• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.2.6 değişiklikler (14/07/2017):
 • SGK 00687 ve 01687 Teşvik Ortalaması Uygunluk Kontrolü Hakkında  SGK tarafından yayınlanan 21.07.2017 tarihli duyuruda aynı dönemde aynı anda 00687 ve 01687 teşviğinden yararlanan çalışan bulunması halinde ortalamanın uygunluğunun nasıl hesaplanılacağı hakkında açıklama yapılmıştır.

  Bu duyuruya istinaden GMS.NET Bordro programımızda gerekli düzenleme 5.2.6.1 Revizyonu ile yapılmıştır. Bu yayımlanan revizyonu yükledikten sonra aynı bordroda 00687 ve 01687 teşvik kanunundan yararlanan personel var ise, bordro puantajının tüm çalışanlarla beraber yeniden hesaplatılarak 00687 ve 01687 bildirgelerinin uygunluk kontrolünden sonra SGK'ya gönderilmesi gerekmektedir.

  Bildirgelerini göndermiş olan kullanıcılarımız ise yayımlanan güncellemeyi yükledikten sonra aynı bordroda 00687 ve 01687 teşvik kanunundan yararlanan personel var ise, bordro puantajını tüm çalışanlarıyla beraber yeniden hesaplatarak uygunluk kontrolünü yapmaları ve göndermiş oldukları bildirgelerle yeni hesaplanan bildirgeyi kontrol etmeleri, tutarsızlık var ise eski bildirgelerini SGK E-Bildirge sisteminden İptal ederek yeniden göndermeleri gerekmektedir. İptal ve yeniden gönderme yapılan işyerlerinde Muhtasar Beyannamenin de tekrar hesaplatılıp gönderilmesi gerekmektedir.

  Konu hakkındaki SGK duyurusu için tıklayınız.
 • GİB tarafından Kurum Geçici Beyannamede yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş satırlarında toplu ödeme türü güncellemesi yapılabilmesi sağlandı.
  Fiş satırlarında toplu ödeme türü güncellemesi uygulamasına Fiş İşlemleri formunda araç çubuğundan ulaşılabilir.
 • Fiş içerisinde döviz bakiye tutarının görünebilmesi sağlandı.
  Döviz ile çalışılan firmalarda bir sefere mahsus kullanıcılarımızın Hesaplar menüsünün altında yeralan Bakiye Güncelleme uygulamasını çalıştırmaları halinde bu bakiyeler güncellenecektir. Sonrasında bu bakiyeler otomatik olarak güncellenmeye devam edecektir.
 • Fiş satırında Shift + F9 tuşu ile dövizli hesaplar için hesap kapatma özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülüne Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2017/24 Sayılı Genelgesi ile uygulamaya konulan 01687 Nolu Teşvik uygulaması eklendi.
 • Personel toplu işlemler menüsünde yer alan Personel Banka Hesap/Iban Numarası giriş ekranına Excel’den Banka Hesap/Iban Numarası aktarım özelliği eklendi.
GMS.NET 5.2.5 değişiklikler (05/07/2017):
 • 04.07.2017 tarihinde GİB tarafından Muhtasar Beyannamede yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Ödemelerin Gayri Safi Tutarlarına, Brüt Ücret Tutarları hesaplatılarak getirilecek şekilde düzenleme yapıldı ve Gelir Vergisi Matrah Toplamı ile Gayri Safi Tutar toplamı kontrolü kaldırıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Uyumsoft ve CrsSoft Entegratörleri aracılığıyla e-İhracat faturası gönderimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
GMS.NET 5.2.4 değişiklikler (03/07/2017):
 • Muhtasar ve Gelir Geçici beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme, Serbest Meslek ve Basit Usul türü firmalarda Gelir ve Gider bilgilerinin ayrı ayrı kesinleştirebilmesi imkanı sağlandı.
 • Yukarıdaki değişikliğe bağlı olarak GMS.NET API’ye yeni metodlar eklendi.
 • Kesinleştirme tarihine açıklama eklenebilme özelliği getirildi.
 • Banka Ekstresi Aktarım Sihirbazında belirlenen alanların eksik olması halinde uyarı verme özelliği eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM bilgilerine Cep Telefonu bilgisi eklendi.
 • İşletme, Serbest Meslek ve Basit Usul türü firmalarda Mizan formuna Gelir ve Gider Toplamı kolonları eklendi.
 • İşletme Hesap Özeti’nde Demirbaş Satış Zararı rakamını hesaplama dışı bırakabilme imkanı sağlandı.
 • Firma Bilgileri’ne Temsil ve İlzama Yetkili Kişiler formu eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile 100 ve üzeri 250 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES Uygulaması Seçimi aktif hale getirildi.
 • Personel sicil kartlarında yer alan nakil gidilen ve nakil gelinen işyeri sicil numarası giriş alanının yanına, Nakil Gidilen-Gelinen İşyeri Sicil Bilgisi seçim butonu eklendi.
 • Personel toplu işten çıkış tarihi ve çıkış kodu atama ekranına Nakil Gidilen İşyeri Sicil Numarası girişi ve seçimi eklendi.
 • Personel raporları arasında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listesi hazırlama kolon seçimi listesine Sözleşme Türü kolonu eklendi.
 • Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına Kültür Yatırımları ve Girişimleri vergi teşvikinden yararlanan personel bilgilerinin görüntülenmesi ve muhtasara aktarılabilmesi için Excel’e aktar seçeneği eklendi.
 • Dönemler Arası Bordro İcmali Raporunda tek personel seçimi yapılmış ise rapor başlığında Personelin Ad Soyad ve T.C. Kimlik Numarasının yer alması sağlandı.
 • Zorunlu BES Tanımlama ekranına personel arama özelliği ve dönem başından önce ayrılan personellerin rapora gelmemesi seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.2.3 değişiklikler (13/06/2017):
 • GİB tarafından uygulamaya konulan Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi yazılıma eklendi.
 • GİB Web sitesinde paket kontrolü ile ilgili yapılan değişiklik nedeniyle, GMS.NET' den paket gönderim işlemi yapıldıktan sonra, paket kontrolü ve onay işlemleri için GİB web sitesini açan değişiklik yapıldı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan E-Bildirge Hazırla ve XML Gönder ekranına Kırşehir ilinde uygulanmaya başlanan Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) için personel bilgilerini Excel dosyasına aktarabilme özelliği eklendi.
  Ayrıca personel sicil kartına engellilik oranı bilgisinin girileceği alan eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-İşveren Sistemi ve Borç Yapılandırma (7020 ve Diğer) linki eklendi.
 • SGK tarafından yapılan değişikliğe istinaden Toplu Rapor Kontrolünde gerekli düzenleme yapıldı.
GMS.NET 5.2.2 Değişiklikler (06/06/2017):
 • Yeni açılan vergi daireleri yazılıma eklendi.
 • Fiş Giriş formuna Toplu Atama ve Değiştirme İşlemleri eklendi. Bu özellik, fiş giriş formunda Ctrl-H tuşları ile çalıştırılmaktadır.
 • Demirbaş menüsüne Demirbaş Özel Kodları 1 ve Demirbaş Özel Kodları 2 formları eklendi.
 • Fatura modülüne dışarıdan fatura aktarılmasını sağlayan XML Fatura Aktarımı seçeneği eklendi. Konu ile ilgili detaylar ve dokümanlar http://www.mikrokom.com/Yardimci/API.aspx adresindeki belgede yer almaktadır.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartlarına nakil gidilen ve nakil gelinen işyeri sicil numarası girişi eklendi ve bu alanların SGK e-giriş ve e-çıkış bildirgelerine aktarılması için gerekli çalışma yapıldı. İşveren sicil kartında bulunan işveren sicil numarasının yanına işveren sicil numarasının nakil için kopyalanıp hafızaya alınabilme için kopyala butonu eklendi.
 • Personel Kıdem-İhbar Hesaplatma modülüne Personelin işten ayrılmasında bazı durumlarda işçi tarafından işverene ödenen İhbar tazminatlarının hesaplatılabilmesi, raporlanması ve muhasebeleştirilmesi seçeneği eklendi.
 • Personel bordro puantaj ekranının hesaplatılmadan F2 tuşuna basılarak kayıt edilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı. Hesaplatılmadan kayıt edilen puantaj da yer alan personeller Bordro raporlarında yer almayacaktır. Bunun için yarım kalan puantaj mutlaka yeniden hesaplatma modu ile açılarak hesaplatılıp kayıt edilmelidir.
 • Personel Sicil Kartlarına personelin askerlik durumu tecilli ise Tecil Tarihi ve Tecil Bilgisinin girilebilmesi ve personel için özel günlük çalışma saati tanımlayabilme özelliği eklendi.
 • Personel Aylık Dökümleri menüsüne ve Aylık personel SGK teşvik listesi raporu eklendi.
 • Dönemler arası maliyet bordrosu raporuna Diğer kesintiler toplamı bilgisi eklendi. Bordro ve Hesap pusulası dökümü sıralama seçenekleri arasına Departman’a göre sıralayabilme seçeneği eklendi.