• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.4.5 Değişiklikler (11/06/2018):
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Demirbaş Modülünde yeni TEFE oranları eklendi.
GMS.NET 5.4.4 Değişiklikler (05/06/2018):
 • KDV-1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
GMS.NET 5.4.3 Değişiklikler (04/06/2018):
 • FORMBA ve FORMBS Bildirimleri GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Tüm defter türlerinde yer alan KYOV (Kesinti Yoluyle Ödenen Vergiler) Listesi dökümü ile Kira Stopaj Listesi dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Stok Kartları dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülünden Sigortalı Çalışan Bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) ‘ne beyannamenin hesaplatma işlemi ile aktarılabilmesi sağlandı.
 • Muhtasar Beyannamelerin (MUH, MUHSGK) eklerinde yer alan G.V.K. Geçici 80, Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim tablolarında yer alan personel bilgilerinin, GMS.NET Bordro modülünden hesaplatma işlemi ile aktarılabilmeleri sağlandı.
GMS.NET 5.4.2 Değişiklikler (16/05/2018):
 • Bazı özel durumlarda, 2018 yılının ilk e-Defterleri oluşturulurken başlangıç yevmiye madde numarası 0 olarak üretilmekte idi. Bu sorun giderildi. 2018 Ocak dönemi e-Defterlerini üretip göndermiş olan müşterilerimizin defterlerinin başlangıç madde numaralarını kontrol etmesi ve eğer başlangıç yevmiye madde numarası 0 ise bu defterleri yasal süresi içinde olduğundan silmesi ve yeniden üretip göndermesi gerekmektedir.
GMS.NET 5.4.1 Değişiklikler (11/05/2018):
 • e-Defter Bulut Saklama projesi devreye alındı. Önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza bu konu ile ilgili detaylı duyuru yapılacaktır.
 • İşletme Defteri modülünde Gelir/Gider Bilgi Girişi formlarında açıklamanın uzunluğu arttırıldı. Açıklamanın uzunluğu Gelir/Gider Ayarları formundan 32 karakter ile 512 karakter arasında kullanıcı tarafından belirlenebilir.
 • İşletme Defteri modülünde Hesap Planına belge türü, alış/satış türü, gider/gelir türü ve gider/gelir alt türü bilgilerinin girilebilmesi sağlandı. Hesap planında girilen bu bilgiler, Gelir/Gider girişleri sırasında satırlara otomatik olarak getirilecektir.
 • İşletme Defteri modülünde Gelir/ Gider Bilgi Girişine Defter Beyan Sisteminde kullanılmak üzere ad, soyad alanları eklendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Hesap Durumu Dökümü, KDV Özet Tablosu Dökümü ve Stok Listesi Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne Ürün/Hizmet kodu Penceresi Otomatik Olarak Gösterilsin seçeneği eklendi. Buna bağlı olarak, fatura satırlarında Ürün/Hizmet Kodu penceresinin otomatik olarak açılması sağlandı.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne, Satış Faturalarında kullanılacak varsayılan işlem tipi seçimi eklendi. Burada seçilen değere göre fatura satırı girişinde Hizmet türünün otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yedek alma işlemi sonucunda oluşan dosyaların belirli bir dizine otomatik olarak kopyalanabilmesi özelliği eklendi.
 • Beyanname formül tanımlarına, hesabın sonucunun 0 çıkması halinde değerin 0 veya boş yazılabilmesi ile ilgili ayar eklendi.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Geçmiş Yıl Zararları tablosuna formül tanımlamasına ve tanımlanan formüle göre değerlerin hesaplatılmasına izin veren değişiklik yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Döküm seçenekleri arasına Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporu eklendi.
 • Puantaj ilave ödeme seçeneklerinden Diğer Ödeme 1 ve Diğer Ödeme 2’ye aylık, çalışılan gün, toplam gün ve diğer tanımlı gün olarak değer aktarılabilme özelliği eklendi.
 • İşletme, serbest meslek ve basit usul bordro muhasebe entegrasyon seçenekleri arasına bordro hesaplamalarında yer alan İşveren SGK Teşviklerinin Gelir kayıtlarının yapılabilme seçeneği eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK tarafından kullanıma açılan Potansiyel Teşvik Sorgulama, İşveren Tescil, Müfredat Kartları, Teşvikler ve Yapılandırma ekranlarının yer aldığı SGK E-İşveren Sistemi Kullanıcı Girişi linki eklendi.