eklendi.
 • Bordro programında kullanılan SGK Meslek Kod Listesi ve Tatil Günleri Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Cari Hesap Ekstresi (Detaylı) raporu ve Cari BA/BS raporu eklendi.

GMS.NET 6.1.8 Değişiklikler (05/02/2020):

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • MikroKom Dönüşüm ve Uyumsoft entegratörleri için e-İrsaliye kapsamında olmayan kişi ve kurumlara e-İrsaliye düzenleyebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Belge Türleri arasına 01 NORMAL %70 G.M.İ. (Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna) ve 02 SGDP %70 G.M.İ. (Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna) belge türleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümler menüsünde yer alan Dönemler arası maliyet bordrosu ve Dönemler arası toplu excel raporuna Personel'e göre gruplama seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Banka Hareketleri Raporu ve Kasa Hareketleri Raporu eklendi.

GMS.NET 6.1.7 Değişiklikler (23/01/2020):

 • Defter Beyan Sistemi ’ne yeni eklenen NACE (Faaliyet) Kodu bilgisinin gönderimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
  Düzenleme şu şekilde çalışmaktadır :
  Kaydın nace kodu gönderilirken öncelikle gelir gider satır girişinde faaliyet kodu olup olmadığına bakılır.
  Eğer giriş var ise gönderimde bu değer dikkate alınır. Eğer yok ise ilgili satırda kullanılan hesap kodunun faaliyet kodu olup olmadığına bakılır.
  Eğer hesap kodunda faaliyet kodu girilmiş ise gönderimde bu değer kullanılır.
  Eğer bu değer de boş ise gönderimde Firma Tanımlarında belirtilmiş olan faaliyet kodu kullanılır.
  Dolayısıyla, Defter Beyan Sistemi' nde Mükellef Bilgileri altında görünen Sicil Bilgileri formunda belirtilmiş faaliyet kodu tek ise, kullanıcılarımızın bu firmada satırlara veya hesap planına faaliyet kodu girmelerine gerek yoktur. Gönderimde firmanın faaliyet kodu kullanılacaktır.
  Ancak firmanın sicil bilgilerinde birden fazla faaliyet kodu var ise yukarıda anlatılan yöntemlerden birisi kullanılarak gelir ve gider kayıtlarının faaliyet kodları doğru şekilde belirlenmelidir.
  Bütün bu işlemler sırasında Defter Beyan Sisteminde Sicil Bilgileri formunda görünen faaliyet kodu ile kayıtlarda kullanılan faaliyet kodu veya kodları aynı olmak zorundadır.
 • Fatura Tanım ve Seçenekler formuna ihraç kayıtlı faturalar için açıklama alanı eklendi.
 • e-Finans Özel Entegrasyon firması için e-Arşiv Fatura Konnektör modülü kullanıma hazır hale getirildi.
 • GMS.NET Bordro Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Sendika Kesintisine Brüt ücrette çalışan personelin günlük brüt ücretinin belirtilen % (yüzde)'si kadar aktarım yapılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Cari Hesap Ekstresi, Cari Borç/Alacak Raporu, Stok Durum Raporu, Cari Hesaptan Çek Girişi, Cari Hesaptan Senet Girişi ve Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Raporları eklendi.

GMS.NET 6.1.6 Değişiklikler (10/01/2020):

 • Kurumlar Geçici Vergi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.

GMS.NET 6.1.5 Değişiklikler (03/01/2020):

 • Beyanname ve Bordro için 2020 sabitleri eklendi.

GMS.NET 6.1.4 Değişiklikler (26/12/2019):

 • GMS.NET Ön Muhasebe Modülü kullanıma açılmıştır.
  GMS.NET Yazılımı içerisinde yer alan Ön Muhasebe Modülü bu güncelleme ile birlikte dağıtılmaya başlamıştır. Modülde, Kasa/Banka/Cari Hesap İşlemleri, Çek/Senet İşlemleri ve Stok Takip İşlemleri yer almaktadır.
  Modülün kullanımı bir süre için ücretsiz olacak, bu süre içerisinde kullanıcı talep ve önerileri alınarak modülün geliştirilmesi sağlanacaktır.
  Ön Muhasebe Modülü’ne erişim masaüstüne yerleştirilen ayrı bir kısayoldan sağlanmaktadır.
 • GMS.NET İrsaliye Modülü eklendi. GMS.NET Yazılımına gerek kağıt gerek elektronik irsaliyelerin düzenlenebilmesini sağlayan İrsaliye Modülü eklenmiştir. İrsaliye Modülü, GMS.NET Ön Muhasebe Modülü kapsamında değerlendirildiği için kullanımı şu an için ücretsizdir.
  GMS.NET İrsaliye Modülünden e-İrsaliye gönderebilmek için e-İrsaliye Modülü’nün satın alınması gereklidir.
  İrsaliye Modülü’ne erişim GMS.NET Ana Menüsünde yer alan İrsaliye seçeneği ile sağlanmaktadır.
 • GMS.NET Fatura Modülünde gerek kağıt gerek elektronik faturaların numaralarının Kullanıcı, Şube veya Kullanıcı + Şube bazında ayrı ayrı verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • Turizm Payı Beyannamesi eklendi.

GMS.NET 6.1.3 Değişiklikler (12/12/2019):

 • e-Müstahsil Makbuzu modülü eklendi.
  Bu modül, GMS.NET Müstahsil Makbuzu ile düzenlenen müstahsil makbuzlarının özel entegratörlere gönderilmesini sağlamaktadır.
 • Online Banka Ekstresi modülü eklendi.
  Bu modül sayesinde, halihazırda Excel ya da PDF formatlarında alınarak Banka Ekstresi Sihirbazı modülü vasıtası ile muhasebe fişine dönüştürülen banka hareketleri, bu aracı ortamlara gerek kalmaksızın doğrudan bankalardan alınabilecektir.
  Modül, şu anda Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankaları için çalışmakta olup banka sayısı hızla artırılacaktır.
  Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve bankalara yapılacak başvuru formları için lütfen tıklayınız.
  Konu ile ilgili eğitim ve tanıtım videosu için lütfen tıklayınız.
 • GMS.NET Fatura listesi üzerinde iken farenin sağ tuşuna basarak seçili Faturayı Entegre Et seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsünde yer alan Aylık Kıdem ve İhbar Tazminatı Listesi raporu Dönemler Arası Kıdem ve İhbar Listesi şekline çevrildi.
 • Bordro kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde Fiş Satır Açıklaması Uzunluğunun fiş ayarlarında tanımlanmış değerden yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde saatlik çalışmaların izin günlerinin puantaja girilip Prim Gününün İzin Günleri ve Çalışma Saatleri toplamından hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 6.1.2 Değişiklikler (15/11/2019):

 • e-Serbest Meslek Makbuzu modülü eklendi. e-Serbest Meslek Makbuzu modülünün kullanımını anlatan videolar, MikroKom Youtube Kanalında izlenebilir.
 • Katma Değer Vergisi Beyanname 4 eklendi. KDV-4 Beyannamesinin kullanılabilmesi için, firma tanımlarında, beyanname sekmesi altında, KDV Beyanname Türü olarak KDV-1 yerine KDV-4 seçilmelidir.
 • Kamu kurumlarına e-Fatura düzenlenebilmesi için gereken düzenlemeler yapıldı. e-Fatura bilgilerine IBAN, Para Birimi ve Ödeme Notu eklendi. Kamu kurumlarına e-Fatura düzenlenirken bu alanlar doldurulmalıdır.
 • Bilanço usulüne göre tutulan defterlerde, stokların kâr oranına bağlı olarak kâr zarar ve gelir/kurumlar vergisinin hesaplanabilmesi için GMS.NET Araçlar menüsüne Kâr Oranı İle Defter Bağlama modülü eklendi.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına döviz kuruna bağlı olarak Dövizli Aktarım seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü personel sicil kartına Arge Eğitim Durumları seçim alanı eklendi. Arge teşviklerinin Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranında görüntülenmesi ve Muhtasar Beyannameye aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güncellenen İşyeri İşkolu Kodları GMS.NET Bordro modülü İşveren sicil sayfasında güncellendi. İşveren sicil sayfasında yer alan bu kodların program kullanıcıları tarafından kontrol edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
 • GMS.NET Bordro modülüne personel aile bilgilerinin toplu aktarılabilmesi için personel aktarım seçenekleri arasına Microsoft Excel’den Aile Bilgisi Aktar ekranı eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde saatlik puantaj ile çalışan personellerin hafta sonu, bayram ve resmi tatil saat çalışmalarının prim günü hesabına dahil edilebilmesi için firma ayar seçenekleri arasına Hafta Sonu, Bayram ve Resmi Tatil fazla mesai saatleri prim günü hesabına dahil edilsin seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan kullanıcı tanımlı personel listesi kolon seçenekleri arasına Masraf Merkezi kolonu eklendi.
 • Bordro modülü firma ayar seçenekleri arasına Puantaj Hesabında Yemek Yardımı Fiili Çalışma Gününden Büyük Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Bordro modülü Muhtasar bilgi görüntüleme ekranında yer alan İşyeri Bilgileri tablosuna Muhtasar Beyannamede Yer Alan Diğer İşyeri Bilgileri eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
 • SGK'nın E-Bildirge sayfasına yeni eklemiş olduğu 25 nolu eksik gün nedeni (Diğer belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama) GMS.NET Bordro eksik gün nedenleri arasına eklendi.

GMS.NET 6.1.1 Değişiklikler (06/08/2019):

 • Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranı aktarım seçenekleri arasına Fazla mesai (Bayram) ve Fazla mesai (Resmi Tatil) seçenekleri eklendi.
 • İşveren işyeri adres ve iletişim bilgileri ekranında yer alan e-mail alanına birden fazla mail adresi girilebilmesi için karakter sınırı kaldırıldı.
 • Personel sicil kartına yıllık izin hesabında kamuya geçişleri yapılan taşeron işçilerin izin sürelerinin hesabının yapılabilmesi için 696 KHK seçeneği eklendi.

GMS.NET 6.1.0 Değişiklikler (04/07/2019):

 • Kurumlar Geçici Vergi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi İmza Kütüphanesi sürümü 2.2.1.1'e yükseltildi.
 • GMS.NET ve e-Defter yazılımında yeni sürüm Kamu Sertifikasyon Merkezi İmza Kütüphanesi uyumluluğu sağlandı.
 • Firma Tanımlarındaki Defter Tasdik Bilgileri formuna, kapanış tasdiki ile ilgili alanlar eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına Ziraat Bankası'nın yeni kullanıma sunduğu maaş ödeme dosyası Ziraat Bankası (v2) olarak eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.

GMS.NET 6.0.9 Değişiklikler (20/06/2019):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Defter Beyan Sistemi’ nde değiştirilen alt türler ve kodlar güncellendi.
 • Firma bilgilerine Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi için gerekli ayarlar eklendi.
 • Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kodları güncellendi.
 • e-Fatura ülke kodları güncellendi.
 • Vergi dairesi listeleri güncellendi.
 • e-Dönüşüm raporu güncellendi.
 • GMS.NET Bordro fazla mesai seçenekleri arasına Fazla Sürelerle Çalışma seçeneği eklendi. Haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar için saatlik ücretin %25 fazlası ile hesaplamalarda kullanabilirsiniz.
 • Aylık dökümlerinde yer alan Aylık Bordro İcmali raporlarına İşveren tarafından ödenen BES ve Özel Sağlık Sigorta ödeme tutar bilgileri eklendi.
 • Personel banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına Kuveyt Türk banka maaş dosyasının 2. versiyonu, Halk Bankası maaş ödeme dosyasının Iban versiyonu ve İş Bankası maaş ödeme dosyasının 5. versiyonu eklendi.
 • Personel Sicil Kartı T.C. Kimlik Numara bilgisi alanına Potansiyel Teşvik Sorgulama link butonu eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-İşveren Sistemi Müfredat Kartı Ekranı giriş linki eklendi.
 • Personel Zorunlu BES Tanımlama ekranına Fon Tercihi/Kodu veri alanı eklendi. Zorunlu BES giriş listelerinde tanımlanıp, kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet karşılaştırma bordrosu bordro Türü Seçimi seçenekleri arasına Maliyet Karşılaştırma (Diğer Kesinti Düşülmüş) seçeneği eklendi.

GMS.NET 6.0.8 Değişiklikler (17/04/2019):

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi eklendi.
 • 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek ve Basit Üsül) firmalarda, hesap planı girişine Muhtasar Tür Kodu alanı eklendi. Bu alan bilgi girişinde Muhtasar Tür Kodu alanının otomatik olarak doldurulması için kullanılmaktadır.
 • GMS.NET Bordro Personel Raporlar’ı menüsünde yer alan İbraname raporu düzenleme seçenekleri arasına İstifa (Ödemeli) seçeneği eklendi.
 • Personel E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış ekranında yer alan Referans Kodu Al, Pdf Olarak Döküman Klasörüne Kaydet ve Aç seçeneği ile giriş ve çıkışlar Pdf olarak kayıt edilirken dosya isminin başına İşe Giriş/İşten Çıkış ibarelerinin yer alması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümler ekranında yer alan Firma Kontrol İşlemleri rapor seçenekleri arasına önceki yılın Asgari ücret desteği ortalamasının ve en düşük uzun vadeli çalışanın bulunduğu ayın tesbiti raporu eklendi.
 • Bordro işyeri firma ayar seçenekleri arasına İşveren SGK matrah farklarına da zorunlu bes kesintisi uygulansın seçeneği eklendi.

GMS.NET 6.0.7 Değişiklikler (05/04/2019):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü İşyerine Ait E-İşlemler menüsünde yer alan SGK E-6661 S.K. Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları sayfası linkinde SGK tarafından yapılan değişikliğe istinaden düzenleme yapıldı.
 • Personel Raporlar’ı menüsünde yer alan İbraname raporu, düzenleme (İbra) tarihinin Borçlar Kanunu 420. Madde’ye uygun olarak gelmesi sağlandı.
 • Puantaj kolon seçenekleri arasına Askerlik Borçlanması vergi indirim tutarlarının yazılabilmesi için gerekli kolon eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 2. Sınıf Defterlerin Muhasebeleştirilme seçenekleri arasına İşveren Gelir/Damga teşviklerinin muhasebeleştirilebilme seçeneği eklendi.
 • Ücret hesap pusulası hazırlama ekranına Özel Kod1 ve Özel Kod2’nin raporlarda yer alabilmesi için Özel Kodlar Yer Alsın seçeneği eklendi.
 • Aylık dökümler ekranında yer alan SGK Toplu Personel Rapor Kontrol işlemlerinde Vakıa türünün Tümü olarak seçilip kontrol işleminin yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde SGK 2019/7 sayılı genelgesi ile yayımlanan 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarında işveren ücret, prim desteği teşviki ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. Ücret ve prim desteği uygulaması hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

GMS.NET 6.0.6 Değişiklikler (28/03/2019):

 • GMS.NET Defter Beyan Sistemi Aracı' na "Genel Sistem Varlıklarını Getir" işlevi eklendi.
  Bu sayede, Gelir İdaresi Başkanlığı, Defter Beyan Sistem' ne, belge türü, alış türü, satış türü, gelir/gider kayıt türü ve alt türü eklediğinde veya değiştirdiğinde, güncelleme yayınlanmasına gerek kalmaksızın, MikroKom Web Servis sunucularından, bu bilgiler güncellenebilecektir.

GMS.NET 6.0.5 Değişiklikler (12/03/2019):

 • KDV1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 12.03.2019 tarihli 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden GMS.NET Bordro Tehlike Sınıfları Tablosu güncellendi.

GMS.NET 6.0.4 Değişiklikler (08/03/2019):

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
  KDV1 beyannamesi üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup ayrı bir güncelleme yayınlanacaktır.
 • Defter Beyan Sistemi modülüne Envanter Takip Listesi aktarımı eklenmiştir.

  Envanter Takip Listesi GMS.NET İşletme Defteri modülünde Bilgi Girişi menüsünde yer alan Envanter Bilgileri Girişi formu ile oluşturulur.

  Envanter Takip Listesi, Dönem Başı, 1. Geçici Vergi Dönemi, 2. Geçici Vergi Dönemi, 3. Geçici Vergi Dönemi ve Dönem Sonu olmak üzere 5 farklı şekilde oluşturulabilir.

  Envanter Takip Listesi’ne GİB ile uyumluluk açısından GİB Kodu kolonu eklenmiştir. GMS.NET DBS’de girilen kayıtlar GİB’in sisteminde bu kod kullanılarak aranır, bulunursa güncellenir, bulunamazsa eklenir. GİB Defter Beyan Sistemi’nde silinen kayıtlar fiziksel olarak silinmemektedir. Bu nedenle GİB sisteminde kayıtlı olan Envanter Takip Kayıtları kullanıcılarımız tarafından silinmemelidir. Aksi halde, aynı kodlu yeni kayıtların GİB’e aktarılması sırasında hata ile karşılaşılmaktadır.
 • GMS.NET Bordro personel SGK belge türleri arasına 20 Almanya Federal Cumhuriyetinde Çalışanlar belge türü eklendi.
 • SGK tarafından yeni eklenen meslek kodları için SGK Meslek Kod Listesi güncellendi.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranından çalışılan hafta tatili, bayram ve resmi tatil günlerinin girilerek puantaja aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • E-Bildirge hazırla ve XML gönder ekranına XML Gönderiminden Sonra Belge Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranında yer alan yemek ücreti, yol ücreti, diğer ödeme 1 ve diğer ödeme 2 ilave ücretleri aylık aktarımlarına kural tanımlayabilme seçeneği eklendi.
 • Personel gün takibi ekranında rapor bildirimi yapıldı seçeneği işaretlenmemiş olan raporlarının (istirahat) kırmızı renkte, rapor bildirimi yapıldı seçeneği işaretlenmiş olanların normal renkte görülmeleri sağlandı.
 • Bordro işyeri firma ayarlarına 3 yeni ayar seçeneği eklenmiştir. Bunlar; “2012 sonrası işveren tarafından ödenen şahıs (hayat) sigorta pirmlerinde vergi indirimi uygulansın”, “İlavelerin gelir vergisi istisna ve muafiyet tutarlarından SGK kesintileri düşülmesin” ve “Muhtasar beyanname ve bilgi görüntülemede SGK matrah farkları brüt ücrete eklensin”

GMS.NET 6.0.3 Değişiklikler (18/02/2019):

 • GMS.NET DBS Modülü’ne Sabit Kıymet Devir Fişi özelliği eklendi. Bu özellik kullanılarak firmanın 31.12.2018 tarihinde aktifinde bulunan sabit kıymetlerin GİB’in Defter Beyan Sistemi’ne aktarılması sağlanmıştır.
 • İşletme türü defterlerde Firma Bilgileri’ne tutulan defterin Zirai Kazanç İşletme Defteri olup olmadığını belirlemek üzere “Çiftçi Defteri mi ?” sorusu eklendi. Bu seçeneği seçilmesi halinde firmanın verileri GİB Defter Beyan Sistemi’ne Çiftçi İşletme Defteri olarak gönderilecektir.
 • GMS.NET Bordro modülünde Zorunlu BES’de 45 yaşın tespit edilme şekli Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.01.2019 tarihli Türkiye Sigorta Birliğine yapmış olduğu Sektör Duyurusuna istinaden değiştirilmiştir.

  Not: Bu değişikliğe göre geçmişte kapsama alınmayan personellerinin 27.02.2019 tarihine kadar sisteme girişlerinin yapılması zorunludur. Zorunlu BES kesintilerinin geçmiş dönemlere yapılma zorunluluğu yoktur. Yalnızca sisteme girdikleri dönem itibari ile kesinti yapılma zorunluluğu vardır. İşyerlerinin Bireysel Emeklilik firmaları ile görüşmelerinde fayda vardır.
  (Sektör Duyurusu İçin Tıklayınız)

GMS.NET 6.0.2 değişiklikler (07/02/2019):

 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sisteminde, belge türleri ve gelir/gider türleri ile ilgili yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme Defteri Z Raporu entegrasyonu sonucunda oluşturulan gelir satırlarında satış türünün Özel Matrah olması halinde Gelir Kayıt Alt Türünün Diğer Özel Matrah olarak kaydedilmesi sağlandı.
  Z Raporu entegrasyonunun gelir kayıt türü ve gelir kayıt alt türlerinin seçilebileceği şekilde genişletilmesi ile ilgili çalışmamız sürmekte olup ay içinde sonuçlanacaktır.
 • KDV1 beyannamesi raporuna, 30. Versiyonda gelen 108, 109, 110 kodlu KDV indirim türleri eklendi.

GMS.NET 6.0.1 değişiklikler (05/02/2019):

 • KDV-1, Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannameleri’ nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
  Bilanço türü firmalarda İndirimler bölümündeki 102 kodlu kaydın 108, 109 ve 110 olarak detaylandırılması nedeniyle 102 kodlu kayda ait formüller 108 kodlu kayda aktarıldı. İndirilecek KDV tutarı içerisinde 109 (Tevkifat) ve 110 (İthalat) kalemlerinden de KDV’si bulunan kullanıcılarımız hesap planlarını gerektiği biçimde detaylandırarak 108, 109 ve 110 kodlu satırların formüllerini elle güncellemelidirler.
  İkinci sınıf defter türlerinde ise gider bilgilerinden hesaplanarak 102 kodlu satıra aktarılan bilgiler 108 kodlu satıra aktarılmaya başlandı.
 • Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesi GİB tarafından BDP’den çıkarılmıştır. Ancak, bu beyanname GMS.NET içerisinde kontrol amaçlı olarak yer almaya devam edecektir. Kullanıcılarımız bu beyannameyi GMS.NET içerisinden göndermemeye dikkat etmelidirler. Beyannamenin yanlışlıkla gönderilmesi halinde de büyük ihtimalle GİB tarafından kabul edilmeyecektir. Bu beyanname GİB DBS üzerinden verilmelidir.
 • Defter Beyan Sistemi’ ne ait sistem varlıkları (belge türleri, alış-satış türleri, gelir-gider kayıt türleri ve alt türleri) güncellendi.
  Not : Şubat ayı içerisinde çıkaracağımız bir başka güncelleme ile sabit kıymetlerin GİB’e aktarımı sağlanacaktır. Kullanıcılarımızın, aktarım için bu güncellemeyi beklemeleri önemle rica olunur.)
 • Muhtasar Beyanname’ yi GMS.NET verilerinden oluştururken kullanılan “Ödeme Bilgilerini Fiş/İşlem Satırından Getir” ve “Ödeme Bilgilerini Ödeme Yapılanlar Listesinden Getir” seçeneklerinin birlikte kullanılabilmesi imkanı sağlandı.
 • İşletme Defteri Gelir/Gider Bilgi Girişi’ nde daha önce girilmiş bir satırda Belge Türü değiştirildiğinde satırdaki mevcut Alış-Satış Türü, Gelir-Gider Kayıt Türü ve Gelir-Gider Kayıt Alt Türü bilgileri kontrol edilerek uyumlu iseler aynen korunmaları sağlandı.
 • Mizan dökümünde cari hesaplarda hesabın IBAN bilgisinin de gösterilmesi sağlandı. Not : IBAN bilgisi, muhasebe cari hesaplarında girilen banka bilgilerinden alınmaktadır.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ ne e-Fatura Senaryo Bilgisi eklendi. Yeni e-fatura girişlerinde Senaryo bilgisinin varsayılan olarak tanımlanmış bu alandan getirilmesi sağlandı.
 • Tanımlar > Dönemsel Tanımlar > Dönemsel Tanımları Kopyala formuna eklenen seçenek ile Excel aktarım şablonlarının başka firma/dönemden kopyalanabilmesi sağlandı.
 • Fatura formuna Vade Tarihi bilgisi eklendi.
 • Demirbaş Giriş Formu’ na ikinci sınıf firmalar için DBS Amortisman Gider Türü bilgisi eklendi.
 • Faaliyet Kodları (NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Kodları) güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Personel ilave ödeme tanımlarında yer alan Ek Ders Ücreti’ nin Gece Çalışması olarak değiştirilip kullanılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2019 yılında uygulanacak olan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro Puantaj hesaplamalarında sıfır (0) gün olan çalışmalarda SGK Primi hesaplatılabilmesi için firma işyeri ayarlarına Sıfır (0) Prim Günü Olan Kazançtan SGK Primleri Hesaplatılsın seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2019 yılına ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan kullanıcı tanımlı personel listesi kolon seçeneklerine Giriş Saati ve Çıkış Saati kolonları eklendi.
 • Zorunlu BES giriş ve ödeme listesi şablonlarında farklı tarih ayıraç seçeneklerinin girilebilmesi için Tarih Ayıracı giriş alanı eklendi.

GMS.NET 6.0.0 değişiklikler (07/01/2019):

 • Kurumlar Geçici Vergi ve Damga Vergisi Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname Gönderme İşlemleri formuna eklenen Ayarlar butonu kullanılarak açılan Beyanname İndirme Ayarları formu vasıtasıyla GİB’den indirilen beyanname ve tahakkuk pdf’lerinin istenilen klasörlere istenilen isimlerle kaydedilebilmesi imkanı sağlandı.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı tarafından oluşturulan fişlerin oluşturuldukları seans bazında topluca iptal edilebilmeleri imkanı sağlandı.
 • Z Raporu işlemlerinin Excel’den içeri alınabilmesi imkanı sağlandı.
 • Firma Bilgileri’ne “KDV Mükellefiyeti Var/Yok” seçeneği eklendi.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne “Yeni Fatura Girişinde Sistem Saati Kullanılsın” / “Aşağıda Belirtilen Saat Kullanılsın” seçeneği eklendi.
  Aşağıda Belirtilen Saat Kullanılsın seçeneğinin seçilmesi durumunda yeni fatura oluşturmada hemen altta girilen saat faturanın düzenlendiği saat olarak kabul edilecektir.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına ÖİV’li faturaların aktarılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2019 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2019 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro Personel ilave ödeme tanımlarında isim değişikliği yapılabilen ilaveler arasına Prim ve İkramiye ödemeleri de eklendi.
 • Zorunlu BES Kesintisi Uyarı Ekranında, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle Zorunlu BES Uygulama kapsamına giren 5 ve üzeri 10’dan az işçi çalıştıran işyerleri için, kapsama giriyorum seçimi yapılabilmesi aktif hale getirildi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay Sayfası linki eklendi.

GMS.NET 5.5.2 değişiklikler (06/12/2018):

 • Defter Beyan Sistemi (DBS) modülünde gelir/gider kayıtlarının gönderiminde Soyad alanı dolu, Ad alanı boş ise (bu duruma genellikle firma kayıtlarında rastlanmaktadır) Ad alanına otomatik olarak “.” (nokta) karakteri getirilerek gönderimin sorunsuz olarak yapılması sağlandı. (Bu uygulamanın geçerliliği hakkında GİB yetkililerinin sözlü onayı alınmıştır.)
 • GMS.NET içerisinden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nda KDV Tevkifat ile ilgili alanlar (Tevkifat Tür Kodu, Tevkifat oranı, Tevkifat Tutarı, Tevkifat Hesap Kodu gibi) eklendi. Tevkifatlı olarak düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nın Gelir ve Gider entegrasyon kayıtlarında gerekli uyarlama yapıldı.
 • GMS.NET içerisinden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nın ikinci sınıf firmalar için gider entegrasyonunda kullanılmak üzere Defter Beyan Sistemi (DBS) bilgilerinin girileceği alanlar eklendi.
 • Fiş Ayarları’na “Dövizli Hesaplarda Döviz Tutarı Girilmemiş İse Uyarı Gösterilsin” seçeneği eklendi. Bu sayede, fiş içerisinde dövizli hesaplar kullanıldığında döviz tutarı girilmemiş ise uyarı verilmesi sağlandı.
 • Hesap Planı Ayarları’na “Değiştirilmek İstenen Hesap Kodu Defter Dökümlerinde Kullanıldı İse Uyarı Verilsin” seçeneği eklendi. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda değiştirilmek istenen hesap kodu defter dökümlerinde kullanıldı ise kullanıcının uyarı mesajı ile bilgilendirilmesi ve kullanıcının onay vermesi halinde değişiklik işleminin yapılması sağlandı.
 • Fiş Formu satırlarında Alt-Sağ/Sol Ok tuşları ile boş hücrelerin atlanarak ilk dolu hücreye konumlanma imkanı getirildi.
 • GMS.NET Bordro modülünde tanımlanan departmanlara Masraf Merkezi kodu girebilme ve bu girilen Masraf Merkezi kodlarının Bilanço Muhasebe Entegrasyonlarında fiş satırlarına aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • li>Personel raporlarında yer alan Personel Yıllık İzin Çizelgesine Departman, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 alanları eklendi.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel raporuna İlave Agi kolonu eklendi.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri indirme ekranında SGK’nın değişiklik yapmasından kaynaklanan çalışmama problemi düzeltildi.
 • Personel ilave ödeme tanımlarında isim değişikliği yapılabilen ilaveler arasına Yol Ücreti eklendi.
 • Personel banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına ING Bank (Iban) maaş ödeme dosya formatı eklendi.

GMS.NET 5.5.1 değişiklikler (06/11/2018):

 • KDV-1 Beyannamesi’nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Firma ve Çalışma Dönemi seçiminden sonra seçilen firmanın e-fatura/e-defter kapsamına girip girmediği kontrolü eklendi.
  Not : Bu kontrol sadece 2018 hesap dönemi seçildiğinde yapılmakta ve 2017 yılı satış hasılatını hem mizandan (600, 601, 602 kodlu hesaplardan) hem de gelir tablosundan (Brüt Satışlar satırından) alarak alınan tutarlardan herhangi birinin 10 milyon TL. limitinin üzerinde olması halinde kullanıcıya uyarı mesajı vermektedir.
  Satış hasılatı yukarıda açıklanandan farklı şekillerde hesaplanan firmaların e-fatura/e-defter kapsamına girip girmediğini belirlemek için Fişler menüsünde yer alan e-Fatura/e-Defter Geçiş Kontrolü uygulaması kullanılmalıdır.
 • GMS.NET Bordro modülüne Defter Beyan Sistemine dahil olan işyerlerinin bordro giderlerinin tüm ödeme tür kodlarına göre muhasebeleştirme tanımlamalarının yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Bordro modülünde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışıp dönemde çift belge türü ile gösterilen (bu ve benzeri durumda olan) personellerin teşvik ortalama kontrollerinin tekil olarak yapılması için (SGK’nın konu hakkında görüşü alınarak) gerekli düzenleme yapıldı.
 • Personel sicil kartlarına izin hesabı için kıdem başlangıç tarihi giriş alanı eklendi. Yıllık izin çizelgesinde birden fazla belge kanun ile çalışan personellerin izin takibi birleştirilerek yapılması için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 5.5.0 değişiklikler (11/10/2018):

 • Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi’nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Poliçe İşlemleri’ ne dosya eklenebilme özelliği eklendi.
 • E-Defter listesinin Excel’e aktarılabilmesi sağlandı.
 • Fiş formuna, fiş açıklamalarını toplu bir şekilde tamamı küçük harf, tamamı büyük harf veya sadece baş harfler büyük harf olacak şekilde düzenleyen bir kısayol eklendi. (Ctrl-Shift-F3).
 • Mizan formuna hesapların son hareket tarihi, son hareket fiş bilgisi, son borçlu hareket tarihi, son borçlu hareket fiş bilgisi, son alacaklı hareket tarihi, son alacaklı hareket fiş bilgisini gösteren sütunlar eklendi. Eklenen bu 6 adet sütun Mizan formundaki Sütun Görünüm Ayarları (Ctrl-Shift-G) vasıtasıyla gizlenip açılabilir.
 • Hesap Planı formuna hesapların son hareket tarihini gösteren sütun eklendi.
 • GMS.NET Bordro İlave ücret hesaplamalarında buçuklu günlerin yukarı yuvarlanabilmesi için firma ayarları ilave ücret sekmesine İlave ücretlerde ödeme günü buçuklu ise buçuklu günü üste yuvarla seçeneği eklendi.
 • Gün takibinden girilen İstirahat (Rapor) günlerinin Rapora eklenmesin şeçeneği ile kayıt edilenlerinin, puantaj hesaplaması sonrası Ücret hesap pusulalarında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Stajer çalışanların ücretlerinin Asgari Ücretin Netinin % 30 ve % 15 olarak hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. Bunun için Ücret Türünün Asg. Üc. (Net) ve SGK Belge Türünün % 30 hesaplanabilmesi için STAJER, % 15 Hesaplanabilmesi için STAJER (%15) olarak seçilmesi gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018/7 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 02828 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi.

GMS.NET 5.4.9 değişiklikler (03/08/2018):

 • 303 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden İlave Asgari Geçim indirimi hesaplatılmasında düzenleme yapılmıştır.

  Belirtilen tebliğde "yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücret" ve bu ücretin aylık ortalamasının Asgari Ücretin (AGİ Hariç) altına düşüyor ise ilave aginin verileceği düşmüyor ise ilave aginin verilmeyeceği belirtilmektedir. Buna istinaden gerekli düzenleme yapılmıştır.

  Uygulamayı yeni düzenlenen şekliyle yapılabilmesi için kullanıcılarımız güncelleme sonrasında puantajı hesaplatma modu ile açıp Yalnızca F5-Hesaplat F2-Kaydet İşlemini gerçekleştirmeleri gereklidir.

  Eski hesaplatma yöntemini kullanmak yada eski hesaplatmayı korumak isteyen kullanıcılarımız program firma ayarlarında yer alan puantaj sekmesinden "İlave AGİ Hesaplamasında 2018 Öncesi Yöntem Kullanılsın" seçeneğini işaretleyerek herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro 2’de Zorunlu BES kesinti tutarının yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Brüt yada Net tutar olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Brüt yada Net Tutar olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonu tanımlarında ilave kazançların detaylı olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Zorunlu BES ödeme listesi şablonlarına, personelin cep telefonu ve mail adreslerinin aktarım tanımlarının yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan İşçi Giriş-Çıkış kontrolü ekranlarına personelin doğum tarihi ve işe giriş tarihindeki yaşının yer aldığı kolonlar eklenmiştir.
 • Fiş girişi ve Gelir/Gider girişi seçeneklerine, Stoklu Hesaplarda Miktar Girilmemiş ise Uyarı Gösterilsin seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.4.8 değişiklikler (19/07/2018):

 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)’ya 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunlarından doğan damga vergisi teşvikinin yansıtılması için gerekli düzenleme yapıldı.

GMS.NET 5.4.7 değişiklikler (13/07/2018):

 • Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Personel Gün Takibi Ekranı'na girilen İstirahat (Rapor)'lerin Rapor Bitiş Tarihlerinin raporlanabilmesi için Aylık Dökümler'e Toplu Rapor Bitiş Tarihi Kontrolü Ekranı Eklendi.

GMS.NET 5.4.6 Değişiklikler (06/07/2018):

 • Defter Beyan Sistemi (DBS) modülüne Muhtasar Beyanname gönderme seçeneği eklendi.
 • 7143 Sayılı Kanun ile getirilen Matrah Artırımı (7143) Hesaplaması formu, Araçlar menüsüne eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 01 Temmuz 2018 tarihi itibari ile 10 ve üzeri 50 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES Uygulaması seçimi aktif hale getirildi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018/21, 2018/22 Genelgelerine istinaden kullanıma açılan 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunları GMS.NET Bordro programına eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2018 yılında uygulanacak olan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK Tarafından yeni eklenen meslek kodları için SGK Meslek Kod Listesi güncellendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlama ekranına Halk Bankası’na ait yeni maaş ödeme dosyası eklendi.

GMS.NET 5.4.5 Değişiklikler (11/06/2018):

 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Demirbaş Modülünde yeni TEFE oranları eklendi.

GMS.NET 5.4.4 Değişiklikler (05/06/2018):

 • KDV-1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.

GMS.NET 5.4.3 Değişiklikler (04/06/2018):

 • FORMBA ve FORMBS Bildirimleri GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Tüm defter türlerinde yer alan KYOV (Kesinti Yoluyle Ödenen Vergiler) Listesi dökümü ile Kira Stopaj Listesi dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Stok Kartları dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülünden Sigortalı Çalışan Bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) ‘ne beyannamenin hesaplatma işlemi ile aktarılabilmesi sağlandı.
 • Muhtasar Beyannamelerin (MUH, MUHSGK) eklerinde yer alan G.V.K. Geçici 80, Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim tablolarında yer alan personel bilgilerinin, GMS.NET Bordro modülünden hesaplatma işlemi ile aktarılabilmeleri sağlandı.

GMS.NET 5.4.2 Değişiklikler (16/05/2018):

 • Bazı özel durumlarda, 2018 yılının ilk e-Defterleri oluşturulurken başlangıç yevmiye madde numarası 0 olarak üretilmekte idi. Bu sorun giderildi. 2018 Ocak dönemi e-Defterlerini üretip göndermiş olan müşterilerimizin defterlerinin başlangıç madde numaralarını kontrol etmesi ve eğer başlangıç yevmiye madde numarası 0 ise bu defterleri yasal süresi içinde olduğundan silmesi ve yeniden üretip göndermesi gerekmektedir.

GMS.NET 5.4.1 Değişiklikler (11/05/2018):

 • e-Defter Bulut Saklama projesi devreye alındı. Önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza bu konu ile ilgili detaylı duyuru yapılacaktır.
 • İşletme Defteri modülünde Gelir/Gider Bilgi Girişi formlarında açıklamanın uzunluğu arttırıldı. Açıklamanın uzunluğu Gelir/Gider Ayarları formundan 32 karakter ile 512 karakter arasında kullanıcı tarafından belirlenebilir.
 • İşletme Defteri modülünde Hesap Planına belge türü, alış/satış türü, gider/gelir türü ve gider/gelir alt türü bilgilerinin girilebilmesi sağlandı. Hesap planında girilen bu bilgiler, Gelir/Gider girişleri sırasında satırlara otomatik olarak getirilecektir.
 • İşletme Defteri modülünde Gelir/ Gider Bilgi Girişine Defter Beyan Sisteminde kullanılmak üzere ad, soyad alanları eklendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Hesap Durumu Dökümü, KDV Özet Tablosu Dökümü ve Stok Listesi Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne Ürün/Hizmet kodu Penceresi Otomatik Olarak Gösterilsin seçeneği eklendi. Buna bağlı olarak, fatura satırlarında Ürün/Hizmet Kodu penceresinin otomatik olarak açılması sağlandı.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne, Satış Faturalarında kullanılacak varsayılan işlem tipi seçimi eklendi. Burada seçilen değere göre fatura satırı girişinde Hizmet türünün otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yedek alma işlemi sonucunda oluşan dosyaların belirli bir dizine otomatik olarak kopyalanabilmesi özelliği eklendi.
 • Beyanname formül tanımlarına, hesabın sonucunun 0 çıkması halinde değerin 0 veya boş yazılabilmesi ile ilgili ayar eklendi.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Geçmiş Yıl Zararları tablosuna formül tanımlamasına ve tanımlanan formüle göre değerlerin hesaplatılmasına izin veren değişiklik yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Döküm seçenekleri arasına Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporu eklendi.
 • Puantaj ilave ödeme seçeneklerinden Diğer Ödeme 1 ve Diğer Ödeme 2’ye aylık, çalışılan gün, toplam gün ve diğer tanımlı gün olarak değer aktarılabilme özelliği eklendi.
 • İşletme, serbest meslek ve basit usul bordro muhasebe entegrasyon seçenekleri arasına bordro hesaplamalarında yer alan İşveren SGK Teşviklerinin Gelir kayıtlarının yapılabilme seçeneği eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK tarafından kullanıma açılan Potansiyel Teşvik Sorgulama, İşveren Tescil, Müfredat Kartları, Teşvikler ve Yapılandırma ekranlarının yer aldığı SGK E-İşveren Sistemi Kullanıcı Girişi linki eklendi.

GMS.NET 5.4.0 Değişiklikler (05/04/2018):

 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlendi.
 • Defter Beyan Sistemi modülünde çeşitli düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Hesap Özeti Dökümü ve Muavin Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A)’nın Net Ücret Detayında Diğer Kesinti tutarlarının da yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 39 ve 40 nolu işten çıkış kodları eklendi.

GMS.NET 5.3.9 Değişiklikler (25/03/2018):

 • MikroKom GMS.NET Defter Beyan Sistemi modülü, Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sistemi' ne eklemiş olduğu yeni kontrollere uyumlu gönderim yapacak şekilde güncellendi.

GMS.NET 5.3.8 Değişiklikler (21/03/2018):

 • Defter Beyan Sistemi modülü GMS.NET Yazılımı’na eklendi. İlgili doküman için tıklayınız.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Mizan Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan serbest meslek, basit usül ve işletme defterine tabi olan işyerlerinin, bordro muhasebe entegrasyon işlemleri Defter Beyan Sistemine uygun hale getirildi.
 • Personel aile sicil kartlarında yer alan okul bilgilerine okul bitiş tarihi alanı eklendi. Agi hesaplamaları Mart 2018 ve sonrası dönemlerde okul bitiş tarihi de dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Mart 2018 dönemi ve sonrası puantajlar hesaplatma modu ile açıldığında okul bitiş tarihi girilmesi gereken personeller bir uyarı mesajı ile ekrana gelecek ve okul bitiş tarihinin girilmesi istenecektir.)
 • Personel sicil kartlarında yer alan sigorta kolu seçenekleri arasına 2-Yurt dışına işçi olarak gidenler seçeneği eklendi.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonunda yer alan kıdem ve ihbar muhasebeleştirme seçenekleri arasına hem brüt tutarların hem de işçiye ödenen net tutarların kıdem ve ihbar olarak ayrı ayrı muhasebeleştirebilme seçeneği eklendi.
 • Puantaj dönemi seçimi ekranına SGK prim seçeneği ve Puantaj kilit durumu seçeneği eklendi.
 • Personel bordro aylık dökümlerinde yer alan Aylık zorunlu BES Prim Kesinti listesi aktarım ayarlarına BES giriş listesi şablon seçimi ve kolon eşleştirme seçeneği eklendi.
 • SGK tarafından yapılan değişiklikten dolayı çalışmayan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol işlemleri çalışır hale getirildi. (SGK bu ekranda sadece cari dönem sorgulamalarına izin verdiği için geçmiş dönem sorgulamaları yapılamamaktadır.)

GMS.NET 5.3.7 Değişiklikler (06/03/2018):

 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Stok Kartlarında sınırsız sayıda alt birim tanımlayabilme ve herbir birim için barkod ve 5 adet fiyat girebilme imkanı getirildi.
 • Fatura satırlarına stok alt birimleri için tanımlanan barkodların kullanılabileceği sütun eklendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Envanter Dökümü ve Ortalama Kar Haddi Tablosu Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • SM/SMMM Listesi ve YMM Listesi formlarına İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş linki eklendi.
 • Araçlar menüsüne Mükellef İnteraktif Vergi Dairesi’ ne giriş linki eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan ücret türleri arasına Net (AGİ Ekli) ücret türü eklenmiştir. (Net (AGİ Ekli) ücret türünün özelliği maaş hesaplama sırasında tanımlanan ücretten önce AGİ çıkartılarak kalan ücretten maaş hesaplamalarının yapılmasıdır.)
 • Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Gün olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Gün olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Personel sicil kartlarında yer alan Yıllık izin hesaplama seçenekleri arasına Yer Altı Çalışanı seçeneği eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık Zorunlu BES Prim Kesinti Listesi Hazırlama ekranına, Bireysel Emeklilik Firmalarının Zorunlu Bes Ödeme Listelerinin hazırlanabilmesi için Aktarım Ayarları eklenmiştir. Ayrıca Personel Bireysel Emeklilik (BES) Takibi Ekranına Sözleşme No alanı eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık Ücret Bordrosu ve Banka Maaş Ödeme Dosyası Hazırlama ekranlarına Açıklama notları girilebilmesi için Açıklama Alanları eklenmiştir.
 • SGK E-Bildirge ekranından Geçmiş Dönem Onaylı Bildirgelerinin görüntülenmesi ve indirilmesini işlemini ayrı bir sayfaya taşımıştır. Bu sayfaya girilebilmesi için İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-Geçmiş Dönem Onaylı Bildirgeler Sayfası linki eklenmiştir.
 • SGK tarafından yapılan değişiklikten dolayı SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin indirilmesi sırasında oluşan sorun düzeltilmiş ve Güvenlik kodunun kullanıcı tarafından girilerek Pdf’lerin indirilmesi sağlanmıştır.
 • Personel Çoğalt ekranında işlem yapılan personel nakil olarak başka işyerine aktarılıyor ise gittiği işyerine nakil olduğu işyerinin sicil numarasının ve giriş istisna kodunun aktarılması sağlanmıştır.
 • Aylık dökümlerde yer alan Aylık Ücret Bordrosu döküm seçeneklerinden Yatay Bordro (A)’ya satır yüksekliklerinin ayarlanabilme seçeneği eklenmiştir.

GMS.NET 5.3.6 Değişiklikler (08/02/2018):

 • Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesinde GİB’in yaptığı düzenlemelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • NACE Faaliyet Kodları güncellendi.
 • ICBC Turkey bankası ekstreleri için PDF desteği eklendi.
 • Stok kartlarına KDV İstisna Kodu eklendi ve tanımlanan bu kodun fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • Gelir/Gider kartlarına KDV İstisna Kodu eklendi ve tanımlanan bu kodun fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri/Serbest Meslek Defteri/Basit Usul türü firmalarda Hesap Planı dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme imkanı bulunmaktadır.)
 • Cari ve Stok kartlarına Aktif/Pasif bilgisi eklendi ve Pasif durumdaki stok ve cari kodlarının faturada kullanılması engellendi.
 • Cari Hesap kartlarında Cari hesap Türü’ne göre filtreleme eklendi.
 • Cari Hesap kartlarında tanımlanmış olan İndirim Oranı’nın faturaya yansıtılması sağlandı.
 • Fatura satır açıklaması 512 karaktere çıkarıldı.
 • Firma Tanımlarına sık kullanılan e-posta hesapları eklendi ve fatura dosya yöneticisinde e-posta gönderiminde bu hesapların liste halinde gelmesi sağlandı.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri formuna, entegratör portal kullanıcı adı ve entegratör portal kullanıcı şifresi girebilme özelliği eklendi. Bu bilgiler kullanılarak fatura işlemleri formundan entegratör portalının açılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan bilanço firmalarının muhasebeleştirme seçenekleri arasına personellerin AGİ’lerinin ve Avans’larının ayrı ayrı muhasebeleştirilebilme seçeneği eklendi.
 • Personellerin çıkış yaptığı dönemde birden fazla belge/kanun ile çalışması var ise E-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde ve SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi EK-5 dökümünde prim gün ve matrahlarının birleştirilerek aktarılma özelliği eklendi.
 • Personel işlemleri ekranında Ücret kolonunun da yer alabilmesi için Firma Ayarları, Personel sekmesine Personel İşlemleri Ekranında (Gridde) Personel Ücreti Kolonu Gösterilsin ayar seçeneği eklendi.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan Kıdem İhbar Raporu kontrolü ekranına Kıdem ve İhbar Tazminatlarının brüt tutarları kolonları eklendi.
 • 31.01.2018 tarihli 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden Tehlike Sınıfları Tablosu güncellendi.
 • Puantaj ekranının sağında yer alan Net Ücret Tablosu kolonları yeniden düzenlendi.

GMS.NET 5.3.5 değişiklikler (03/01/2018):

 • GİB’in beyannamelerle ilgili olarak yayınlamış olduğu 2018 yılı sabitleri yazılıma eklendi.
 • e-Defter kapsamındaki firmaların Yevmiye ve Kebir Defteri dökümlerini kağıda alabilmeleri imkanı sağlandı.
  Not : Bu dökümler bilgi mahiyetinde olup e-Defter yerine kullanılmaları mümkün değildir.
 • Kira Yöneticisi modülünde kiralıkların firmalar arasında kopyalanabilmesi imkanı sağlandı.
 • Yedekleme modülünde yedek dönme işlemi yapıldığında yapılan işlemin detaylarının günlük (log) kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde görüntülenmesi imkanı getirildi.
 • Fatura formuna Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 alanları eklendi.
 • e-Defter Fiş Bölme formuna “Bölünmesi Gerekmeyen Fişlerle İlgili Mesajlar Gösterilmesin” seçeneği eklendi.
 • SQL Server 2016 ve SQL Server 2017 desteği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2018 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2018 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • Zorunlu BES Kesintisi Uyarı Ekranında, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Zorunlu BES Uygulama kapsamına giren 50 ve üzeri 100’den az işçi çalıştıran işyerleri için, kapsama giriyorum seçimi yapılabilmesi aktif hale getirildi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Karşılaştırma Bordrosu rapor seçenekleri arasına Personel Kesinti Karşılaştırma seçeneği eklendi.
 • Bordro puantaj ekranında yer alan Excel’den Puantaj Aktarım Şablon Dosyası hazırlamaya Puantaj Değerleri Aktarılsın seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.3.4 Değişiklikler (08/12/2017):

GMS.NET 5.3.3 Değişiklikler (05/12/2017):

 • Araçlar menüsüne Dilekçe Yöneticisi eklendi.
 • Resmi Defter Numaralama formuna işlemi son sayfadan (büyükten) ilk sayfaya (küçüğe) doğru yapma imkanı veren seçenek eklendi.
 • Z Raporu tanımlarına, fiş ve Gelir/Gider Açıklaması olarak TCK/VKN’si girilen carinin Ad-Soyad/Unvan bilgisinin getirilebilmesi özelliği eklendi.
 • SGK e-Faturası kesebilme özelliği eklendi.
 • Fiş seçeneklerine döviz kurunu belge tarihi yerine fiş tarihinden alma seçeneği eklendi.
 • Fatura satırlarını Excel’den kopyalama özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Ayarlanabilir Yatay Bordro (A)’nın kolon ayarlarının başka işyerlerinden aktarılabilme özelliği eklendi.
 • Personel Bordro’da kullanılan Özel Kod 1 ve Özel Kod 2’inin raporlama seçeneklerinde virgülle yanyana birden fazla el ile yazılarak aynı anda raporlanabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranında 26322 nolu belge türünün GVK Geçici 80 olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış Bildirgesinin onaylandıktan sonra Referans Kodunu Al, Pdf Olarak Döküman Klasörüne Kaydet ve Aç seçeneği eklendi (Bu seçeneğin çalışabilmesi için gerekli dll dosyası yok ise, ilk çalıştırmada bu dll dosyaları otomatik indirilip özellik aktif hale gelecektir).
 • Personel 2. Belge Kanun No tanımlama ekranına Personel Kodu ve Durumu veri alanları eklendi.
 • Personel Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Bordrosu gruplama seçenekleri arasına Personel Departmanı, Görevi, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 seçenekleri eklendi.

GMS.NET 5.3.2 Değişiklikler (04/11/2017):

 • KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Program Menüsüne e-Dönüşüm formü eklendi. Bu formdan MikroKom Dönüşüm için e-Defter alanı satın almak ve e-Fatura kontör satın almak için gereken mail order dokümanı üretilebilmektedir.
 • Fiş kontrol listesine, fiş satırlarına yeni eklenen sütunlar eklendi.
 • Fiş girişinde toplu olarak borç - alacak değerlerini değiştirebilme özelliği eklendi.
 • Fiş girişinde Ctrl+Shift+Aşağı Ok , Ctrl+Shift+Yukarı Ok tuşları ile satırların alta veya üste taşınabilmesine izin veren geliştirme yapıldı.
 • e-Defter yazılımına başka yazılımdan geçen firmalar için başlangıç yevmiye no belirtebilme özelliği eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM girişlerinde, sağ fare menüsüne Yeni İVD Sitesine giriş linki eklendi.
 • Tanımlar> Firma Tanımları altına Ticari Araçlar formu eklendi.
 • Firma bilgilerine, e-Defter kapsamında olmayan firmalar için SM/SMMM Sözleşme No ve Tarihi eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM girişlerine bağlı olunan oda bilgisi eklendi.
 • İş Bankası dövizli PDF Aktarabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Kıdem Hesaplatma Ekranına, Kıdem Süresi Tespiti, Gün Esasına Göre Yapılsın seçeneği ve Hesaplatma Gün Esasına Göre Yapılsın seçeneği eklendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Karşılaştırma Bordrosuna Diğer Kesintiler Toplamı kolonu eklendi.
 • Personel Dökümlerinde yer alan İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı ihbar süresinin, Tebliğ tarihi dikkate alınmadan hesaplatılması seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.3.1 Değişiklikler (20/10/2017):

 • eFatura Özel Entegratörler listesine “Mikrokom” eklendi.
 • eDefter modülüne Saklama (Bulutta yedekleme) imkanı eklendi.
 • Banka Ekstresi Aktarım Sihirbazı modülüne dövizli hesaplarla işlem yapabilme özelliği eklendi.
 • Fatura Listesi formunun sütunları ilgili faturanın cari hesap bilgilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
 • Araçlar menüsüne Veritabanı İstatistikleri formu eklendi.
 • GMS.NET Bordro Firma Kontrol İşlemlerinde yer alan Aylık Kontrol Listesine, Vergi Kimlik No İle SGK Sicil No Birleştirmesi yapılmış mı kontrol etmek için Bir. Drm. kolonu eklendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Bordrosu raporuna Personele Ödenecek Tutar ve Ödenecek Tutar + AGİ kolonu eklendi.
 • Puantaj hesaplatmalarına Yemek Yardımı İstisna Gün Uygunluk Kontrolü eklendi. Bu kontrolün yapılmamasını isteyen kullanıcılar için İşyeri Ayarlarına Puantaj Hesabında Yemek Yardımı İstisna Gün Uygunluk Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Bordro İşyeri Ayarlarına Saatlik Puantajlarda Gün Üstte Yuvarlanmış İse Maaş Hesabı Gün'den Yapılsın seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.3.0 değişiklikler (07/10/2017):

 • Muhtasar Prim ve Hizmet, Gelir Geçici ve KDV-1 beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro SGK E-Bildirge İşlemleri ekranında yer alan, MUH-SGK Sigortalı Çalışan Bilgileri aktarımına Belgenin Mahiyeti kolonu eklendi.
 • Personel Zorunlu BES tanımlama ekranına belirtilen dönemde kesinti yapılmasın seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.2.9 değişiklikler (06/09/2017):

 • GİB tarafından KDV-1 Beyannamesine 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle ekleneceği duyurulan Belge Bilgileri bölümü ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
  Uygulama 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olmasına rağmen bu ayda verilecek KDV-1 Beyannamesi Eylül 2017 bilgilerine dayanacağı için kullanıcılarımızın GMS.NET Yazılımındaki düzenlemeleri incelemeleri ve uygulamaları önemlidir.
  Konu ile ilgili dokümana bu linkten ulaşılabilir.
  Ayrıca, yeni düzenlemenin çalışma sisteminin test edilebilmesi ve varsa hataların giderilebilmesi amacıyla GMS.NET Ana menüsündeki Araçlar menüsüne KDV-1 Belge Bilgileri Test Aracı adlı bir uygulama eklenmiştir. Kullanıcılarımız bu aracı kullanarak KDV-1 Beyannamesine aktarılacak Belge Bilgilerini görüp test edebilirler.
 • Demirbaş girişinde alış belge numarası ve satış belge numarası girişinde e-Fatura Belge Numarası tanımlama özelliği eklendi.
 • Fiş Dosya Aktarımı uygulamasına, seçimli olarak, Yevmiye Numarasını dosyadan alabilme özelliği eklendi.

GMS.NET 5.2.8 değişiklikler (11/08/2017):

GMS.NET 5.2.7 değişiklikler (02/08/2017):

 • GİB tarafından Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi' nde yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • G.İ.B.' in e-defter ile ilgili olarak yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.

  G.İ.B., Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan eDefter Paketinde güncelleme yapmıştır.

  Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

  Bu sebeple, kullanıcılarımızın, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-defterlerini GMS.NET 5.2.7 sürümü içindeki e-Defter ile hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir.

  2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-defterleri 5.2.6 ve öncesi sürüm ile hazırlayıp gönderen kullanıcılarımız destek hattımızı arayıp bu defterleri silme konusunda yardım alabilirler.

  Konu hakkında duyuru için tıklayınız
 • Kamu SM ESYA e-İmza kütüphaneleri 2.1.8 sürümüne güncellendi.
 • GMS.NET Bordro dökümleri arasında yer alan Yatay Bordro (A)'nın kolon ekleme seçenekleri arasına, Günlük Çalışma Saati kolonu eklendi.

GMS.NET 5.2.6 değişiklikler (14/07/2017):

 • SGK 00687 ve 01687 Teşvik Ortalaması Uygunluk Kontrolü Hakkında  SGK tarafından yayınlanan 21.07.2017 tarihli duyuruda aynı dönemde aynı anda 00687 ve 01687 teşviğinden yararlanan çalışan bulunması halinde ortalamanın uygunluğunun nasıl hesaplanılacağı hakkında açıklama yapılmıştır.

  Bu duyuruya istinaden GMS.NET Bordro programımızda gerekli düzenleme 5.2.6.1 Revizyonu ile yapılmıştır. Bu yayımlanan revizyonu yükledikten sonra aynı bordroda 00687 ve 01687 teşvik kanunundan yararlanan personel var ise, bordro puantajının tüm çalışanlarla beraber yeniden hesaplatılarak 00687 ve 01687 bildirgelerinin uygunluk kontrolünden sonra SGK'ya gönderilmesi gerekmektedir.

  Bildirgelerini göndermiş olan kullanıcılarımız ise yayımlanan güncellemeyi yükledikten sonra aynı bordroda 00687 ve 01687 teşvik kanunundan yararlanan personel var ise, bordro puantajını tüm çalışanlarıyla beraber yeniden hesaplatarak uygunluk kontrolünü yapmaları ve göndermiş oldukları bildirgelerle yeni hesaplanan bildirgeyi kontrol etmeleri, tutarsızlık var ise eski bildirgelerini SGK E-Bildirge sisteminden İptal ederek yeniden göndermeleri gerekmektedir. İptal ve yeniden gönderme yapılan işyerlerinde Muhtasar Beyannamenin de tekrar hesaplatılıp gönderilmesi gerekmektedir.

  Konu hakkındaki SGK duyurusu için tıklayınız.
 • GİB tarafından Kurum Geçici Beyannamede yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş satırlarında toplu ödeme türü güncellemesi yapılabilmesi sağlandı.
  Fiş satırlarında toplu ödeme türü güncellemesi uygulamasına Fiş İşlemleri formunda araç çubuğundan ulaşılabilir.
 • Fiş içerisinde döviz bakiye tutarının görünebilmesi sağlandı.
  Döviz ile çalışılan firmalarda bir sefere mahsus kullanıcılarımızın Hesaplar menüsünün altında yeralan Bakiye Güncelleme uygulamasını çalıştırmaları halinde bu bakiyeler güncellenecektir. Sonrasında bu bakiyeler otomatik olarak güncellenmeye devam edecektir.
 • Fiş satırında Shift + F9 tuşu ile dövizli hesaplar için hesap kapatma özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülüne Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2017/24 Sayılı Genelgesi ile uygulamaya konulan 01687 Nolu Teşvik uygulaması eklendi.
 • Personel toplu işlemler menüsünde yer alan Personel Banka Hesap/Iban Numarası giriş ekranına Excel’den Banka Hesap/Iban Numarası aktarım özelliği eklendi.

GMS.NET 5.2.5 değişiklikler (05/07/2017):

 • 04.07.2017 tarihinde GİB tarafından Muhtasar Beyannamede yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Ödemelerin Gayri Safi Tutarlarına, Brüt Ücret Tutarları hesaplatılarak getirilecek şekilde düzenleme yapıldı ve Gelir Vergisi Matrah Toplamı ile Gayri Safi Tutar toplamı kontrolü kaldırıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Uyumsoft ve CrsSoft Entegratörleri aracılığıyla e-İhracat faturası gönderimi ile ilgili düzenleme yapıldı.

GMS.NET 5.2.4 değişiklikler (03/07/2017):

 • Muhtasar ve Gelir Geçici beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme, Serbest Meslek ve Basit Usul türü firmalarda Gelir ve Gider bilgilerinin ayrı ayrı kesinleştirebilmesi imkanı sağlandı.
 • Yukarıdaki değişikliğe bağlı olarak GMS.NET API’ye yeni metodlar eklendi.
 • Kesinleştirme tarihine açıklama eklenebilme özelliği getirildi.
 • Banka Ekstresi Aktarım Sihirbazında belirlenen alanların eksik olması halinde uyarı verme özelliği eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM bilgilerine Cep Telefonu bilgisi eklendi.
 • İşletme, Serbest Meslek ve Basit Usul türü firmalarda Mizan formuna Gelir ve Gider Toplamı kolonları eklendi.
 • İşletme Hesap Özeti’nde Demirbaş Satış Zararı rakamını hesaplama dışı bırakabilme imkanı sağlandı.
 • Firma Bilgileri’ne Temsil ve İlzama Yetkili Kişiler formu eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile 100 ve üzeri 250 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES Uygulaması Seçimi aktif hale getirildi.
 • Personel sicil kartlarında yer alan nakil gidilen ve nakil gelinen işyeri sicil numarası giriş alanının yanına, Nakil Gidilen-Gelinen İşyeri Sicil Bilgisi seçim butonu eklendi.
 • Personel toplu işten çıkış tarihi ve çıkış kodu atama ekranına Nakil Gidilen İşyeri Sicil Numarası girişi ve seçimi eklendi.
 • Personel raporları arasında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listesi hazırlama kolon seçimi listesine Sözleşme Türü kolonu eklendi.
 • Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına Kültür Yatırımları ve Girişimleri vergi teşvikinden yararlanan personel bilgilerinin görüntülenmesi ve muhtasara aktarılabilmesi için Excel’e aktar seçeneği eklendi.
 • Dönemler Arası Bordro İcmali Raporunda tek personel seçimi yapılmış ise rapor başlığında Personelin Ad Soyad ve T.C. Kimlik Numarasının yer alması sağlandı.
 • Zorunlu BES Tanımlama ekranına personel arama özelliği ve dönem başından önce ayrılan personellerin rapora gelmemesi seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.2.3 değişiklikler (13/06/2017):

 • GİB tarafından uygulamaya konulan Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi yazılıma eklendi.
 • GİB Web sitesinde paket kontrolü ile ilgili yapılan değişiklik nedeniyle, GMS.NET' den paket gönderim işlemi yapıldıktan sonra, paket kontrolü ve onay işlemleri için GİB web sitesini açan değişiklik yapıldı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan E-Bildirge Hazırla ve XML Gönder ekranına Kırşehir ilinde uygulanmaya başlanan Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) için personel bilgilerini Excel dosyasına aktarabilme özelliği eklendi.
  Ayrıca personel sicil kartına engellilik oranı bilgisinin girileceği alan eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-İşveren Sistemi ve Borç Yapılandırma (7020 ve Diğer) linki eklendi.
 • SGK tarafından yapılan değişikliğe istinaden Toplu Rapor Kontrolünde gerekli düzenleme yapıldı.

GMS.NET 5.2.2 Değişiklikler (06/06/2017):

 • Yeni açılan vergi daireleri yazılıma eklendi.
 • Fiş Giriş formuna Toplu Atama ve Değiştirme İşlemleri eklendi. Bu özellik, fiş giriş formunda Ctrl-H tuşları ile çalıştırılmaktadır.
 • Demirbaş menüsüne Demirbaş Özel Kodları 1 ve Demirbaş Özel Kodları 2 formları eklendi.
 • Fatura modülüne dışarıdan fatura aktarılmasını sağlayan XML Fatura Aktarımı seçeneği eklendi. Konu ile ilgili detaylar ve dokümanlar http://www.mikrokom.com/Yardimci/API.aspx adresindeki belgede yer almaktadır.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartlarına nakil gidilen ve nakil gelinen işyeri sicil numarası girişi eklendi ve bu alanların SGK e-giriş ve e-çıkış bildirgelerine aktarılması için gerekli çalışma yapıldı. İşveren sicil kartında bulunan işveren sicil numarasının yanına işveren sicil numarasının nakil için kopyalanıp hafızaya alınabilme için kopyala butonu eklendi.
 • Personel Kıdem-İhbar Hesaplatma modülüne Personelin işten ayrılmasında bazı durumlarda işçi tarafından işverene ödenen İhbar tazminatlarının hesaplatılabilmesi, raporlanması ve muhasebeleştirilmesi seçeneği eklendi.
 • Personel bordro puantaj ekranının hesaplatılmadan F2 tuşuna basılarak kayıt edilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı. Hesaplatılmadan kayıt edilen puantaj da yer alan personeller Bordro raporlarında yer almayacaktır. Bunun için yarım kalan puantaj mutlaka yeniden hesaplatma modu ile açılarak hesaplatılıp kayıt edilmelidir.
 • Personel Sicil Kartlarına personelin askerlik durumu tecilli ise Tecil Tarihi ve Tecil Bilgisinin girilebilmesi ve personel için özel günlük çalışma saati tanımlayabilme özelliği eklendi.
 • Personel Aylık Dökümleri menüsüne ve Aylık personel SGK teşvik listesi raporu eklendi.
 • Dönemler arası maliyet bordrosu raporuna Diğer kesintiler toplamı bilgisi eklendi. Bordro ve Hesap pusulası dökümü sıralama seçenekleri arasına Departman’a göre sıralayabilme seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.2.1 değişiklikler (03/05/2017):

 • KDV-1 ve Damga Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Personel Gün Takibine Yarım Çalışma Ödeneği takibi seçeneği eklendi.
 • Personel 2. Kanun Belge Tanımlama ekranına personelin teşvik ortalaması, teşvik başlangıcı ve bitiş tarihi alanları eklendi.
 • Yıllık İzin Çizelgesi raporuna kullanılan izin günlerinin Personel Gün Takibinden yada Puantajdan hesaplatılabilmesi için Kullanılan İzin Günü Yöntemi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümlerde yer alan Kümülatif Fazla Mesai Raporuna rapor başlangıç ve bitiş dönemi seçeneği eklendi.
 • Aylık Dökümlerde yer alan Zorunlu BES Raporuna BES Firma Adı kolonu eklendi. Birden fazla BES firması ile çalışan işyerleri Personel takibi menüsünde yer alan Personel Zorunlu Bireysel Emeklilik (BES) Takibi ekranından personelin BES Firma Adı bilgisini girerek BES raporuna yansıtabilirler.
 • Excel'den aktarım yapılarak girilen ve uyruk bilgisi olmayan personellerin, Uyruk bilgisi olmadan da Zorunlu BES kapsamına alınabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. (Zorunlu BES Kapsamında olan ve Excel’den aktarım yaparak personel girişi olan işyerleri puantajlarını hesaplama modunda açarak kapsama alınacak yeni personeller var ise Nisan Bordrolarını tekrar hesaplatmaları gerekmektedir.)

GMS.NET 5.2.0 değişiklikler (11/04/2017):

 • Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Hesap planına yeni eklenen
  296 – Geçici Hesap,
  525 – Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı ve
  526 – Demirbaş Makina ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı

  hesapları GMS.NET Tekdüzen Hesap Planına ve mali tablolara (Özet Bilanço, Ayrıntılı Bilanço ve e-Bilanço) eklendi.

  Bu hesaplar, firmaların mevcut hesap planlarına kullanıcılar tarafından elle eklenmelidir.

  Mali tablolara ekleme yapmak için ise ilgili mali tablo üzerinde sağ tuş menüsünden veya araç çubuğundan “Varsayılan Tanımları Kopyala” seçeneği seçilerek güncelleme yapılmalı ve daha sonra tablo yeniden hesaplatılmalıdır.

  e-Bilanço tablosundaki değişikliğin Kurumlar Vergisi Beyannamesine yansıtılması için ise Kurumlar Vergisi Beyanmanesi yeniden hesaplatılmalıdır.

 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan bilanço ve 2. sınıf firmalarının muhasebeleştirmelerine 00687 nolu kanun vergi ve SGK teşvikleri eklendi.
 • SGK E-Bildirge onaylama sırasında gerekli olan işyeri şifresinin (ekranın üstünde yeşil zeminde gösterilen) üzerine fare ile gelerek hafızaya alıp onay için kullanabilirsiniz.
 • Personel raporlarında yer alan Personel Bilgi Çizelgesine medeni hali bilgisi eklendi.

GMS.NET 5.1.9 değişiklikler (04/04/2017):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyanname-1 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fatura Cari Hesap kartlarına ikinci bir muhasebe hesap kodu girebilme imkanı eklendi. Böylelikle, fatura entegrasyonunda birinci (mevcut) hesap kodu satış ve satış iade, yeni eklenen hesap kodu ise alış ve alış iade işlemlerinde kullanılabilecektir.
 • Fatura modülünde “Entegrasyon Genel Hesap Kodları” formuna “Cari” sekmesi eklendi. Burada fatura türü (Satış, alış, satış iade ve alış iade) bazında tanımlanacak muhasebe hesap kodları, fatura entegrasyon işleminde, cari hesap kartlarında muhasebe hesap kodlarının tanımlanmamış olması halinde varsayılan hesap kodu olarak kullanılacaktır.
 • GMS.NET İşletme Defteri Modülünde, KDV-1 Beyannamesinin hesaplanması sırasında Alış İadeleri matrah ve KDV tutarlarının beyannamenin Matrah sekmesindeki Diğer İşlemler tablosuna “Diğer” olarak kaydedilmesi sağlandı.

  Bu işlem, GMS.NET Bilanço türü defterlerde KDV-1 Beyannamesindeki formüller değiştirilerek kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

  Tüm defter türlerinde, KDV-1 Beyannamesinin hesaplanması sırasında ortaya çıkan yuvarlama farkları beyannamenin Matrah sekmesindeki “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” alanına kaydedilmektedir. Bunun nedeni, bu tutarların Diğer İşlemler tablosundaki Diğer satırında gösterilmesi halinde bu tutarlara ait bir matrah olmadığı için beyannamenin kaydedilememesidir. Bu tutarın gösterileceği yer GİB tarafından açıklığa kavuşturulduğunda gerekli değişiklik yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına 00687 işveren teşvik tabloları ve damga vergisi indirimi bilgileri eklendi. Muhtasar beyannameye de Damga vergisi toplamından 00687 damga vergisi teşvikinin düşülerek aktarılması sağlandı.
 • Bordro puantaj ekranında eksik gün kodunu yazarak seçilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • 250 ve üzeri 1000 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES uygulaması aktif hale getirildi.
 • SGK Meslek Kod Listesi ve İş yeri Tehlike Sınıfları Listesi güncellendi.
 • İşveren E-İşlemlerine SGK E-İşveren 687 KHK Sigortalı Tanımlama linki eklendi.
 • Bordro firma ayarlarına Sendika Kesintilerinde gelir vergisi istisnası uygulama seçeneği eklendi.
 • Bordro, Bordro İcmali ve Dönemler Arası Bordro İcmali (Teşvikler düşülmüş olarak gösterilen) raporlarına, 00687 Nolu kanundan doğan Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve SGK Teşvikleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerle yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dökümüne 00687 Teşviki Sigorta Primi ve İşsizlik Primi Ayrımı eklendi.

GMS.NET 5.1.8 değişiklikler (04/03/2017):

 • GMS.NET Bordro modülü İşveren işlemlerine Vergi Kimlik No İle SGK Sicil No Birleştirme modülü eklenmiştir. SGK Sicil numaralarını Vergi kimlik numaraları ile eşleştirmeyenler bu modülü kullanabilirler.
 • SGK Meslek Kod Listesi ve İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi güncellenmiştir.
 • Yıllık Gelir Vergisi ve Muhtasar beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fatura altında yer alan Stok İşlemleri formuna, sağ fare menüsüne Stok Hareket Raporu eklendi.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı formunda yer alan PDF Şablonları arasına, Şekerbank eklendi.
 • Excel'den Fatura Aktarımı formunda yer alan şablon ekleme ve değiştirme işlemlerinde, fatura türüne göre Tck/Vkn kontrolü yapılacak ana hesap sayısı dörde çıkartıldı.
 • Excel'den Fatura Aktarımı formunda, fiş oluşturulurken yapılan tarih gruplandırması için manuel gün sayısı belirlenebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Dönemler Arası Maliyet Bordrosuna İşyerlerini Gruplu Göster seçeneği eklendi.
 • Personel Takip Sisteminde yer alan İlave Aktar Modülü aktarım seçenekleri arasına Prim % ve İkramiye % seçenekleri eklendi.
 • Personel Aylık Dökümlerde yer alan Zorunlu Bes Raporuna İşe Giriş Tarihi, Iban No, İşyeri VKN ve İşyeri SGK Sicil No alanları eklendi.
 • Puantaj Cetveli Raporunda çalışılan günün işaretlenmesi için kullanılacak karakteri (+ , x) seçebilme özelliği eklendi.
 • Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan Yatay Bordro (A)’ya Personelin Görevi Kolonunun seçilebilme özelliği eklendi.
 • Not:-KHK 687 ile uygulamaya geçen işveren SGK ve Vergi teşvikleri konusundaki çalışmamız Mart ayının 2. haftasında güncelleme yada revizyon ile kullanıma sunulacaktır.
  -Şubat döneminde 00687 nolu teşvikden yararlanacak personeliniz yok ise Bordrolarınızı ve Muhtasar Beyannamelerinizi hazırlayabilirsiniz.

GMS.NET 5.1.7 değişiklikler (03/02/2017):

 • Katma Değer Vergisi Beyanname-1 ve Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Stok formuna istenilen bir stok kartının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Banka Kredi Sihirbazı formuna istenilen bir kredi kaydının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Poliçe İşlemleri formuna istenilen bir poliçe kaydının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Fatura formuna, XSLT Ayarları formu eklendi. Bu formda varsayılan XSLT' ye logo ve e-arşiv için imza koyabilme özelliği eklendi.
 • Giden e-Faturalarda MERSİS No ve Ticaret Sicil No alanlarının Firma Bilgileri’nden alınarak faturaya yansıtılması imkanı getirildi. Bu değişiklik sebebiyle MikroKom firmasından XSLT tasarımı yaptırmış firmaların güncellemeyi yükledikten sonra e-Faturalarını önizleme yaparak kontrol etmeleri, mükerrer Ticaret Sicil No, MERSİS No bulunması halinde yeniden ücretsiz olarak XSLT düzenlemesi yaptırmaları gerekmektedir.
 • Muhasebe Carilerine banka bilgilerini ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Gelir/ Gider Girişinde girilen belge numarasını 16 haneye tamamlayacak kısayol tuşu (Ctrl-Alt-B) eklendi. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak belge no MKR201600000157 haline getirilebilmektedir. Belge numarasının yılı gösteren 4 basamaklı bölümü varsa o satırdaki belge tarihinden alınmaktadır.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet bordrosu ve bordro icmallerine toplam fiili çalışma günü ve fiili çalışılan saat bilgisi eklendi.
 • Aylık dökümlerde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrolü, SGK Toplu Personel Rapor Kontrolü ve SGK Toplu Borç Sorgulama ekranları üst menüsüne hatalıları seç seçeneği ve firma seçimi seçeneği eklendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlamada yer alan Akbank maaş dosyasının yeni versiyonu programa eklendi.
 • Personel icra takibi raporuna ayrılan personellerin icra dairelerine bildirilebilmesi için Çıkış Bildirimi Raporu eklendi.
 • Personel SGK Belge Türleri Arasına 49 ve 50 Nolu Belge Türü Eklendi.
 • Personel Gün Takibi Ekranına kolon başlıklarına tıklayarak sıralama ve kayıt bul seçeneği eklendi.
 • Personel bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A) dökümü kolon seçenekleri arasına Özel Kod1 ve Özel Kod2 eklendi.

GMS.NET 5.1.6 değişiklikler (10/01/2017):

 • Gelir Geçici beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.

GMS.NET 5.1.5 değişiklikler (04/01/2017):

 • KDV-1, KDV-2 ve Kurum Geçici beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları güncellendi.
 • Zorunlu BES kapsamına giren personellerin otomatik olarak 45 yaş kontrolü ve kapsama alınma seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.1.4 değişiklikler (03/01/2017):

 • e-Beyanname 2017 yılı sabitleri eklendi.
 • TürkKep e-Arşiv Fatura desteği eklendi.
 • e-Fatura modülüne İhracat ve Yolcu Beraberinde Eşya faturaları eklendi.
 • Muavin Defter dökümünün ilgili hesaba e-posta ile gönderilebilme özelliği eklendi.
 • Kullanılmayan cari hesapları silebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait bordro sabitleri güncellendi. 2017 yılına ait Kıdem Tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro modülüne Zorunlu BES uygulaması eklendi. Zorunlu BES hakkındaki duyurumuz için tıklayınız.
 • Personel sicil kartında bulunan brüt ücret girişine ücretin asgari ücretin katları şeklinde belirleyebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası fark bordrosuna sadece fark veren personelleri göster seçeneği eklendi.

GMS.NET 5.1.3 değişiklikler (06/12/2016):

 • Muhtasar Beyannamede GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülünde Hesap Kodu uzunluğu 16 karakterden 24 karaktere yükseltildi.
 • Fatura modülünde ÖTV 1. Liste kapsamında vergi içeren faturaların düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Muavin Defter’e Hesap Adı, Stok Özel Kodları ve Açıklamaları eklendi
 • Beyanname Kontrol İşlemleri’ne ve Noter Kapak Basımı’na “Kapanmış Firmaları Gösterme” seçeneği eklendi.
 • Demirbaş İşlemleri’nde Başka Firmadan Kopyala fonksiyonuna sadece seçilen demirbaşları kopyalayabilme seçeneği eklendi.
 • Firma Tanımlarındaki Özel Notlar alanı genişletildi.
 • e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefleri tespit etmek amacıyla kullanılan e-Fatura/e-Defter Geçiş Kontrolü uygulaması güncellendi. (Not : Bu uygulama, Fişler menüsü altında yer almaktadır.)
 • Fatura modülündeki cari hesaplara Excel’den veri aktarmak için kullanılan uygulama, sütun eşleştirme imkanı eklenerek geliştirildi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsüne Dönemler arası maliyet karşılaştırma bordrosu eklendi.
 • Personel gün takibine Excel şablonundan bilgi aktarılabilme özelliği eklendi.
 • SGK toplu bildirge kontrolü ve SGK toplu borç sorgulama'daki sorunlar düzeltildi.

GMS.NET 5.1.2 değişiklikler (31/10/2016):

 • Ba Formu Bildiriminde Muhtelif Satıcılar (6736 Sayılı Kanun Madde 6/1) için VKN olarak 6666666666 bilgisi, Bs Formu Bildiriminde Muhtelif Alıcılar (6736 Sayılı Kanun Madde 6/2) için VKN olarak 5555555555 bilgisi girilmesine imkan sağlandı.
 • GMS.NET Yazılımındaki SM/SMMM Bilgileri formundaki SM/SMMM’in unvanı seçeneklerine Muhasebeci bilgisi eklendi. Bu bilgi e-Defter oluşturmada kullanılmak üzere GİB tarafından talep edilmektedir ve boş bırakılması halinde e-Defter oluşturma aşamasında hata alınacaktır.
 • GMS.NET Fatura Cari Hesap bilgilerini Excel formunda dışarıya aktarabilme ve dışarıdan alabilme imkanı sağlandı. Bu konu ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
  http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/1-gmsnetfaturacariaktarim.pdf
  http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/2-gmsnetfaturacariaktarimuyarilar.pdf
 • GMS.NET Bordro Modülü'nde 294 nolu Gelir Vergisi Tebliği'ne istinaden, personelin net ücretinin 1.300,99 TL'nın altında kalan kısmının ilave asgari geçim indirimi olarak net ücrete ilave edilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. 294 nolu Gelir Vergisi Tebliği'ne http://gib.gov.tr/node/116171 linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro puantaj ekranına ve ilave takip ekranına Avans 2 seçeneği eklendi. Personel arama seçenekleri arasına da Kanun No ile arama seçeneği eklendi.

  Not :
  Personelin aynı puantaj döneminde birden fazla belge türü ile çalışıp eksik günü yok ve toplam geliri 1.300,99 TL'nin altında ise aradaki fark kullanıcı tarafından hesaplanıp, ilave asgari geçim indirimi kolonuna çift tıklanılarak girilmesi gerekir.

GMS.NET 5.1.1 değişiklikler (06/10/2016):

 • GMS.NET Excel’den Fatura Aktarma şablonlarına Belge Türü bilgisi eklendi.
 • e-Fatura Birim Kodları güncellendi.
 • GMS.NET Yazılımındaki SM/SMMM Bilgileri formuna ilgili SM/SMMM’in unvanını (Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) belirtmek üzere yeni bir bilgi alanı eklendi. Bu bilgi e-Defter oluşturmada kullanılmak üzere GİB tarafından talep edilmektedir ve boş bırakılması halinde e-Defter oluşturma aşamasında hata alınacaktır.
 • Ayrıca, yine aynı forma ilgili SM/SMMM’in Bağımsız Denetçi olup olmadığını belirten yeni bir bilgi alanı eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro modülünün simgesi değiştirildi.

GMS.NET 5.0.9/5.1.0 değişiklikler (07/09/2016):

 • KDV-1 ve Damga Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 6736 Sayılı Kanunla getirilen Matrah Artırımı uygulamasına ilişkin KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Raporu hazırlandı. Konu ile ilgili açıklayıcı doküman için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • GMS.NET Yazılımında, aşağıda listelenen dökümler yeni raporlama aracına aktarıldı :
  1. Stok Listesi
  2. Cari Mizan
  3. Cari Hesaplar Listesi
  4. Hesap Durumu Dökümü
  5. Envanter Listesi
  6. Defter Numaralama Uygulaması
  7. Oran Analiz Raporu
  8. Bilanço
  9. Gelir Tablosu

  GMS.NET Yazılımında yer alan diğer raporlar da önümüzdeki güncellemelerde yeni rapor aracına aktarılacaktır.
  Yeni rapor aracının en önemli özelliği rapor tasarımının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesidir.
  Eski rapor aracı ile tasarlanmış olan raporlar önümüzdeki iki yıl boyunca kullanılabilir olacak daha sonra ise tamamen kaldırılacaktır.
  Kullanıcının herhangi bir hesap döneminde hangi raporlar için yeni rapor aracının kullanılanacağını belirleyebilmesi için Tanımlar >> Genel Tanımlar menüsüne “Yeni Tip Rapor Kullanım Tercihleri” formu eklenmiştir.
  Ayrıca, yeni tip raporların tasarımını değiştirmeksizin sadece bazı özelliklerini ayarlamak için kullanılacak “Yeni Tip Rapor Ayarları” formu da Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar menüsüne eklenmiştir.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel'den fatura aktarımı, tanım/seçenekleri arasına muhasebe fişi oluştururken Kdvsiz tutar boş geçilsin seçeneği eklendi...
 • GMS.NET Bordro modülü personelin tabi olduğu kanun numaraları arasına 15746 nolu kanun nosu eklendi. Bu kanun numarası için gerekli bilgiye https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/jsp/duyuru/20110712_duyuru3.htm linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • Personelin işten çıkış kodları arasına 36 - OHAL/KHK kodu eklendi.
 • Aylık dökümlerde ve firma kontrol işlemlerinde bulunan İcra raporlarına dönemde işten çıkış tarihi kolonu eklendi.
 • Dönem puantaj takvimi ekranına prim borcu var seçeneği konuldu.
 • Firma ayarları şifreler sekmesine, işveren e-devlet şifresi giriş alanı konuldu. e-SGK Şifre Talep ekranına bu şifre ile girilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 5.0.8 değişiklikler (05/08/2016):

 • Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • KDV-1 Beyannamesine eklenen daha sonra iptal edilen ancak önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelmesi beklenen Belge Bilgileri Tablosu ile ilgili olarak GMS.NET Genel Muhasebe modülünde fiş satırlarına, İşletme Defteri modülünde ise gelir satırlarına “Belge Adedi” sütunu eklendi. Yapılan bu düzenlemeler ile GMS.NET Yazılımı önümüzdeki günlerde KDV-1 Beyannamesine tekrar ilave edilmesi beklenen Belge Bilgileri Tablosunun otomatik olarak doldurulması için tamamen hazır hale getirildi.
 • Excel’den Fatura Aktarımı’na Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu bilgileri eklendi.
 • GMS.NET Yazılımında, daha önce duyurduğumuz yeni raporlama aracı kullanımına başlandı ve başlangıç olarak aşağıdaki raporlar yeni araca aktarıldı :
  1. YMM Listesi
  2. SMMM Listesi
  3. Firma Listesi
  4. Noter Listesi
  5. Bağlı İşyerleri Listesi
  6. Ortaklar Listesi
  7. Dar Mükellef Ortaklar Listesi
  8. Belge Basım Bilgileri Listesi
  9. Defter Tasdik Bilgileri Listesi
  10. İlişkili Kişiler Listesi
  11. Genel Muhasebe Modülü Hesap Planı Listesi

  GMS.NET Yazılımında yer alan diğer raporlar da önümüzdeki güncellemelerde yeni rapor aracına aktarılacaktır.
  Yeni rapor aracının en önemli özelliği rapor tasarımının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesidir.
  Eski rapor aracı ile tasarlanmış olan raporlar önümüzdeki iki yıl boyunca kullanılabilir olacak daha sonra ise tamamen kaldırılacaktır.
  Kullanıcının herhangi bir hesap döneminde hangi raporlar için yeni rapor aracının kullanılanacağını belirleyebilmesi için Tanımlar >> Genel Tanımlar menüsüne “Yeni Tip Rapor Kullanım Tercihleri” formu eklenmiştir.
  Ayrıca, yeni tip raporların tasarımını değiştirmeksizin sadece bazı özelliklerini ayarlamak için kullanılacak “Yeni Tip Rapor Ayarları” formu da Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar menüsüne eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan Puantaj Cetveli raporunda Arefe günlerinin AR olarak gösterilmesi ve istenilen günlerin de bayram/resmi tatil olarak işaretlenebilme seçeneği aktif hale getirildi.
 • Aylık dökümlerde yer alan Banka Maaş Dosyası seçeneklerinden Halk Bankası maaş dosyasının 2. versiyonu ve Akbank maaş dosyasının 8. versiyonu eklendi.
 • Firma kontrol işlemlerinde yer alan Eksik Gün Bildirim kontrolünde eksik gün nedenlerinin detaylı olarak gösterilmesi için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 5.0.7 değişiklikler (14/07/2016):

 • KDV-1 Beyannamesine eklenen Belge Bilgileri tablosunun GMS.NET Yazılımından otomatik olarak doldurulması ile ilgili düzenleme yapıldı.

  KDV-1 Beyannamesi Belge Bilgilerinin Doldurulması Hakkında Duyuru -2

 • GMS.NET Bordro 2016 yılı 2. dönem (01.07.2016-31.12.2016) gelir vergisinden istisna çocuk ve aile yardımı tutarları güncellendi.
 • Personel icra takip ekranına, icra dairelerine verilmesi gereken Bilgi Yazısı raporu eklendi.

GMS.NET 5.0.6 değişiklikler (11/07/2016):

 • KDV-1 Beyannamesine eklenen Belge Bilgileri tablosunun GMS.NET Yazılımından otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır. Bu özellik ile ilgili olarak kullanıcılarımız tarafından yapılması gereken tanımlamalar ve diğer açıklamalar aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek dosyada yer almaktadır.

  KDV-1 Beyannamesi Belge Bilgilerinin Doldurulması Hakkında Duyuru

 • Gelir Geçici ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinde beyan edilen Dönem İçinde Düzenlenen Son Fatura Bilgileri ile ilgili olarak sözkonusu faturaların işaretlendiği formda değişiklik yapılarak Fatura Çeşidi bilgisinin de girilebilmesi sağlanmıştır. Fatura Çeşidi olarak e-Fatura veya e-Arşiv Fatura seçildiğinde Matbaa/Noter TCK/VKN bilgisinin girilmesine gerek yoktur.
 • GMS.NET Bordro 2016 yılı 2. dönem (01.07.2016-31.12.2016) kıdem tazminatı tavanı güncellenmiştir.

GMS.NET 5.0.5 değişiklikler (02/07/2016):

 • KDV-1, Kurumlar Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır :
  • Yukarıda sayılan üç beyannamenin versiyon numaraları GİB BDP’nin versiyon numaralarına eşitlenmiştir.
  • KDV-1 Beyannamesinde “Vergi Dairesi” bilgisi GMS.NET Firma Bilgilerine eklenen “KDV Vergi Dairesi Kodu” adlı alandan alınmaya başlanmıştır. Bunun nedeni, Ankara’da GİB tarafından başlatılan bir uygulama ile bazı mükelleflere KDV Beyannamelerini yeni kurulan ihtisas vergi dairelerine verme zorunluluğu getirilmiş olmasıdır. KDV Beyannamelerini esas vergi dairelerine vermeye devam edecek olan mükelleflerde “KDV Vergi Dairesi Kodu” bilgisinin doldurulması zorunlu değildir. Bu bilginin boş olması halinde KDV Beyannamelerinde otomatik olarak “Vergi Dairesi Kodu” alanında zaten belirtilmiş olan vergi dairesi (esas vergi dairesi) kullanılacaktır.
  • KDV-1 Beyannamesi “Sonuç hesapları” sekmesine eklenen “Belge Bilgileri” tablosunun otomatik olarak doldurulmasına yönelik çalışmamız devam etmektedir. Bu çalışmamızın 11 Temmuz Pazartesi günü ile başlayan hafta içerisinde tamamlanmasını ve yapılan değişikliklerin yeni bir güncelleme ile yayınlanmasını planlıyoruz.
  • Kurumlar Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde “Fatura Bilgileri / Serbest Meslek Makbuzu Bilgileri” sekmesinde girilen son faturaya ilişkin olarak faturanın “Kağıt Fatura”, “e-Fatura”, “e-Arşiv Fatura” şeklinde çeşidinin belirtilmesi istenmektedir. Bu konu ile ilgili çalışmamız da devam etmekte olup yayınlayacağımız ilk güncellemede kullanıma sunulacaktır.
 • KDV İade Listeleri arasına yeni eklenen “İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi” hazırlanarak “Dökümler” menüsü altında “İ.O.T.S. Fatura Listesi” adıyla eklenmiştir. Bu listeyi kullanacak kullanıcılarımızın 391 kodlu Hesaplanan KDV hesapları ile 6 Grubundaki Gelir hesaplarında hesap bazında KDV Oranı’nı girmeleri gerekmektedir.
 • “Araçlar” menüsüne “Mükellef Yeni İVD Giriş” uygulaması eklenmiştir.
 • KDV-2 Beyannamesinde “Kesinti Yapılan Satıcılar” listesini sabit olarak bir tabloya girme ve buradan getirme imkanı eklenmiştir. Sabit Kesinti Yapılan Satıcılar Listesi, Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar >> KDV2 Kesinti Yapılan Satıcılar yolundan ulaşılan formda yapılmaktadır. Bu listenin beyannameye aktarılması için ise beyannamenin erişim menüsünde Kesinti Yapılan Satıcılar Listesini Sabit Listeden Getir seçeneği seçilmelidir.
 • Bir hesap dönemine ait Açılış Fişi ile bir önceki hesap dönemine ait Kapanış Fişi’ni karşılaştıran ve farklılıkları raporlayan “Açılış/Kapanış Fiş Kontrolü” uygulaması “Araçlar” menüsüne eklenmiştir.
 • Hesap Planı ve Fiş verilerini e-Defter dosyasından alarak GMS.NET Veritabanına kaydeden uygulama eklenmiştir.
 • Seçimli Mizan tanımlarını başka dönemlerden kopyalama imkanı sağlanmıştır.
 • e-Fatura Belge No Kontrol Listesinde seçilen belge türlerine göre kontrol yapabilme özelliği getirilmiştir.
 • GMS.NET Fatura modülünde yeralan “Cari Stok Fiyatları” formunda Birim Fiyat rakamının ondalık basamak sayısı 6’ya yükseltilmiştir.
 • GMS.NET Bordro ücret hesap pusulası ekranına, dönemler arası ücret hesap pusulası raporunun alınabilmesi için dönem rapor aralığını aktifleştir seçeneği eklenmiştir.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranına avans ve işçi özel sağlık sigortası pirimi takibi seçenekleri eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümler ve toplu kontrol işlemlerinde yer alan aylık icra kesinti listesine icrası olup ta puantaj yapılmayan yada puantaj yapılıp ta kesinti yapılmayan personeller dahil edildi.
 • Personel aile durum bildirimi raporu yenilendi ve personel işlemleri ekranından raporun dolusu ve boşunun alınabilmesi seçeneği eklenmiştir.
 • Personel belge türleri arasında yer alan 21 nolu belge türünun prim hesaplamasındaki günlük sgk tavanının 1 günlük asgari ücretin en fazla 3 katına kadar olabilmesi kontrolü eklenmiştir.

GMS.NET 5.0.4 değişiklikler (03/06/2016):

 • İşletme ve Serbest Meslek türü defterlerde Geçici Vergi Beyannamelerine yeni eklenen “GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI” tablosunun daha kolay hesaplatılabilmesi için Hesap Planında yer alan hesaplara Faaliyet Kodu bilgisi eklenmiştir.

  Bu konu ile ilgili YENİDEN DÜZENLENMİŞ doküman için lütfen tıklayınız.
 • Stok kayıtlarında ve Fatura’da tüm birim fiyatların ondalık basamak sayısı 6’ya çıkarılmıştır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı tarafından desteklenen bankalar arasına T-Bank eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan puantaj cetveli raporuna “eksik gün toplamı ve eksik gün kodu” kolonları eklendi.
 • Personel puantaj ekranında yer alan Excel’e aktar ve Excel’den veri al menüsüne tüm personel puantajının Excel’den aktarılabilmesi için “puantaj aktarım şablon dosyası hazırla ve dönem puantajını dosyadan aktar” seçenekleri eklendi.
 • Puantaj eksik gün kodlarına SGK tarafından yeni eklenen “23 ve 24 nolu eksik gün kodları” eklendi.
 • Personel Bordro İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne “SGK E-İşbaşı Eğitim Teşvik Sistemi Linki” eklendi.

GMS.NET 5.0.3 değişiklikler (13/05/2016):

 • GMS.NET Bordro maaş ödeme seçenekleri arasına, İş bankasına ait yeni maaş ödeme dosyası (v4) eklendi.
 • Ücret hesap pusulası diğer ödeme seçenekleri arasına “işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik ve şahıs sigortası primini” bilgisi eklendi.
 • Ücret hesap pusulası seçenekleri arasına nokta vuruşlu yazıcılar için “sürekli form hesap pusulası ve bordrosu” seçeneği eklendi.
 • Aylık ücret bordrosunda yer alan Yatay Bordro (A)’ya fazla çalışma ücretlerinin detayı olan “hafta tatili ücretleri, genel tatil ücretleri ve fazla mesai ücretleri” kolonları eklendi.

GMS.NET 5.0.2 değişiklikler (04/05/2016):

 • Geçici Vergi Beyannamelerine yeni eklenen "GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI" tablosunun gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır.
  Bu özelliğin işleyişini anlatan doküman linki için lütfen tıklayınız.
 • Fiş satır açıklamasının 32 karakter olan azami uzunluğu 512 karaktere yükseltildi. Bu azami uzunluğu geçmemek üzere fiş satır açıklamasının boyu Fiş Ayarları formunda kullanıcı tarafından belirlenebilecektir.
  Yevmiye, Kebir, Muavin, Kasa Defteri gibi kağıda yapılan dökümlerde açıklamanın sığdığı kadarı yer alacak, e-Defter ve Excel ortamına yapılan dökümlerde ise açıklamanın tamamı görülebilecektir.
 • Fatura modülüne Mera Fonu Kesintisi eklenmiştir.
 • Fatura modülünde Entegrasyon Genel Hesap Kodları formunda Stopaj, ÖTV ve Mera Fonu ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 • Fatura İşlemleri formunda yer alan Fatura Bilgi Değiştirme formuna Fatura Alias Değiştirme özelliği eklenmiştir.
 • Yapı Kredi, Finansbank ve Akbank ekstrelerinde güncellemeler yapılmıştır.
 • TÜİK Elektronik Veri Transferi (e-VT) 2015 güncellemeleri yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümlerine Kıdem ve İhbar Tazminatı Listesi eklenmiştir.
 • Bordro işveren işlemleri menüsüne SGK E-Borcu Yoktur Başvuru Formları eklenmiştir.
 • Aylık ücret bordrosu ekranına dönemler arası ücret bordrosu alınabilmesi için Dönem Rapor Aralığını Aktifleştir seçeneği eklenmiştir.
 • Personel icra kesinti tanımlama ekranına İlave Ücretlerin Tamamını yada Belirtilen Oran Kadar Kesinti Yapılabilme seçeneği eklenmiştir.
 • Personel banka maaş dosyası seçenekleri arasına Yapı Kredi Bankası Maaş Dosyasının yeni versiyonu eklenmiştir.
 • Personel toplu ilave aktar ekranına Aktar ve Temizle butonu eklenmiştir.

GMS.NET 5.0.1 değişiklikler (06/04/2016):

 • Yıllık Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici, Gelir Geçici ve KDV-1 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Firma Bilgilerine e-Defter Para Birimi seçeneği eklendi. Yabancı para birimi ile defter tutan mükellefler gerekli düzenlemeyi buradan yapabilecektir.
 • Firma Bilgileri e-Defter sekmesine YMM Sözleşme Bilgileri girebilme imkanı getirildi. YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi yapmış olan mükelleflerin YMM Bilgilerini ve YMM Sözleşme Bilgilerini doldurarak SMMM bilgilerine ek olarak bu bilgileri de e-Defterlere kaydetmeleri mümkündür.
 • Özel Fişler (Yansıtma, aktarma vb.) uygulamasında döviz tutarlarının dikkate alınması sağlandı.
 • Araçlar menüsüne e-Fatura kapsamındaki firmaların işlemiş oldukları belgelerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanabilecekleri bir araç eklendi.
 • Fatura modülünde, stok kartlarında birden fazla birim tanımlanmış ise bu birimlerden birisini seçebilmeleri imkanı getirildi.
 • Fatura Cari Hesap kartlarında satış faturasında kullanılacak varsayılan fiyat seçeneği aktif hale getirildi.
 • Fatura modülünde, Stok satış fiyatlarının Cari Hesaplar bazında özel olarak tanımlanabilmesi imkanı getirildi.
 • Excel’den fatura aktarım modülünde yeralan 5. yönteme %1, %8, % 18 KDV’lerin matrah ve tutar toplamları genel toplamdan düşüldükten sonra kalan tutarın % 0 KDV matrahına aktarılabilmesi seçeneği eklendi.
 • Fiş Girişinde e-Fatura belge tipi seçildiğinde girilen belge numarasını 16 haneye tamamlayacak kısayol tuşu (Ctrl-Alt-B) eklendi. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak belge no MKR201600000157 haline getirilebilmektedir. Belge numarasının yılı gösteren 4 basamaklı bölümü varsa o satırdaki belge tarihinden yoksa fiş tarihinden alınmaktadır.
 • GMS.NET Bordro modülünde Personel Sicil kartlarında yeralan AGİ oranı hesaplama seçeneklerinin kayıt edilebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yeralan Yatay Bordro (A) kolon seçenekleri arasına “Ücret Türü” kolonu eklendi.
 • Bordro dökümlerinin altında yeralan bordro icmallerinde fazla mesai saat toplamlarının da yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel işlemleri ekranında iken farenin sağ tuş seçenekleri menüsüne “Personel İkinci Kanun Belge Tanımla” ekranı eklendi.
  Bu ekranda aynı bordro da ikinci kanun belge no kullanması gereken personeller için gerekli tanımlama yapılmaktadır. (Tekno Park, Maden ve Kaynak işlerinde çalışanlar için)
 • Personel İkinci Kanun Belge tanımlama ekranına personelin departmanı, Özel kod 1 ve Özel kod 2 alanları eklendi.
 • 2. Sınıf defterlerin muhasebe entegrasyonunda, Kanunen Kabul Edilmeyen (personel sicil kartlarında KKEG seçeneği işaretli personellerin) Gider toplamlarının gider satırlarında belirtilen alanlara aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Prim Tahsilatı Muhasebe Fişi ekranına Asgari ücret destek tutarlarının SGK'dan çekilip muhasebe fişinde kullanılabilmesi için gerekli alan çalışma yapıldı.

GMS.NET 5.0.0 değişiklikler (03/03/2016):

 • Yıllık Gelir Vergisi ve KDV-1 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme Defteri Gider Bilgileri sayfasına Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler kolonu eklendi. Bu kolona girilen tutarlar, isteğe bağlı olarak, İşletme Hesap Özeti hesaplamasında gider rakamlarından düşülecektir.
 • İşletme Defteri Gelir Bilgileri sayfasına Gelir Vergisinden İstisna Tutar kolonu eklendi. Bu kolona girilen tutarlar, isteğe bağlı olarak, İşletme Hesap Özeti hesaplamasında gelir rakamlarından düşülecektir. (Örneğin, vergiye tabi kazançların yanısıra vergiden muaf ancak KDV’ye tabi telif kazançları olan serbest meslek defteri mükelleflerinde bu kolon kullanılabilir.)
 • İşletme Defteri İşletme Hesap Özeti formunda Amortisman Giderlerinin, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin, Gelir Vergisinden Muaf Gelirlerin hesaplamaya dahil edilip edilmemesini sağlayan seçenekler eklendi.
 • GMS.NET Genel Muhasebe Modülünde Araçlar menüsünün altına “Ters Bakiye Kontrol” aracı eklendi. Bu araç, ayrıca, Mali Tablo hesaplamaları öncesinde otomatik olarak da çalıştırılabilmektedir. Bunun için, Mali Tablo formlarında sağ tuş menüsünde ilgili seçeneğin işaretlenmesi gereklidir.
 • Organize Sanayi Bölgeleri için hazırlanan modüle “Sadece e-faturaları aktar” / “Tüm faturaları aktar” seçenekleri eklendi.
 • e-Posta ayarlarının başka firmalara kopyalanabilmesi özelliği getirildi.
 • GMS.NET Bordro modülüne 4.3.3 versiyonunda eklenen, personelin tabi olduğu 06645 nolu kanunun puantaj sırasında ortalama işçi sayısının üzerinde olup olmadığı (teşvik uygunluk) kontrolü eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A) bordro dökümüne ve Hesap pusulası dökümlerine “Ek Ders Saati” kolonu eklendi.
 • Bordro aylık dökümleri menüsüne “Sendika Kesinti Listesi” raporu eklendi.
 • Firma ayarlarında yer alan ilave seçeneklerinden Yol ve Yemek ücretlerinin ayni ödeme olarak işaretlenebilme seçeneği eklendi.
 • Çalışılan İşyeri Ekle/Düzenle ekranına “Muhtasarda Seçili İşyerinin Bilgileri Kullanılsın” seçeneği eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne “SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresi (e-SGK Şifre)” sayfa linki ve “SGK E-6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” sayfa linki eklendi.
 • Not: Sosyal Güvenlik Kurumu Ocak 2016 dönemine ait 6661 sayılı kanun gereği asgari ücret destek tutarlarının öğrenilebilmesi için E-Bildirge sayfasında yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş Ekranına, “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” ekran linkini eklemiştir. (Şubat 2016 SGK tahakkuklarında bu indirim tutarı yer almamaktadır. Şubat ayı tahakkuk ödemesi sırasında (tahminen) bu teşvik indirimi uygulanacak.)

GMS.NET 4.3.3 değişiklikler (03/02/2016):

 • Muhtasar ve Basit Usul Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı
 • Fatura modülünde performans geliştirici bazı düzenlemeler yapıldı, fatura genel açıklamasının fatura formu üzerinden de girilebilmesi sağlandı.
 • Gelen ve giden e-faturaların tek ya da çoklu olarak pdf formatına aktarılması ve oluşturulan dosyanın e-posta ile gönderilebilmesi imkanı getirildi.
 • Migros’a mal veren firmalar için e-fatura modülünde alıcı tarafından istenilen özellikleri karşılayan düzenlemeler yapıldı.
 • Organize Sanayi Bölge Yönetimleri için kullandıkları yazılımdan fatura aktarımı sağlayan modül hazırlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde GİB tarafından güncellenen muhtasar beyanname için gerekli çalışma yapıldı.
 • İşyeri bilgileri ekranına eklenen Ticaret Müdürlüğü Kodu, İşyeri Ticaret Sicil (Mersis) No ve İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE kodu) bilgilerinin muhtasar beyannameye aktarılabilmesi için Çalışılan İşyeri Seçim Ekranından bu bilgilerin girilip dönem puantajının hesaplatılması gerekir.
 • Puantaj daha önce hesaplatılmış ise, puantajın hesaplama modunda açılıp hiç bir şey değiştirilmeden F5- Hesaplat, F2- Kaydet işlemi yapılabilir. Puantajı yeniden hesaplatmak istemeyen kullanıcılar ise muhtasar beyanname hesaplatma işlemi sırasında İşyeri Bilgileri ekranına eklenen bu alanları girebilirler.
 • Bordro modülüne 06645 sayılı SGK teşvik uygulaması ve hesaplaması eklendi. Teşvik ortalama kontrolü yapılabilmesi için gerekli çalışma önümüzdeki günlerde yapılıp ilk güncelleme yada revizyon ile kullanıma sunulacaktır.
 • Banka maaş dosyası hazırlama ekranında yer alan FinansBank banka maaş dosyasına T.C. Kimlik numarası aktarım seçeneği eklendi.
 • Firma ayarlarında yer alan günlük ücret hesaplama yöntemlerine Şubat ayı için yeni bir yöntem eklendi.
 • 2016 yılı 1. dönem aile yardımı gelir vergisi istisna tutarı ve harcırah dilimleri güncellendi.
 • Toplu ilave aktarım ekranı aktarım seçenekleri arasına işveren tarafından ödenen Bireysel Emeklik Primi ve Şahıs Sigorta Pirimi eklendi. Ayrıca ek ders saati, çocuk sayıları ve harcırah gününün boş olarak aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel bordrolarının Muhasebeleştirme Ekranına (bilanço) Fiş Satır Açıklamasına hesap açıklamasının aktarılabilmesi seçeneği eklendi.
  Not: 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 68. madde ile işverenlere uygulanacak SGK işveren prim indirimi için SGK tarafından yayınlanmış bir uygulama ve genelge bulunmamaktadır. Ocak 2016 SGK tahakkuklarında da bu indirimler gözükmemektedir. Bize iletilen bilgi bu indirimin ödeme sırasında SGK tarafından hesaplanacağı şeklindedir.
  İndirim işçinin alacağı ücretin hesaplanmasıyla ilgili olmadığı için kullanıcılarımız bordro hesaplamalarını yapabilirler.

GMS.NET 4.3.2 değişiklikler (06/01/2016):

 • 2016 yılı beyanname sabitleri güncellendi.
 • KDV1 beyannamesine, GİB web sitesinden POS bilgisini getirme özelliği eklendi.
 • Yeni İVD sitesini tarayıcı ile açıp kullanıcı adı ve şifre doldurma özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2016 yılına ait bordro sabitleri güncellendi.
 • 2016 yılı 1. dönem kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı vergi istisnaları güncellendi.
 • Banka maaş dosyası ekranında yer alan Yapı Kredi bankası maaş dosyası yenilendi.

GMS.NET 4.3.1 değişiklikler (26/12/2015):

 • GMS.NET Fiş Giriş formunda döviz kur değerini gösteren kolon eklendi.
 • Firma Bilgileri’ne e-posta ayarları eklendi. Burada tanımlanan e-posta hesapları ile Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Gmail gibi harici bir e-posta istemcisine gerek kalmadan GMS.NET aracılığı ile e-posta gönderilebilmesi mümkün olmaktadır.
 • Fatura satırlarında Şube Kodu ve Masraf Merkezi bilgilerinin girilebilmesi için gerekli düzenleme yapıldı
 • Yedek alma işlemi sırasında özel entegratör web servislerine bağlanabilmek için kullanılan şifrelerin yedeğinin alınması engellendi.
 • e-Fatura ve e-Arşiv fatura taslak önizleme seçeneği eklendi. Önemli Uyarı : Bu işlevle gösterilen fatura gerçek imzalı fatura olmayıp sadece imza işlemi öncesinde faturanın nasıl görüneceği ile ilgili fikir vermek üzere konulmuş bir önizleme formudur.
 • e-Arşiv Fatura’da internet satışları için ayrı bir XSLT (fatura gösterim kodlaması) tanımlayabilme imkanı sağlandı.
 • Fatura tasarımlarına e-arşiv fatura ile ilgili alanlar eklendi.
 • Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamelerindeki Ekler sekmesinde yeralan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tablosu satırları için formül tanımlayabilme imkanı getirildi.
 • Kur Farkları Hesaplama formundaki seçeneklere “Sadece döviz bakiyesi 0 (sıfır) olan hesapları göster” seçeneği eklendi.
 • Kur Farkları Hesaplama formundan Muavin Deftere geçiş özelliği eklendi.
 • e-Fatura modülünde kullanılabilecek özel entegratör firmalar arasına CRS Soft, EDM ve FIT firmaları eklendi.

GMS.NET 4.3.0 değişiklikler (05/12/2015):

 • GMS.NET Fatura modülüne e-Arşiv Fatura desteği eklendi.
 • KDV1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülündeki dövizli işlemler kapsamında, fiş girişinde otomatik olarak gelen kurun belge/fiş tarihinden bir gün önceki kur olması sağlandı.
 • GMS.NET Fatura modülünde yer alan Cari Hesap Kartlarına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) bilgisi eklendi.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülünde Fiş Numarası 6 haneden 9 haneye artırıldı.
 • Firma Bilgilerine Başka Firma - Şubeden bilgi kopyalayabilme özelliği eklendi.
 • Muhasebe Cari formunda “Tüm Dönem Carileri Ortak Tabloya Kopyala” seçeneği eklendi.
 • Firma Bilgilerine “Taahhüt Edilen Sermaye” ve “Ödenmiş Sermaye” bilgileri eklendi. Bu bilgilerin MERSİS no ile birlikte Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Gün Takip Ekranında yer alan raporların prim gün ve ücretlerinin işveren tarafından karşılanması seçeneği eklendi.
 • Bordro modülü aylık dökümlerde yer alan SGK Toplu Personel Rapor Kontrol işlemlerine arşive düşmüş raporların kontrol edilebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro modülü aylık dökümlerinde yer alan Asgari İşçilik Hesaplama ekranına notlar sekmesi eklendi.

GMS.NET 4.2.9 değişiklikler (19/11/2015):

 • GMS.NET Yazılımı Genel Muhasebe Modülüne Döviz İşlemleri eklenmiştir. Döviz İşlemleri kapsamında,
  • Hesap planında yer alan hesaplar için, kullanılacak döviz cinsi, kullanılacak kur cinsi (TCMB Döviz Alış, TCMB Döviz Satış, TCMB Efektif Alış, TCMB Efektif Satış gibi), kur farkı hesaplaması yapılıp yapılmayacağı, kur farkı hesaplamasında kullanılacak kur cinsi, kur farkı gelirinin kaydedileceği hesap kodu, kur farkı giderinin kaydedileceği hesap kodu bilgileri girilebilmektedir,
  • Fiş formuna Döviz Cinsi, Borçlu Döviz Tutarı, Alacaklı Döviz Tutarı sütunları eklenmiş ve bu sütunlara girilen bilgiler kullanılarak işlemin TL karşılığının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır (benzer şekilde, bir işlemin TL tutarı girildikten sonra döviz karşılığının hesaplanması imkanı da mevcuttur),
  • Mizan dökümü, isteğe bağlı olarak, döviz tutarlarını da (Döviz Cinsi, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı, Döviz Borç Bakiye, Döviz Alacak Bakiye) gösterecek biçimde değiştirilmiştir,
  • Muavin Defter dökümüne döviz ile ilgili sütunlar (Döviz Cinsi, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı, Döviz Borç Bakiye, Döviz Alacak Bakiye) eklenmiştir,
  • Verilen bir aralıktaki hesaplar için Kur Farkı Hesaplaması yapılması ve Kur Farkı fişinin otomatik olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Genel Muhasebe Modülünde istenilen fişlerin kilitlenebilmesi imkanı getirilmiştir. Kilitlenen fişler üzerinde, kilit açılmadığı sürece, değişiklik, ekleme ve iptal işlemleri yapılmasına izin verilmemektedir.
 • GMS.NET e-Fatura modülüne özel entegratör olarak Türkkep ve eFinans firmaları eklenmiştir.
 • Yedekleme işlemi yapılırken, alınacak yedeğe SMMM ve YMM bilgilerinin dahil edilmemesi seçeneği sunulmuştur.
 • GMS.NET Bordro modülünde İşveren Sicil Bilgilerine dosya ekleyebilme imkanı sağlanmıştır.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan banka maaş dosyası hazırlama ekranına "Birden fazla çalışması olan ve banka bilgisi aynı olan personel ödemeleri birleştirilsin” seçeneği eklenmiştir.
 • Puantaj dönem seçim ekranına muhtasar durumu ve muhtasar şube kodu bilgisi eklenmiştir.
 • Puantaj açılırken muhtasar durumu 3 Aylık seçili olan işyerlerinde işçi sayısı kontrolü yapılması sağlanmıştır.
 • Personel sicil kartında bulunan Devreden İzin Günü alanına buçuklu gün girebilme ve bu girilen değerin yıllık izin çizelgesinde görüntülenebilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Personel raporlarında yer alan ibraname hazırlama ekranına “Personel sicil kartına, kıdem başlangıç tarihi girilmiş ise ibranamede gösterilsin” seçeneği eklenmiştir.
 • Personel çoğalt ekranına personel gün takibinde aktif olan kayıtların aktarılabilme seçeneği eklenmiştir.
 • Personel ilave kesinti takip seçenekleri arasına “Ödenmiş AGİ Tutarı” seçeneği eklendi.
 • Firma toplu kontrol ekranında bulunan rapor seçenekleri arasına K.K.E.G. olan personellerin raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • Başka firmadan personel aktarma ekranına devreden gelir vergisi matrahı, gün takip bilgileri, icra kayıtları, devreden izin günü ve kıdem başlangıç tarihi gibi aktarım seçenekleri eklenmiştir.

GMS.NET 4.2.8 değişiklikler (19/10/2015):

 • G.İ.B.’ in e-Fatura standartlarında yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Eski sürüm ile e-Fatura göndermek mümkün olmayacağından bu güncellemenin yapılması zorunludur.
 • Araçlar menüsüne Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Formu eklendi. Konu ile ilgili detaylı bilgi için : Resmi Gazete
 • Fiş satırlarına ilişkili dosya ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Araçlar menüsüne ekli dosyaların yönetilmesine yarayan Ekli Dosya Yöneticisi eklendi.
 • Excel’den Fatura Aktarma yöntemleri arasına çek-senet bordrolarının aktarılabilme yöntemi, faturaların ödeme ve tahsilatlarının muhasebeleştirilebilmesi seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro firma ayarlarına, yapılan ilave ödemelerin ayni ödeme olup olmadığı ve icra kesilip kesilmeyeceği ayarı eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan ücret hesap pusulasının personellere mail olarak gönderilebilme seçeneği eklendi ve hesap pusulalarına ayni yardım toplamları ve rapor ücreti kolonu eklendi.
 • Gün takip ekranına izin eklenirken, izin talep formunun da hazırlanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel işe giriş ve çıkış barkod kontrolü ekranının Excel'e aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK belge türleri arasına 21 nolu belge türünün vergili versiyonu ve 42-43 nolu belge türleri eklendi.
 • Puantaj ekranında iken brüt ve net ücretin üzerine fare ile çift tıklayarak ücret değiştirip hesaplatılabilme özelliği eklendi.
 • Firma toplu kontrol işlemleri ekranında bulunan işe giriş ve çıkış kontrolleri raporuna Personelin T.C. Kimlik numarası eklendi.

GMS.NET 4.2.7 değişiklikler (05/09/2015):

 • G.İ.B.’ in KDV1 Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • e-Defter fiş bölme sırasında bölünen fişlerin eski fiş tarih, tip ve numaralarını saklayan ve gösteren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet bordrosuna işçi sayıları ve fiili çalışma günü kolonları eklendi.
 • SGK toplu aylık bildirge kontrol işlemleri yapılırken tahakkuk ve hizmet belgelerinin indirilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel sicil kartı yıllık izin takip bilgileri alanına Basın İş Kanunu’na tabi çalışan seçeneği eklenerek yıllık izin sürelerinin bu kanununa göre hesaplanması sağlandı.
 • Personel takip sisteminde yer alan gün takip ekranına rapor sürelerinin 2 güne kadar işveren tarafından ödensin seçeneği eklendi ve puantaj hesaplamasının da bu seçenek dikkate alınarak hesap yapılması sağlandı.
 • Gün takip ekleme ekranına çoklu seçimi aktifleştir ve default olarak rapor bitişinde çalışır ve rapor türünün varsayılan olarak hastalık gelmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel ara bul sonuç ekranına işyerleri SGK işyeri sicil numarası kolonu eklendi.
 • Personel işlemleri ana ekranına personelin sözleşme türü kolonu eklendi.
 • Excel'den personel aktarımına devreden gelir vergisi matrahı ve tarihi eşleştirmeleri eklendi.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan puantaj cetveline seçili satırı temizle seçeneği eklendi.
 • Gms.NET tarafında yer alan yetki işlemlerinden bordro erişim yetkisi, bordrodan yedek alma ve dönme yetkisi çalışır hale getirildi.
 • Personel belge türleri arasına Stajer % 15 belge türü eklendi. Sicil kartında stajer belge türü seçimi yapılmış olan personel raporlarına stajer çıraklar için işletmelerde meslek eğitimi sözleşmesi eklendi.
 • Personel maaş dosyası hazırlama ekranına Albaraka Türk’ün yeni maaş dosyası eklendi.
 • Personel dönemler arası bordroya fazla mesai ve diğer çalışma tutarları kolonları eklendi.
 • Puantaj hesaplama moduyla açılırken giriş çıkış barkodlarının kontrol edilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Gün takip ekranının Microsoft Excel'e export edilmesi için Excel’e aktar butonu eklendi.

GMS.NET 4.2.6 değişiklikler (06/08/2015):

 • G.İ.B.’ in KDV1 Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname bilgilerine dosya ekleyebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde PDF formatında alınan beyanname dökümleri, tahakkuk fişi, ödeme makbuzu gibi belgeler ait oldukları beyanname kaydı ile ilişkilendirilerek GMS.NET veritabanında saklanabilecektir.
 • Firma bilgilerine dosya ekleyebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde firma ile ilgili ana sözleşme, imza sirküleri gibi belge dosyaları veritabanında saklanabilecektir.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Ekstre Önizleme kısmında eDefter uygulamasında kullanılan Ödeme Türü belirtebilme imkanı eklendi.
 • Muavin Deftere Bilgi Değiştirme Aracı eklendi. Bu uygulama ile ekranda görüntülenen muavin defter bilgilerinden Hesap Kodu, Tck/Vkn, Belge Türü, Belge Tarihi, Belge No, Açıklama, Vade Tarihi, Ödeme Türü, Stok Kodu, Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu bilgilerinin topluca değiştirilebilmesi imkanı sağlanmıştır. Yapılan toplu değişiklikler Bilgi Değişikliği Geri Alma Aracı kullanılarak geri alınabilmektedir.
 • Muavin Defter uygulamasında gösterilen sütunlara Ödeme Türü ve Birim Fiyat bilgileri eklenerek bu bilgilerin hem ekranda görüntülenebilmesi hem de Excel dökümlerine gelmesi sağlandı.
 • Dosyadan Veri Aktarım Sihirbazından;
  • • İşletme Defteri Gelir ve Gider Bilgileri
  • • Cari Bilgileri
  • • Stok Bilgileri
  • • Demirbaş Bilgileri
  • • Envanter Bilgileri
  verilerini excel ve xml dosyalarından aktarabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına ÖTV’li faturaların aktarılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan çocuk yardımı seçenekleri arasına 0-6 yaş çocuk yardımı seçeneği eklendi.
 • Personel gün takibi ekranına eksik gün nedenlerinden rapor (istirahat)’in türü ve rapor bitiminde çalışabileceği ya da kontrole geleceği seçeneği eklendi.
 • Firma kontrol işlemlerinde yer alan muhasebeleştirme kontrolünde muhasebeleştirme yapılan işyerlerinin muhasebe fiş tarihi ve numarasının gelmesi sağlandı.
 • Puantaj ekranında yer alan prim borcu var seçeneği işaretli iken 05746 nolu kanun numaraların puantaj hesaplanmasında 00000 nolu kanun numarasına çevrilmesi sağlandı.
 • Puantaj ekranında iken personel kanun numarası üzerine fare ile gelindiği zaman SGK belge türününde gözükmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde çalışılan firmanın SGK sicil numarasının alt bilgi alanında yer alması sağlandı. 

GMS.NET 4.2.5 değişiklikler (07/07/2015):

 • G.İ.B.’ in Kurum Geçici Beyannamesi, Gelir Geçici Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Kurum Geçici Beyannamesinde, 'Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler' giriş alanı kaldırıldığından, kullanıcılarımızın, formüllerini kontrol etmeleri önemle uyarılır.
 • GMS.NET e-Defter Fiş Bölme uygulamasında yapılan bir düzenleme ile bölünme sonucunda oluşturulacak fişlerden borç/alacak toplamı eşit olmayanların bölünecek fiş içerisinde kolayca belirlenebilmesini sağlayan mesajlar eklendi.
 • GMS.NET Demirbaş modülünde demirbaş kartlarına dosya ekleme özelliği getirildi. Bu özellik sayesinde bir demirbaşa ait resim, taranmış fatura, tapu dokümanı gibi belgelerin o demirbaşla ilişkilendirilerek GMS.NET veritabanına kaydedilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda görüntülenebilmesi imkanı sağlanmış oldu. Not : Dosya ekleme özelliği önümüzdeki günlerde GMS.NET Genel Muhasebe modülünde hesaplara ve fişlere de getirilecektir.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Excel aktarımlarında Dekont Numarası belirtebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde, e-Defter kullanan firmalarda, Excel banka ekstelerinde belirtilen dekont numaralarını almak mümkün olacaktır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Ekstre Önizleme kısmında Şube Kodu ve Masraf Merkezi belirtebilme imkanı eklendi. Bu özellik sayesinde, belirtilen Şube Kodu ve Masraf Merkezi bilgileri fiş satırlarında yer alabilecektir..
 • GMS.NET Fatura Modülünü DEMO modunda kısıtlı kullanabilme özelliği eklendi. DEMO modunda, modülü denemek isteyen kullanıcılar, en fazla 10 fatura girebilecekler ve fatura başına toplam tutar 100 TL' yi aşamayacaktır.
 • GMS.NET' e Hesap Planı ve Fiş Aktarımında, kullanıcıların kolonların dizilimini kendi belirleyecekleri biçimde Excel aktarımı yapabilme özelliği eklendi. Bu özelliğe Araçlar menüsü altından Dosyadan Veri Aktarımı seçilerek ulaşılabilir.
 • GMS.NET Bordro modülü, personel aylık dökümlerinde yer alan eksik gün bildirim formu yeniden tasarlandı. Pdf ve mail gönderebilme seçenekleri eklendi.
 • Personel bordro 2015 yılı 2. dönemin yeni parametreleri eklendi.
 • Personel işlemlerinde yer alan personel çoğalt ekranına yıllık izin devir bilgileri getirildi ve bu bilgiler çoğaltma işlemine dahil edildi.
 • Personel gün takibi ekleme ekranında, birden fazla personelin seçilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan ücret hesap pusulası raporunda kıdem başlangıç tarihinin seçenekli olarak yer alması sağlandı.
 • Personel dönemler arası ücret bordrosu raporlarının arasına fazla mesai saatlerinin de yer aldığı rapor seçeneği ilave edildi.
 • SGK toplu rapor kontrolü ekranına rapor tarihi aralığı eklendi.
 • Personel SGK belge türleri arasına 21 nolu belge türünün gelir vergisi yok, damga vergisi var versiyonu eklendi.

GMS.NET 4.2.4 değişiklikler (04/06/2015):

 • Yedek geri dönme seçeneklerine beyannameleri seçimli olarak dönebilme seçeneği eklendi.
 • Defter döküm parametrelerine, Çoklu Dönem muavin için, açılış ve kapanış fişlerini seçimli olarak dökebilme özelliği eklendi.
 • Fatura , e-Fatura dökümlerine çoklu irsaliye dökebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü firma ayarlarına aşağıdaki seçenekler eklendi.
 • Puantaj Yapılırken Gün Takibinden Gelen Yıllık İzin ve Ücretli İzinleri Dikkate Alma.
 • Personel Yıllık ve Ücretli İzinlerinde Sadece Hafta Tatil Günü Pazar Günü Kullanılsın.

GMS.NET 4.2.3 değişiklikler (13/05/2015):

 • Z Rapor tanımlarında ve işlemlerinde TCK/VKN girişine izin veren geliştirme yapıldı.
 • Z Rapor girişlerinden fiş oluşturma işlemlerinde; e-Deftere uygun fiş oluşturacak değişiklik yapıldı.
 • TÜİK EVT formunda 2014 yılı bilgilerini gönderebilmek için gereken güncellemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Personel Takip Sistemine personel tanımlı 'Hafta Tatil Gün Takibi' ekranı eklendi.
 • Personel Takip Sisteminde yer alan personel gün takibi tutanaklarının icmal olarak raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • Mayıs 2015 dönemi ve sonrası için uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı hesaplama yöntemi ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. (Agi Oranlarını personel sicil kartlarına girerek takip eden müşterilerimiz, tekrar yeni hesaplama şekline göre agi oranını hesaplayıp personel sicil kartlarına girmeleri gerekiyor.)

GMS.NET 4.2.2 değişiklikler (03/04/2015):

 • G.İ.B.’ in Yıllık Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel için raporlar bölümünde yer alan Çalışanlara Ait Kimlik Bildirimi Formu yenilenip, birden fazla personel seçimi yapılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listelerine, kullanıcı tarafından Üst Yazı eklenebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Prim Tahsilatı Muhasebe Fişi (Bilanço)’ndeki damga vergisinin isteğe bağlı olarak muhasebeleştirilebilmesi seçeneği eklendi

GMS.NET 4.2.1 değişiklikler (20/03/2015):

 • G.İ.B.’ in e-Defter konusunda yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş giriş formuna e-Defter ödeme türlerine erişebilecek bir düğme eklendi.
 • Muhtasar beyannamede ödeme bilgileri ve işçi / işyeri bilgilerinin nereden alınacağının bağımsız olarak seçimine izin veren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Fişler menüsünde yer alan Excel'den Fatura Aktarımı Hesap Kodları Tanım Ekranına Muhasebe Fişi Oluşturulurken Aynı Faturaya (Belgeye) Ait Hesapları Birleştirme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartı Ekranında bulunan Okul Mezuniyet Yılının 1989’a kadar girilebilmesi sağlandı (SGK bundan önce 2008 yılına kadar girilmesine müsade ediyordu, son yaptığı değişiklikle 1989’a kadar giriş yapılabilmesine izin vermektedir.)
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümlerinde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına GİB’in Muhtasar Beyanname 26. Versiyonuyla eklediği İşyeri ve İşçi Bilgileri Tablolarının yer aldığı bilgilerin görüntülenmesi ve yazdırılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.

GMS.NET 4.2.0 değişiklikler (05/03/2015):

 • Yıllık Gelir Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerde GİB'in yapmış olduğu değişikliklere paralel düzeltmeler yapıldı.
 • Serbest Meslek Makbuzu dökümü yeni rapor aracı ile tekrar tasarlanarak kullanıcı tarafından daha fazla müdahale edilebilir hale getirildi. Not : Eski rapor aracını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılarımızın ek bir işlem yapmasına gerek yoktur, makbuz dökümlerinde varsayılan olarak eski rapor aracı ile tasarlanmış dökümler kullanılmaktadır. Yeni rapor aracını kullanmak isteyen kullanıcılar ise Serbest Meslek Makbuzu formunun araç çubuğunda en solda bulunan simgeyi kullanarak yeni rapor aracını kullanacaklarını belirtmelidir.
 • e-Defter modülüne beratların web servisleri kullanılarak GİB’e gönderilebilmesi imkanı eklendi. Bu konudaki daha fazla açıklamayı bu bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
 • e-Defter modülüne bulut ortamına yedekleme imkanı eklendi. Bu konudaki daha fazla açıklamayı bu bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı ile Excel’den Fatura Aktarımı Şablon tanımlarına kullanıcı tanımlı tarih formatı eklendi. Böylece, farklı formatlardaki tarih bilgilerinin Excel’den okunabilmesi sağlanmış oldu.
 • GMS.NET Ana menüsünde Tanımlar &> Genel Tanımlar altında bulunan SM/SMMM Listesi ve YMM Listesi formlarında sağ tuş menüsüne;
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirimi Düzenleyen Olarak Kaydet
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirimi Gönderen Olarak Kaydet
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirim YMM Bilgisi Olarak Kaydet
  seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Yazılımı SQL Server 2014 versiyonuna uyumlu hale getirildi. Bununla ilgili olarak, Bakım &> Veritabanı Bağlantı Ayarları formuna Veritabanı Versiyonu bilgisi eklendi.
 • Muhtasar Beyannameye İşyeri/İşçi Bilgileri’nin otomatik olarak aktarılabilmesi için bu bilgilerin girilip saklanacağı bir form tasarlandı. Böylelikle, GMS.NET Personel Bordro modülünü kullanmayan ve işyeri/işçi bilgileri aylar itibariyle fazla değişiklik göstermeyen kullanıcılarımızın bu bilgileri beyannameye her defa girmek yerine otomatik olarak dahil edenilmeleri sağlandı.
 • GMS.NET Yazılımında bulunan ve Alt-F1 tuşu ile kullanılan Erişim Ağacı güncellendi.
 • GMS.NET Fiş İşlemleri menüsünde yer alan Geçici Fişler formu geliştirilerek bu fişlerin içeriğinin görüntülenebilmesi, değiştirilebilmesi ve fişlerin silinebilmesi imkanı sağlandı. (Not : Geçici fişler, düzenlenmek üzere açılmış, üzerinde işlem yapılan fişlerle bu fişlerin elektrik kesintisi vb. nedenlerle geçici tablolarda kalmış versiyonlarıdır.)
 • NACE kodları, GİB tarafından yapılan değişikliğe paralel olarak güncellendi.
 • Gms.NET Bordro sicil kartlarında yer alan ödeme tür kodlarına GİB tarafından yeni eklenen 018, 019 ve 020 nolu ödeme tür kodları eklendi. Yeni eklenen tür kodlarının Şubat 2015 muhtasar beyannamesine yansıyabilmesi için Şubat 2015 bordrolarının yeniden hesaplatılması gerekmektedir.
 • Bordro puantaj bölümünde yer alan Microsoft Excel'den fazla mesai aktarımına saat,dakika ile şablon oluşturma ve fazla mesai aktarabilme seçeneği eklendi.
 • İşyerine ait e-işlemler menüsüne SGK E-İşveren Prim Teşviğinden Yersiz Yararlanılan Dönemler sorgulama linki eklendi.
 • Personel Toplu Ücret Değiştirme ekranına ödeme tür kodlarının toplu değiştirilebilmesi seçeneği eklendi.
 • Gms.NET Bordro'dan İşkur İnternet sayfasına giriş, İşkur tarafından yapılan değişikliğe istinaden yeniden düzenlendi.
 • Bordro Firma ayarlarına eklenen 31 olan aylarda aylıkçı çalışan personelin günlük ücret hesaplama yöntemine 3. yöntem için çırak, stajer ve saatlik puantajlarda bu yöntemi dikkate alma seçeneği eklendi.
 • Personel İçin E-Sorgular seçenekleri arasına E-Sigortalı T.C. Kimlik ile Rapor Sorgula linki eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Bank Asya (V2) maaş dosyası formatı eklendi.

GMS.NET 4.1.9 değişiklikler (06/02/2015):

 • KDV-1, KDV-2, Muhtasar ve Basit Usul Beyannamelerde GİB'in yapmış olduğu değişikliklere paralel düzeltmeler yapıldı.
 • İşletme Defter Dökümüne yeni seçenekler eklendi. Eklenen yeni döküm seçenekleri İşletme Defter Döküm formunda "Döküm Türü : Windows Yeni" seçeneğinin seçilmesi ile kullanılabilecetir. Eski dökümler aynen muhafaza edilmiştir. Windows Yeni döküm türü seçildiğinde daha önceden de mevcut olan Gelir/Gider Ayrı Defter ve Gelir/Gider Aynı Sayfada döküm biçimleri ve bunlara eklenen Gelir/Gider Aynı Sayfada (Yatay) döküm biçimi kullanılabilecektir. Ayrıca, Windows Yeni döküm türlerinde font boyutu, sayfa üst ve alt boşlukları, çizgilerin kaldırılıp/kaldırılmaması, zebra desen uygulanıp/uygulanmaması, döküm tarihinin başlıkta gösterilmesi/gösterilmemesi, benzer satırların birleştirilip/birleştirilmemesi gibi parametreler kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Bunlara ek olarak Gelir/Gider Ayrı Defter seçeneğinde Gelir ve Gider sayfalarının Bir Ay Gelir Bir Ay Gider şeklinde dökülebilmesi imkanı da sağlanmıştır. Böylece, yıllık yapılan toplu dökümlerde önce 1. ayın gelir bilgileri sonra 1. ayın gider bilgileri daha sonra 2. ayın gelir bilgileri, 2. ayın gider bilgileri vd. dökülebilmektedir.
 • İşletme Defteri modülüne yeni seçenekler eklendi.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına dekont numarası üretebilmekle ilgili seçenekler eklendi.
 • Z Raporu modülüne tanım kopyalama özelliği eklendi.
 • Kapanış fişinde fiş tarihini belirleyebilme imkanı getirildi.
 • Mizan dökümüne döviz bilgileri eklendi.
 • Fiş dökümünde, dosyalanmış fişlerde arama kolaylığı sağlamak amacı ile fiş tarihi ve numarası kağıdın sağ tarafına alındı.
 • Gms.NET Bordro modülü personel ücret türleri arasına Asgari Ücret (Net) eklendi.
 • Aylıkçı olarak çalışan personeller için gün sayısı 31 olan aylarda günlük ücret yöntemi olarak Aylık Ücret / Ayın Gün Sayısı yöntemi eklendi. Bu yönteme Firma Ayarları (İşyeri) ekranında bulunan Günlük Ücret sekmesinden ulaşabilirsiniz.
 • Personel raporlarında yer alan Personel Çalışma Belgesinin sayfaya 2 adet seçimli olarak yazdırılabilmesi eklendi.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık İş Gücü Çizelgesi İşkur tarafından yapılan değişikliğe istinaden yeniden düzenlendi.
 • Personel sicil kartlarına personel Sözleşme Türü için veri giriş alanı eklendi.

GMS.NET 4.1.8 değişiklikler (06/01/2015):

 • Genel Muhasebe Modülü Fiş Giriş formundan kullanılacak ve hızlı fiş girişini sağlayacak Fiş Master uygulaması eklendi. Fiş Master uygulamasına ait tanıtım videosunu izlemek için bu bağlantıyı tıklayınız.
 • e-Defter modülüne Fiş Kontrol ve Fiş Bölme uygulamaları eklendi.
 • Genel Muhasebe Modülü Fiş Giriş formunda, geçerli kolon ayarlarını farklı profiller olarak kaydedebilme ve istenildiğinde kayıtlı profiller arasından seçim yaparak kolon ayarlarını kolaylıkla değiştirebilme özelliği eklendi.
 • Fiş İşlemleri, Mizan, Muavin, İptal Edilmiş Fişler, Fiş Kontrol Listesi, Fatura İşlemleri, Fatura Cari Hesap İşlemleri formlarına gruplama, filtreleme ve sütun sabitleme özellikleri eklendi. Bu özellikler sayesinde, tablo tipi formlarda istenilen bilginin aranıp bulunması ve analitik çalışmalar yapılması mümkün olacaktır.
 • Mizan dökümünün istenilen herhangi bir döviz kuru bazında alınabilmesi imkanı sağlandı. Döküm, TL bazındaki işlemlerin işlem günündeki kurlar kullanılarak ya da bir ortalama kur verilerek yapılabilir.
 • Yevmiye Defteri dökümünden önce fişlerin otomatik olarak sıralanması seçeneği getirildi.
 • Mizan dökümünde döküme dahil edilecek fiş tiplerinin seçilebilmesi imkanı sağlandı.
 • Firma bilgilerine KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi bilgisi eklendi.
 • Firma Bilgilerine logo ve kaşe resimlerinin alınabilmesi imkanı getirildi.
 • Mali Tablolar ve Oran Analiz tablolarında grafik alabilme imkanı sağlandı.
 • e-Defter ve e-Fatura modüllerinde kullanılan imza kütüphaneleri güncellendi.
 • Yıl sonu devir işlemleri modülleri güncellendi.
 • Muhasebe Cari Hesap bilgilerine Müstahsil Makbuzlarında ilgili kişiden Bağkur kesintisi yapılıp yapılmayacağını belirten "Müs. Mkb. Bağkur Kesilecek mi ?" bilgisi eklendi.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri'nde muhasebe cari hesap tablosu ile fatura cari hesap tablosu arasındaki eşleştirmeleri güçlendiren bir değişiklik yapılmıştır.
 • Döviz İşlemleri modülünde yapılan değişiklikle belirli bir dövizin iki tarih arasındaki kur değerlerini listeleme imkanı sağlanmıştır.
 • Beyanname modülünde damga vergisi, gelir vergi dilimleri vb. sabitler güncellendi.
 • Excel'den fatura aktarımı Kdv eşleştirme yöntemlerinde yer alan 5. Yönteme “Kdv Tutarları Boş İse (%18, %8, %1) Genel Toplam Değerini %0’nın Matrahına Aktar” seçeneği eklendi.
 • Excel’den fatura aktarımı Kdv eşleştirme yöntemlerinden 1. ve 2. Yönteme Miktar aktarımlarının yapılabilmesi için “Miktar Kolonu” eklendi.
 • Gms.NET Bordro modülüne açıklanmış olan 2015 Yılı 1. dönem bordro parametreleri (sabitleri) ilave edildi.
 • Personel sicil kartlarında yer alan İŞKUR meslek kodları İŞKUR’un SGK ile aynı kodları kullanmaya başlamasından dolayı tek meslek kodu girilecek şekilde düzenlendi.
 • Personel sicil kartlarına SGK E-İşe Giriş ekranında yer alan “Sigorta Kolu” seçimi ve “İstisna Bildirimi” seçeneği eklendi.
 • Gms.NET Bordro Aylık Dökümlerine “Dönemler Arası Günlük Ortalama Maliyet Bordrosu” raporu eklendi.
 • Aylık bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A)’nın kullanıcılar tarafından birden fazla tanımlanıp kullanabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülü SGK belge türleri arasına “07 nolu (Çıraklar/Stajyerler)” belge türü eklendi. (Not: Bu belge türü Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezleri tarafından kullanılmaktadır.)
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekranına “Toplu Tahakkuk Raporu” Eklendi.
 • Aylık Bordro Dökümü ekranında, personel seçimi yapılıp üst menüde yer alan mail gönder butonuna tıklandığı zaman raporun başlığına ve giden mailin konusuna Personelin Ad ve Soyadı eklendi.
 • Personel Aylık Bordro Dökümüne, Eksik Gün Bildirim Formuna ve Puantaj Cetveline “SGK Müdürlüğü Adı” eklendi.
 • Personel Raporlarında yer alan Fazla Çalışma Muvafakatnamesinin, birden fazla personel seçilerek döküm alınabilmesi seçeneği eklendi.
 • Firma ayarları puantaj sekmesine “Puantajdaki Ücretli İzni Serbest Zaman İzni Olarak Değiştirip Kullan” ayar seçeneği eklendi.
 • Personel Gün Takibi Ekranına “Personel Gün Takip Tutanağı” raporu eklendi.

GMS.NET 4.1.7 değişiklikler (05/11/2014):

 • Kullanıcı tanımlarına, kullanıcıların; genel, firma ve dönem bazında yapabileceği işlere yetki verme/kısıtlama yapabilme özelliği eklendi.
 • KDV1 beyannamesinde G.İ.B. tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü SGK belge türleri arasına 22 nolu (Meslek Lisesi Zorunlu Staj) belge türü ve personel sicil kartında yer alan SGK görev koduna 'Çırak ve Stajer Öğrenci' kodu eklendi.
 • Excel'den fatura aktarımı ekranında yer alan aktarım kuralları arsına 'Geçiyor ise' seçeneği eklendi. Fatura aktarımında kullanılan Kdv eşleştirme yöntemlerine 'Kdv Oranlarına Ait Tutarlar Sabit Kolonda' yöntemi 5. Yöntem olarak eklendi. 

GMS.NET 4.1.6 değişiklikler (15/10/2014):

 • Excel dosyalarında yer alan fatura bilgilerinden fiş oluşturma modülü eklendi. (Bu modül ile ilgili tanıtım videosu hazırlanmaktadır.)
 • GİB onaylı eDefter modülü eklendi. Bu modül, GMS.NET Ana menüsünde yer almakla birlikte kullanıcılarımız tarafından görülebilmesi için üzerinde çalışılan firmanın eDefter uygulamasına geçmiş olması gerekmektedir. (Bu modül ile ilgili eğitim videosu ve kullanım kılavuzu hazırlanmaktadır.)
 • Yevmiye Defteri dökümünde önemli değişiklikler yapılmıştır : Mevcut Yevmiye Defteri dökümleri aynen korunmuştur. Eski dökümler Rapor Türü seçiminde "Windows Eski  Küçük Font" ve "Windows Eski  Büyük Font" olarak yer almaktadır.Yeni eklenen döküm ise "Windows (Yeni)" seçeneği seçilerek kullanılır. Bu seçenek seçildiğinde kullanılabilecek  "Ay Değiştiğinde Sayfa Başı Yapılsın/Yapılmasın", "Font Boyutu", "Zebra Deseni Uygulansın/Uygulanmasın""Çizgiler Kaldırılsın", "Sayfa Üst ve Alt Boşlukları" gibi döküm seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebilecek bir döküm ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca, yeni Yevmiye Defteri dökümü kullanıcı tarafından tasarlanabilir/değiştirilebilir özelliktedir. Ancak, rapor tasarımının bir uzmanlık konusu olduğu unutulmamalıdır.
 • Döviz Kurlarının internetten alınması işlemi, Mikrokom Web Servislerini kullanacak biçimde değiştirilmiş böylelikle hem daha hızlı hem de daha sağlıklı kur bilgisi güncellemesi imkanı sağlanmıştır.
 • GMS.NET Yazılımının 64 bitlik işletim sistemine sahip bilgisayarlarda 64-bit olarak çalışması imkanı sağlanmıştır.
 • Demirbaş kayıtlarının Excel'e aktarılması ve Excel dosyalarından alınabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • Mizan ve Hesap Durumu uygulamalarında performans geliştirici düzeltmeler yapılmıştır.
 • Bordro modülünde, personel sicil kartlarına "Mezuniyet Yılı" ve "Mezun Olduğu Bölüm" bilgileri eklenmiştir. Bu bilgiler, SGK e-işe giriş bildirimlerinde kullanılmaktadır.
 • Excel dosyalarından yapılan personel aktarımlarında "Mezuniyet Yılı" ve "Mezun Olduğu Bölüm" bilgileri eklenmiştir. Ayrıca, kullanıcı tanımlı personel listelerinde bu bilgilerin yer almasına yönelik çalışma yapılmıştır.
 • Bordro dökümlerinde yer alan "Yatay Bordro (A)" dökümüne "Ek Ders Ücreti", "Nafaka" ve "Muvafakat" kolonları eklenmiştir.
 • Personel toplu işlemler menüsünde yer alan Personel Ücret Tablosu'na Excel'den ücret aktarımı seçeneği eklenmiştir.

GMS.NET 4.1.5 değişiklikler (19/08/2014):

 • TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHI) Anket Formu eklendi. Formun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Kebir Defteri dökümünde önemli değişiklikler yapılmıştır : Mevcut kebir defteri dökümleri aynen korunmuştur. Bu dökümleri kullanmak için döküm menüsünden Rapor Türü olarak "Windows (Eski)" seçeneği seçilmelidir. Yeni eklenen döküm türleri ise "Windows (Yeni)" seçeneği seçilerek kullanılır. Bu seçenek seçildiğinde, kapsamları daha geniş olan iki yeni defter döküm biçimi daha kullanılabileceği gibi buna ek olarak "Ana Hesap Değiştiğinde Sayfa Başı Yapılsın/Yapılmasın", "Font Boyutu", "Zebra Deseni Uygulansın/Uygulanmasın""Çizgiler Kaldırılsın", "Sayfa Üst ve Alt Boşlukları" döküm seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebilecek bir döküm ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca, bu bölümde yer alan tüm raporlar kullanıcı tarafından yeniden tasarlanabilmektedir. Ancak, rapor tasarımının bir uzmanlık konusu olduğu unutulmamalıdır. Yevmiye Defter için de benzer bir çalışma yürütülmekte olup önümüzdeki güncellemelerde GMS.NET Yazılımına eklenecektir.
 • Muhtasar Beyannamede, Personel Bordro modülünde hesaplanan Damga Vergisinin Matrah ve Vergi Bildirimi tablosuna 302 kodla aktarılması sağlanmıştır. 301 ve 303 kodlu kalemlerin de fiş ya da gider bilgileri formlarından aktarılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup kısa sürede yazılıma eklenecektir.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil kartlarına "Özel Kod - 1" ve "Özel Kod - 2" alanları eklenmiştir. Puantaj hesaplamasında ve aylık raporlarda (bordro dökümleri, hesap pusulası, personel listesi, banka maaş dosyası, asgari geçim indirimi) özel kod kullanılarak rapor alınabilecektir.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil kartlarına yabancı uyruklular için ülke seçimi ve işe girişlerde bu seçilen ülkeye göre e-işe giriş işleminin yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istineden meslek kodları güncellendi. Yoğun olarak kullanılan Beden İşçisi (Temizlik)'in yeni kodu 9622.01 olmuştur.
 • Bordro aylık dökümlerde yer alan hesap pusulasında boş olan alanların 0 (sıfır) olarak gösterilmesi varsayılan ayar olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, iş mahkemelerinin fazla mesai yoksa boş değil 0 (sıfır) olarak gösterilmesi yönünde verdiği karar nedeniyle yapılmıştır.
 • Puantaj ekranında yer alan Excel'den fazla mesai aktarımı dosyasına personele verilen avansların da aktarılabilme seçeneği ilave edilmiştir.
 • Personel ihbar tazminatı hesaplama ekranında kullanılan ihbar sürelerinin düşülerek hesaplama yapılabilmesi için "Kullanılan İhbar Süresi" alanı eklenmiştir.

GMS.NET 4.1.4 değişiklikler (20/06/2014):

 • GMS.NET Bordro modülüne 2014 yılı 2. döneme ait asgari ücret değerleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro kısmi istihdam takibi ekranındaki eksik gün nedenleri arasına 17 (Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma) eksik gün nedeni eklendi.
 • KDV1 Beyannamesinde ve raporunda demirbaş satışları ile ilgili düzenleme yapıldı. 

GMS.NET 4.1.3 değişiklikler (05/06/2014):

 • KDV-1 ve KDV-2 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Serbest Meslek Makbuzu modülünde, Makbuz No. alanına makbuzun seri bilgisinin girilebilmesine imkan sağlayacak değişiklik yapıldı.
 • İşletme Defteri Modülü Gelir-Gider Giriş formlarına Şube ve Masraf Merkezi kolonları eklendi.
 • İşletme Defteri Modülündeki Mizan, Muavin ve Hesap Durumu formlarına Şube ve Masraf Merkezi seçenekleri eklendi.
 • İşletme Defteri Modülünde gelir-gider bilgilerinin Excel'den alınabilme imkanı sağlandı.
 • Z Raporu modülüne rapor dökümü eklendi.
 • İşletme Defteri modülüne Cari Hesap Takibi alt modülü eklendi. Bu sayede, işletme veya serbest meslek defteri tutan kişilerin cari hesaplar bazında borç ve alacak takibi yapabilmeleri, Cari Hesap Durum Raporu ve Cari Hesap Muavini dökümlerini alabilmeleri imkanı sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Puantaj hesabında Milli Eğitim'de Saat Ücretiyle Çalışan Sözleşmelilerin Prim Gün Hesabının Kazanç/Günlük Asgari Ücretten hesaplanabilmesi için personel sicil kartında bulunan Devir-İlave-Kesinti sekmesine Prim Gün Hesabı; Brüt Kazanç / Günlük Asgari Ücretten Hesapla seçeneği eklendi.
 • GMS.Net Bordro SGK Belge Türü seçeneklerine Libyada Çalışan Personeller İçin 14 Belge Türü İlave Edildi.
 • Personel bordro Bilanço Muhasebe Entegrasyonunun Alacak Kısmına Diğer Kesintiler Dahil Net Ücret Seçenekleri Eklendi.

GMS.NET 4.1.2 değişiklikler (06/05/2014):

 • Muhtasar Beyannamede Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Ticari e-Fatura düzenleyebilme özelliği eklendi.
 • e-Fatura seçeneklerine XSLT kullanabilme özelliği eklendi. Bu sayede, gönderilen e-faturada, satır açıklamaları görüntülenebilir, firma logosu konabilir.
 • e-Fatura seçeneklerine genel açıklama ekleyebilme özelliği eklendi.
 • e-Fatura seçeneklerine fatura tutarını not alanında gösterebilme özelliği eklendi.
 • e-Fatura Dosya Yöneticisi'nde e-Faturaları toplu yazdırabilme özelliği eklendi.
 • Fiş girişinde vade tarihi ve ödeme türünü üst satırdan kopyalayabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü, puantaj hesaplamalarında kullanılan ilave ücret seçeneklerine 'Ek Ders Ücreti’ ilave edildi.
 • Aylık bordro dökümlerde yer alan Puantaj Cetveli raporunun direk mail atılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Aylık bordro dökümlerinde yer alan Ücret Hesap Pusulası raporlarına ‘Ticaret Sicil (Mersis) No ve İnternet Sitesi Adresi’ eklendi.
 • İhaleli işyeri dosyalarında kullanılan 14857 ve 54857 nolu teşvik kanunlarında %5 lik ekstra indirimin uygulanmaması için firma ayarlarına ‘14857 ve 54857 nolu teşvik kanunlarında %5’lik indirimi uygulama’ ayar seçeneği eklendi.
 • Puantaj ekranında bulunan Prim Borcu Vardır seçeneğinin 06486, 46486, 56486 ve 66486 nolu kanunlarda da kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne ‘SGK E-İşyeri Tescil Uygulaması Sayfası’ linki eklendi.

GMS.NET 4.1.1 değişiklikler (04/04/2014):

 • Kurumlar ve Kurumlar Geçici beyannamelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • e-Fatura Dosya Yöneticisinde üzerinde işlem yapılan faturalara açıklama girebilme özelliği eklendi.
 • Araçlar menüsüne Güncel Paketi İndir ve Çalıştır özelliği eklendi.
 • Fatura ve e-Fatura tasarımlarını dosyaya aktarabilme ve dosyadan alabilme özelliği eklendi.
 • Fiş İşlemlerinde değişiklik yapan kullanıcıyı görebilme özelliği eklendi.
 • Muavin Excel raporlarına Vade Tarihi alanı eklendi.
 • Program - Hakkında menüsüne Lisans Bilgilerini yenileyebilme özelliği eklendi.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı' na ING Bank ve Bank Asya bankaları eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde personel silme işleminin ‘onay kodu’ ile silinebilmesi özelliği eklendi.
 • Personel icra tanım ekranına ‘ödeme yapılacak banka adı’ ve ‘icra tebliğ tarihi’ alanı eklendi.
 • Personel raporlarında yer alan kullanıcı tanımlı personel listelerinin diğer tüm firmalara kopyalanabilme özelliği ilave edildi.
 • Personel dönemler arası ücret bordrosuna diğer kesintilerinde yer aldığı rapor seçeneği ilave edildi.
 • Personel maaş ödeme dosyası seçeneklerine ‘Kuveyt Türk’ maaş dosyası eklendi ve İş Bankası ve Bank Asya maaş dosyaları güncellendi.
 • Aylık bordro dökümlerine işyeri faaliyet kodu alanı eklendi.

GMS.NET 4.1.0 değişiklikler (05/03/2014):

 • Yıllık Gelir Vergisi 11 versiyonu eklendi.
 • Fiş Giriş formuna e-Defter uygulamasında kullanılmak üzere "Ödeme Türü" kolonu eklendi.
 • Fiş ayarlarında e-Defter uygulamasında kullanılmak üzere "e-Defter kontrolleri yapılsın" seçeneği eklendi.
 • Fiş Giriş formuna "Vade Tarihi" kolonu eklendi.
 • e-Fatura kayıtlı kullanıcı listesi formuna geçici olarak kullanılmak üzere ekle- değiştir - sil işlevleri eklendi. Önemli Uyarı: Bu yolla yapılan değişiklikler geçici olup, sadece o an için doğru adrese e-Fatura gönderebilmek için yapılan değişiklikler olacaktır. Bilgileri güncelle seçeneklerinden birisi seçildiği zaman yapılan değişiklikler kaybolacaktır.
 • Fatura carilerinin devir işlemi ile devredilebilmesi sağlandı.
 • Fiş ayarlarındaki "Kalıcı Sıralama yapılsın" seçeneği tekrar işlevsel hale getirildi. Bu seçenek seçili iken
    fiş satırlarında yapılan sıralama kalıcı hale getirildi.
 • Fatura başlık bilgilerine birden fazla irsaliye bilgisi ekleyebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro firma ayarları, puantaj sekmesine “Şubat Ayı Günlük Ücret Metodu (Aylıkçı Olup Eksik Günü Olanlarda Kullanılacak)” seçimi eklendi. Bu seçimde 3 metot bulunmaktadır. 1. Metot (Aylık Ücret / 30), 2. Metot sadece çalışılmayan günün ücretinin kesilmesi, 3. Metot ise (Aylık Ücret / Ayın Toplam Gün Sayısı) metodudur.
 • GMS.NET Bordro personel arama sonuç ekranına işten çıkış kodu kolonu ilave edildi ve işe giriş tarihine göre sıralanması sağlandı.
 • Aylık icra kesinti raporuna, kıdem ve ihbar hesaplamasından yapılan icra kesintilerinin de raporda görüntülenmesini sağlayan gerekli çalışma yapıldı.
 • Arge sigorta teşvik hesaplamasında (05746) prim ilave vb. gelirlere ait 0 (Sıfır) gün ile verilen belge türünde 05510 yada 00000 kanun türünün seçiminin yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel toplu işlemlerde bulunan toplu ücret değiştirme ekranında personel seçimi yapılarak, ücretlerinin değiştirilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel belge türleri arasına ‘Yönetici-G.Vr-D.Yk’ seçeneği eklendi.
 • Aylık ücret bordrosunda bulunan açılış ayarlarına Yatay Bordro (A)'da geniş bordro icmalini kullan seçeneği eklendi.
 • Personel için raporlar bölümünde bulunan personel çalışma belgesine son ödeme yapılan A.G.İ tutarı alanı eklendi.

GMS.NET 4.0.9 değişiklikler (06/02/2014):

 • Basit Usul Beyanname 5 versiyonu eklendi.
 • e-Fatura için G.İ.B. Portalı üzerinden çalışabilme özelliği eklendi.
 • Fatura yazdırma alanlarına MERSİS NO, İrsaliye tarihi ve no, Sipariş tarihi ve no, şube, masraf merkezi vb. alanlar eklendi.
 • Firma/şube bilgilerine MERSİS NO, SMMM Sözleşme türü, tarihi, no alanları eklendi.
 • Fatura belge türlerinin tanımlanmasına ve değiştirilebilmesine izin veren düzenleme yapıldı.
 • Stok kodu için ayrılan alan 16 yerine 64 olarak değiştirildi.
 • Firma Faaliyet Kodları Değişti
 • Kayıtlı e-Fatura kullanıcı listesini MikroKom aracılığıyla güncelleyebilme özelliği eklendi.
 • Mizan, Muavin, Hesap Durumu ve Mali Tablolar raporlarını yabanci dilde görüntüleyebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel dökümlerinde yer alan kıdem ve ihbar bordrosuna (TTK ile bulunma zorunluluğu getirilen) 'Ticaret Sicil (Mersis) No', 'İnternet Sitesi Adresi', 'Merkez İşyerinin Adresi' alanları eklendi.
 • Personel kartlarında yer alan personelin tabi olduğu kanun seçeneklerine 16322 teşvik kanunu seçeneği ve bordro hesaplamaları ilave edildi.
 • Personel için raporlar kısmına 'Personel İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu' eklendi.
 • Bilanço muhasebe entegrasyon ekranında bulunan fiş ve satır açıklamalarının kullanıcı tarafından tanımlanabilme seçeneği ilave edildi.
 • Personel çoğaltma ekranına, 'Çoğaltılan işyerine geçiş yapılsın mı?' seçeneği ilave edildi.
 • Personel toplu ücret değiştirme ekranına personelin görevine göre süzebilme seçeneği ilave edildi. 

GMS.NET 4.0.8 değişiklikler (04/01/2014):

 • Gelir Geçici, Damga Vergisi, Muhtasar Beyannameler ile Kesin Mizan Bildirimlerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fatura modülüne normal fatura ve e-fatura için ayrı ayrı kullanılabilecek döküm form tasarım aracı eklendi.
 • Z Raporu girişlerinde, sadece gün yazıldığında seçilen ay ve yılın otomatik olarak tamamlanmasını sağlayan değişiklik yapıldı.
 • Fiş girişinde, bilgileri üst satırdan kopyalayarak fişi kapatan ve Ctrl-Shift-F9 tuşları ile çalışan özellik eklendi.
 • Fiş girişinde, bir fiş içerisinde farklı tarihlere karışık olarak girilen belgelerin Belge Tarihine göre sıralanmasını sağlayan ve Ctrl-Shift-Y tuşları ile çalışan özellik eklendi.
 • e-Fatura oluşturulurken, fatura oluşturan unvanı, daha uzun unvan girilebilmesine izin verdiğinden, e-defter sekmesindeki Unvanı/Adı Soyadı kısmından alınmaya başlandı.
 • GMS.NET Yazılımına Döviz Kurları modülü eklendi. Bu modül, Araçlar menüsünde Döviz Kurları seçeneği kullanılarak çalıştırılır. TCMB Döviz Kurları listesinde yer alan yirmiye yakın döviz kuru ile ilgili Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış, Efektif Satış kurları internetten otomatik olarak indirilebilir, bunlara ilaveten her bir döviz cinsi için 4 farklı kur değeri elle girilebilir.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan aylık ücret bordrosuna (TTK ile bulunma zorunluluğu getirilen) ‘Ticaret Sicil (Mersis) No’, ‘İnternet Sitesi Adresi’, ‘Merkez İşyerinin Adresi’ alanları ve ‘İşyerinin Tehlike Sınıfı’ alanı eklendi.
 • Personel kartlarında yer alan personelin tabi olduğu kanun seçeneklerine 55225, 25225 nolu teşvik kanunları ve belge türü seçeneklerine de ‘13 İşsizlik Yok Vergi Yok’ seçeneği ilave edildi.
 • Bordro genel sabitlerine 2014 yılı 1. dönem bordro sabitleri (parametreleri) ilave edildi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan aylık ücret bordrosu ve ücret hesap pusulasına direk mail gönderme butonu eklendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlama ekranında yer alan Yapı Kredi Bankası’nın yeni maaş dosya formatı ve  TEB’sının yeni banka excel maaş dosyası rapora eklendi.

GMS.NET 4.0.7 değişiklikler (11/12/2013):

 • GMS.NET Yazılımına Fatura modülü eklendi. Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı tıklayınız.
 • GMS.NET Yazılımına Döviz Kurları modülü eklendi. Bu modül, Araçlar menüsünde Döviz Kurları seçeneği kullanılarak çalıştırılır. TCMB Döviz Kurları listesinde yer alan yirmiye yakın döviz kuru ile ilgili Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış, Efektif Satış kurları internetten otomatik olarak indirilebilir, bunlara ilaveten her bir döviz cinsi için 4 farklı kur değeri elle girilebilir.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartlarında TCKN ile arama yapılarak bulunan personelin aktarımı sırasında var ise icra ve devreden gelir vergisi matrah bilgilerinin de aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel banka maaş dosyası hazırlamada, personel sicil kartındaki personel sayıları ile puantajı yapılan personel sayısı bilgisi alanı ilave edildi.
 • Bordro işveren sicil bilgisi ekranında 2 den fazla ortak bilgisi girilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel takip sisteminde bulunan  gün takibi ekranında, birden fazla personel seçilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel toplu çıkış tarihi verilme ekranında personellerin çıkış ve sonrası dönemde puantajları var ise çıkış işleminin uyarı verilerek yapılması engellendi.
 • Personel hesap pusulasında boş olan değerlerin 0 (Sıfır) olarak gösterilmesi için gerekli seçenek eklendi.
 • Personel ibraname hazırlama bölümüne düzenleme tarihi ve ödeme bilgisi alanı ilave edildi.

GMS.NET 4.0.6 değişiklikler (05/11/2013):

 • GMS.NET Bordro dönem puantaj takvimi ekranında 'Kurban Bayramı' ve '29 Ekim' arefe gününün takvimde gözükmesi ve puantaj yapılırken bu günlerin puantaja aktarılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro’da 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek ve Basit Üsül) firmaların muhasebe entegrasyon işlemlerinde Kıdem ve İhbar tazminatlarının da gider kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartlarına yeni personel girişlerde detaylı adresten ikametgah adresi oluşturulma için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Damga Vergisi Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Kira Yöneticisi modülüne Belge Türü ve Belge No. bilgileri eklendi. Belge No. bilgisi tahakkuk sırasında otomatik olarak düzenlenebilmekte ya da tahakkuk kayıtlarından elle düzeltilebilmektedir.
 • İşletme Defteri türü firmalarda, Gelir/Gider ayarlarına, Gelir Girişinde KDV Oranı 0 ise Matrah, Özel Matrah Şekli' ne aktarılsın seçeneği eklendi.
 • Z Raporu modülü İşletme defterleri için de kullanılabilir hale getirildi.
 • Z Raporu modülünde, iptal edilen yazar kasa fişlerinin sisteme girilerek 'İPTAL' olarak işaretlenmesi imkanı getirildi. Bu sayede, iptal edilen yazar kasa fişlerinin tutarlarının entegrasyon sırasında ilgili Z raporu tutarlarından indirilmesi aynı zamanda da yazar kasa kümülatif toplamlarının bozulmaması sağlandı.
 • İşletme Defteri Modülüne Hesap Durumu raporu eklendi.
 • GİB e-Beyanname işlemlerinde şifreli token kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. 

GMS.NET 4.0.5 değişiklikler (05/10/2013):

 • İşveren işlemleri ve aylık dökümler menüsüne Toplu İşe Giriş Çıkış Barkod Kontrolü modülü eklendi. Bu modülün açılışta arka planda çalışıp kontrol işleminin yapılabilmesi için program genel ayarlarında yer alan Program Açılışında İşe Giriş ve Çıkış Barkod İşlemi Başlatılsın seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
 • SGK işten çıkış nedenlerine 35 Nolu (6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş) işten çıkış kodu eklendi.
 • Kıdem ihbar hesabı modülünden icra gibi diğer kesintilerin, ödenecek toplam kıdem ve ihbar tazminatı hesabından düşülebilmesi için İcra / Diğer Kesinti tutarının girileceği bir alan eklendi.
 • Personel raporlarında yer alan yıllık izin çizelgesine detaylı olmayan ve içerisinde imza kolonunda yer aldığı rapor seçeneği eklendi. Bu raporu kullanabilmek için rapor ekranında bulunan Raporu Detaylı Yazdır seçeneğinin başında bulunan seçim işaretinin kaldırılması gerekir.
 • Personel ekranında bulunan personel süz seçeneklerine SGK Prim Durumu Seçeneği eklendi. Bu seçeneği kullanarak sadece SGK’lı yada SGK’lı olmayan personelleri süzebilirsiniz.
 • Personel puantaj ve raporlarında kullanılan personel seçim ekranına Departman kolonu eklendi.
 • SGK ve İşKur meslek kodları güncellendi.
 • Personel için rapor seçeneklerine Zimmet Tutanağı raporu eklendi.
 • Aylık dökümlerde yer alan asgari işçilik hesap tablosu modülüne bilgi maksatlı olarak Bildirilmesi Gereken Gün Sayısı ve Çalıştırılması Gereken İşçi Sayısı’nın hesaplanması eklendi. Çalıştırılması gereken işçi sayısının hesaplanabilmesi için İhale Süresi (Gün) girilmesi gerekmektedir.
 • Fiş ayarlarına, kaydedilen fişteki kullanılan belgelerin, fiş tarihi ayı ile uyumsuz olması halinde uyarı verme seçeneği eklendi.
 • Yeni oluşturulacak dönemlerde, Ba formunda, Doğrudan Hesaplama Yöntemi için Hesap Kodu Tanımlarına 710, 720, 780 hesap kodları eklendi.
 • Cari Hesaplar formunda, hem Kayıtlı Cari Listesi hem de Cari Bilgileri bölümlerinde, girilmiş olan TCK/VKN bilgisinin internet üzerinden sorgulanarak ilgili kişi ya da kuruma ait Unvan, Ad/Soyad, Adres ve Vergi Dairesi bilgilerinin otomatik olarak Cari Bilgileri formuna getirilmesi imkanı sağlanmıştır. Bu işlem için Ctrl-Shift-F9 tuşları ya da ilgili simge kullanılabilir.
 • Fiş Girişinde sütun başlıklarına tıklanarak o sütundan artan/azalan sıralama yapılabiliyordu. Ancak, fiş kaydedildiğinde, daha önce yapılan sıralama dikkate alınmıyor ve fiş daima Sıra No. kolonuna göre sıralanarak kaydediliyordu. Bu konuda yaptığımız düzenleme ile fişin kullanıcı tarafından yapılan en son sıralama dikkate alınarak kaydedilmesi mümkün kılınmıştır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için fiş giriş formunda yer alan Fiş Ayarları uygulaması çalıştırılarak “Fiş girişinde sıralama kalıcı olsun” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Seçimli Mizan uygulaması ile sadece kullanıcı tarafından tanımlanan hesapların yer aldığı mizan dökümü alınabiliyordu. Yapılan geliştirme ile, yukarıdakinin tersine, verilen hesapların hariç tutulduğu mizan dökümü alabilme imkanı sağlanmıştır.

GMS.NET 4.0.4 değişiklikler (07/09/2013):

 • GMS.NET Bordro Personel Takip Sisteminde yer alan İlave Ücret ve Fazla Mesai Takibine Sendika ve Hafta Sonu Fazla Mesai Takibi ilave edildi.
 • Personel Raporlarında yer alan Personel İzin Cetvelinden personel seçilerek yazdırılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Gün Takibi ekranına personel TC. Kimlik Numarası ile süzülebilmesi için TCKN İle Süz ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro Araçlar Menüsüne Toplu Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Değiştirme ilave edildi (Uyarı: Toplu değiştirme işlemi Ağustos 2013 dönemi bordro işlemleri bittikten sonra yapılması gerekmektedir)
 • GMS.NET Bordro Firma Ayarları Kontrol ve Uyarı seçeneklerine Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Raporu Hazırlanmasın (Uyarı Mesajı Verilsin) seçeneği eklendi.
 • Kira Yöneticisi eklendi.
 • Fiş kopyalama seçeneklerine belge tarihi ve numarasını değiştirebilme seçenekleri eklendi. 

GMS.NET 4.0.3 değişiklikler (03/08/2013):

 • GMS.NET Bordro Aylık dökümlerinde yer alan Asgari Geçim İndirimi Bordrosuna 'İmza Kolunu İlave Et' seçeneği eklendi.
 • Personel İlave Ücret ve Fazla Mesai Takip Sisteminin 'Departman' bazında da takip edilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • 6486 sayılı kanun ile getirilen + % 6 sigorta primi teşvikinin bordro, aylık bildirge ve e-bildirgede kullanılabilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. 6486 sayılı kanunla getirilen sigorta primi teşvikiyle ilgili SGK 2013-30 sayılı genelgesine bakabilirsiniz.
 • SGK E-İşveren linklerine 'Engelli ve Teşvik Sorgulama Sistemi' linki ilave edildi.
 • Personel raporlarında yer alan İş Sözleşmelerine 'Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesi' ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümlerine 'Kümülatif Fazla Çalışma Saat Raporu' ilave edildi. (Rapor Döneminde Çalışan Personellerin Kümülatif Fazla Çalışma Saatlerini İçerir).
 • Personel raporlarında yer alan Fazla Çalışma Muvafakatnamesine pdf oluşturma ve mail gönderebilme seçenekleri eklendi.
 • E-Bildirge hazırlarken prim gününün tam gösterildiği ve içerisinde rapor günü olan personelin rapor sürelerinde 'Raporlu İken Çalışmadı' seçeneğinin işaretlenebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro'da başka işverenden Personel Aktarım Ekranına 'Personellerin Çalışma Durumu' seçeneği ilave edildi.
 • Personel Toplu İşlemleri arasına 'Toplu Departman Değiştirme' ilave edildi.
 • İşletme ve Serbest Meslek Defteri dökümlerine küçük font seçeneği eklendi.
 • Oran Analiz Tablosu' na firma bazında sektör seçimi ve hazır sektör ortalamaları eklendi.
 • GİB Web sitesinde beyanname ve tahakkuk indirme işlemleri düzenlendi. İndirme işlemleri arasında bekleme süresinin belirlenebileceği bir ayar kondu. GİB Web sitesinin bekleme süresini değiştirmesi halinde bu ayar ile bekleme süresi ayarlanabilir.
 • Z Raporu ve Banka Ekstresinden fiş oluşturma işlemlerinde fiş oluşturma periyodunu kullanıcıların belirleyebileceği bir seçenek eklendi. Bu sayede 3, 8 vb. özel günlerde guruplanmış fişler oluşturmaya izin verildi.

GMS.NET 4.0.2 değişiklikler (03/07/2013):

 • e-Fatura Geçiş Kontrol Formu Eklendi Bilindiği gibi, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan firmalar ile bu firmalardan alım yapan ve 2011 yılı brüt satış hasılatı 25 Milyon TL.'yi geçen işletmeler ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden firmalar ve bu firmalardan alım yapan ve 2011 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL.'yi geçen işletmeler 01.09.2013 tarihine kadar e-Fatura'ya geçiş için başvuru yapmak zorundadır. İlgili tebliğ ve sirkülere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 421)
  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 58

  Yukarıda bahsedilen iki sektöre dahil olan firmaların listesi GMS.NET yazılımına yerleştirilmiştir.
  e-Fatura Geçiş Kontrol Formu ile GMS.NET sisteminde bulunan tüm Bilanço türü firmaların (ya da vereceğiniz bir tutarın üzerinde brüt satış hasılatına sahip olanların) yine vereceğiniz bir hesap dönemi itibariyle (şu anki uygulamada 2011 yılı) taraması yapılarak ilgili iki listede yer alan firmalardan yaptıkları alışların ve bu firmalarla yaptıkları işlemlerin sayıları listelenir.
  Yapılacak taramanın doğru sonuç verebilmesi için yapılan işlemlerde TCK/VKN bilgisinin kullanılmış olması gereklidir.
  Önemli Not : www.efatura.gov.tr sitesinde yayınlanmış olan listelerde yer alan şahıs firmalarının TCK no. bilgisi değil VKN bilgisi belirtilmiştir. Bu nedenle, bu firmalarla yapılan işlemlerde VKN bilgisi yerine TCK bilgisi kullanılmış ise doğru sonuç alınamayacaktır.
 • Cari Bilgileri Arasına Adres No. Eklendi
  GMS.NET yazılımında daha önce yaptığımız bir değişiklikle, Muhtasar Beyannamede 041 kodu ile yer alan işlemlerde kullanılan ADRES NO. bilgisi hesap planındaki ADRES NO. başlıklı sütundan alınıyor idi. ADRES NO. bilgisinin Cari Hesap tablosu yerine hesap planına konulmuş olmasının sebebi ise aynı kişiden veya kurumdan birden fazla gayrimenkul kiralanması halinde birden fazla adres no.sunun cari hesap tablosuna girilememesi idi.
  Bu güncellemede yer alan bir değişiklikle, hesap planındaki ADRES NO. sütunu korunurken Cari Hesaplar tablosuna da ADRES NO. sütunu eklenmiştir.
  Bir mükellefden birden fazla gayrimenkul kiralanmış olma durumu yoksa ADRES NO. bilgisinin cari hesaba girilmesi yeterli olacaktır. Böylece, birden fazla kira ödemesi olan firmalarda her bir kiralık için ayrı hesap açma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Sadece, bir mükellefden birden fazla kiralama yapılmış olması durumunda bunların ayrı hesaplarda izlenmesi gerekecektir.
  Bu düzenleme nedeni ile ADRES NO. bilgilerini hesaplara girmiş olan kullanıcılarımızın herhangi bir değişiklik yapmalarına gerek yoktur. Muhtasar Beyanname hesaplanırken önce hesap planındaki adres no. bilgisine bakılacak, eğer bu bilgi girilmiş ise kullanılacak, boş ise cari hesaptaki adres no. bilgisi kullanılacaktır.
 • Yevmiye Defteri Windows Dökümü daha fazla satır yazdırılabilecek şekilde güncellendi
  Yevmiye Defteri Windows dökümünde bir sayfaya yazdırılabilecek satır sayısı yaklaşık % 40 arttırılarak defter dökümlerinde bu oranda bir kağıt tasarrufu sağlanmıştır.
 • Hesap planında gelişmiş arama formu eklendi.
 • Fiş satırlarında gelişmiş arama formu eklendi. Bu özelliğin çalışmasını anlatan eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.
 • Gms.Net Bordro İçin;
  2013 yılı 2. dönem (01.07.2013-31.12.2013) Bordro Parametreleri programa ilave edildi.
 • Personel raporlarına İhbar ve Fesih Bildirimi Raporu ilave edildi.
 • Personel çoğaltılırken İcra dosyalarının da çoğaltmayla beraber aktarılması sağlandı.
 • Personel toplu işlemlerde bulunan Personel Meslek Kod Tablosuna Personel Toplu Meslek Kod Değiştirme ilave edildi.
 • Puantaj ekranında bulunan Toplu Personel Kanun Değiştirmeye Personel Seçebilme özelliği ilave edildi.
 • Banka Maaş Dosya Hazırlama ekranına İşyeri Hesap Bilgilerinin girilip kayıt edilebilmesi sağlandı ve Garanti Bankasının yeni dosya formatı ilave edildi.
 • Personel arama formuna Aramada Çalışma Şekli seçeneği ilave edildi.
 • SGK ve İŞKUR meslek kod listesi yenilendi.
 • Programda bulunan Puantaj Dönem Takvimdeki Bayram ve Resmi Tatil Günleri 2016 Mayıs ayı dahil güncellendi.
 • Program içerisinde kullanılan takvimde resmi tatil ve bayram günlerinin gösterilmesi sağlandı.

GMS.NET 4.0.1 değişiklikler (04/06/2013):

 • GMS.NET Bordro modülüne 'Puantaj Kesinleştirme' ilave edildi. Puantaj kesinleştirmeye aylık dökümler bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • GMS.NET Muhasebe ve Bordro'da yer alan Fiş ve Puantaj Kesinleştirmeyi sadece Gms yetkili kullanıcısının kullanabilmesini isteyenler, GMS.NET ve Bordro programlarına Gms kullanıcısıyla girerek programların genel ayarlarında yer alan 'Fiş ve puantaj kesinleştirme ve kaldırmayı sadece 'Gms' kullanıcısı yapabilsin' seçeneğini işaretleyebilirler.
 • GMS.NET Bordro'da yer alan SGK E-İş Kazası Bildirim Formu'nun yeni linkiyle açılması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro'da 2. Sınıf defterlerin muhasebe entegrasyon rakamlarının elle değiştirilebilmelerine imkan verildi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listesi kolon seçeneklerine 'İşyeri Adı' kolonu eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Takip Sisteminde yer alan İlave Aktar'a 'Fazla Mesai Takip' seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerde yer alan Personel İcra Raporlarına 'Alacaklının Iban numarasının' raporlanabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro personellerin tabi olduğu kanun seçenekleri arasına 26322 nolu 6. Bölge Teşvik Kanunu ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro Banka Dosya Hazırlama ekranında personellerin bankalarına göre süzülebilme seçeneği ilave edildi.
 • Oran Analiz Tablosu eklendi.
 • Mizan seçeneklerine belirli hesapların istenen seviyede döküm alınabilmesini sağlayan özellik eklendi. Bu sayede 120, 320 vb. hesapları detaylandırmak istemediğiniz taktirde 1 veya 2 gibi daha düşük hesap seviyesi girerek mizanı kısaltabilir veya detayları gizleyebilirsiniz.
 • Banka Ekstresi Aktarım Sihirbazı' na çeşitli bankaların ekstrelerini pdf ve txt formatında aktarabilme desteği eklendi.
 • YMM ve SMMM Bilgilerine yeni alanlar eklendi. 

GMS.NET 3.4.2 değişiklikler (06/05/2013):

 • Muhtasar Beyannamede GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Çok Dönemli Muavin Defter ve Mizan Uygulaması eklenmiştir.
  GMS.NET yazılımında yer alan Muavin Defter ve Mizan uygulamaları geliştirilerek çalışılan dönem bilgilerine ek olarak geçmiş dönemlere ait işlemlerin de bu dökümlerde görülebilmesi imkanı getirilmiştir. Bu özellikten yararlanabilmek için, öncelikle, Araçlar menüsünde yer alan Çoklu Dönem Yöneticisi uygulaması kullanılarak, görülmek istenen geçmiş dönemler tanımlanmalı ve bu dönemlerdeki veriler cari döneme aktarılmalıdır. Çok dönemli Muavin Defter ve Mizan uygulamasının, özellikle kooperatif muhasebesinde birden fazla dönemi kapsayan üye aidatlarının topluca listelenmesinde, birikimli gelir ve maliyetlerin görülmesinde son derece yararlı olacağı kanısındayız. Bu konuda daha geniş bilgi için kısa bir süre içerisinde internet sitemize koyacağımız tanıtım ve eğitim videosu izlenebilir.
 • Banka Kredi Sihirbazı
  Banka kredilerinin muhasebeleştirilmesi işleminin hızlı ve basit bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlayan bu uygulamada, ilgili fişlerde kullanılan 180/280/300/303/400/381/481 kodlu hesaplar esnek olarak tanımlanabilmekte, hesap planında mevcut olmayan hesaplar otomatik olarak açılabilmektedir.
 • Kapanış ve Açılış Fişlerinde Düzenleme
  Kapanış ve Açılış fişleri düzenlenirken, bir hesabın bu fişlerde birden fazla defa yer almasına neden olan STOK KODU, ŞUBE KODU ve MASRAF MERKEZİ KODU bazındaki gruplamaların isteğe bağlı olarak yapılmaması imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Açılış fişinde, cari dönem hesap planında olmayan hesapların ve bu hesaplarla ilişkili STOK ve CARİ (TCK/VKN) kayıtlarının otomatik olarak açılması seçeneği getirilmiştir. Böylelikle, hesap planı bir sonraki döneme devredildikten sonra açılan hesapların bir sonraki dönemde bulunamamasından kaynaklanan olumsuzluk giderilmiştir.
 • İşletme Defteri Ortalama Kar Haddi Hesaplamasında Düzenleme
  GMS.NET İşletme Defteri modülünün Ortalama Kar Haddi hesaplamalarında, birden fazla ortalama kar haddine tabi faaliyet olması halinde istenilen ortalama kar haddi uygulandığında dönem sonu mal mevcudu eksi (negatif) çıkan kalemlerin sıfırlanarak genel toplama etki etmemesi sağlanmıştır.
 • Fiş Girişi Hesap Kodu Kolonunda Düzenleme
  Fiş Girişi formunun hesap kodu kolonunda, detay seviyede olmayan bir hesap kodu girildikten sonra ENTER tuşuna basılması halinde Hesap Seçim penceresinin otomatik olarak açılmasını ve girilen hesap kodunun alt hesaplarının listelenmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro e-bildirge gönderiminde eksik gün nedeni 12 (birden fazla) ve eksik günün içerisinde rapor bulunan personellerin rapor döneminde çalışmadığını bildirmek için 'E' seçeneğinin işaretlenmesi sağlandı. (SGK Açıklaması: 'Eksik gün nedeni 01 istirahat seçilen sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirim girişlerinin işverenler tarafından yapılmasına gerek bulunmamaktadır')
 • GMS.NET Bordro personel dökümlerinde bulunan kullanıcı tanımlı personel listesine imza, not, açıklama kolonları ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro icra takibinde puantaj yapılırken biten icradan sonra 2. icranın devam edebilmesi sağlandı. İcra takibinin yanında nafaka ve muvafakat kesintilerinin de takip edilebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro personel dökümlerinde yer alan çalışma belgesi raporuna seçimli olarak kıdem başlangıç tarihinin rapora ilave edilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro puantaj seçim ekranında bulunan çalışma seçenekleri puantaj seçenekleri olarak değiştirildi ve bu seçenekler arasına puantaj yapılmışlar ve puantaj yapılmamışlar ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro banka maaş dosyası hazırla ekranında bulunan Akbank maaş dosyası yeni versiyon olarak kullanıma sunuldu.

GMS.NET 3.4.1 değişiklikler (12/04/2013):

 • SGK e-İşe Giriş ve e-İşten Çıkışlardaki meslek kodları güncellendi.
 • Mükellef Bilgileri Bildirimi ile ilgili gereken değişiklikler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülüne Ziraat Bankası IBAN'lı maaş dosyası ve TEB'sının IBAN'lı Excel maaş dosyası ilave edildi.
 • GMS.NET Güncelleme Asistanı Revizyon değişikliklerinde sağlıklı bir şekilde güncelleme yapabilecek tarzda geliştirildi. 

GMS.NET 3.4.0 değişiklikler (08/04/2013):

 • Muhtasar Beyanname, Yıllık Kurumlar Vergisi, KDV1, KDV2, Kurumlar Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname kontrol işlemleri yerel ve GİB web sitelerinde çalışacak şekilde ikiye ayrıldı. Yerelde çalışacak formda eskisi gibi tüm beyanname tipleri aynı anda kontrol edilebiliyor iken yeni yapılan Beyanname Kontrol İVD formunda aynı anda sadece tek tip beyanname kontrolü yapılabilmektedir. Yeni formun çalışmasını anlatan eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.
 • 2. Sınıf firmalara Excel' den Envanter Bilgisi aktarabilme özelliği eklendi.
 • Fiş İşlemlerindeki Dosyadan Fiş Aktarımı seçenekleri arasına Excel' den Veri Aktarma özelliği yanında XML formatında fiş satırları aktarabilme özelliği eklendi. Örnek XML dosyalarına benzer şekilde ( Örnek1 , Örnek2 ) doldurulan XML Fiş Satırları GMS.NET' e aktarılabilmektedir.
 • Mükellef Bilgileri Bildirimi ile ilgili gereken güncellemeler yapıldı. Sisteme yeni eklenen üç yeni alan firma ve şube bilgilerine eklendi. Bu alanlardan İşyeri Nitelik Bilgisi zorunlu bir alan olduğundan müşterilerilmizin gönderme işlemini yapmadan önce bu alanı doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca Adres Bilgileri kısmında adres tipi olarak Diğer seçen müşterilerimizin de adresin niteliğini açıklaması gerekmektedir. Bu bilgileri doldurmayan müşterilerimiz bildirimi kaydedemeyecektir. Bu yeni alanlara bilgi girişi yapılırken ve gönderme dönemi seçilirken çalışma dönemi olarak 2012 seçilmesi konusuna dikkat edilmesi önemle rica olunur.
 • GMS.NET Demirbaş modülünde yer alan Amortisman ve Enflasyon Düzeltme Fişi uygulamasında, hesaplama başlangıç ve bitiş tarihleri verilerek aylık, 3 aylık dönemlere ait amortisman fişi düzenleyebilme imkanı sağlandı. Bu sayede, örneğin 3 aylık geçici vergi dönemlerinde daha önce düzenlenmiş olan amortisman fişlerini silmeden sadece tek bir dönemin amortisman hesaplamalarını içeren fiş düzenlenebilecektir.
 • Demirbaş modülünde, Amortisman ve Enflasyon Düzeltme Listesine iki tarih aralığına ait amortisman tutarlarını gösteren bir kolon eklendi.
 • Demirbaş Satış Fişi düzenlenirken girilen 'En Son Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi Yapılan Tarih' bilgisi, sistemde kayıtlı olan Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi fişlerinden hareket edilerek otomatik olarak ekrana getirildi.
 • GMS.NET Bordro modülüne 'İlave Ücret Takip Sistemi' ilave edildi. Yemek, yol ve diğer ilavelerin takip edilebilmesi ve dönem puantajına yansıtılabilmesi sağlandı. İlave Ücret Takibine programın üst menüsünde yer alan Personel Takip Sisteminden ulaşabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Gün Takibi, Kısmı İstihdam Takibi ve son eklenen İlave Ücret Takibi program üst menüsünde 'Personel Takip Sistemi' altında toplandı.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine 'Ing Bank' maaş dosya formatı ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro'da İşverenin çalışan adına ödemiş olduğu Özel Hayat Sigortalarının puantaja yansıtılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Döküm seçeneklerine 'İşyeri Agi Kontrol Listesi' ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro'da 16 yaşından küçük ve asgari ücretle çalışanların 16 yaşından küçüklere ait asgari ücretle Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin hazırlanabilmesi ve E-Bildirge gönderilebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Aylık döküm seçeneklerinde yer alan Asgari İşçilik Raporuna dönemdeki sigortalı sayısı ilave edildi.

GMS.NET 3.3.9 değişiklikler (05/03/2013):

 • Muhtasar Beyanname, Yıllık Gelir Vergisi ve KDV2 beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Hesap planlarına adres no alanı eklendi.
 • Dönemsel tanımlardaki muhtasar ödeme listelerine adres no alanı eklendi.
 • Dönemsel tanımlardaki ödeme listelerinin aktarımı sırasında, tüm listenin aktarılması yerine belge ödeme tarihi ilgili beyannamenin tarihleri içinde olan ve tarihi boş olan satırların aktarılması sağlandı. Bu sayede eski tarihli ödeme listelerinin silinmesine gerek kalmamaktadır.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan personel icra takip kartına 'Önceden Tahsil Edilen Tutar' girilebilmesi için alan eklendi.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerine 'SGK Toplu Prim Borcu (Asıl) Sorgulama İşlemleri' modülü ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerde yer alan hesap pusulasında ibra metninin değiştirilebilmesi için 'İbra ve Metni ve Ayarlar' bölümü ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro puantaj ekranında bulunan Excel'e aktar kısmına 'Fazla Mesai Aktarım Şablonu Oluştur' ve 'Fazla Mesai Aktarım Şablonundan Veri Al…' ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro personel raporları arasında yer alan personel çalışma belgesinin Pdf olarak export edilebilmesi ve mail atılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro personel arama sonuç ekranının Excel'e aktarılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro kısmı istihdam takip ekranında resmi tatil ve bayram günlerinin dikkate alınıp alınmaması için seçenek ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro personel ekranında yer alan ödeme tür koduna 'Muhtasara Dahil Etme' seçeneği ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro puantaj kolonları arasına 'Başka Yerden Gelen İlave Vergi Matrahı' ilave edildi.

GMS.NET 3.3.8 değişiklikler (07/02/2013):

 • Muhtasar Beyanname, Kurumlar Geçici ve Basit Usul beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
  Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (Adres kodu NVİ Adres Veritabanı Sayfasından adrese ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.)
  Konu hakkında GİB e-Beyanname sitesindeki duyuru için lütfen tıklayınız.
 • Banka ekstresi Pdf aktarımında yeni bankalar eklendi, mevcutlarda geliştirmeler yapıldı.
 • Z Raporu bilgilerinin devir işlemlerinde seçimli olarak devredilebilmesi sağlandı.
 • 1. Sınıf firmalara Envanter Bilgi Girişi özelliği eklendi.
 • Açılış ve Kapanış fişleri oluşturma işlemlerinde TCK/VKN bazında ve seçilen hesaplar bazında detaylandırma yapabilme özelliği eklendi.
 • Faaliyet kodları güncellendi.
 • Muhtasar beyanname ile ilgili olarak GMS.NET Bordro modülünde bulunan personel sicil kartına 'Ödeme Tür Kodu' seçeneği eklendi. Personel sicil kartında seçilecek ödeme tür kodlarının muhtasar beyannameye yansıtılabilmesi için Ocak 2013 puantajların ve kıdem ihbar hesaplatmalarının yeniden hesaplatılıp kayıt edilmesi gerekiyor (puantajların hesaplama moduyla açılıp takvimi aktarmadan sadece hesaplat ve kaydet butonuna basılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.)
 • GMS.NET Bordro modülünde kısmi istihdam (part time) çalışmalarının takip edilebilmesi ve puantaja yansıtılabilmesi için 'Kısmi İstihdam Takip Sistemi' ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro Eksik gün Bildirim Formuna sıralama seçeneği ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro işyeri çoğaltma modülüne 'Puantajsız Çoğaltma' seçenekleri ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro E-İşveren İşlemlerine 'SGK E-İşveren Bildirim İşlemleri Sayfasına Giriş' linkleri ilave edildi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilave edilen meslek kodları GMS.NET Bordro modülüne eklendi.
 • GMS.NET Bordro Toplu kontrol işlemlerinde bulunan aylık kontrol listesine faaliyet kodu (nace) ve tehlike sınıfı kolonu ve dönem sonu personel sayısı kolonları ilave edildi.

GMS.NET 3.3.7 değişiklikler (08/01/2013):

 • GMS.NET Bordro genel sabitlerine 2013 yılı 1. dönem genel sabitleri ilave edildi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilave edilen meslek kodları GMS.NET Bordro modülüne ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro modülünde bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları 2013 yılı uygulamalarıyla ilgili düzenleme yapıldı (Not: 2013 yılından itibaren çalışanlarda bireysel emeklilik vergi indirimi uygulaması ve işverenlerin çalışanlar adına ödediği şahıs sigortası vergi indirimleri kaldırılmıştır (GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4))
 • GMS.NET Bordro işyeri sicil bilgilerine işyeri faaliyet kodu (nace) ve tehlike sınıfı ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro döküm seçeneklerinden Yatay Bordro (A)'nın Excel'e aktarılabilme özelliği ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro personel kartında bulunan ücret seçeneklerinden saat ve günlük ücrette ondalık seçeneğinin 5 basamağa kadar kullanılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro ibraname raporunda kadın işçinin evliliğinden dolayı iş akdinin feshi seçeneği ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro banka maaş dosyası hazırlama bölümüne Albaraka Türk maaş dosyası ilave edildi.
 • GmsNet Bordro Muhtasar bilgi görüntülemede raporun yazdırılabilme, pdf hazırlama ve mail gönderilebilme seçenekleri ilave edildi.
 • KDV1 Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 19.12.2012 tarihli Ticari Defterlere İlişkin Tebliği gereğince Defteri Kebir ve Yevmiye Defteri dökümlerinde gerekli düzenlemeler yapıldı. .
 • Demirbaş fişlerinde tarih değiştirebilmeye izin veren düzenlemeler yapıldı. .
 • KDV2 beyannamesinde hesaplanan listenin detaylarını gösteren bir Excel raporu hazırlandı. .
 • Muhtasar Beyanname dökümüne bundan sonraki aylarda beyanname gönderilip gönderilmeyeceği bilgisi eklendi. .
 • Banka ekstresi pdf türlerine yeni bankalar eklendi..
 • Fiş girişi içerisinden demirbaş alış kaydı yapılabilmesi özelliği eklendi. .

GMS.NET 3.3.6 değişiklikler (06/12/2012):

 • Türkiye Noterler Birliği web servisleri ile yapılan işlemlerde dönem olarak satırdaki yıl bilgisini gönderme ve sorgulama seçeneği eklendi. TNB, 2012 yılında yapılan girişleri otomatik olarak 2013 yılına aktardığından GMS.NET' i kullanarak tüm belgelerin gönderilmesine gerek kalmamıştır. Sadece bilgilerin TNB sitesinden kontrol edilmesi yeterlidir. Ancak istendiği taktirde TNB web sitesindeki 2013 yılına ait aktarılmış tüm bilgiler silinip GMS.NET den yeniden gönderilebilir. Konu ile ilgili olarak 15/11/2012 Üyelere Duyuru belgesini okumanızı önemle rica ederiz.
 • Muhtasar Beyanname'de GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Demirbaş bilgilerine yeni alanlar eklendi. Demirbaş giriş işlemleri demirbaş arama formuna taşındı.
 • Demirbaş raporlarını yazıcıya almadan önce form görünümünde önizleme yapabilme ve bu bilgileri Excel' e göründüğü gibi aktarabilme özelliği eklendi.
 • Demirbaş alış fişi ve satış fişi kesilirken birtakım alanların değiştirilebilmesi özelliği eklendi.
 • Banka ekstresi pdf türlerine yeni bankalar eklendi.
 • Fiş arama ekranına, fişin başka formda açılmasına gerek kalmadan, fiş satırlarının görülebileceği bir bölme eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Aylık Dökümlere 'Aylık İcra Kesinti Listesi' raporu ilave edildi.
 • Aylık Dökümlerde yer alan Toplu Kontrol İşlemlerine 'İcra Kesinti Listesi Raporu' ilave edildi.
 • Personel Toplu İşlemleri raporlarına 'Toplu Ücret Tablosu (Meslek Kodlu)' ilave edildi. (Bu rapor ile kullanıcı personelin ücretleriyle beraber meslek kodlarını da görüntülenip düzenlenebilecek)
 • Aylık Dökümlerde yer alan İşKur Aylık İşGücü Çizelgesi ve Detay Raporlarıyla İlgili Düzenlemeler Yapıldı...
 • E-Bildirge hazırlanma aşamasında meslek kodlarının güncel olup olmadığı kontrol edilerek, meslek kodları güncel değil ise Toplu Meslek Kodu Düzenleme Ekranının açılarak düzeltme yapılabilmesi sağlandı. 

GMS.NET 3.3.5 değişiklikler (07/11/2012):

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kasım 2012 dönemi E-Bildirge'lerinde gönderilmesi istenilen Meslek Kodları GMS.NET Bordro E-Bildirge XML yapısına ilave edildi. (E-Bildirge'de Gönderilecek Meslek Kodları Personel Sicil Kartlarındaki SGK Meslek Kodlarıdır.)
 • GMS.NET Bordro E-Bildirge hazırlama ekranında XML hazırlanırken Puantaj ile Personel Sicil kartlarındaki İşe Giriş ve Çıkış Tarih Tutarlılık Kontrolü ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro Modülü Puantaj ve İlave Aktar ekranlarında Yemek Ücretlerinde SGK prim istisna gününün 0 (sıfır) seçilebilmesine imkan verildi.
 • GMS.NET Bordro İşveren E-İşlemler bölümüne İşyeri Nace Değişiklik Talep Sistemi'ne giriş ilave edildi.
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümlerde yer alan Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro raporu yeniden dizayn edilerek Pdf, Excel ve Mail gönderme seçenekleri ilave edildi.
 • Banka ekstre aktarımında pdf formatından aktarım desteği eklendi.                 

GMS.NET 3.3.4 değişiklikler (09/10/2012):

 • SGK E-Bildirge İşlemleri, SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşlemleri ve SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Pdf indirme İşlemlerinin yeniden kullanılabilmesi sağlandı.
 • Türkiye İş Kurumu tarafından meslek kodlarına yapılan ilaveler GMS.NET Bordro modülündeki İşKur meslek kodlarına eklendi.
 • Banka Disket Hazırlama bölümündeki Excel raporuna “İşe Giriş Tarihi” ve “Çıkış Tarihi”, “Departman” kolonu ilave edildi ve personelleri departmana göre süzebilme imkanı sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Ücret Bordro raporunda yer alan Ayarlanabilir YatayBordro A'ya Personel Kanun No ve SGK Belge Türü'nün de seçiminin yapılarak raporda kullanılabilmesi sağlandı.
 • Personel Hesap Pusulasında Ücretsiz İzin'lerin görülmesi sağlandı ve Hesap Pusulasının Microsoft Excel'e aktarılabilmesi imkanı verildi.
 • Bordro İcmalinde tek personel seçildiğinde Personelin Adı ve T.C. Kimlik No'sunun rapor başlığında yazılması sağlandı...
 • SGK Ödeme Makbuzlarının Muhasebeleştirilmesi bölümüne kullanıcıların SGDP Primlerinin ayrı olarak muhasebeleştirilmelerine olanak sağlandı.
 • Personel Yıllık İzin Takip Çizelgesi raporunda önceki dönem hak edilen, kullanılan yıllık izinlerin ve mevcut dönemde kalan yıllık izin sürelerinin raporda yer alması sağlandı.
 • Puantaj Cetveli Raporunda ve İşyeri Çoğaltma Modülünde Personel seçimi yapılabilmesi imkanı verildi.
 • Personel Dökümlerine Görevlendirme Belgesi İlave Edildi.
 • Puantaj yapılırken başka işyerlerinde ödenmiş Asgari geçim indirimi tutarlarının puantajdan mahsup edilebilmesi için Ödenmiş AGİ Tutarı kolonu eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan İşyerine Ait Aylık Dökümler'e "Dönemler Arası Maliyet Bordrosu" raporu ve “SGK Toplu Personel Rapor Kontrol İşlemleri” ilave edildi.
 • SGK Toplu Personel Rapor Kontrolü yapılmasını istemediğiniz işyerleri için GMS.NET Bordro modülü Firma Ayarlarında yer alan Kontrol ve Uyarı sekmesine “SGK Toplu Personel Rapor Kontrolü Yapma Seçeneği” eklendi.
 • FormBa ve FormBs Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş arama ekranına, bir fişi belge tarihlerine göre bölebilme özelliği eklendi.
 • Fiş arama ekranında sürükle-bırak fiş kopyalama ve birleştirme desteği eklendi.
 • Banka ekstre aktarımı formuna, tanım detayları kısmına, borç/alacak/tümü kısıtlama seçeneği eklendi.
 • Banka ekstre aktarımı formuna fiş satır açıklaması boş olanları ekstreden aktar özelliği eklendi.
 • Fiş içinden, hesap planı açıldıktan sonra, yeni hesap ekleme sırasında aynı formda hızlı cari ekleme özelliği eklendi.
 • Hesap planına KDV Hesap kodu alanı eklendi.
 • Yüklenilen KDV Raporu eklendi. 

GMS.NET 3.3.3 değişiklikler (04/07/2012):

 • Gmsnet Bordro Personel İçin Raporlar menüsünde yer alan Personel İçin Tutanak ve İhtarnameler ekranına 'İşe Gelmeme Noterden İhtarname', 'İşe Gelmeme Noterden Fesih' belgeleri eklendi.
 • Gmsnet Bordro Kontrol İşlemleri ekranında bulunan Toplu Eksik Gün Kontrol işlemlerine Sigortalı İşçi Sayısının da gösterilmesi eklendi.
 • Personel İçin SGK E-Raporlar menüsüne 'E-İş Kazası/Meslek Hastalığı Bildirimi' girişi eklendi.
 • Banka Maaş Dosyası Hazırlama ekranına Finans Bank'ın banka maaş dosyası Formatı 'Finans Bank (V2)' eklendi.
 • Muhtasar Beyannamede GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Güncelleme sistemi yenilendi. Yeni sistemde güncelleme işlemlerinde sadece ortak veritabanı güncellenecek, firma ve dönemler ilk kullanımlarında güncellenecektir.                 

GMS.NET 3.3.2 değişiklikler (12/06/2012):

 • KDV-1 Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
  Not - 1 : Bilanço türü defterlerde KDV-1 Beyannamesinin "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" ve "İhraç Kaydıyla Teslimler" tablolarının hesaplamalarında kullanılan formüllerin yeniden girilmesi gerekmektedir. KDV tevkifat oranlarının değişmiş olması ve bu tablolara eklenen "İşlem Türü" kolonlarında yer alması gereken bilgilerin tarafımızdan bilinememesi nedeniyle bu zorunluluk doğmuştur.
  Not - 2 : Bilanço türü defterlerde KDV-1 Beyannamesinin "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" başlıklı ekinin doğru bir biçimde hazırlanabilmesi için Mayıs 2012 ayına ait işlemler taranarak KDV tevkifatı yapılan gelir satırlarında yazılıma yeni eklediğimiz Tevkifat Tür Kodu bilgisi girilmeli, Tevkifat Oranı ve Tevkifat Tutarı bilgileri kontrol edilmelidir. Ayrıca, bu satırlarda Belge Tarihi (boş bırakılmış ise fiş tarihi esas alınır) ve Belge No. bilgilerinin de girilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
  Not - 3 : İşletme türü defterlerde ise Mayıs 2012 ayına ait Gelir bilgileri taranarak KDV tevkifatı yapılmış olan satırlarda yazılıma yeni eklediğimiz Tevkifat Tür Kodu kolonu doldurulmalıdır. Ayrıca, İhraç Kaydıyla Teslim işlemlerinde de yine yeni eklenen İKT İşlem Türü bilgisi girilmelidir.
 • KDV-2 Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
  Not - 1 : Bilanço türü defterlerde KDV-2 Beyannamesinin doğru biçimde hesaplanabilmesi için Mayıs 2012 ayına ait KDV tevkifatı yapılan işlemler taranarak Tevkifat Tür Kodu kolonu doldurulmalıdır.
  Not - 2 : Bilanço türü defterlerde KDV-2 Beyannamesini formüller vasıtasıyla hesaplatan kullanıcılarımızın bu formülleri Tevkifat Tür Kodu bazında detaylandırarak yeniden girmeleri gerekmektedir. KDV-2 Beyannamesini fişlerden hesaplatma yöntemini seçmiş olan kullanıcılarımız için ise böyle bir durum sözkonusu değildir.
  Not - 3 : İşletme türü defterlerde ise Mayıs 2012 ayına ait Gider bilgileri taranarak KDV tevkifatı yapılmış olan satırlarda Tevkifat Tür Kodu kolonu doldurulmalıdır.
 • Muhtasar Beyanname'de GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Bilanço türü defterlerde hesap planında hesaplara Tevkifat Tür Kodu ve Tevkifat Oranı bilgilerini girebileceğiniz iki kolon eklendi. Fiş girişi sırasında fişte yer alan Tevkifat Tür Kodu ve Tevkifat Oranı kolonları o satırda girilen hesap koduna ait Tevkifat Tür Kodu bilgisi kullanılarak otomatik olarak doldurulmaktadır.
 • Sigorta poliçelerinin kolay ve hızlı bir biçimde muhasebeleştirilmesi amacıyla geliştirdiğimiz Poliçe İşlemleri uygulaması eklendi. Bu uygulama GMS.NET Genel Muhasebe Modülünde ana menüdeki Fişler kaleminin altında, İşletme Defteri Modülünde ise Bilgi Girişi kaleminin altında yer almaktadır.
 • Mükellef Bilgileri Bildirimi'nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Demirbaş listesinde gösterilen kolonlara hesap kodları eklendi.
 • Gmsnet Bordro Modülünde SGK tarafından değiştirilen “E-Çalışılmadığına Dair Bildirim”, “E-Borcu Yoktur” ve “E-Vizite Kağıdı” uygulama linkleri yenilendi.
 • İŞKUR tarafından değiştirilen “İşkur İşveren Sayfasına Giriş” uygulama linki yenilendi.
 • 2012 yılı 2 dönemine (01.07.2012-31.12.2012) ait “Bordro Parametreleri” programa ilave edildi.
 • Gmsnet Bordro Modülü Aylık dökümlerinde yer alan “Aylık Bordro”, “Hesap Pusulası”, “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” dökümlerine “SGK Prim Seçeneği” ilave edildi. Bu rapor seçeneği ile SGK pirimi olan personeller ile olmayan personellerin raporlarının ayrı ayrı alınabilmesi sağlandı.
 • Gmsnet Bordro Müdülünde yer alan “Personel Toplu Meslek Kod Listesi”, “Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekleri”, “Meslek Kodu Seçim Ekranının” Microsoft Excel'e aktarılabilmesi sağlandı.
 • Gmsnet Bordro Modülünde yer alan 2. sınıf Muhasebe Entegrasyonuna (İşletme, Serbest Meslek, Basit Usul) tüm maliyetin tek satırda muhasebeleştirilmesi seçeneği ilave edildi.
 • Gmsnet Bordro'ya dışarıdan “Toplu Personel Aktarma” seçenekleri arasına Microsoft Excel'den aktarım ilave edildi.
 • SGK eksik gün nedenleri arasına 22 nolu eksik gün nedeni ilave edildi.
 • Gmsnet Bordro Modülünün Aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası hazırlama seçenekleri arasında bulunan İş Bankası Maaş formatı yenilendi.
 • Puantaj Bölümüne “Normal Çalışma Saatine” Eksi (-) rakam girebilme imkanı verildi. Yapılan bu çalışma ile gün içerisindeki çalışılmayan saatleri Eksi (-) olarak girip kesilebilmesi imkanı sağlandı.

GMS.NET 3.3.1 değişiklikler (07/05/2012):

 • Mükellef Bilgileri Bildirimi'nde yer alan bilgilerin kaydedilmesi, saklanması ve IVD'ne otomatik olarak gönderilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu konu ile ilgili eğitim videosunu izlemek için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • Muhtasar Beyanname'de GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Yevmiye ve Kebir defter döküm tarihlerinin fiş girişinde kontrol edilerek bu tarihler öncesine fiş girilmesi veya değişiklik yapılması durumunda uyarı verilmesi sağlandı.
 • Muavin Defter formunda, döküm kriterlerinin az kullanılanlarının gizlenebilmesi özelliği getirilerek muavin defter satırları için ekranda daha fazla yer ayrılması imkanı sağlandı.
 • Banka ekstre tanımlarının xml olarak dışarı aktarılması, aktarım dosyasının e-posta ile gönderilebilmesi ve bu şekilde elde edilen dosyadan GMS.NET'e alınması özelliği eklendi. Böylelikle, yapılan tanımlamaların kullanıcılarımız arasında paylaşılması imkanı sağlandı.
  • Bordro aylık dökümlerine bilanço firmalarında "SGK Prim Tahsilatların" muhasebe fişinin kesilebilmesi ilave edildi.
  • Bordro aylık dökümlerde yer alan Asgari İşçilik hesap tablosundaki "İşyerine Ait Sigorta Matrah ve Prim Tutarlarının" Microsoft Excel'e aktarımı yapıldı.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yenilenen "SGK Personel Meslek Kod Listesi" programda güncellendi...
  • Türkiye İş Kurumu tarafından yenilenen "İşKur Personel Meslek Kod Listesi" programda güncellendi.
  • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Bordro İcmali ve Dönemler Arası Bordro İcmali raporlarına "İşveren Teşviklerini Dikkate Alma" seçeneği ilave edildi.
  • Bordro personel SGK Belge Türleri arasına 2008 öncesi girişli maden işçilerinde kullanılacak olan "04, 05, 06" nolu belge türleri ilave edildi.
  • Bordro puantaj modülünde yer alan "Toplu İlave Aktar" yeniden düzenlendi.
  • Bordro aylık dökümlerde yer alan Banka Maaş Dosyası hazırla bölümüne "DenizBank Maaş Dosyası" formatı ilave edildi.
  • Bordro aylık dökümlerde yer alan Türkiye Finans banka maaş dosyasının yeni versiyonu ilave edildi. 

GMS.NET 3.3.0 değişiklikler (05/04/2012):

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Gelir Geçici/Kurum Geçici Beyannamelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişiklikler yansıtıldı.
 • Tevkifatlı Satışlar Listesi Raporu eklendi. Bu formdan GİB Excel formatına uygun döküm alınabilmektedir.
 • FormBA ve FormBS bildirimlerinin hesaplama ayrıntılarını Excel' e aktarabilme özelliği eklendi.
 • Kullanıcının geçerli dönemdeki ayarlarını diğer dönemlere kopyalayabilme özelliği eklendi.
 • Geçerli dönemdeki Özel Fiş tanımlarının diğer dönemlere kopyalabilmesi özelliği eklendi.
 • Geçerli dönemdeki Z Rapor tanımlarının diğer dönemlere kopyalabilmesi özelliği eklendi.
 • Cari birleştirme özelliği eklendi. Bu sayede bir carinin TCK/VKN' si mevcut bir cari ile değiştirilmek istendiğinde GMS.NET birleştirme yapılmasının istenip istenmediğini soracak.
 • Fiş satırları içerisinden açılan hesap planı, cari vb. formlara sütun gizleme özelliği eklendi.
 • GmsNet Bordro'da Bilanço Muhasebe Entegrasyonunda bulunan fiş türleri arasına 'Muhasebe Fişi' ilave edildi.
 • Personel Sicil Kartından personel işten çıkartılma işlemi yapıldığında 'İcra Borcu' yada 'Gün Takibinde' ileriye dönük kayıtlar var ise uyarı mesajının verilmesi sağlandı.
 • Puantaj hesaplatmada Sendika kesintilerinden Gelir Vergisi İndiriminin uygulanması sağlandı.
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hazırlama bölümüne İşveren E-İşlemlerin kullanılabilmesi için E-İşlemler Butonu İlave edildi.
 • İşyeri Not Defterine 'Puantaj Hesaplatma Modunda İse Notu Göster' ayarı ilave edildi. İşyerine ait not var ise puantaj hesaplatma modunda açılırken notun gösterilmesi sağlandı.
 • Personel İşe Giriş Tarihi değişikliği yapıldığında önceki dönemlerde personele ait puantaj var ise değişikliğin yapılmaması ve uyarının verilmesi sağlandı.
 • Firma Ayarlarında bulunan şifre bölümüne 'Şifre Notları' ilave edildi.

GMS.NET 3.2.9 değişiklikler (05/03/2012):

 • Gelir Vergisi Beyannamesine G.İ.B. tarafından yapılan değişiklik yansıtıldı.
 • Gelir Vergisi Beyannamesinin Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler başlıklı listesinde yer alacak bilgilerin Aylık, 3 Aylık ya da Yıllık olarak gruplanabilmesini sağlayan değişiklik yapıldı.
 • Gelir Vergisi Beyannamesinin Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler başlıklı listesinin Excel'e aktarılması imkanı sağlandı.
 • Özel Fiş tanımlarına 'Kapatılacak Hesapların Bakiye Türü' seçeneği eklendi. Böylelikle, sadece borç veya sadece alacak bakiye veren alt hesapların bakiyelerinin başka bir hesaba aktarılarak (örneğin, alacak bakiye veren 120 kodlu hesapların 340 kodlu hesaplara aktarılması) kapatılması sağlandı.
 • Stok Kodları'nın Excel dosyasından aktarılabilmesi imkanı eklendi.
 • Muhtasar Beyanname Ödeme Yapılanlar Listesi'nin ilk devir işlemi yapıldıktan sonra tekrar bir sonraki döneme aktarılabilmesini sağlayan değişiklik yapıldı.
 • Muavin Defter ve Hesap Durumu formlarında döküm kriterlerinin saklanıp saklanmayacağı kullanıcı tarafından belirlenebilir hale getirildi.
 • Fiş Ayarları'na Şube Kodu ve Masraf Merkezi kodlarının üst satırdan kopyalanması ile ilgili seçenek eklendi.
 • Fiş Ayarları'na satırdaki stok kodu değiştiğinde uyarı verme seçeneği eklendi.
 • Fişlerin Excel'e tekli ya da çoklu olarak aktarılabilmesi imkanı sağlandı.
 • Muavin Defter dökümüne Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu kriterleri eklenerek dökümün bu kriterlere göre de filtrelenmesi sağlandı.
 • Z Raporu Tanımları'na Şube Kodu bilgisi eklendi.
 • Hesap Durumu dökümüne Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu kriterleri eklenerek dökümün bu kriterlere göre de filtrelenmesi sağlandı.
 • Puantaj Dönem Seçimi Ekranına Personel Sicildeki Personel Sayısı ve Puantajı Yapılmış Personel Sayılarının Gelmesi Sağlandı.
 • SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşlemleri Ekranına Raporu Alınacak Firmaların Defter Türüne Göre Seçilebilmesi ve Defter Türüne Göre Sıralanması Sağlandı.
 • Aylık Dökümlere SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Ekranı İlave Edildi. Onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin Pdf'lerinin Bilgisayarınıza İndirilip Görüntülenebilmesi Sağlandı.
 • Aylık Dökümlerde Bulunan SGK E-Bildirge Gönderme İşlemleri Ekranına İşveren E-İşlemler Menüsü İlave Edildi.
 • SGK Tarafından Kapatılan Borç Yapılandırma Sayfasının Linkleri Programdan Kaldırıldı.
 • Bordro Dökümlerine Yatay Maliyet 2 Bordrosu İlave Edildi
 • Firma Kontrol İşlemleri Ekranına İlk Açılan Firmalarda İşçi Girişlerinin Yapılıp Yapılmadığının Kontrol Edilmesi İçin “İlk Açılışta İşçi Kontrolü” Raporu İlave Edildi.
 • 30 Günden Az Çalışan Personellerin Personel Kartına Çalışma Gününün Girilebilmesi ve Bu Girilen Günün SGK E-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine Aktarılabilmesi Sağlandı.
 • Değişen SGK Sigortalı Sorgulama Linki Programda Güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde Word Dökümanlarının Belge Numaralı Olarak Belge Klasörüne Aktarılması Sağlandı.

GMS.NET 3.2.8 değişiklikler (07/02/2012):

 • Z Raporu Giriş modulü tamamen yenilenerek Miktar girişi yapabilme ve 6 olan bölüm sayısını sınırsız sayıda tanımlayabilme imkanı sağlandı. Ayrıca, tanımlamalarda KDV Dahil/Hariç seçeneği getirilerek, uygulamanın farklı amaçlar için de kullanılabilmesi mümkün kılındı.
 • Şube ve Masraf Merkezi tanımlama imkanı sağlandı. Bu değişikliğe bağlı olarak, Fiş Giriş formuna Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu kolonları eklendi. (Not : Şube ve/veya Masraf Merkezi kodlarını kullanmak istemeyen kullanıcılarımızın bu kolonları Fiş Ayarları uygulaması ile gizlemeleri mümkündür.)
 • Şube tanımlaması yapılarak Muhtasar Beyannamenin şubeler bazında ayrı ayrı hesaplatılabilmesi ve düzenlenebilmesi imkanı da sağlanmıştır.
 • Şube tanımlaması ile VUK 413 Sıra No.lu Genel Tebliği uyarınca verilmesi gereken Mükellef Bildirimlerinin hazırlanabilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu.
 • Mikrokom BMS/5 (Basit Usul) yazılımından GMS.NET'e veri aktarım imkanı getirildi.
 • GİB 2012 Faaliyet Kodları güncellendi.
 • Beyanname kontrol işlemlerinde çok sayıda e-posta adresine gönderim yapabilmeye imkan veren değiklik yapıldı. (Not : E-posta adresleri aralarına ; karakteri konularak girilmelidir.)
 • Personel Bordro modülünde, Şube tanımlama ile ilgili değişikliğe bağlı olarak, Muhtasar Beyanname ve muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere şube seçimi imkanı sağlandı.
 • Aylık dökümlerde bulunan Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşlemleri Kontrol Tablosu'na dönem puantajında bulunan bildirge sayılarıyla SGK'ya gönderilen bildirge sayılarının karşılaştırılabilmesi sağlandı. Gönderilen bildirgelerin asıl, ek, iptal sayılarının da yer alması sağlandı.
 • Personel kartlarından işçi çıkış işlemlerinde ve toplu işten çıkış işlemlerinde Bölge Çalışma işten çıkış kodunun seçilmesi zorunlu olmaktan çıkartıldı (İşkur raporlarında bölge çalışma işten çıkış kodları kullanılmakta olduğu için İşkur dosyası olanların bu kodları kullanmaları gerekmektedir)
 • Toplu Bordro İcmali raporuna dönemdeki toplam SGK bildirge sayısı ilave edildi.
 • Sgk meslek kod listesi ve İşkur meslek kod listesine ilave edilen kodlar programa dahil edildi.
 • Banka maaş dosyası Excel raporlarına 'Avans, Net Ücret, Agi Ücreti' raporu ilave edildi.
 • Firma ayarlarında bulunan fazla mesai ayarlarına buçuklu fazla mesai oranının girilebilmesine imkan verildi.
 • Muhasebeleştirmelerde 'SGK Bildirgelerine Ait Damga Vergisi' tutarlarının da muhasebeleştirilebilmesi için gerekli seçenek ilave edildi.

GMS.NET 3.2.7 değişiklikler (04/01/2012):

 • Aylık ücret bordrosu döküm seçenekleri arasına "Yatay Maliyet 1" bordro dökümü eklendi.
 • Asgari işçilik hesap tablosu, firma ayarlarından aylık dökümlere alınıp daha kullanışlı bir hale getirildi ve tablonun Microsoft Excel'e aktarılabilmesi sağlandı.
 • GmsNet Bordro için 2012 yılı 1. dönem bordro sabitleri yüklendi. Bordro sabitlerinden 2012 yılı 1. dönem için kıdem Tazminatı tavanı, çocuk yardımı gelir Vergisi İstisnası ve Harcırah Dilimleri yayınlandıktan sonra güncellemeleri yapılacaktır.
 • Beyannamelerin hesaplanabilmesi için gerekli 2012 sabitleri güncellendi.

GMS.NET 3.2.6 değişiklikler (14/12/2011):

 • Türkiye Noterler Birliği Web sitesine defter bilgilerini gönderme özelliği eklenmiştir.
 • KDV-2 Beyannamelerinin iki farklı yöntemle otomatik olarak hesaplatılması sağlanmıştır. Bu konu ile ilgili eğitim videosunu izlemek için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • Sadece istenilen hesapların yer alacağı Seçimli Mizan özelliği eklenmiştir.
 • Z Raporlarının hızlı bir biçimde girilerek fişe dönüştürülmesini sağlayan modül eklenmiştir. Bu modül ile ilgili eğitim videosunu izlemek için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • Fiş satırlarında KDV tevkifatlı işlemlerin girilebilmesi için Tevkifat Oranı ve Tevkifat Tutarı kolonları eklenmiştir. Bu kolonlara girilecek olan bilgiler KDV-2 Beyannamesinin hesaplanmasında kullanılabilecek olan iki yöntemden biri olan 'Fişlerden Hesaplama' yönteminde kullanılacaktır.
 • Personel işlemlerine “Personel İcra Takibi” ilave edildi. Bu bölüme personel kartı içerisinde bulunan personel dökümlerinden ve personelin üzerinde iken farenin sağ tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.
 • Personelin tabi olduğu kanun numaralarına '25510' sayılı kanun numarası ilave edildi. Bu kanun numarası 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği' hakkındaki teşvik uygulamalarında kullanılacaktır.
 • E-Bildirge XML hazırlama bölümüne dönem içerisinde girişi yada çıkışı olan personellerin “Giriş, Çıkış Barkodlarının” görülebilmesi sağlandı. XML hazırla butonuna basılınca dönem içersinde girişi yada çıkışı olan personellerden barkodu olmayanlarla ilgili uyarı verilmesi sağlandı. Uyarı mesajının verilmesi istenmiyorsa program genel ayarlarına 'E-Bildirge XML Hazırlanırken Giriş Çıkış Barkod Kontrolü Yapılmasın' seçeneği işaretlenebilir.
 • Firma kontrol işlemlerinde bulunan Aylık kontrol listesindeki SGK sicil numarasının tamamının görüntülenmesi sağlandı ve Sosyal güvenlik merkezi 'Sgm No' kolonu ilave edildi.
 • Aylık ücret bordrosu dökümlerinden Ayarlanabilir bordro Yatay Bordro (A)'ya İşveren SGK Primi ve İşveren İşsizlik Primi kolonları ilave edildi.
 • SGK toplu aylık bildirge kontrol İşlemleri rapor sonucunun Microsoft Excel'e aktarılabilmesi ve raporlanan işyerlerinin e-Bildirge sayfalarının açılabilmesi için gerekli linkler ilave edildi.
 • Puantaj'da ücretli izin gününün buçuklu girilebilmesi sağlandı.
 • Personel gün takibi ekranının yazdırılabilmesi ve Microsoft Excel'e aktarılabilmesi sağlandı.
 • Asgari geçim indirimine ait bordro rapor bölümünde farklı şube seçilebilmesi yada tümünün seçilip raporlanabilmesi sağlandı.
 • Personel vizite kağıdında bulunan İş kazasına ait bölümlerin ekrandan doldurulabilmesi sağlandı.
 • Personel Dökümlerine Banka IBAN ve hesap numaralarının toplu olarak girilebilmesi yada değiştirilebilmesi için “Personel Banka Hesap / IBAN Numaraları” ekranı ilave edildi.
 • Aylık Bildirge ve E-Bildirge dönem seçim ekranına dönemde çalışan personel ve puantajı yapılmış personel sayılarının görüntülenmesi sağlandı.
 • SGK tarafından tekrar kullanıma açılan “E-Sigortalı Hizmet Dökümü Sorgula” linki ilave ilave edildi.

GMS.NET 3.2.5 değişiklikler (13/10/2011):

 • Fiş Girişi sırasında Hesap Planında tanımlanmış olan KDV Oranları esas alınarak borç/alacak rakamlarının girilmesinden sonra otomatik olarak KDV ayrılması imkanı sağlanmıştır.
  Bu özelliğin kullanılabilmesi için;
  • 'Fiş Ayarları' formunda 'KDV Oranları Tanımlanmış Hesaplar İçin Otomatik KDV Ayrılsın' seçeneği işaretlenmeli,
  • 153, 600, 770 gibi hesaplarda KDV oranları tanımlanmalı,
  • Fiş formundaki KDV Dahil / KDV Hariç seçeneği isteğe göre işaretlenmelidir.

  • Konu ile ilgili eğitim videosunu izlemek için bu bağlantıyı tıklayınız.

 • Yazılımda kullanılan ve F6 tuşu ile açılan tüm listeleme/arama/seçim pencerelerine (Hesap Planı Listesi, Cari Listesi, Stok Listesi vb. gibi) gelişmiş arama seçenekleri eklenmiştir.
 • Toplu Yazışma Yöneticisine Cari Hesap Mutabakatı ile ilgili sayfa ve liste tipinde iki belge eklenmiştir.
 • Toplu Yazışma Yöneticindeki Ba/Bs formları ile ilgili yazışmalara ilgili değerlerin kuruşlu veya kuruşsuz olarak getirilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • SMMM ve YMM bilgilerine Fax alanı eklenmiş ve bu alanın Toplu Yazışma Yöneticisinde veritabanı alanı olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazında, hesap kodu seçildiğinde hesaba ait TCK/VKN bilgisinin ilgili satıra aktarılması sağlanmıştır.
 • Araçlar menüsüne fiş satırlarındaki TCK/VKN bilgilerini hesap planından güncelleyen bir araç eklenmiştir.
 • İşletme Defteri modülündeki hesap tiplerine 'Sair Gelir İade' ve 'Genel Gider İade' tipleri eklenmiştir.
 • İşletme Hesap Özeti ekran ve yazıcı çıktı formatları yenilenmiştir.
 • Personel Ücret Tablosu bölümüne 'Toplu Ücret Değiştir' ilave edildi.
 • Bilanço firmalarının Bordro Muhasebeleştirmeleri ekranında 'Hesap Tutarlarının' fare ile çift tıklanılarak değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Firma Merkez / Şube İşyerleri ekranına işyerinin Aylık İşgücü Çizelgesine (AİGÇ), Muhtasar (MHT) ve Banka Ödeme Listesine (BÖL) dahil edilip edilmediğini toplu olarak görülebilmesi sağlandı.
 • Firma Ayarlarına ilave edilen Asgari İşçilik Hesap Bilgileri bölümüne 'Devreden İşçilik' veri alanı ilave edildi. Önceki yıllardan devam eden inşaat işleriyle ilgili ve programda hesabı yapılmamış dönemlerin ödenen işçilik matrah tutarının kaydedilebilmesi sağlandı.
 • Personel Listesi Rapor ekranına 'Kullanıcı Tanımlı Personel Listeleri' hazırlayabilmek için 'Rapor Şablonu Ekle / Değiştir' ilave edildi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler bölümüne 'SGK E-Geçmiş Dönem Borçları Görüntüle' ilave edildi.
 • Personel İçin Raporlar bölümüne 'Personel İşe Gelmeme / Geç Gelme Tutanağı' ilave edildi.
 • Bilanço firmalarında Muhasebe Kayıt İşlemi bölümüne 'Dönem Kıdem-İhbar Tazminatı Muhasebe Fişi' kesilebilmesi ilave edildi. Bu özelliği kullanabilmek için Fiş Tanım ve Ayarlar bölümünden Kıdem İhbar Muhasebe Fişi Ayarlarının yapılması gerekiyor.
 • Firma Merkez / Şube İşyerleri ekranına 'İşyeri Çoğalt' ilave edildi. Aynı firmaya yada diğer firmalara seçilen işyerini çoğaltabileceksiniz.
 • Dönem Puantaj Takvimi penceresinin altına 'Gün Takibi' uygulamasından dönem puantajına yansıtılacak personel kayıtlarının aktarım öncesi görülebilmesi İçin 'Gün Takip Detayı' ilave edildi. Gün Takip Detayının sağ tarafında bulunan butona tıklayarak bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. 

GMS.NET 3.2.4 değişiklikler (06/08/2011):

 • Kira Stopaj Listesi eklendi.
 • Toplu Yazışma Yöneticisi eklendi. Ba-Bs mutabakatı vb. toplu yazışmaları hazırlamak için kullanabileceğiniz Toplu Yazışma Yöneticisi ile ilgili eğitim videosunu bu linki takip ederek izleyebilirsiniz. GMSEdit metin editörünün diyaloglarının Türkçe ayarları için MikroKom Ayarlar programında Diğer &> GMSEdit Türkçe Ayarları menüsü her terminal için bir kez çalıştırılmalıdır.
 • Genel Sabitlerde; yeni açıklanan 2011 Yılı 2. Dönem (01.07.2011-31.12.2011 Arası) Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisnası Tutarları güncellendi.
 • 06111 İşveren İstihdamı Teşvik uygulamasında ortalama işçi sayısının kontrol edilebilmesi için "06111 Teşvik Ortalaması Kontrol Ekranı" eklendi. Bu ekran puantaj kayıt işlemi sırasında otomatik olarak çalışmaktadır.
 • 06111 İşveren İstihdamı Teşvik Uygulamasında ortalama işçi sayısının kontrol edilmesini istemiyorsanız firma ayarlarının Kontrol ve Uyarılar ekranında bulunan "Puantaj Kayıt İşlemi Öncesi 06111 Teşvik Ortalaması Kontrolü Yapılmasın" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
 • Aylık Bordro İcmalinde ve Dönemler Arası Bordro İcmalinde "Personel Seçimi" yapılabilmesi eklendi.
 • Hesap Pusulası Dökümlerine "Sıra No" eklendi.
 • Firma ayarlarında bulunan "İlave Ücret" sekmesindeki ilavelerin E-Bildirge ve Aylık Bildirge'de "Hak Edilen Ücret" kısmında mı, yoksa "Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Kazanç" kısmında mı yer alacağının seçilebilmesi sağlandı.
 • İnşaat işlerinde Asgari İşçilik Tutarının hesaplanabilmesi için firma ayarlarına "Asgari İşçilik" sekmesi eklendi.
 • Bilanço firmalarında personellerin ayrı ayrı muhasebeleştirilmesinde personellerin "T.C. Kimlik Numaralarının" da muhasebe fişine yazdırılması sağlandı.
 • Merkez işyerlerinde Banka Maaş Dosyası Hazırla bölümüne "Merkez Firma Maaş Dosyasına Şubeleri de Dahil Et" seçeneği eklendi.
 • Banka Maaş Dosyası Hazırla bölümüne “Türkiye Finans” Yeni Maaş Dosyası ilave edildi.
 • Aylık Ücret Bordrosu Dökümlerinden Yatay Bordro (A)'ya Avans, İcra, Sendika ve Diğer kesintilerin rapora eklenebilmesi sağlandı. 

GMS.NET 3.2.3 değişiklikler (05/07/2011):

 • Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP yazılımındaki değişikliklere paralel olarak KDV2 beyannamesi V3 eklendi.
 • Kurumlar V10 beyannamesine Kıst dönem ve Tasfiye Beyanname yapabilme özellikleri eklendi.
 • Dönemlerden bağımsız ortak cari kullanabilme özelliği eklendi.
 • Yedek aracında yedek dosyasından kullanıcı ve kullanıcı ayarları dönebilme özelliği eklendi.
 • Cari tck/vkn bilgisi değiştirildiğinde, değişikliğin seçimli olarak fiş satırlarına uygulanabilmesi özelliği eklendi.
 • Hesap planındaki cari tck/vkn bilgisi değiştirildiğinde, değişikliğin seçimli olarak fiş satırlarına uygulanabilmesi özelliği eklendi.
 • Personel Kartlarına '06111' nolu teşvikin tamamlanma süresinin takip edilebilmesi için 'Teşvik Başlangıç Günü', 'Teşvik Son Günü' ve 'Teşvik Ortalaması' veri alanları eklendi. 06111 teşvik hesaplamasının yapılabilmesi için teşvikten faydalanan personellerde bu alanların doldurulması gerekiyor.
 • Mikrokom internet sayfamıza http://www.mikrokom.com/docs/bordro online yardım bölümü açıldı. Programdan yardım sayfasına ulaşmak için F1 tuşuna basabilirsiniz.
 • Aylık bordro, bordro icmali ve dönemler arası bordro icmaline 'SGDP (PEK Toplamı)' ve 'Normal (PEK Toplamı)' eklendi.
 • Personel listesi raporuna 'Kanun No' ve 'Belge Türü' kolonları eklendi.
 • Muhasebe kayıt işlemi (entegrasyon) ekranına dönem puantajı muhasebeleştirilmişse 'Muhasebeleştirme Tarih ve Numarası'nın görüntülenebilmesi sağlandı.
 • Dönem puantajının hesaplama modu ile açılışında 'AGİ Aile Bilgisi Uyarısı ve Dökümleri' eklendi. AGİ aile bilgisi uyarısını aktif hale getirmek için firma ayarlarında bulunan 'Puantaj da Aile Bilgisi Asgari Geçim İndirimi Uyarılarını Aktif Hale Getir' seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.
 • Türkiye İş Kurumu tarafından değiştirilen 'İŞKUR Meslek Kodları' yenilendi.
 • 6111 Sayılı Teşvik Kanunu ile uygulamaya giren %5'lik ilave indirimin prim borcu olduğu zaman % 5‘lik indirimlerin uygulanmaması için puantaj bölümüne 'Prim borcu var' seçeneği konuldu.
 • Personel e-İşlemler bölümüne 'E-İşe Giriş Bildirgesi İptali' eklendi.
 • Personel banka maaş dosyası hazırla bölümünde 'Personel Seçimi' eklendi.
 • Araçlar Menüsüne 'GMSNET Bakım ve Otomatik Yedek Aracı' eklendi.
 • Gün takibinde rapor girişinde rapor başlangıç tarihinin yanına gün girilip hesapla butonu ile 'Rapor Bitiş Gününün' hesaplanabilmesi eklendi.
 • Personel işlemlerinde personel satırına 'Personel Doğum Tarihi' eklendi.
 • 4447 Geçici 10. Madde Teşvik Uygulamasında 6 aylık ortalama işçi sayısının kontrol edilebilmesi için kontrol işlemleri bölümüne 'Ortalama Sigortalı Sayısı' raporu eklendi.
 • Aylık Dökümlere SGK'ya gönderilmiş ve onaylanmamış bildirgelerin kontrol edilebilmesi için 'SGK Aylık Bildirge Kontrol İşlemleri' eklendi.
 • SGK tarafından değiştirilen 'Meslek Kod Listesi' yenilendi.
 • Personel ve puantaj ekranının altına 'Önceki 6 Ay Ortalama İşçi Sayısı', 'Dönem İçinde Giren', 'Dönem İçinde Çıkan' ve 'Dönemdeki Toplam Sigortalı' sayısı hakkında bilgi veren bölüm eklendi.
 • Sakat İşçi İstihdamında Kullanılan '14857' ve '54857' Nolu kanunlarda %5' lik indirimlerinde uygulanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Puantaj ekranında bulunan 'Prim Borcu Var' işaretlendiği zaman '05510' ve '06111' sayılı kanunlarda bulunan Personellerin Kanun numaraları değişmeden '00000' a göre 'Aylık bildirge ve E-Bildirge' hazırlayabilme imkanı sağlandı.
 • Personel Listesinin 'Excel'e aktarılabilmesi eklendi.
 • İşkur Aylık İşgücü Çizelgesinin altına 'Mesleklere Göre Dağılım Tablosu' eklendi.
 • '05746' Nolu Kanunda %5'lik indirimin uygulanabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Firma Ayarları'na 'Kontrol ve Uyarı' sekmesi eklendi.
 • Firma Ayarlarındaki Kontrol ve Uyarı sekmesine 'Bu İşyerinin E-İşe Giriş, E-İşten Çıkış ve E-Bildirge İşlemleri Yapmasını Engelle' kontrolü eklendi.
 • Firma Ayarlarındaki Kontrol ve Uyarı sekmesine 'İnternet Üzerinden SGK Aylık Bildirge Kontrolü Yapılmasın' kontrolü eklendi.

GMS.NET 3.2.2 değişiklikler (05/05/2011):

 • Hesap planına “Hesap Tipi” bilgisi eklendi.
 • Fiş Giriş formuna “Stok Kodu” kolonu eklendi.
 • Fiş/Yevmiye/Muavin Defter dökümlerinde yer alan açıklamanın içeriğinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş satırlarını girilmiş oldukları sırada döken yeni tip Fiş Dökümü eklendi.
 • Geçici Vergi Beyannamelerinde kullanılmak üzere Fiş Girişi ve İşletme Defteri Gelir Girişi formlarında “Son Fatura” bilgisinin işaretlenebilmesi imkanı sağlandı.
 • Muhatasar Beyanname'nin Ödeme Yapılanlar listesinden doldurulması halinde ödeme türlerine göre toplamların Matrah ve Vergi Bildirimi tablosuna aktarılması sağlandı.
 • Damga Vergisi Beyannamesine döküm eklendi.
 • Beyanname Gönderme ve Kontrol işlemlerinde satırlara Sıra No. eklendi.
 • GİB sitesindeki arşivlenmiş beyannamelerin tahakkuk ve dökümlerinin indirilebilmesi imkanı getirildi.
 • Geçici Vergi Beyannamelerinin hesaplanması sırasında önceki döneme ait Gelir Tablosunun hesaplatılmış olmasını uyaran mesaj kaldırılmıştır.
 • Tüm raporlardae-posta gönderimi için hazırlama işleminin pdf ve excel türleri için ayrı ayrı yapılabilmesini sağlayan butonlar ve kısayollar eklenmiştir.
 • Yedekleme modülünde yapılan değişiklikle SMMM'e ait IVD kullanıcı adı ve şifrelerinin yedeklenip yedeklenmeyeceği seçimli hale getirilmiştir.
 • Demirbaş formlarında girilen tarihlerde gün ve ay bilgisinin girilmesinden sonra yıl bilgisi girilmeden & tuşuna basılması halinde yıl bilgisinin çalışma döneminden alınması özelliği eklendi.
 • GmsNet Bordro 3.2.2 Güncelleme Notları;
 • 4447 sayılı kanunun geçici 10 maddesi kapsamında işçi istihdam edebilmek için kullanılacak olan 06111 nolu kanun programa ilave edildi.
 • 06111 nolu kanundan kaynaklanan teşvikin bordro ve diğer dökümlerde yer alması sağlandı.
 • Personel İçin Raporlar Arasına 'Personel Yıllık İzin Çizelgesi' ilave edildi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değiştirilen İşkur meslek kodlarının yeni hali programa dahil edildi. Kullanıcıların personel kartlarındaki meslek kodlarını yenileri ile değiştirmeleri gerekiyor.
 • Personel dökümlerine 'Personel İstifa Dilekçesi' ilave edildi.
 • Banka maaş dosyaları arasına 'Garanti Bankası Ibanlı' ilave edildi.
 • Banka maaş dosyası hazırlama bölümünde 'Banka Hesap Numarası' seçeneği ilave edildi. Banka hesap nosu olanları, olmayanları yada tümünü raporlayabilme imkanı verildi.
 • Bordro'da toplu yemek ve yol ücreti aktarım uygulamalarında çalışma günlerine yıllık izin ve ücretli izin günlerinin dahil edilip edilmemesiyle ilgili olarak firma ayarlarına seçenek konuldu.
 • Bordro dökümlerine 'Döküm Tipi' seçeneği ilave edildi. Bordronun toplu yada sayfaya tek olarak raporlanabilmesi sağlandı.
 • İşyerine ait e-işlemler bölümüne 'İşveren Ulusal Adres Bilgi Giriş Sayfası' aç ilave edildi.
 • Bordro muhasebeleştirme bölümünde bilanço defterlerinin muhasebe fiş ekranının excele aktarılması sağlandı.
 • GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler içeren dokümanı indirmek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS.NET 3.2.1 değişiklikler (02/04/2011):

 • Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP yazılımındaki değişikliklere paralel olarak Kurumlar Vergisi Beyanname (V12), Muhtasar Beyanname(V15), Kesin Mizan Bildirimi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için) (V1) beyanname ve bildirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Dökümlerinde bulunan kolon ayarı yapıbilen Yatay Bordro (A)'ya ilave ödemelerde eklendi.
 • GMS.NET Bordro Gün Takibi Bölümünde birden fazla şubesi olan firmalarda tüm işyerlerini aynı anda görüntüleyebilme eklendi.
 • GMS.NET Bordro' da İlave Ücretler arasına Noter Vekil Ücretinin'de hesaplanabilmesi eklendi.
 • GMS.NET Bordro' da Puantaj Dönem Seçim Ekranına dönem puantajı muhasebeleştirilmişse Muhasebeleştirme Tarih ve Numarası'nın görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro' da 31 Olan aylarda yevmiye usulü çalıştırılan personelin maaş hesabının yapılabilmesi için Personel Kartına Ücret Hesap Türü "Yevmiye / Aylık" seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro' da bulunan Personel Ücret Tablosu bölümüne Ücret Hesap Türü eklendi. Buradan Ücret Hesap Türü'nün değiştirilebilmesi sağlandı.

GMS.NET 3.2.0 değişiklikler (21/03/2011):

 • Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki ve web sitesindeki değişikliklere paralel olarak Kesin Mizan Bildirimi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde değişiklik yapıldı.
  Konu ile ilgili açıklamalar :
  Gelir İdaresi Başkanlığı :
  2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi için hazırlanan programın Ücret kısmımda değişiklik yapıldığından Beyannamelerini gönderen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Daha önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Ücret kısmı dolu olan mükelleflerimiz yeni programla önceki beyanlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
  Mesaj Kaynağı
  İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası :
  Değerli Üyemiz,
  18/03/2011
  Bilindiği üzere 403 Sıra numaralı VUK Genel Tebliğine göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi mükellefleri 31/Mart, Kurumlar vergisi mükellefleri ise 30/Nisan tarihine kadar bir önceki yıla ilişkin KESİN MİZANLARINI E-beyanname sisteminden göndermek zorundadırlar.
  Adi ortaklık ve Kolektif, Adi Komandit şirket ortaklıklarının kesin mizanlarının, ortaklık numarası ile gönderilebilmesi Gelir İdaresi Başkanlığını bilgilendirmemiz ile düzeltilmiştir. 15/Mart tarihinden itibaren kesin mizanların ortaklık numaraları ile gönderilmesi mümkün olmuştur.
  1/Mart-15/Mart tarihleri arasında Adi Ortaklıklar ve Kolektif, Adi Komandit Şirketler kesin mizanlarını ortaklık numaralarına göre gönderemediği için bazı üyelerimiz; her bir ortak için ayrı ayrı göndermek zorunda kalmışlardır.
  Ortaklar adına ayrı ayrı gönderme yapan mükelleflerin ileride bir ceza ile karşılaşmamaları için bir kez daha kesin mizanlarını Ortaklık numaraları ile göndermelerinde yarar vardır.
  Bilgilerinize rica ederim.
  Saygılarımla,
  Yahya Arıkan
  Başkan
  Mesaj Kaynağı
 • GMS.NET Bordroda Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ve Eksik Gün Bildirim Formunun Altına Muhasebeci AdSoyad ve Oda Sicil Numarasının aktarılması eklendi.
 • GMS.NET Bordroda İşKur Aylık İş Gücü Çizelgesi'nin Bölge bazında alınabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.

GMS.NET 3.1.9 değişiklikler (17/03/2011):

 • Gelir Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değişiklikler yansıtıldı.
 • Kesin Mizan Bildiriminin ortaklık bazında gönderilmesini ve kontrolünü sağlayan düzenleme eklendi.
 • GMS.NET Bordoda ödenen "Avanslara" damga vergisi uygulaması eklendi. Avanslara damga vergisi uygulanmasını istemeyen kullanıcılar "Firma Ayarlarında" bulunan "Puantaj Hesabında Avans Ödemelerine Damga Vergisi Uygulama" seçeneğini işaretleyebilirler.
 • GMS.NET Bordoda Aylık Puantaj Cetveli Raporuna "SGK Prim Seçeneği" eklendi. Aylık Puantaj Cetveli SGK Primi Olanlar, Olmayanlar ve Tümü şeklinde alınabilir.
 • GMS.NET Bordoda İşyerine Ait E-İşlemler Bölümüne "SGK (4A) Borç Yapılandırma Sayfasını Aç" eklendi.
 • GMS.NET Bordoda İşyerine Ait E-İşlemler Bölümüne "SGK (4A) Borç yapılandırma İletişim Bilgilerini Aktar" eklendi.
 • GMS.NET Bordoda Personel Kartına Maaş Hesap Türü... "Aylık", "Yevmiye" seçeneği eklendi.

GMS.NET 3.1.8 değişiklikler (03/03/2011):

 • Kesin Mizan Bildirimi eklendi. (Bildirim, Beyannameler menüsü altında yer almaktadır.)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Versiyon 9 eklendi.
 • Gelir Vergisi Beyannamesi'nin eklerinde yer alan Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim'e otomatik olarak aktarılan kesinti bilgilerinin üçer aylık dönemler halinde gruplanması sağlandı.
 • KDV-2 Beyannamesine döküm eklendi.
 • Faaliyet Kodları güncellendi.
 • Fiş Giriş formunda Sıra No. kolonunu gizleyebilmek için gerekli ayar eklendi.
 • Hesap Planı formuna hesap bazında KDV Oranı tanımlamak için bir kolon eklendi. (Bu bilgi daha sonraki güncellemelerde kullanılacaktır.)
 • KDV-2 Beyannamesinin otomatik olarak hesaplanmasına hazırlık olmak üzere, KDV Oranları tablosuna 'Tevkifat KDV Hesap Kodu' kolonu eklendi.
 • GmsNet Bordro'da personel ücret türleri arasına 'Net Ücret (AGİ Dahil)' ilave edildi. Personelin net maaşını Agi dahil girebileceksiniz.
 • GmsNet Bordro'ya 'Personel Toplu Meslek Kod Tablosu' raporu ilave edildi. Bu rapora personel üzerinde iken farenin sağ tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.
 • Banka maaş ödeme dosyaları arasına 'Bank Asya' maaş ödeme dosyası ilave edildi.
 • GmsNet Bordro'da net ücret ile çalışan ve sakatlık indiriminden yararlanan personelin maaşına sakatlık indiriminin yansıtılıp yansıtılmıyacağı hakkında çalışma yapıldı. Net ücrete sakatlık indirimi yansıtılmak istenmiyor ise firma ayarlarındaki 'Net Ücretle Çalışan Personelin Sakatlık İndirimini Net Maaşına Yansıtma' seçeneği işaretlenmelidir.
 • GmsNet Bordro'da 'SGK Meslek Kod Tablosu' SGK'nın ilave ettiği yeni kodlar ilave edildi. Bu güncel kodları kullanabilmek için 'Meslek Kodu Seçim Ekranında' bulunan yenileme butonuna basınız.
 • GmsNet Bordro'dan 'Basit Usul Firmalarına Muhasebeleştirme' yapılabilmesi sağlandı.
 • Personel SGK belge türleri arasına 'BAĞKURLU (AKTİF)' seçeneği ilave edildi.
 • SGK işyeri şifresinde bulunan kullanıcı koduna alfanümerik karekter girilebilmesi sağlandı.
 • 'Dönemler Arası Bordro İcmali'nde' dönem aralığının istenilen yıl dönemleri arasından seçilebilmesi sağlandı.
 • Bordro İcmallerine 'SGK Primi Olanlar, Olmayanlar ve Tüm Personel' şeklinde rapor alınabilmesi sağlandı.

GMS.NET 3.1.7 değişiklikler (05/02/2011):

 • Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak (2010) Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi düzenlendi.
 • SGK Belge Türleri Arasına '01 NORMAL+G.YK.D.VR,02 SGDP+G.YK.D.VR,12-İŞSİZLİK-V.YOK, 12-İŞSİZLİK-D.VAR,TAJER-G.YK.D.YK,STAJER-G.YK.D.VR,STAJER-G.VR.D.VR' eklendi.
 • SGK E-çıkış İşlemlerinde Önceki Dönemin Eksik Gün Nedeni ve Eksik Gün Sayısının aktarılamama sorunu düzeltildi.

GMS.NET 3.1.6 değişiklikler (02/02/2011):

 • Hesap Pusulalarında Eksik Gün Nedenlerinin görülmesi sağlandı.
 • Tek E-Sigortalı İşe Giriş ve Çıkış işlemlerinde 'Barkod No Alma' eklendi.
 • Gün Takibinden çıkmadan firma şube değiştirme eklendi.
 • SGK Belge Türlerine '12 Nolu Belge Türü' eklendi.
 • Puantaj İşlemlerine 'Harcırah Hesabı' eklendi.
 • Aylık Bordro ve Ücret Hesap Pusulalarının sıralama ve döküm tiplerinin kaydedilip bir sonraki açılışta gelmesi için 'Açılış Ayarları' eklendi.
 • 2011 yılı için geçerli Form Ba, Form Bs alt limit miktarları güncellendi.
 • Stopaj Listesi eklendi.

GMS.NET 3.1.5 değişiklikler (05/01/2011):

 • 2011 Yılı 1. Dönem 'Bordro Parametreleri' eklendi.
 • Personel bordro dökümlerine kolon ayarları yapılabilen 'Yatay Bordro (A)' eklendi.
 • Personel kartında yeni personel eklerken T.C. kimlik numarasından 'Personel Sorgulama' eklendi.
 • Banka maaş Excel dosyaları arasına 'İşbankası Ibanlı' eklendi.
 • Banka maaş Excel dosyaları arasına 'Halk Bankası' eklendi.
 • Dönem puantajında ilave SGK matrahının girilebilmesi için 'İlave SGK Matrahı' kolonu eklendi.
 • Net Ücret ile çalışan personellerde 'İlave SGK Matrahı' ndan kaynaklanan ilave primin farkının Personele yansıtılıp yansıtılmamasıyla ilgili ayar Firma Ayarlarına eklendi.
 • Puantaj da üzerinde işlem yapılan personelin 'Çerçeve' içerisinde gösterilmesi sağlandı.
 • Personel bordro dönem raporlarının altında bulunan 'Program Versiyon Numarası' ve 'Tarihinin' gözüküp gözükmemesi için genel ayarlara ayar seçeneği konuldu.
 • Puantaj yapılırken Sabit Vergi Oranı Uygulanan Personel İçin Personel Kartına 'Sabit Vergi Oranı Uygula' seçeneği eklendi.
 • Personel kartında bulunan 'İşKur Meslek Kodu' personel kartında 'Genel Bilgiler' kısmına alındı.
 • Cari Excel aktarımı eklendi.
 • 2. sınıf firmalarda KDV Özet Tablosu eklendi.
 • 2. sınıf firmalarda açılış ve kapanış işlemleri birleştirilerek devir işlemleri hazırlandı.
 • 2. sınıf firmalarda başka birmadan hesap planı kopyalama eklendi.
 • 2. sınıf firmalarda hesap planına Excel' den veri al eklendi.
 • 1. sınıf firmalarda fiş excel aktarımında fiş başlık bilgisi aktarılabilmesi ve belirtilen fiş no ile aktarım yapılabilmesi özelliği eklendi.
 • 2011 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları güncellendi.

GMS.NET 3.1.4 değişiklikler (03/12/2010):

 • Personel kartında bulunan personel ücret türleri arasına 'Asgari Ücret (Tavan)' seçeneği eklendi.
 • Bordro'da çalışılan işyerinin comboboxdan seçimi ekranına dönemden önce çalışanları getir/getirme seçeneği eklendi.
 • Bordro'da Puantajda çalışma ve tatil günlerinin 'Buçuklu' olarak girilebilmesi ve takvimden buçuklu aktarılabilmesi sağlandı.
 • Bordro icmaline 'Eksik Çalışması Olan Personel Sayısı' eklendi.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama ekranına önceden hesaplatılmış 'Kıdem İhbar Hesabının' silinebilmesi eklendi.
 • Personel ekranında personel üzerinde iken farenin sağ tuşuna basarak personeli çoğaltabilmeniz için 'Personeli Çoğalt' eklendi.
 • Fiş iptal etme ve iptal edilen fişi geri alabilme özelliği eklendi.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Banka ekstrelerinde fiş satır açıklaması olarak ekstre açıklamasını kullanabilme seçeneği eklendi.
 • Muavin dökümüne kriter sıfırlama ve kriterleri varsayılan değerlerine getirme özelliği eklendi.
 • Çok kullanıcılı sistemlerde ağ üzerinde doküman dizini tanımlayabilme ve bu dizini ortak kullanabilme seçeneği eklendi.
 • İşletme hesap özeti hesaplamalarına Mal Alış - Satış iadelerini eksi olarak gösterebilme özelliği eklendi.
 • Araçlar menüsüne sürüm tarihçesi linki eklendi.
 • Nokta vuruşlu yazıcılar için yazdırma portunu seçebilme veya dosyaya yazdırabilme özelliği eklendi.
 • Muhasebe fiş türü eklendi.

GMS.NET 3.1.3 değişiklikler (03/11/2010):

 • Kontrol işlemlerinde bulunan 'Personel Not Raporunda' dönem seçilebilmesi sağlandı.
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi EK-5'in Kağıt ve Microsoft Excel Ortamına alınabilmesi sağlandı.
 • Personel Listesine rapor tarih aralığında sadece girenlerin listesinin alınabilmesi eklendi.
 • e-Sorgulamalar Bölümüne e-Bağkur Sigortalı Hizmet Sorgulama eklendi.
 • Puantaj Cetvelinin Microsoft Excel'e aktarılabilmesi eklendi.
 • Personel Ara da tüm içeriğe bak seçeneği eklendi.
 • Personel raporlarına 'Personel Dönemler Arası Bordro Dökümü' eklendi.
 • Personelin T.C. Kimlik numarasına göre 'Hizmet Dökümü Raporu' eklendi.
 • Büyük yazı tipi içeren görünüm stilleri eklendi.
 • GMS/5, IMS/5, DTS/5 programlarından toplu veri aktarımı eklendi.
 • Muhtasar Ödeme Listesinin bir forma girilebilmesi ve Muhtasar Beyannameye aktarılabilmesi sağlandı.
 • Excel fiş aktarım alanlarına Muhtasar Tür Kodu ve Stopaj Tutarı alanları eklendi.
 • Hesap Grafikleri eklendi.
 • Basit Usul firma tipi eklendi.
 • İşletme, Serbest Meslek, Basit Usul tipleri arasında dönüşüm yapabilme seçeneği eklendi.
 • Hesap planını Excel' den aktarabilme özelliği eklendi.
 • Beyanname düzenleyen, gönderen, YMM bilgilerini daha esnek şekilde doldurabilme özelliği eklendi.

GMS.NET 3.1.2 değişiklikler (01/10/2010):

 • Serbest Meslek Makbuzu modülü eklendi. Modülün kullanımı ile ilgili olarak web sitemizde 2 adet görsel eğitim videosu yer almaktadır.
  Serbest Meslek Makbuzu modülünü anlatan eğitim videosunu izlemek için tıklayınız...
  Serbest Meslek Makbuzlarının tasarımında kullanılan
  Mikrokom Form Tasarım Aracı eğitim videosunu izlemek için tıklayınız ...
  Makbuz tasarımları ile ilgili olarak faydalanılabilecek şablonlar :
  Laser, deskjet vb. yazıcılarda kullanılmak üzere A4 kağıda 2 kopya tasarlanmış
  örnek şablon : Laser yazıcı, A4 kağıt, 2 Kopya,
  Nokta vuruşlu yazıcılarda sürekli kağıdın yarısı büyüklüğünde tek kopya tasarlanmış
  örnek şablon : Nokta Vuruşlu yazıcı, yarım sürekli kağıt, Tek Kopya
  Önemli uyarı: Yukarıdaki örnek şablonların kullanımı - özellikle nokta vuruşlu yazıcıların park pozisyonları yüzünden- yazıcıdan yazıcıya değişiklik gösterebilir. Bu yüzden tasarım için en doğru yöntem, kendi kağıt ve yazıcınızı kullanarak boş bir kağıda döküm alıp bunun üzerine tasarımı yerleştirmek olacaktır. Bu durumda alanlar yerlerine tam oturacaktır.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi beyannamelerinin son sürümleri , Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak eklendi.
 • Stok hesaplamaları sırasında fiş tarihleri yerine belge tarihlerinin esas alınabilmesini sağlayan seçenek eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde, belge tarihi girilmiş olan hareketlerde belge tarihi, girilmemiş olan hareketlerde ise fiş tarihi esas alınarak hesaplama yapılır. Bu seçenek Stok Kartı ve Stok Listesi formlarının üzerinde yer almaktadır.
 • Dönem içinde eksi bakiyeye düşen stok kalemlerinde çıkış maliyetlerinin daha anlamlı olarak hesaplanabilmesi için yeni bir yöntem geliştirildi. Bu yeni yönteme “GMS.NET Yöntemi” adı verildi. Bu güne kadar özellikle geçici vergi dönemlerinde yapılan hesaplamaların etkilenmemesi için, eski stok hesaplama yöntemi de aynen korundu. Eski yönteme ise GMS/5 yazılımından aktarılmış olması nedeniyle “GMS/5 Uyumlu Yöntem” adı verildi. Stok hesaplamalarında varsayılan yöntem olarak bu yöntem kullanılmaya devam edilecektir. Yeni hesaplama yöntemini kullanmak isteyen kullanıcılarımız,Stok Listesi ve Stok Kartı formlarındaki içerik menüsünde yer alan “Seçenekler” opsiyonunu kullanarak tercihlerini belirleyebilirler. Dönem içinde eksi bakiyeye düşmeyen stok kalemlerinde her iki hesaplama yöntemi de aynı sonuçları verecektir.
 • Banka ekstre sihirbazında, işlem tarihinin belge tarihi olarak atanabilmesi özelliği eklendi.
 • Simge durumuna küçültme ile ilgili ayarlar GMS.NET ayarlar kısmına taşındı.
 • Puantaj Cetvelinin Gün Takibinden oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Personel E-İşlemlere "Hesap Fişi Hazırlama" eklendi.
 • "E-Toplu İşe Giriş Bildirgesi" ve "E-Toplu İşten Ayrılma Bildirgesi"hazırlama eklendi.
 • Hesap Pusulası ve Bordro dökümünün Çalışma Seçeneğine göre raporlanabilmesi sağlandı.
 • Eksik Çalışma Nedenleri Değişti (02-Ücretsiz İznin Yerine 19-20-21 Nolu Eksik Gün Nedenleri eklendi).
 • İşten Çıkış Nedenlerine 35 kodlu neden eklendi.
 • İlave Ücret Tanımlarının İşyeri bazlı yapılabilmesi ve İlave Ücretlerin İsimlerinin değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Yabancı işçilerde Tc Kimlik No su olmayan ve Ssk Sicil numarası kullanan işçilerin Ssk sicil numarasına göre E-Bildirge işlemlerenin yapılabilmesi sağlandı.
 • İşveren Bilgileri kopyalamada tüm bilgilerin kopyalanabilmesi sağlandı...
 • İşveren Sicil Bilgilerine "İşyeri Sosyal Güvenlik Merkezi Numarası" eklendi..
 • İşveren ÇSGB Sicil Numarası sorgulama linki güncellendi.
 • Personel için raporlar bölümüne "Personel Çalışma Belgesi"'nin hazırlanabilmesi eklendi.
 • İlave Aktar Bölümüne Aktarılan Ücretin Net/Brüt seçimi eklendi
 • İlave Aktarda aktarım yapılacak personelin seçilebilmesi sağlandı.
 • İşveren Sicil Bilgilerinde Sgk sicil numarasının hafızaya kopyalanması sağlandı.
 • Bordro İcmalinin altına muhasebeleştirme bilgisi eklendi.
 • "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacak Personel İçin Rapor" eklendi.
 • "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı" eklendi.
 • İşveren işlemleri bölümüne "SGK İşçi Çalıştırılmaya Ara Verildi Dilekçesi" eklendi.
 • Kontrol işlemleri bölümünde bulunan puantaj kontrolüne "İşçi Çalıştırılmaya Ara Verildi Dilekçesi" eklendi.
 • Eksik Gün Bildirim Formunun üzerine "Eksik Gün Bildirim Formu Dilekçesi" eklendi.

GMS.NET 3.1.1 değişiklikler (06/08/2010):

 • SGK tarafından değiştirilen Temmuz ayı ve sonrası için Aylık Bildirge, E-Bildirge ve E-İşten çıkışlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Gelir vergisi tarifesinin 3 ve 4 dilimleriyle ilgili Temmuz 2010 ve sonrası için genel sabitlerde gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • 2010 yılı 1 ile 7 ay arası yeni ve eski gelir vergisi dilimlerinden fark Oluşup Oluşmadığıyla ilgili olarak Aylık Dökümler bölümüne gelir vergisi karşılaştırma raporu eklendi.
 • Personel Bölümüne Toplu olarak ücretlerin görülebilmesi İçin "Ücret Tablosu" eklendi. Personel listesi üzerinde iken sağ tuşa basarak ulaşabilirsiniz.
 • Personel Bölümüne Toplu Kıdem ve İhbar Raporu eklendi.
 • Firma Ayarlarına Firma Tanımlı Günlük Çalışma Saati tanımının yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • GmsNet Bordro'da yedek işlemlerine defter türü seçebilme özelliği eklendi.
 • GmsNet Bordro'da personel listesi üzerinde iken sağ tuşa basarak... Aile Vizite Kağıdı ve Sağlık Belgesi alınabilmesi sağlandı.
 • GmsNet Bordro'da Muhasebeleştirme İşlemleri Ekranında Çalışma Dönemi Seçebilme eklendi.
 • Firma Kontrol İşlemleri Bölümüne Toplu Puantaj Kontrolü eklendi.
 • Muavin dökümünde hesap kodu ve tck/vkn alanlarının üzerine gelindiğinde bilgi göstermesi özelliği eklendi.
 • Fiş dökümünde seçenekli olarak yevmiye numarası basılabilmesi özelliği eklendi.
 • Cari kartların Excel dosyasından aktarılabilmesi özelliği eklendi.
 • Muhtasar Beyanname , Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Sabit genişlikli dosyalardan Excel' e çevrim yapmak için MikroKom Dosya Çevirme Asistanı eklendi.
 • Faydalı Ömür Listesi güncellendi.

GMS.NET 3.1.0 değişiklikler (21/06/2010):

 • Excel ortamında alınan banka ekstrelerinden otomatik olarak fiş oluşturulmasını sağlayan modül eklendi.
 • Firma Bilgilerine Kapanış Tarihi bilgisi eklendi. Bu bilgi, Çalışma Dönemi Seçimi ekran formunda ve Beyanname Kontrol İşlemleri uygulamasında kullanılmaktadır.
 • Firma Bilgilerine her tür beyanname için kontrol işleminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen seçimler eklendi.
 • Firma bilgilerine her tür beyanname için tahakkuk fişi/alındı belgesi ve beyanname içerik pdf'lerinin seçimli olarak e-posta ile gönderilebilmesi seçeneği eklendi.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama'da personelin vergili yada vergisiz çalışma durumuna göre hesaplamanın yapılabilmesi sağlandı.
 • Firma ayarlarında bulunan Puantaj bölümüne, Puantaj hesaplama modunda açılırken "Resmi Tatil ve Bayram Günlerinde" uyarı verilmesi seçeneği eklendi.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı Uygulamasının eğitim videosunu izlemek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS.NET 3.0.9 değişiklikler (01/06/2010):

 • İşveren işlemleri bölümüne 'SGK e-Bildirge Sözleşmesi' eklendi.
 • Diğer firmalardan personel aktar bölümüne 'Personel Arama' özelliği eklendi.
 • Aylık ücret bordrosu dökümlerinde 'Toplam Maliyet Hesabında İşveren İndirimlerini ve Hazine Katkısını Dikkate Al/Alma' seçeneği eklendi.
 • Muhtasar Beyanname, Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Doğrudan Hesaplama Yöntemi için İskonto Hesap Kod Tanım tabloları eklendi.

GMS.NET 3.0.8 değişiklikler (21/05/2010):

 • Ba/Bs Formu hesaplamalarının alış, satış ve gider hesaplarından otomatik olarak hesaplanabilmesine imkan veren "Doğrudan Hesaplama Yöntemi" mevcut "KDV'siz Tutar" yöntemine alternatif olarak eklenmiştir.
 • Beyanname Kontrol İşlemleri uygulaması eklenmiştir. Bu uygulama ile düzenlenmesi gereken beyannamelerin hem GMS.NET hem de IVD veri tabanlarında kontrolu ve sonucun tüm firmalar için topluca raporlanması yapılmaktadır.
 • Mükerrer Belge Kontrolu uygulamasında yapılan değişikliklerle aynı fiş içerisindeki mükerrer belgelerin de tespit edilebilmesi, ayrıca kontrol işleminin topluca da yapılması sağlanmıştır.
 • Fiş girişinde KDV ayırma tuşlarından herhangi birine basıldıktan sonra işlemi kapatan satırın otomatik eklenmesi özelliği geliştirilerek tahsil ve tediye fişlerinde Kasa Hesabının kullanılması sağlanmıştır.
 • Firma ayarlarına “Hafta Tatili Günü” seçimi eklenmiştir. Hafta Tatil Günü olarak yapılacak seçim, puantaj dönem takviminde ve puantaj cetvelinde kullanılacaktır.
 • Personel ibranamelerinin Normal Emeklilik veya Malulen Emeklilik durumlarına göre farklı farklı hazırlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Bilanço tipi defterlerde muhasebe entegrasyon tanımlarının başka firmalardan aktarılabilmesi için “Başka Firmadan Tanım Aktar” seçeneği eklenmiştir.
 • Birden fazla iş yeri olan firmalarda bordro açılışında firmaya ait işyeri seçimi formu ekrana getirilerek seçim yapılması sağlanmıştır.
 • Kontrol İşlemleri'nde bulunan Personel İşten Çıkış Kontrol Raporu'na personelin son dönem prim matrahı ve prim günü eklenmiştir.
 • Personel Listesi raporunda firmaya ait tüm iş yerlerinde çalışan personelin listesini alabilme imkanı konmuştur.
 • Kontrol İşlemleri'ne tarihler arası Gün Takip Raporu eklenmiştir. Bu raporun üst araç çubuğunda yer alan süzme seçeneğiyle örneğin iki tarih arasındaki raporlu personel listesi alınabilmektedir.
 • GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki değişikliklerle ilgili dokümanı indirmek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS.NET 3.0.7 değişiklikler (04/05/2010):

 • GMS.NET Bordro Modülüne "Yedekleme İşlemleri" eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde Yedekden firma dönme işlemlerinde sadece Bordro datalarının dönülebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yeni firma açılış seçeneklerine "DEFTERE TABİ DEĞİL" seçeneği eklendi. Deftere Tabi Değil seçeneği ile açılan firmalar sadece Bordro Modülünde görünür ve yedeğinin GMS.NET Bordro Modülünden alınması gerekmektedir.
 • Bordro Genel Ayarlara "Dönem Puantajı Hesaplatılmamışsa İlk Açılışta Dönem Puantaj Takvimini Aç" seçeneği eklendi.
 • Puantaj Kilitleme Özelliği eklendi. Dönem içerisinde yapılan puantajı kilitleyebilecek daha sonraki hesaplamalarda kilitlenmiş puantajı yanlışlıkla silemeyecek ve değiştiremiyeceksiniz. Silmek yada değiştirmek için kilitli puantajı açmanız gerekecek.
 • Personel Kartına Giriş ve Çıkış Barkod Numaraları eklendi. Tek tuşla Giriş ve Çıkış Barkod numaralarını internet üzerinden programa alabileceksiziniz.
 • Kontrol İşlemlerinde Bulunan Giriş Çıkış Kontrolüne Barkod Numaralarının Görüntülenebilmesi eklendi.
 • Hesap pusulası dökümüne ücretin elden yada bankadan aldım seçeneği eklendi.
 • Gelir Geçici ve Kurumlar Geçici beyannamelerine ortaklar ile ilgili hesaplamalar eklendi.
 • GİB İndirilecek KDV Listesine malın cinsi ve miktarını doldurma seçeneği eklendi.
 • Çeşitli form ve raporlara sütun gizleme seçeneği eklendi.
 • Yevmiye, Kebir, Fiş Kontrol Listesi, Toplu Fiş Dökümü raporlarına ilk ve son tarihler için fiş seçebilme özelliği eklendi.

GMS.NET 3.0.6 değişiklikler (16/04/2010):

 • E-İşten Çıkış İşlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun E-İşten Çıkış İşlemlerindeki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.

GMS.NET 3.0.5 değişiklikler (10/04/2010):

 • Kontrol işlemleri bölümüne 'Kıdem İhbar Raporu' eklendi.
 • İşyeri Aylık Dökümlerine 'Ücretsiz İzin Kullanım Raporu' eklendi.
 • Banka maaş dosyası hazırla bölümüne Excel'e net ücret ve A.G.İ tutarının raporlanabilmesi eklendi.
 • Bordro dökümlerine alternatif 'Yatay Bordro 4' bordro dökümü eklendi
 • KDV Kontrol Listesi eklendi.
 • İndirilecek KDV Listesi eklendi.
 • GİB İndirilecek KDV Listesi aktarımı eklendi.
 • Beyanname veri alma seçeneklerine doğrudan Microsoft Excel'den veri alma özelliği eklendi.

GMS.NET 3.0.4 değişiklikler (03/04/2010):

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve KDV-1 Beyannamesi, Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ekinde yer alan Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler listesinin dönem içindeki fişlerde girilmiş olan TCK/VKN, Muhtasar Tür Kodu ve Stopaj Tutarı bilgileri kullanılarak otomatik doldurulması sağlandı.
 • Fiş Giriş uygulamasında, içten veya dıştan KDV ayırma tuşları kullanıldığında fişe eklenen KDV satırına ek olarak işlemi kapatan satırın da yine aynı şekilde otomatik olarak eklenmesi imkanı sağlandı.
 • Fiş Girişi uygulamasındaki Belge No kolonu 24 karakterlik uzunluğa genişletildi.
 • Gelir Geçici Vergi beyannamesinin yazıcı dökümü eklendi.
 • Kurumlar Geçici Vergi beyannamesinin yazıcı dökümü eklendi.
 • Muhtasar beyannamenin yazıcı dökümü eklendi.
 • İşletme Defteri modülünde Stok Kartı dökümünün ekran formunda izlenebilmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri modülünde Stok Listesi dökümünün ekran formunda izlenebilmesi sağlandı.
 • Fiş satırlarında KDV ayrımının alfabetik tuşlar kullanılarak yapılması durumunda F klavye kullanan kullanıcılarda ortaya çıkan sorun giderildi.
 • YMM ve SMMM bilgilerinin tüm firmalara tek tuşla atanabilmesi imkanı sağlandı.
 • Personel kartlarına 'Net Ücret Muhasebe Hesap Kodu' eklendi ve bilanço türü firmalarda personel net ücretlerinin ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi sağlandı.
 • Personel kartlarına toplu ilave aktarımlarında, personel kartına aktarılacak bilgilerin seçilebilmesi sağlandı.
 • Puantaj bölümüne 'Toplu İlave Aktarımı' eklendi.
 • Firma not defteri eklendi.
 • İzin talep formları eklendi.
 • Eksik gün bildirimi bölümüne eksik gün bildirim formunun SGK'ya teslim tarih ve sayısının kaydedilebilmesi sağlandı.
 • Kamu takvimi uygulaması eklendi.
 • Bordro dökümlerine yatay 3 basit bordro dökümü eklendi.
 • Kontrol işlemlerine aylık kontrol listesi (Firma listesi) eklendi.
 • Kontrol işlemlerinde; eksik gün bildirim kontrolünden, 'Eksik Gün Bildirim Formu' dökümlerinin alınabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET 3.0.4 Sürümündeki değişikliklerle ilgili dokümanı indirmek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS.NET 3.0.3 değişiklikler (04/03/2010):

 • Gelir Vergisi Beyannamesi, Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.

GMS.NET 3.0.2 değişiklikler (02/03/2010):

 • Gelir Vergisi Beyannamesi, Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan BDP Yazılımındaki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Gelir Vergisi Beyannamesinde, tüm defter tipleri için (Bilanço, İşletme Defteri, Serbest Meslek Defteri) firma ortaklarının her biri için ayrı ayrı beyanname düzenlenebilmesine, saklanabilmesine ve IVD'ne gönderilebilmesine imkan veren değişiklik yapıldı.
 • Gelir Vergisi Beyannamesinin 'Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim' başlıklı tablosunun otomatik olarak doldurulmasını sağlayan düzenleme yapıldı.
 • Gelir Vergisi Beyannamesinde, 'Vergi Bildirimi' bölümünde bulunan 'Geçici Vergiler' rakamının dönem içinde düzenlenmiş olan Geçici Gelir Vergisi Beyannamelerinden otomatik olarak hesaplanması sağlandı.
 • Gelir Vergisi Beyannamesinin Genel Bilgiler bölümünde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları ve Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül bilgilerinin ortaklı firmalarda ortaklar bazında, ortaksız firmalarda ise firma bazında tanımlanarak beyannameye otomatik olarak aktarılması sağlandı.
 • Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde, tüm defter tipleri için (Bilanço, İşletme Defteri, Serbest Meslek Defteri) firma ortaklarının her biri için ayrı ayrı beyanname düzenlenebilmesine, saklanabilmesine ve IVD'ne gönderilebilmesine imkan veren değişiklik yapıldı.
 • Mali Tablolara elle bilgi girişi imkanı sağlandı.
 • Firma Listesi dökümü eklendi.
 • Firmalar bazında özel not giriş imkanı eklendi.
 • Kasa Hesabı bakiyesinin dönem seçimi sonrasında ve belirli uygulamalar çalıştırılmadan önce kontrol edilerek eksi bakiyeye rastlanması halinde kullanıcıya uyarı mesajı verilmesi özeliği eklendi.
 • Borç/Alacak toplamları tutmayan (bakiye veren) fişler bulunması halinde dönem seçimi sonrasında ve belirli uygulamalar çalıştırılmadan önce kullanıcıya uyarı mesajı verilmesi özeliği eklendi.
 • Ba ve Bs formlarında 2010 yılından itibaren kaldırılmış olan 'Diğer Tutar' rakamı sadece bilgi amaçlı olarak gösterilmek üzere eklendi.
 • Muavin Defter Dökümünde yer alan 'Aylık Toplam' satırı seçenekli hale getirildi.
 • Muavin Defterin Excel dökümünde yer alan 'B Form Tutarı' kolonu 'Ba Form Tutarı' ve 'Bs Form Tutarı' olarak detaylandırıldı.
 • Fiş Ayarlarına 'Hesap Seçildiğinde Hesap Adı Açıklama Alanına Otomatik Olarak Aktarılsın' seçeneği eklendi.
 • İşletme Defteri Modülünde, 'Cari Seçildiğinde Unvan Açıklama Alanına Otomatik Olarak Aktarılsın', 'Cari Penceresi Otomatik Olarak Gösterilsin' ve 'Hesap Seçildiğinde Hesap Adı Açıklama Alanına Otomatik Olarak Aktarılsın' seçenekleri eklendi.
 • Personel Bordro Modülünde işten ayrılan personel için 'İbraname Raporu' eklendi.
 • Personel Bordro Modülünde Firma listesine 'Firma Kopyalama' eklendi.
 • Personel Bordro Modülünde Personel ve puantaj bölümlerine 'Gün Takibi' eklendi. Rapor, yıllık izin, ücretsiz izin vb. günleri takip etmek ve puantaja aktarımını yapmak imkanı sağlandı.
 • Personel Bordro Modülünde Firma ayarlarına 'Teşviklerde Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi Tutarında Günlük Çalışmayı Esas Al' seçeneği eklendi.
 • Personel Bordro Modülünde Firma ayarlarına 'Şubat'da Çalışma Günü Ayın Toplam Gün Sayısına Eşit İse Primi Gününü 30 Yap' Seçeneği eklendi.
 • Personel Bordro ModülündePuantaj Dönem Seçimine ve Aylık Bordro Dökümüne Ücret Türüne Göre Süzme eklendi.
 • GMS.NET 3.0.2 Sürümündeki değişikliklerle ilgili dokümanı indirmek için bu bağlantıyı tıklayınız

GMS.NET 3.0.1 değişiklikler (04/02/2010):

 • Personel Modülünde; Personel sicil kartına Microsoft Excel'den veri alınabilmesi eklendi.
 • Meslek kod listesi arama bölümü daha kullanışlı hale getirildi.
 • Genel sabit bilgilerin otomatik aktarımı ve kontrol edilmesi sağlandı.
 • E-Hizmet Dökümü Sorgula ve E-Sigortalılık Tescil Kaydı Tesbiti yeni formatına göre düzenlendi.
 • Personel not defterindeki notların Puantaj bölümünde de görülebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişiklere paralel olarak FormBA (V4) ve FormBS (V4) beyannameleri eklendi. 2010 yılı limit değerleri güncellendi.
 • İşletme ve Serbest Meslek Defter dökümlerine ay değiştiğinde sayfa başı yapmadan yazdırabilme seçeneği eklendi.
 • Muavin Defter ve Hesap Durumu dökümlerinde Tck/Vkn bilgisine göre filtreleme imkanı sağlandı. Ayrıca, Muavin Defter dökümünde, daha önce “B Form Tutarı” olarak gösterilen kolon “Ba Form Tutarı” ve “Bs Form Tutarı” olarak detaylandırıldı. Hesap Durumu dökümünde ise “KDV'siz Borç Toplamı” ve “KDV'siz Alacak Toplamı” başlıklı kolonlar “Ba Form Tutarı” ve “Bs Form Tutarı” olarak değiştirildi. Muavin Defter dökümüne Aylık Toplam satırı eklendi.
 • Mizan dökümünde, detay hesapların altında, tutarların Tck/Vkn bilgilerine göre detaylandırılabilmesi imkanı sağlandı.
 • “Cari” menüsüne eklenen “Cari Mizan” uygulaması ile istenilen aralıktaki cari hesapların borç ve alacak toplamlarının hesaplara göre dağılımını gösteren dökümün alınabilmesi sağlandı.
 • “Tanımlar” menüsü altında bulunan “YMM Listesi”, “SM/SMMM Listesi”, “Defter Döküm Parametreleri”, “Fiş Ayarları”, “Fiş Açıklamaları”, “KDV Oranları”, “KDV Hesap Kodları”, “Belge Tipleri”, “B Formu Hesap Tanımları” gibi tanımlamaların ilgili oldukları formlar üzerinden de kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Açılış ve Kapanış Fişi Hazırlama uygulamaları “Fişler” menüsüne iki ayrı seçenek olarak eklendi.
 • İşletme ve Serbest Meslek Mizan raporlarında ana hesap bazında toplam alabilme özelliği eklendi.

GMS.NET 3.0.0 değişiklikler (20/01/2010):

 • Fiş Giriş uygulamasında, işlemle ilgili kişi veya kurumun T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarasının girilebileceği TCK/VKN kolonu eklendi.
 • Fiş giriş uygulamasında, Muhtasar Beyanname'ye aktarılması gereken bilgilerin girilebilmesi için Muhtasar Tür Kodu ve Stopaj Tutarı kolonları eklendi.
 • Bilanço, İşletme ve Serbest Meslek türü defterlerde Muhtasar Beyanname'nin Bordro ve Muhasebe bilgileri kullanılarak otomatik olarak hazırlanması mümkün hale getirildi.
 • Cari Hesap bilgi girişi formu eklenerek hesap planında ve fişlerde kullanılan TCK/VKN kodlarına ait Unvan, Adres, Ulke gibi detay bilgilerin girilebilmesi sağlandı.
 • TCK/VKN bilgilerinin hesap planında ve fişlerde kullanımı ile Ba/Bs formlarının daha hassas olarak hesaplanabilmesi mümkün kılındı.
 • Mizan dökümünde Mali Tablo Grup Kodlarının da isteğe bağlı olarak gösterilmesi seçeneği eklendi.
 • Daha önceki sürümlerde yer alan ancak sadece Mikrokom Ayarlar uygulaması içinden çalıştırılabilen Otomatik Yedekleme ve Bakım Aracı, ana programdaki Araçlar menüsüne de eklenerek daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale getirildi.
 • 1. Sınıf firmalara Envanter Defteri dökümü eklendi.
 • Kullanıcı firma ve dönem hakları atama formu eklendi
 • "Demo Modu" sadece son 3 ayda değişiklik yapılabilecek şekilde değiştirildi.
 • Bordro modülünde; Çalışılacak firma seçimine "Personel bilgisi olan firmaları göster" seçeneği eklendi.
 • Puantaj cetveline eksik günü olan personelleri süzebilme özelliği ve haftalık tatil gününü değiştirebilme özelliği eklendi.
 • Firma ayarlarına "Gün sayısı 31 olan aylarda toplam günü takvime 31 olarak getir"' seçeneği eklendi.
 • Puantaj dönem seçimi ekranına "Çalışma seçeneği" eklendi.
 • Puantaj ve personel bölümüne takvim eklendi.
 • Personel işlemleri bölümünde bulunan personel listesine (İlk açılan ekrana) Banka adı, Şube adı ve IBAN Numaraları kolonu eklendi.
 • Personel için e-sorgulamalar bölümüne e-sigortalılık tescil kaydı tesbiti eklendi.
 • GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki değişikliklerle ilgili dokümanı indirmek için bu bağlantıyı tıklayınız.

GMS.NET 2.2.8 değişiklikler (06/01/2010):

 • İş sözleşmeleri ve Puantaj Cetveli eklendi.

GMS.NET 2.2.7 değişiklikler (04/01/2010):

 • 2010 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları eklendi.

GMS.NET 2.2.6 değişiklikler (09/12/2009):

 • Noter defteri kapak basımına T.C. Kimlik Numarası eklendi.

GMS.NET 2.2.5 değişiklikler (07/12/2009):

 • Noter defteri kapak basımı, konsolidasyon, kasa defteri eklendi.
 • Bordro modülüne 2. sınıf ve serbest meslek firmalarının muhasebeleştirilmesi eklendi.
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının raporları eklendi.
 • Personel kartına IBAN numarası eklendi.

GMS.NET 2.2.4 değişiklikler (04/10/2009):

 • Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar Beyanname (Versiyon 13) ve Katma Değer Vergisi 1 (Versiyon 9 ) beyannamelerinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Personel kartına kıdem ve ihbar tazminatı hesapları eklendi.

GMS.NET 2.2.3 değişiklikler (22/10/2009):

 • 05921 Sayılı Teşvik Uygulaması eklendi.
 • 3'lü Hesap Pusulası eklendi.
 • Damga Vergisi Beyannamesi eklendi.

GMS.NET 2.2.2 değişiklikler (02/10/2009):

 • Bordro modülü eklendi.
 • MikroKom ayarlar içinden erişebileceğiniz Otomatik Yedek ve Bakım Servisi eklendi.

GMS.NET 2.2.1 değişiklikler (03/08/2009):

 • Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar beyanname (Versiyon 12) beyannamesinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.

GMS.NET 2.2.0 değişiklikler (30/07/2009):

 • Beyanname gönderme işlemleri geliştirildi.
 • 2. Sınıf İşletmeler ve Serbest Meslek firmaları için KDV2 ve Muhtasar beyannameleri bilgilerinin otomatik doldurulması sağlandı.
 • 2. Sınıf İşletmeler ve Serbest Meslek firmaları için belirli tarih arasında toplam alma sağlandı.
 • Internet Vergi Dairesi şifreleri yetkili SMMM üzerine taşındı.
 • Mükellef Internet Vergi Dairesi işlemleri eklendi.

GMS.NET 2.1.7 değişiklikler (04/05/2009):

 • Maliye Bakanlığı tarafından Kurumlar Geçici (Versiyon 11) ve Yıllık Kurumlar Vergisi (Versiyon 9) beyannamelerinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapıldı.

GMS.NET 2.1.6 değişiklikler (07/04/2009):

 • Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar Beyanname (Versiyon 11) ve Yıllık Kurumlar Vergisi (Versiyon 9) beyannamelerinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapıldı.

GMS.NET 2.1.5 değişiklikler (03/04/2009):

 • Maliye Bakanlığı tarafından Gelir Geçici(Versiyon 6) ve Kurumlar Geçici (Versiyon 11), Katma Değer Vergisi 1 (Versiyon 8 ), Muhtasar Beyanname (Versiyon 11) , Yıllık Kurumlar Vergisi (Versiyon 9) beyannamelerinde yapılan değişiklere paralel olarak gerekli düzenleme yapıldı.

GMS.NET 2.1.4 değişiklikler (17/03/2009):

 • Beyannamelerin mali tablo hesaplarında düzeltmeler yapıldı.

GMS.NET 2.1.3 değişiklikler (16/03/2009):

 • 1. sınıf firmalar için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hesabında önceki dönem mali tablo veri aktarımı eklendi.

GMS.NET 2.1.2 değişiklikler (13/03/2009):

 • 1. sınıf firmalar için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi kullanıma açıldı.
 • Performans Derecelendirme Bilgileri hesabı eklendi.

GMS.NET 2.1.1 değişiklikler (06/03/2009):

Yıllık Gelir Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerinin güncel sürümleri eklendi.

GMS.NET 2.1.0 değişiklikler (27/02/2009):

 • İşletme Defteri Modülü eklendi.
 • B Formları alt limitleri düzenlendi.
 • Fiş içinden muavin defter satırı aktarımı eklendi.

GMS.NET 2.0.2 değişiklikler (03/01/2009):

 • Beyannamelerin güncel sürümleri eklendi.
 • TL geçişi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

GMS.NET 2.0.1 değişiklikler (13/12/2008):

 • Yıllık Kurumlar Geçici Beyannamesi (Versiyon 9) eklendi.
 • Yedekleme modülünde değişiklik yapıld

GMS.NET 2.0.0 değişiklikler (28/11/2008):

 • Yeni sürüm Yedekleme Yardımcısı eklendi.
 • Program genelinde tablo türü veriler için PDF ve Excel'e aktarım ve e-Posta gönderme seçenekleri eklendi.
 • Demirbaş modülünde arayüz yenilendi.
 • Mizan, Muavin, Stok Listesi ve Stok Kartı formları son girilen kullanıcı seçeneklerini kayıtlı tutacak şekilde yeniden tasarlandı.
 • Dönem tabanlı tanımların, başka döneme aktarılması sağlandı.
 • F-Klavye için alfabetik KDV ayırma metodları eklendi.
 • Önemli Not : Bu güncelleme ile ilgili işlemler Güncelleme Kılavuzu 2.0.0 dökümanında anlatıldığı şekilde yapılmalıdır.