e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.2.7 Değişiklikler (11/09/2020):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) yer alan 07252 teşvik ortalamasının dışında kalan günler için hazırlanan 00000 nolu kanun türünde vergi tutarlarının yer almaması ve Aynı kanun türünde İstirahatli Sürelerde Çalışmamıştır’ın Evet olarak işaretli gelmemesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro programından puantaj hazırlanırken 07252 kanun türünde 18, 27, 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni seçildiği zaman bu kodların 07252 kanun türünde seçilemeyeceği kontrolü eklenmiştir.
GMS.NET 6.2.6 Değişiklikler (03/09/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 4 No' lu KDV beyannamesinde (KDV4) yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İrsaliye nakliye bilgilerine Şoför TCKN girebilme özelliği eklendi.
 • Müstahsil Makbuzu İşlemleri formuna, Müstahsil Alım Listesi Raporu ve Müstahsil Alım Toplam Raporu eklendi.
 • MikroKom Dönüşüm Entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve e-İrsaliye Yanıtı gönderebilme özelliği eklendi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020/35 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 07252 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi ve GMS.NET MuhSGK beyannameleri ile gönderilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro aylık dökümler Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan "DenizBank Maaş Dosyası" nın güncellenmiş formatı programa eklendi.
 • Aylık Bordro döküm seçeneklerinden YatayBordro1 ve YatayBordro 2’ nin Personellerin DökümTipi Sayfaya Tek olarak hazırlanması seçeneğinde her personelin icmalinin kendi sayfası altında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Excel'den eşleştirerek Personel aktarım seçenekleri arasına sözleşme türü seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok İşlemleri menüsüne Stok Fiyat Görüntüleme/ Değiştirme modülü eklendi. Stok Fiyat Görüntüleme/Değiştirme modülünden seçim yapılan stokların farenin sağ tuşuna basarak Toplu Fiyat Değiştir seçeneği ile fiyatlarını değiştirebileceksiniz.
GMS.NET 6.2.5 Değişiklikler (10/07/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2020 yılı 2. dönem Yurt içi harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • SGK 2020/21 Sayılı Genelgesine istinaden İşten Ayrılış Nedenlerinden 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih kodu 26- Devamsızlık nedeni ile fesih olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülüne Cari kartları ve Devir bakiyelerinin de aktarılabilmesi için Dosyadan Cari Kartları aktarımına gerekli kolon seçenekleri eklendi.
GMS.NET 6.2.4 Değişiklikler (07/07/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Gelir Geçici Beyannamesi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Crs Soft entegratörü için e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu gönderimi desteği eklendi.
 • İçeri alınan e-faturalarda UBL formatında dosyadan içeri aktarım sağlandı.
 • MikroKom Dönüşüm, Digital Planet ve Uyumsoft entegratörleri için e-Fatura müşterisi olmayan firmaların da içeri fatura aktarabilmesi özelliği eklendi.
 • Entegratörler üzerinden indirilen faturaların e-Fatura formatında önizleme yapılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 38- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma işten çıkış kodu eklendi.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Halk Bankası Cep Telefonu İle Maaş Ödeme dosya formatı eklendi.
 • Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.08.2020 olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünde yer alan Çek Senet işlemlerine Çek-Senet Hatırlatma Ekranı eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura ve Sair Stok İşlemleri ekranlarında işlem gören evrakların (fatura/müstahsil makbuzu/stok satış fişi/stok alış fişi) üzerine farenin sağ tuşu ile açılan menüden Tahsilat / Tediye (Ödeme)’lerinin yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura, İrsaliye ve Sair Stok İşlemleri giriş ekranlarında Fatura, İrsaliye ve Sair Stok girişi yapılırken stokların birim fiyatları kolonuna önceki alışların yada satışların birim fiyatlarının görüntülenebilme özelliği eklendi.
GMS.NET 6.2.3 Değişiklikler (06/05/2020):
 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kurallarına göre düzenlenmiş olan faturaların GMS.NET Fatura Modülü’ne aktarılması sağlanmıştır.
  Konu ile ilgili tanıtım videosu için lütfen tıklayınız.
 • 7194 sayılı kanunda yer alan ve binek otomobillerinden ayırılacak amortisman tutarlarına sınırlama getiren düzenlemelere paralel olarak GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’nde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Konu ile ilgili dokümanı incelemek için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • İnteraktif Vergi Dairesi girişi, Defter Beyan girişi, Mükellef İnternet Vergi Dairesi girişi, e-Arşiv faturaların listesinin alınması gibi işlevlerde internet gezgini(browser) seçebilme (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) özelliği eklendi. Kullanıcılarımız, Araçlar Menüsünden GMS.NET Ayarları Aç' a tıklayıp, GMS.NET Ayarlar programınıdaki Diğer menüsü altından, Diğer Ayarlar'a tıklayıp, açılan formda Otomasyon Gezgini değerini değiştirerek seçim yapabilirler.
  Bu ayarların yapılması zorunlu veya gerekli değildir. Herhangi bir ayar yapılmadığı taktirde işlemler, varsayılan olarak Google Chrome aracılığı ile yürütülecektir. Eğer Google Chrome yerine Mozilla Firefox kullanmak istiyorsanız bu taktirde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun dışında değişiklik yapmayı gerektiren bir durum yoktur.
 • GMS.NET Bordro Personel Eksik Gün Takibi ekranında yer alan diğer eksik gün nedenleri arasına 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni eklendi. 28 ve 29 nolu eksik gün nedenlerinde de Personel Yıllık İzin/Eksik Gün Ekle Düzenle ekranında yer alan Kaydet ve İzin Talep Formunu Aç seçeneğinin kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Eksik Gün Takibi ekranından 28 eksik kodlu personelin üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılarak SGK’ya Ücretsiz İzin Kullanımının gönderileblimesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşleminin MuhSGK sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. (Bu işlevi MuhSGK uygulaması kapsamında yer alan Pilot İllerdeki işyerleri için kullanabilirsiniz.)
 • İşyeri Ayarları Puantaj sekmesine Yarım Ücret Günü ücretinin tam gün ücretinden hesaplatılabilmesi seçeneği eklenmiştir.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Banka Hareketleri, Kasa Hareketleri, Cari Hareketleri, Stok Kart Listesi, Stok Kart Ekstresi, Stok Hareket Raporu, Çek Senet Tarihçesi, Alınan ve Verilen Çek Listesi Ekranlarının Yazıcı dökümlerinin alınabilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Cari Kartları, Banka Kartları ve Kasa Kartları’nın hareketlerinin Devirli/Devirsiz olarak raporlanabilme seçeneği eklenmiştir.