(01.06.2020 Tarihinden İtibaren Geçerlidir)

AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
GMS.NET Mali Müşavir Paketi 4 1.980,00 2.079,00 2.178,00
GMS.NET Genel Muhasebe Modülü 1.190,00 1.249,50 1.309,00
GMS.NET Beyanname Modülü 2,3 490,00 514,50 539,00
GMS.NET Demirbaş Modülü 3 630,00 661,50 693,00
GMS.NET İşletme Muhasebesi Modülü 450,00 472,50 495,00
GMS.NET Personel Bordro Modülü 1.490,00 1.564,50 1.639,00
GMS.NET Ön Muhasebe Modülü 7 1.485,00 1.559,25 1.633,50
GMS.NET İrsaliye Modülü 420,00 441,00 462,00
GMS.NET Fatura Modülü 420,00 441,00 462,00
GMS.NET e-Defter Modülü 6 1.485,00 1.559,25 1.633,50
GMS.NET e-Fatura Modülü6 1.980,00 2.079,00 2.178,00
GMS.NET e-İrsaliye Modülü6 1.485,00 1.559,25 1.633,50
GMS.NET e-Müstahsil Makbuzu Modülü 6 1.485,00 1.559,25 1.633,50
GMS.NET Defter Beyan Sistemi Modülü 690,00 724,50 759,00
GMS.NET e-Fatura Konnektör Modülü 5 Sorunuz Sorunuz Sorunuz

 • GMS.NET Yazılımı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki fiyatlar TL bazındadır.
 • Yukarıdaki fiyatlar Tek Kullanıcılı satış fiyatlarıdır. Kullanıcı arttırımlarında her bir ek kullanıcı için Tek Kullanıcılı fiyatın % 10'u kadar Kullanıcı Arttırım Bedeli talep edilir. Örneğin, 5 Kullanıcılı GMS.NET Mali Müşavir Paketinin fiyatı 1.980,00 TL + (4 x 1.980,00 x 0,10) = 2.772,00 TL.dir.
 • 3 Taksit uygulaması 500 TL ve üzeri satışlarda, 6 taksit uygulaması ise 950 TL ve üzeri satışlarda uygulanır.
 • 2 - Beyanname Modülü hem Genel Muhasebe hem de İşletme Muhasebesi modülleri ile birlikte çalışır. Dolayısı ile, bu modülün Genel Muhasebe ve İşletme Muhasebesi modüllerinden sadece birisi ile birlikte bir defa satın alınması her iki modülde kullanılabilmesi için yeterlidir.
 • 3 - Beyanname ve Demirbaş modülleri tek başına satılmaz. Beyanname modülü ile birlikte Genel Muhasebe veya İşletme Muhasebesi modüllerinden birisi satın alınmalıdır. Demirbaş modülü ise Genel Muhasebe modülü ile birlikte satılır.
 • 4 - GMS.NET Mali Müşavir Paketi, Genel Muhasebe, Beyanname, İşletme Muhasebesi, Demirbaş ve Personel Bordro modüllerini kapsar.
 • 5 - e-Fatura kullanımında özel entegratör ile sözleşmelerini Mikrokom aracılığı ile yapan müşterilerimizden e-Fatura Konnektör Modülü ücreti alınmaz.
 • 6 - e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye modülleri için ek kullanıcı bedeli alınmaz. Bu modüllerin lisanslaması, modülün kurulu olduğu bilgisayar bazında değil modülü kullanan her bir e-Defter/e-Fatura mükellefi bazında yapılır. Örneğin, e-Defter (e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye) modülü bir şirketler grubuna bağlı 3 farklı e-Defter (e-Fatura) mükellefi firma tarafından kullanılacak ise bu firmaların her birisinin ayrı ayrı lisans bedeli ödemeleri gerekir.
 • 7 - GMS.NET Fatura ve İrsaliye modüllerini satın almış olan kullanıcılarımızın bu modüller için ödemiş oldukları tutarlar GMS.NET Ön Muhasebe Modülü fiyatından düşülür.
 • Listede yer alan tüm yazılım ürünleri bir yıl garantilidir.
 • Kullanıcılarımızın adreslerine gönderilen her türlü program dokümanları (CD, Kullanım kılavuzu vb. gibi) ile muhasebe evrakının (fatura, makbuz gibi) kargo ve posta ücretleri Mikrokom Yazılım A.Ş. tarafından ödenir.

BDY.NET (Bağımsız Denetim Yazılımı) Fiyat Listesi
(01.11.2019 tarihinden itibaren geçerlidir)
AÇIKLAMA Peşin 3 Taksit 6 Taksit
BDY.NET Bağımsız Denetim Modülü 1 7.800,00 8.190,00 8.580,00
BDY.NET Tam Tasdik Modülü 7.800,00 8.190,00 8.580,00
BDY.NET Bağımsız Denetim + Tam Tasdik Modülü2 10.500,00 11.025,00 11.550,00
BDY.NET Tablo Dönüşüm Modülü 6.000,00 6.300,00 6.600,00
BDY.NET Bağımsız Denetim Modülü (Yükseltme Bedeli) 3 2.600,00 2.730,00 2.860,00
BDY.NET Tam Tasdik Modülü (Yükseltme Bedeli) 4 2.600,00 2.730,00 2.860,00
BDY.NET TFRS/BOBİ Denetim Modülü (Yükseltme Bedeli) 5 1.300,00 1.365,00 1.430,00
Eğitim Ücreti (Ankara içi saatlik tutar) 6 300,00
Eğitim Ücreti (Ankara dışı saatlik tutar) 6 450,00

 • 1 TFRS/BOBİ Denetim modülünü de içerir.
 • 2 BDY.NET Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik modüllerinin ikisini birden satın alan müşterilerimize uygulanacak % 33 indirimli fiyattır.
 • 3 BDY.NET Tam Tasdik modülünü satın almış müşterilere uygulanacak fiyattır.
 • 4 BDY.NET Bağımsız Denetim modülünü satın almış müşterilere uygulanacak fiyattır.
 • 5 1 Ocak 2018 öncesindeki fiyat uygulamamızda BDY.NET TFRS modülünü satın almamış müşterilerimize uygulanacak fiyattır.
 • 6 Eğitim ücretleri, garanti süresi içerisinde veya güncelleme ve destek sözleşmesi olması durumunda % 50 indirimli olarak uygulanır.
 • Bu eğitimin tamamlanmasından sonra talep edilecek eğitimlerde listede yer alan Eğitim Ücreti fiyatları uygulanır.
Ücretsiz Eğitim Süreleri
BDY.NET Bağımsız Denetim Modülü 6 Saat
BDY.NET Tam Tasdik Modülü 6 Saat
BDY.NET Bağımsız Denetim + Tam Tasdik Modülü 10 Saat
BDY.NET Tablo Dönüşüm Modülü 8 Saat
 • BDY.NET Yazılımı Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki fiyatlar TL bazındadır.
 • Yukarıdaki fiyatlar Tek Kullanıcılı satış fiyatlarıdır. Kullanıcı arttırımlarında her ek kullanıcı için Tek Kullanıcılı fiyatın % 30'u alınır.
 • BDY.NET ürünleri bir yıl garantilidir. Garanti süresi içerisinde yazılım üzerinde yapılacak tüm güncellemeler ve destek hizmetleri kullanıcılarımıza ücretsiz olarak verilir.
 • Garanti süresinin bitiminden sonra opsiyonel olarak sunulan Güncelleme ve Destek Paketi satın alınabilir.
 • Yıllık Güncelleme ve Destek Paketi'nin bedeli kullanıcı sayısına bağlı olarak liste satış fiyatının %10'u ile %15'i arasında değişmektedir.

Diğer Hizmetler
AÇIKLAMA Fiyat
eFatura XSLT Tasarımı 250 TL + KDV
Kağıt Fatura Tasarımı 100 TL + KDV
GMS.NET Rapor Tasarım Değişikliği 100 TL + KDV
BDY.NET Rapor Tasarım Değişikliği 100 TL + KDV
GMS.NET Bilgisayar Değişikliği 50 TL + KDV
BDY.NET Bilgisayar Değişikliği1 100 TL + KDV
BDY.NET Veri Aktarım Hizmeti1 250 TL + KDV

 • 1 BDY.NET Güncelleme ve Destek Sözleşmesi olan kullanıcılardan bu hizmetler için ücret alınmaz.