Sürüm Tarihcesi

GMS.NET Genel Muhasebe Sistemi

GMS.NET 4.1.7 değişiklikler (05/11/2014):

 • Kullanıcı tanımlarına, kullanıcıların; genel, firma ve dönem bazında yapabileceği işlere yetki verme/kısıtlama yapabilme özelliği eklendi.
 • KDV1 beyannamesinde G.İ.B. tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü SGK belge türleri arasına 22 nolu (Meslek Lisesi Zorunlu Staj) belge türü ve personel sicil kartında yer alan SGK görev koduna 'Çırak ve Stajer Öğrenci' kodu eklendi.
 • Excel'den fatura aktarımı ekranında yer alan aktarım kuralları arsına 'Geçiyor ise' seçeneği eklendi. Fatura aktarımında kullanılan Kdv eşleştirme yöntemlerine 'Kdv Oranlarına Ait Tutarlar Sabit Kolonda' yöntemi 5. Yöntem olarak eklendi.

GMS.NET 4.1.6 değişiklikler (15/10/2014):

 • Excel dosyalarında yer alan fatura bilgilerinden fiş oluşturma modülü eklendi. (Bu modül ile ilgili tanıtım videosu hazırlanmaktadır.)
 • GİB onaylı eDefter modülü eklendi. Bu modül, GMS.NET Ana menüsünde yer almakla birlikte kullanıcılarımız tarafından görülebilmesi için üzerinde çalışılan firmanın eDefter uygulamasına geçmiş olması gerekmektedir. (Bu modül ile ilgili eğitim videosu ve kullanım kılavuzu hazırlanmaktadır.)
 • Yevmiye Defteri dökümünde önemli değişiklikler yapılmıştır : Mevcut Yevmiye Defteri dökümleri aynen korunmuştur. Eski dökümler Rapor Türü seçiminde "Windows Eski  Küçük Font" ve "Windows Eski  Büyük Font" olarak yer almaktadır.Yeni eklenen döküm ise "Windows (Yeni)" seçeneği seçilerek kullanılır. Bu seçenek seçildiğinde kullanılabilecek  "Ay Değiştiğinde Sayfa Başı Yapılsın/Yapılmasın", "Font Boyutu", "Zebra Deseni Uygulansın/Uygulanmasın""Çizgiler Kaldırılsın", "Sayfa Üst ve Alt Boşlukları" gibi döküm seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebilecek bir döküm ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca, yeni Yevmiye Defteri dökümü kullanıcı tarafından tasarlanabilir/değiştirilebilir özelliktedir. Ancak, rapor tasarımının bir uzmanlık konusu olduğu unutulmamalıdır.
 • Döviz Kurlarının internetten alınması işlemi, Mikrokom Web Servislerini kullanacak biçimde değiştirilmiş böylelikle hem daha hızlı hem de daha sağlıklı kur bilgisi güncellemesi imkanı sağlanmıştır.
 • GMS.NET Yazılımının 64 bitlik işletim sistemine sahip bilgisayarlarda 64-bit olarak çalışması imkanı sağlanmıştır.
 • Demirbaş kayıtlarının Excel'e aktarılması ve Excel dosyalarından alınabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • Mizan ve Hesap Durumu uygulamalarında performans geliştirici düzeltmeler yapılmıştır.
 • Bordro modülünde, personel sicil kartlarına "Mezuniyet Yılı" ve "Mezun Olduğu Bölüm" bilgileri eklenmiştir. Bu bilgiler, SGK e-işe giriş bildirimlerinde kullanılmaktadır.
 • Excel dosyalarından yapılan personel aktarımlarında "Mezuniyet Yılı" ve "Mezun Olduğu Bölüm" bilgileri eklenmiştir. Ayrıca, kullanıcı tanımlı personel listelerinde bu bilgilerin yer almasına yönelik çalışma yapılmıştır.
 • Bordro dökümlerinde yer alan "Yatay Bordro (A)" dökümüne "Ek Ders Ücreti", "Nafaka" ve "Muvafakat" kolonları eklenmiştir.
 • Personel toplu işlemler menüsünde yer alan Personel Ücret Tablosu'na Excel'den ücret aktarımı seçeneği eklenmiştir.

GMS.NET 4.1.5 değişiklikler (19/08/2014):

 • TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHI) Anket Formu eklendi. Formun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Kebir Defteri dökümünde önemli değişiklikler yapılmıştır : Mevcut kebir defteri dökümleri aynen korunmuştur. Bu dökümleri kullanmak için döküm menüsünden Rapor Türü olarak "Windows (Eski)" seçeneği seçilmelidir. Yeni eklenen döküm türleri ise "Windows (Yeni)" seçeneği seçilerek kullanılır. Bu seçenek seçildiğinde, kapsamları daha geniş olan iki yeni defter döküm biçimi daha kullanılabileceği gibi buna ek olarak "Ana Hesap Değiştiğinde Sayfa Başı Yapılsın/Yapılmasın", "Font Boyutu", "Zebra Deseni Uygulansın/Uygulanmasın""Çizgiler Kaldırılsın", "Sayfa Üst ve Alt Boşlukları" döküm seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebilecek bir döküm ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca, bu bölümde yer alan tüm raporlar kullanıcı tarafından yeniden tasarlanabilmektedir. Ancak, rapor tasarımının bir uzmanlık konusu olduğu unutulmamalıdır. Yevmiye Defter için de benzer bir çalışma yürütülmekte olup önümüzdeki güncellemelerde GMS.NET Yazılımına eklenecektir.
 • Muhtasar Beyannamede, Personel Bordro modülünde hesaplanan Damga Vergisinin Matrah ve Vergi Bildirimi tablosuna 302 kodla aktarılması sağlanmıştır. 301 ve 303 kodlu kalemlerin de fiş ya da gider bilgileri formlarından aktarılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup kısa sürede yazılıma eklenecektir.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil kartlarına "Özel Kod - 1" ve "Özel Kod - 2" alanları eklenmiştir. Puantaj hesaplamasında ve aylık raporlarda (bordro dökümleri, hesap pusulası, personel listesi, banka maaş dosyası, asgari geçim indirimi) özel kod kullanılarak rapor alınabilecektir.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil kartlarına yabancı uyruklular için ülke seçimi ve işe girişlerde bu seçilen ülkeye göre e-işe giriş işleminin yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istineden meslek kodları güncellendi. Yoğun olarak kullanılan Beden İşçisi (Temizlik)'in yeni kodu 9622.01 olmuştur.
 • Bordro aylık dökümlerde yer alan hesap pusulasında boş olan alanların 0 (sıfır) olarak gösterilmesi varsayılan ayar olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, iş mahkemelerinin fazla mesai yoksa boş değil 0 (sıfır) olarak gösterilmesi yönünde verdiği karar nedeniyle yapılmıştır.
 • Puantaj ekranında yer alan Excel'den fazla mesai aktarımı dosyasına personele verilen avansların da aktarılabilme seçeneği ilave edilmiştir.
 • Personel ihbar tazminatı hesaplama ekranında kullanılan ihbar sürelerinin düşülerek hesaplama yapılabilmesi için "Kullanılan İhbar Süresi" alanı eklenmiştir.

GMS.NET 4.1.4 değişiklikler (20/06/2014):

 • GMS.NET Bordro modülüne 2014 yılı 2. döneme ait asgari ücret değerleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro kısmi istihdam takibi ekranındaki eksik gün nedenleri arasına 17 (Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma) eksik gün nedeni eklendi.
 • KDV1 Beyannamesinde ve raporunda demirbaş satışları ile ilgili düzenleme yapıldı.

GMS.NET 4.1.3 değişiklikler (05/06/2014):

GMS.NET 4.1.2 değişiklikler (06/05/2014):

GMS.NET 4.1.1 değişiklikler (04/04/2014):

GMS.NET 4.1.0 değişiklikler (05/03/2014):

GMS.NET 4.0.9 değişiklikler (06/02/2014):


GMS.NET 4.0.8 değişiklikler (04/01/2014):


GMS.NET 4.0.7 değişiklikler (11/12/2013):


GMS.NET 4.0.6 değişiklikler (05/11/2013):


GMS.NET 4.0.5 değişiklikler (05/10/2013):


GMS.NET 4.0.4 değişiklikler (07/09/2013):


GMS.NET 4.0.3 değişiklikler (03/08/2013):


GMS.NET 4.0.2 değişiklikler (03/07/2013):


GMS.NET 4.0.1 değişiklikler (04/06/2013):


GMS.NET 3.4.2 değişiklikler (06/05/2013):


GMS.NET 3.4.1 değişiklikler (12/04/2013):


GMS.NET 3.4.0 değişiklikler (08/04/2013):


GMS.NET 3.3.9 değişiklikler (05/03/2013):


GMS.NET 3.3.8 değişiklikler (07/02/2013):


GMS.NET 3.3.7 değişiklikler (08/01/2013):


GMS.NET 3.3.6 değişiklikler (06/12/2012):


GMS.NET 3.3.5 değişiklikler (07/11/2012):


GMS.NET 3.3.4 değişiklikler (09/10/2012):


GMS.NET 3.3.3 değişiklikler (04/07/2012):


GMS.NET 3.3.2 değişiklikler (12/06/2012):


GMS.NET 3.3.1 değişiklikler (07/05/2012):


GMS.NET 3.3.0 değişiklikler (05/04/2012):


GMS.NET 3.2.9 değişiklikler (05/03/2012):


GMS.NET 3.2.8 değişiklikler (07/02/2012):


GMS.NET 3.2.7 değişiklikler (04/01/2012):


GMS.NET 3.2.6 değişiklikler (14/12/2011):


GMS.NET 3.2.5 değişiklikler (13/10/2011):


GMS.NET 3.2.4 değişiklikler (06/08/2011):


GMS.NET 3.2.3 değişiklikler (05/07/2011):


GMS.NET 3.2.2 değişiklikler (05/05/2011):


GMS.NET 3.2.1 değişiklikler (02/04/2011):


GMS.NET 3.2.0 değişiklikler (21/03/2011):


GMS.NET 3.1.9 değişiklikler (17/03/2011):


GMS.NET 3.1.8 değişiklikler (03/03/2011):


GMS.NET 3.1.7 değişiklikler (05/02/2011):


GMS.NET 3.1.6 değişiklikler (02/02/2011):


GMS.NET 3.1.5 değişiklikler (05/01/2011):


GMS.NET 3.1.4 değişiklikler (03/12/2010):


GMS.NET 3.1.3 değişiklikler (03/11/2010):


GMS.NET 3.1.2 değişiklikler (01/10/2010):


GMS.NET 3.1.1 değişiklikler (06/08/2010):


GMS.NET 3.1.0 değişiklikler (21/06/2010):


GMS.NET 3.0.9 değişiklikler (01/06/2010):


GMS.NET 3.0.8 değişiklikler (21/05/2010):


GMS.NET 3.0.7 değişiklikler (04/05/2010):


GMS.NET 3.0.6 değişiklikler (16/04/2010):


GMS.NET 3.0.5 değişiklikler (10/04/2010):


GMS.NET 3.0.4 değişiklikler (03/04/2010):


GMS.NET 3.0.3 değişiklikler (04/03/2010):


GMS.NET 3.0.2 değişiklikler (02/03/2010):


GMS.NET 3.0.1 değişiklikler (04/02/2010):


GMS.NET 3.0.0 değişiklikler (20/01/2010):


GMS.NET 2.2.8 değişiklikler (06/01/2010):


GMS.NET 2.2.7 değişiklikler (04/01/2010):


GMS.NET 2.2.6 değişiklikler (09/12/2009):


GMS.NET 2.2.5 değişiklikler (07/12/2009):


GMS.NET 2.2.4 değişiklikler (04/10/2009):


GMS.NET 2.2.3 değişiklikler (22/10/2009):


GMS.NET 2.2.2 değişiklikler (02/10/2009):


GMS.NET 2.2.1 değişiklikler (03/08/2009):


GMS.NET 2.2.0 değişiklikler (30/07/2009):


GMS.NET 2.1.7 değişiklikler (04/05/2009):


GMS.NET 2.1.6 değişiklikler (07/04/2009):


GMS.NET 2.1.5 değişiklikler (03/04/2009):


GMS.NET 2.1.4 değişiklikler (17/03/2009):


GMS.NET 2.1.3 değişiklikler (16/03/2009):


GMS.NET 2.1.2 değişiklikler (13/03/2009):


GMS.NET 2.1.1 değişiklikler (06/03/2009):


GMS.NET 2.1.0 değişiklikler (27/02/2009):


GMS.NET 2.0.2 değişiklikler (03/01/2009):


GMS.NET 2.0.1 değişiklikler (13/12/2008):


GMS.NET 2.0.0 değişiklikler (28/11/2008):


Copyright MikroKom Yazılım A.Ş.