• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.1.2 değişiklikler (31/10/2016):
 • Ba Formu Bildiriminde Muhtelif Satıcılar (6736 Sayılı Kanun Madde 6/1) için VKN olarak 6666666666 bilgisi, Bs Formu Bildiriminde Muhtelif Alıcılar (6736 Sayılı Kanun Madde 6/2) için VKN olarak 5555555555 bilgisi girilmesine imkan sağlandı.
 • GMS.NET Yazılımındaki SM/SMMM Bilgileri formundaki SM/SMMM’in unvanı seçeneklerine Muhasebeci bilgisi eklendi. Bu bilgi e-Defter oluşturmada kullanılmak üzere GİB tarafından talep edilmektedir ve boş bırakılması halinde e-Defter oluşturma aşamasında hata alınacaktır.
 • GMS.NET Fatura Cari Hesap bilgilerini Excel formunda dışarıya aktarabilme ve dışarıdan alabilme imkanı sağlandı. Bu konu ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
  http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/1-gmsnetfaturacariaktarim.pdf
  http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/2-gmsnetfaturacariaktarimuyarilar.pdf
 • GMS.NET Bordro Modülü'nde 294 nolu Gelir Vergisi Tebliği'ne istinaden, personelin net ücretinin 1.300,99 TL'nın altında kalan kısmının ilave asgari geçim indirimi olarak net ücrete ilave edilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. 294 nolu Gelir Vergisi Tebliği'ne http://gib.gov.tr/node/116171 linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro puantaj ekranına ve ilave takip ekranına Avans 2 seçeneği eklendi. Personel arama seçenekleri arasına da Kanun No ile arama seçeneği eklendi.

  Not :
  Personelin aynı puantaj döneminde birden fazla belge türü ile çalışıp eksik günü yok ve toplam geliri 1.300,99 TL'nin altında ise aradaki fark kullanıcı tarafından hesaplanıp, ilave asgari geçim indirimi kolonuna çift tıklanılarak girilmesi gerekir.
GMS.NET 5.1.1 değişiklikler (06/10/2016):
 • GMS.NET Excel’den Fatura Aktarma şablonlarına Belge Türü bilgisi eklendi.
 • e-Fatura Birim Kodları güncellendi.
 • GMS.NET Yazılımındaki SM/SMMM Bilgileri formuna ilgili SM/SMMM’in unvanını (Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) belirtmek üzere yeni bir bilgi alanı eklendi. Bu bilgi e-Defter oluşturmada kullanılmak üzere GİB tarafından talep edilmektedir ve boş bırakılması halinde e-Defter oluşturma aşamasında hata alınacaktır.
 • Ayrıca, yine aynı forma ilgili SM/SMMM’in Bağımsız Denetçi olup olmadığını belirten yeni bir bilgi alanı eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro modülünün simgesi değiştirildi.
GMS.NET 5.0.9/5.1.0 değişiklikler (07/09/2016):
 • KDV-1 ve Damga Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 6736 Sayılı Kanunla getirilen Matrah Artırımı uygulamasına ilişkin KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Raporu hazırlandı. Konu ile ilgili açıklayıcı doküman için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • GMS.NET Yazılımında, aşağıda listelenen dökümler yeni raporlama aracına aktarıldı :
  1. Stok Listesi
  2. Cari Mizan
  3. Cari Hesaplar Listesi
  4. Hesap Durumu Dökümü
  5. Envanter Listesi
  6. Defter Numaralama Uygulaması
  7. Oran Analiz Raporu
  8. Bilanço
  9. Gelir Tablosu

  GMS.NET Yazılımında yer alan diğer raporlar da önümüzdeki güncellemelerde yeni rapor aracına aktarılacaktır.
  Yeni rapor aracının en önemli özelliği rapor tasarımının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesidir.
  Eski rapor aracı ile tasarlanmış olan raporlar önümüzdeki iki yıl boyunca kullanılabilir olacak daha sonra ise tamamen kaldırılacaktır.
  Kullanıcının herhangi bir hesap döneminde hangi raporlar için yeni rapor aracının kullanılanacağını belirleyebilmesi için Tanımlar >> Genel Tanımlar menüsüne “Yeni Tip Rapor Kullanım Tercihleri” formu eklenmiştir.
  Ayrıca, yeni tip raporların tasarımını değiştirmeksizin sadece bazı özelliklerini ayarlamak için kullanılacak “Yeni Tip Rapor Ayarları” formu da Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar menüsüne eklenmiştir.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel'den fatura aktarımı, tanım/seçenekleri arasına muhasebe fişi oluştururken Kdvsiz tutar boş geçilsin seçeneği eklendi...
 • GMS.NET Bordro modülü personelin tabi olduğu kanun numaraları arasına 15746 nolu kanun nosu eklendi. Bu kanun numarası için gerekli bilgiye https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/jsp/duyuru/20110712_duyuru3.htm linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • Personelin işten çıkış kodları arasına 36 - OHAL/KHK kodu eklendi.
 • Aylık dökümlerde ve firma kontrol işlemlerinde bulunan İcra raporlarına dönemde işten çıkış tarihi kolonu eklendi.
 • Dönem puantaj takvimi ekranına prim borcu var seçeneği konuldu.
 • Firma ayarları şifreler sekmesine, işveren e-devlet şifresi giriş alanı konuldu. e-SGK Şifre Talep ekranına bu şifre ile girilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.0.8 değişiklikler (05/08/2016):
 • Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • KDV-1 Beyannamesine eklenen daha sonra iptal edilen ancak önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelmesi beklenen Belge Bilgileri Tablosu ile ilgili olarak GMS.NET Genel Muhasebe modülünde fiş satırlarına, İşletme Defteri modülünde ise gelir satırlarına “Belge Adedi” sütunu eklendi. Yapılan bu düzenlemeler ile GMS.NET Yazılımı önümüzdeki günlerde KDV-1 Beyannamesine tekrar ilave edilmesi beklenen Belge Bilgileri Tablosunun otomatik olarak doldurulması için tamamen hazır hale getirildi.
 • Excel’den Fatura Aktarımı’na Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu bilgileri eklendi.
 • GMS.NET Yazılımında, daha önce duyurduğumuz yeni raporlama aracı kullanımına başlandı ve başlangıç olarak aşağıdaki raporlar yeni araca aktarıldı :
  1. YMM Listesi
  2. SMMM Listesi
  3. Firma Listesi
  4. Noter Listesi
  5. Bağlı İşyerleri Listesi
  6. Ortaklar Listesi
  7. Dar Mükellef Ortaklar Listesi
  8. Belge Basım Bilgileri Listesi
  9. Defter Tasdik Bilgileri Listesi
  10. İlişkili Kişiler Listesi
  11. Genel Muhasebe Modülü Hesap Planı Listesi

  GMS.NET Yazılımında yer alan diğer raporlar da önümüzdeki güncellemelerde yeni rapor aracına aktarılacaktır.
  Yeni rapor aracının en önemli özelliği rapor tasarımının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesidir.
  Eski rapor aracı ile tasarlanmış olan raporlar önümüzdeki iki yıl boyunca kullanılabilir olacak daha sonra ise tamamen kaldırılacaktır.
  Kullanıcının herhangi bir hesap döneminde hangi raporlar için yeni rapor aracının kullanılanacağını belirleyebilmesi için Tanımlar >> Genel Tanımlar menüsüne “Yeni Tip Rapor Kullanım Tercihleri” formu eklenmiştir.
  Ayrıca, yeni tip raporların tasarımını değiştirmeksizin sadece bazı özelliklerini ayarlamak için kullanılacak “Yeni Tip Rapor Ayarları” formu da Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar menüsüne eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan Puantaj Cetveli raporunda Arefe günlerinin AR olarak gösterilmesi ve istenilen günlerin de bayram/resmi tatil olarak işaretlenebilme seçeneği aktif hale getirildi.
 • Aylık dökümlerde yer alan Banka Maaş Dosyası seçeneklerinden Halk Bankası maaş dosyasının 2. versiyonu ve Akbank maaş dosyasının 8. versiyonu eklendi.
 • Firma kontrol işlemlerinde yer alan Eksik Gün Bildirim kontrolünde eksik gün nedenlerinin detaylı olarak gösterilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.0.7 değişiklikler (14/07/2016):
 • KDV-1 Beyannamesine eklenen Belge Bilgileri tablosunun GMS.NET Yazılımından otomatik olarak doldurulması ile ilgili düzenleme yapıldı.

  KDV-1 Beyannamesi Belge Bilgilerinin Doldurulması Hakkında Duyuru -2

 • GMS.NET Bordro 2016 yılı 2. dönem (01.07.2016-31.12.2016) gelir vergisinden istisna çocuk ve aile yardımı tutarları güncellendi.
 • Personel icra takip ekranına, icra dairelerine verilmesi gereken Bilgi Yazısı raporu eklendi.