Soruların Cevapları

 

S. Asgari Geçim İndirimi Hesabında 30 Günden Az Çalışmalarda Örneğin: 15 Günlük Çalışmada Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

C.

Bu sorunun cevabını 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki 5 numaralı örnekle verebiliriz.

Not : Örneğimiz 2008 yılı dönem başı asgari ücret tutarlarına göre yapılmıştır.

 

Örnek 5:

Eşi çalışan ve bir çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin, 2008 Ocak ayında 15 günlük süre çalışması halinde, asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı  (562,50 x 12)

: 6.750,00 YTL  

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı  

: % 57,5

- Mükellefin kendisi için     % 50

 

 

- Mükellefin çocuğu için     % 7,5

 

 

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 57,5)  

: 3.881,25 YTL

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 3.881,25 x % 15=) 

:    582,19 YTL'dir

 

Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

 

- 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti  

:    281,25 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı

:    239,06 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi

:    35,86 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 

:      48,52 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi  

:      0,00 YTL'dir

 

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın 1/12'si olan (582,19/12=) 48,52 YTL'si Ocak ayına ait gelir vergisi tutarından (35,86 YTL) mahsup edilecektir.

Asgari geçim indirimi tutarı, hesaplanan gelir vergisi tutarından fazla olamayacağından bu ücretli, asgari geçim indiriminden 48,52 YTL yerine gelir vergisi tutarı olan 35,86 YTL kadar yararlanacak olup mahsup edilecek kısmın fazla olması nedeniyle iade yapılmayacaktır.

Kaynak: 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İçin Tıklayınız...