(01.06.2022 Tarihinden İtibaren Geçerlidir)

AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
GMS.NET Mali Müşavir Paketi 4 3.990,00 4.389,00 4.788,00
GMS.NET Genel Muhasebe Modülü 2.400,00 2.640,00 2.880,00
GMS.NET Beyanname Modülü 2,3 990,00 1.089,00 1.188,00
GMS.NET Demirbaş Modülü 3 990,00 1.089,00 1.188,00
GMS.NET İşletme Muhasebesi Modülü 900,00 990,00 1.080,00
GMS.NET Personel Bordro Modülü 2.700,00 2.970,00 3.240,00
GMS.NET Ön Muhasebe Modülü 7 2.980,00 3.278,00 3.576,00
GMS.NET İrsaliye Modülü 900,00 990,00 1.080,00
GMS.NET Fatura Modülü 900,00 990,00 1.080,00
GMS.NET e-Defter Modülü 6 1.485,00 1.559,25 1.633,50
GMS.NET e-Fatura Modülü6 2.772,00 2.910,60 3.049,20
GMS.NET e-İrsaliye Modülü6 2.079,00 2.182,95 2.286,90
GMS.NET e-Müstahsil Makbuzu Modülü 6 2.079,00 2.182,95 2.286,90
GMS.NET Defter Beyan Sistemi Modülü 1.470,00 1.617,00 1.764,00
GMS.NET e-Fatura Konnektör Modülü 5 Sorunuz Sorunuz Sorunuz

 • GMS.NET Yazılımı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki fiyatlar TL bazındadır.
 • Yukarıdaki fiyatlar Tek Kullanıcılı satış fiyatlarıdır. Kullanıcı arttırımlarında her bir ek kullanıcı için Tek Kullanıcılı fiyatın % 10'u kadar Kullanıcı Arttırım Bedeli talep edilir. Örneğin, 5 Kullanıcılı GMS.NET Mali Müşavir Paketinin fiyatı 3.990,00 TL + (4 x 3.990,00 x 0,10) = 5.586,00 TL.dir.
 • 3 Taksit uygulaması 1.000 TL ve üzeri satışlarda, 6 taksit uygulaması ise 1.500 TL ve üzeri satışlarda uygulanır.
 • 2 - Beyanname Modülü hem Genel Muhasebe hem de İşletme Muhasebesi modülleri ile birlikte çalışır. Dolayısı ile, bu modülün Genel Muhasebe ve İşletme Muhasebesi modüllerinden sadece birisi ile birlikte bir defa satın alınması her iki modülde kullanılabilmesi için yeterlidir.
 • 3 - Beyanname ve Demirbaş modülleri tek başına satılmaz. Beyanname modülü ile birlikte Genel Muhasebe veya İşletme Muhasebesi modüllerinden birisi satın alınmalıdır. Demirbaş modülü ise Genel Muhasebe modülü ile birlikte satılır.
 • 4 - GMS.NET Mali Müşavir Paketi, Genel Muhasebe, Beyanname, İşletme Muhasebesi, Demirbaş ve Personel Bordro modüllerini kapsar.
 • 5 - e-Fatura kullanımında özel entegratör ile sözleşmelerini Mikrokom aracılığı ile yapan müşterilerimizden e-Fatura Konnektör Modülü ücreti alınmaz.
 • 6 - e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye modülleri için ek kullanıcı bedeli alınmaz. Bu modüllerin lisanslaması, modülün kurulu olduğu bilgisayar bazında değil modülü kullanan her bir e-Defter/e-Fatura mükellefi bazında yapılır. Örneğin, e-Defter (e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye) modülü bir şirketler grubuna bağlı 3 farklı e-Defter (e-Fatura) mükellefi firma tarafından kullanılacak ise bu firmaların her birisinin ayrı ayrı lisans bedeli ödemeleri gerekir.
 • 7 - GMS.NET Fatura ve İrsaliye modüllerini satın almış olan kullanıcılarımızın bu modüller için ödemiş oldukları tutarlar GMS.NET Ön Muhasebe Modülü fiyatından düşülür.
 • Listede yer alan tüm yazılım ürünleri bir yıl garantilidir.
 • Kullanıcılarımızın adreslerine gönderilen her türlü program dokümanları (CD, Kullanım kılavuzu vb. gibi) ile muhasebe evrakının (fatura, makbuz gibi) kargo ve posta ücretleri Mikrokom Yazılım A.Ş. tarafından ödenir.

Diğer Hizmetler
AÇIKLAMA Fiyat
eFatura XSLT Tasarımı 600 TL + KDV
Kağıt Fatura Tasarımı 400 TL + KDV
GMS.NET Rapor Tasarım Değişikliği 400 TL + KDV
GMS.NET Bilgisayar Değişikliği (Ana Makine) 250 TL + KDV
GMS.NET Bilgisayar Değişikliği (Terminal) 100 TL + KDV