• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.0.9/5.1.0 değişiklikler (07/09/2016):
 • KDV-1 ve Damga Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 6736 Sayılı Kanunla getirilen Matrah Artırımı uygulamasına ilişkin KDV ve Gelir/Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Raporu hazırlandı. Konu ile ilgili açıklayıcı doküman için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • GMS.NET Yazılımında, aşağıda listelenen dökümler yeni raporlama aracına aktarıldı :
  1. Stok Listesi
  2. Cari Mizan
  3. Cari Hesaplar Listesi
  4. Hesap Durumu Dökümü
  5. Envanter Listesi
  6. Defter Numaralama Uygulaması
  7. Oran Analiz Raporu
  8. Bilanço
  9. Gelir Tablosu

  GMS.NET Yazılımında yer alan diğer raporlar da önümüzdeki güncellemelerde yeni rapor aracına aktarılacaktır.
  Yeni rapor aracının en önemli özelliği rapor tasarımının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesidir.
  Eski rapor aracı ile tasarlanmış olan raporlar önümüzdeki iki yıl boyunca kullanılabilir olacak daha sonra ise tamamen kaldırılacaktır.
  Kullanıcının herhangi bir hesap döneminde hangi raporlar için yeni rapor aracının kullanılanacağını belirleyebilmesi için Tanımlar >> Genel Tanımlar menüsüne “Yeni Tip Rapor Kullanım Tercihleri” formu eklenmiştir.
  Ayrıca, yeni tip raporların tasarımını değiştirmeksizin sadece bazı özelliklerini ayarlamak için kullanılacak “Yeni Tip Rapor Ayarları” formu da Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar menüsüne eklenmiştir.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel'den fatura aktarımı, tanım/seçenekleri arasına muhasebe fişi oluştururken Kdvsiz tutar boş geçilsin seçeneği eklendi...
 • GMS.NET Bordro modülü personelin tabi olduğu kanun numaraları arasına 15746 nolu kanun nosu eklendi. Bu kanun numarası için gerekli bilgiye https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/jsp/duyuru/20110712_duyuru3.htm linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • Personelin işten çıkış kodları arasına 36 - OHAL/KHK kodu eklendi.
 • Aylık dökümlerde ve firma kontrol işlemlerinde bulunan İcra raporlarına dönemde işten çıkış tarihi kolonu eklendi.
 • Dönem puantaj takvimi ekranına prim borcu var seçeneği konuldu.
 • Firma ayarları şifreler sekmesine, işveren e-devlet şifresi giriş alanı konuldu. e-SGK Şifre Talep ekranına bu şifre ile girilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.0.8 değişiklikler (05/08/2016):
 • Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • KDV-1 Beyannamesine eklenen daha sonra iptal edilen ancak önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelmesi beklenen Belge Bilgileri Tablosu ile ilgili olarak GMS.NET Genel Muhasebe modülünde fiş satırlarına, İşletme Defteri modülünde ise gelir satırlarına “Belge Adedi” sütunu eklendi. Yapılan bu düzenlemeler ile GMS.NET Yazılımı önümüzdeki günlerde KDV-1 Beyannamesine tekrar ilave edilmesi beklenen Belge Bilgileri Tablosunun otomatik olarak doldurulması için tamamen hazır hale getirildi.
 • Excel’den Fatura Aktarımı’na Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu bilgileri eklendi.
 • GMS.NET Yazılımında, daha önce duyurduğumuz yeni raporlama aracı kullanımına başlandı ve başlangıç olarak aşağıdaki raporlar yeni araca aktarıldı :
  1. YMM Listesi
  2. SMMM Listesi
  3. Firma Listesi
  4. Noter Listesi
  5. Bağlı İşyerleri Listesi
  6. Ortaklar Listesi
  7. Dar Mükellef Ortaklar Listesi
  8. Belge Basım Bilgileri Listesi
  9. Defter Tasdik Bilgileri Listesi
  10. İlişkili Kişiler Listesi
  11. Genel Muhasebe Modülü Hesap Planı Listesi

  GMS.NET Yazılımında yer alan diğer raporlar da önümüzdeki güncellemelerde yeni rapor aracına aktarılacaktır.
  Yeni rapor aracının en önemli özelliği rapor tasarımının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesidir.
  Eski rapor aracı ile tasarlanmış olan raporlar önümüzdeki iki yıl boyunca kullanılabilir olacak daha sonra ise tamamen kaldırılacaktır.
  Kullanıcının herhangi bir hesap döneminde hangi raporlar için yeni rapor aracının kullanılanacağını belirleyebilmesi için Tanımlar >> Genel Tanımlar menüsüne “Yeni Tip Rapor Kullanım Tercihleri” formu eklenmiştir.
  Ayrıca, yeni tip raporların tasarımını değiştirmeksizin sadece bazı özelliklerini ayarlamak için kullanılacak “Yeni Tip Rapor Ayarları” formu da Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar menüsüne eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan Puantaj Cetveli raporunda Arefe günlerinin AR olarak gösterilmesi ve istenilen günlerin de bayram/resmi tatil olarak işaretlenebilme seçeneği aktif hale getirildi.
 • Aylık dökümlerde yer alan Banka Maaş Dosyası seçeneklerinden Halk Bankası maaş dosyasının 2. versiyonu ve Akbank maaş dosyasının 8. versiyonu eklendi.
 • Firma kontrol işlemlerinde yer alan Eksik Gün Bildirim kontrolünde eksik gün nedenlerinin detaylı olarak gösterilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.0.7 değişiklikler (14/07/2016):
 • KDV-1 Beyannamesine eklenen Belge Bilgileri tablosunun GMS.NET Yazılımından otomatik olarak doldurulması ile ilgili düzenleme yapıldı.

  KDV-1 Beyannamesi Belge Bilgilerinin Doldurulması Hakkında Duyuru -2

 • GMS.NET Bordro 2016 yılı 2. dönem (01.07.2016-31.12.2016) gelir vergisinden istisna çocuk ve aile yardımı tutarları güncellendi.
 • Personel icra takip ekranına, icra dairelerine verilmesi gereken Bilgi Yazısı raporu eklendi.
GMS.NET 5.0.6 değişiklikler (11/07/2016):
 • KDV-1 Beyannamesine eklenen Belge Bilgileri tablosunun GMS.NET Yazılımından otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır. Bu özellik ile ilgili olarak kullanıcılarımız tarafından yapılması gereken tanımlamalar ve diğer açıklamalar aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek dosyada yer almaktadır.

  KDV-1 Beyannamesi Belge Bilgilerinin Doldurulması Hakkında Duyuru

 • Gelir Geçici ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinde beyan edilen Dönem İçinde Düzenlenen Son Fatura Bilgileri ile ilgili olarak sözkonusu faturaların işaretlendiği formda değişiklik yapılarak Fatura Çeşidi bilgisinin de girilebilmesi sağlanmıştır. Fatura Çeşidi olarak e-Fatura veya e-Arşiv Fatura seçildiğinde Matbaa/Noter TCK/VKN bilgisinin girilmesine gerek yoktur.
 • GMS.NET Bordro 2016 yılı 2. dönem (01.07.2016-31.12.2016) kıdem tazminatı tavanı güncellenmiştir.
GMS.NET 5.0.5 değişiklikler (02/07/2016):
 • KDV-1, Kurumlar Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır :
  • Yukarıda sayılan üç beyannamenin versiyon numaraları GİB BDP’nin versiyon numaralarına eşitlenmiştir.
  • KDV-1 Beyannamesinde “Vergi Dairesi” bilgisi GMS.NET Firma Bilgilerine eklenen “KDV Vergi Dairesi Kodu” adlı alandan alınmaya başlanmıştır. Bunun nedeni, Ankara’da GİB tarafından başlatılan bir uygulama ile bazı mükelleflere KDV Beyannamelerini yeni kurulan ihtisas vergi dairelerine verme zorunluluğu getirilmiş olmasıdır. KDV Beyannamelerini esas vergi dairelerine vermeye devam edecek olan mükelleflerde “KDV Vergi Dairesi Kodu” bilgisinin doldurulması zorunlu değildir. Bu bilginin boş olması halinde KDV Beyannamelerinde otomatik olarak “Vergi Dairesi Kodu” alanında zaten belirtilmiş olan vergi dairesi (esas vergi dairesi) kullanılacaktır.
  • KDV-1 Beyannamesi “Sonuç hesapları” sekmesine eklenen “Belge Bilgileri” tablosunun otomatik olarak doldurulmasına yönelik çalışmamız devam etmektedir. Bu çalışmamızın 11 Temmuz Pazartesi günü ile başlayan hafta içerisinde tamamlanmasını ve yapılan değişikliklerin yeni bir güncelleme ile yayınlanmasını planlıyoruz.
  • Kurumlar Geçici Vergi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde “Fatura Bilgileri / Serbest Meslek Makbuzu Bilgileri” sekmesinde girilen son faturaya ilişkin olarak faturanın “Kağıt Fatura”, “e-Fatura”, “e-Arşiv Fatura” şeklinde çeşidinin belirtilmesi istenmektedir. Bu konu ile ilgili çalışmamız da devam etmekte olup yayınlayacağımız ilk güncellemede kullanıma sunulacaktır.
 • KDV İade Listeleri arasına yeni eklenen “İndirimli Orana Tabi Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi” hazırlanarak “Dökümler” menüsü altında “İ.O.T.S. Fatura Listesi” adıyla eklenmiştir. Bu listeyi kullanacak kullanıcılarımızın 391 kodlu Hesaplanan KDV hesapları ile 6 Grubundaki Gelir hesaplarında hesap bazında KDV Oranı’nı girmeleri gerekmektedir.
 • “Araçlar” menüsüne “Mükellef Yeni İVD Giriş” uygulaması eklenmiştir.
 • KDV-2 Beyannamesinde “Kesinti Yapılan Satıcılar” listesini sabit olarak bir tabloya girme ve buradan getirme imkanı eklenmiştir. Sabit Kesinti Yapılan Satıcılar Listesi, Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar >> KDV2 Kesinti Yapılan Satıcılar yolundan ulaşılan formda yapılmaktadır. Bu listenin beyannameye aktarılması için ise beyannamenin erişim menüsünde Kesinti Yapılan Satıcılar Listesini Sabit Listeden Getir seçeneği seçilmelidir.
 • Bir hesap dönemine ait Açılış Fişi ile bir önceki hesap dönemine ait Kapanış Fişi’ni karşılaştıran ve farklılıkları raporlayan “Açılış/Kapanış Fiş Kontrolü” uygulaması “Araçlar” menüsüne eklenmiştir.
 • Hesap Planı ve Fiş verilerini e-Defter dosyasından alarak GMS.NET Veritabanına kaydeden uygulama eklenmiştir.
 • Seçimli Mizan tanımlarını başka dönemlerden kopyalama imkanı sağlanmıştır.
 • e-Fatura Belge No Kontrol Listesinde seçilen belge türlerine göre kontrol yapabilme özelliği getirilmiştir.
 • GMS.NET Fatura modülünde yeralan “Cari Stok Fiyatları” formunda Birim Fiyat rakamının ondalık basamak sayısı 6’ya yükseltilmiştir.
 • GMS.NET Bordro ücret hesap pusulası ekranına, dönemler arası ücret hesap pusulası raporunun alınabilmesi için dönem rapor aralığını aktifleştir seçeneği eklenmiştir.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranına avans ve işçi özel sağlık sigortası pirimi takibi seçenekleri eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümler ve toplu kontrol işlemlerinde yer alan aylık icra kesinti listesine icrası olup ta puantaj yapılmayan yada puantaj yapılıp ta kesinti yapılmayan personeller dahil edildi.
 • Personel aile durum bildirimi raporu yenilendi ve personel işlemleri ekranından raporun dolusu ve boşunun alınabilmesi seçeneği eklenmiştir.
 • Personel belge türleri arasında yer alan 21 nolu belge türünun prim hesaplamasındaki günlük sgk tavanının 1 günlük asgari ücretin en fazla 3 katına kadar olabilmesi kontrolü eklenmiştir.