GMS.NET e-Fatura Modülü

GMS.NET e-Fatura Modülü, hem elektronik hem de kağıt fatura düzenlemek amacıyla hazırlanmış bir modüldür.

Özellikleri

GMS.NET e-Fatura modülü ile hem elektronik fatura hem de kağıt fatura düzenleyebilirsiniz.

e-Fatura işlemlerinizde Özel Entegrasyon yöntemini kullanıyor iseniz düzenlediğiniz e-faturaları Mikrokom’un anlaşmalı olduğu Özel Entegratör kuruluşlara tek bir tuşla topluca veya tek tek gönderebilir, gelen elektronik faturalarınızı topluca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

GİB e-Fatura portalını kullanıyor iseniz e-faturalarınızı mali mühürünüz ile imzalayıp GİB portala manuel olarak yükleyebilirsiniz.

Kağıt faturanızın tasarımını kendiniz yapabilirsiniz.

e-Faturalarınıza logo, Ticaret Sicil No, Mersis No gibi ek bilgileri içeren xslt dosyaları tanımlayabilirsiniz.

Girdiğiniz faturalardan GMS.NET Genel Muhasebe modülüne otomatik fiş oluşturabilirsiniz.

Giden ve gelen e-faturalarınızı görüntüleyebilir ve kağıda dökümlerini alabilirsiniz. Döküm alınan faturaları tekrar dökmemek için işaretleyebilirsiniz.

linkler :
e-Fatura