• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.1.7 değişiklikler (03/02/2017):
 • Katma Değer Vergisi Beyanname-1 ve Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Stok formuna istenilen bir stok kartının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Banka Kredi Sihirbazı formuna istenilen bir kredi kaydının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Poliçe İşlemleri formuna istenilen bir poliçe kaydının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Fatura formuna, XSLT Ayarları formu eklendi. Bu formda varsayılan XSLT' ye logo ve e-arşiv için imza koyabilme özelliği eklendi.
 • Giden e-Faturalarda MERSİS No ve Ticaret Sicil No alanlarının Firma Bilgileri’nden alınarak faturaya yansıtılması imkanı getirildi. Bu değişiklik sebebiyle MikroKom firmasından XSLT tasarımı yaptırmış firmaların güncellemeyi yükledikten sonra e-Faturalarını önizleme yaparak kontrol etmeleri, mükerrer Ticaret Sicil No, MERSİS No bulunması halinde yeniden ücretsiz olarak XSLT düzenlemesi yaptırmaları gerekmektedir.
 • Muhasebe Carilerine banka bilgilerini ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Gelir/ Gider Girişinde girilen belge numarasını 16 haneye tamamlayacak kısayol tuşu (Ctrl-Alt-B) eklendi. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak belge no MKR201600000157 haline getirilebilmektedir. Belge numarasının yılı gösteren 4 basamaklı bölümü varsa o satırdaki belge tarihinden alınmaktadır.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet bordrosu ve bordro icmallerine toplam fiili çalışma günü ve fiili çalışılan saat bilgisi eklendi.
 • Aylık dökümlerde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrolü, SGK Toplu Personel Rapor Kontrolü ve SGK Toplu Borç Sorgulama ekranları üst menüsüne hatalıları seç seçeneği ve firma seçimi seçeneği eklendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlamada yer alan Akbank maaş dosyasının yeni versiyonu programa eklendi.
 • Personel icra takibi raporuna ayrılan personellerin icra dairelerine bildirilebilmesi için Çıkış Bildirimi Raporu eklendi.
 • Personel SGK Belge Türleri Arasına 49 ve 50 Nolu Belge Türü Eklendi.
 • Personel Gün Takibi Ekranına kolon başlıklarına tıklayarak sıralama ve kayıt bul seçeneği eklendi.
 • Personel bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A) dökümü kolon seçenekleri arasına Özel Kod1 ve Özel Kod2 eklendi.
GMS.NET 5.1.6 değişiklikler (10/01/2017):
 • Gelir Geçici beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
GMS.NET 5.1.5 değişiklikler (04/01/2017):
 • KDV-1, KDV-2 ve Kurum Geçici beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları güncellendi.
 • Zorunlu BES kapsamına giren personellerin otomatik olarak 45 yaş kontrolü ve kapsama alınma seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.1.4 değişiklikler (03/01/2017):
 • e-Beyanname 2017 yılı sabitleri eklendi.
 • TürkKep e-Arşiv Fatura desteği eklendi.
 • e-Fatura modülüne İhracat ve Yolcu Beraberinde Eşya faturaları eklendi.
 • Muavin Defter dökümünün ilgili hesaba e-posta ile gönderilebilme özelliği eklendi.
 • Kullanılmayan cari hesapları silebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait bordro sabitleri güncellendi. 2017 yılına ait Kıdem Tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro modülüne Zorunlu BES uygulaması eklendi. Zorunlu BES hakkındaki duyurumuz için tıklayınız.
 • Personel sicil kartında bulunan brüt ücret girişine ücretin asgari ücretin katları şeklinde belirleyebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası fark bordrosuna sadece fark veren personelleri göster seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.1.3 değişiklikler (06/12/2016):
 • Muhtasar Beyannamede GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülünde Hesap Kodu uzunluğu 16 karakterden 24 karaktere yükseltildi.
 • Fatura modülünde ÖTV 1. Liste kapsamında vergi içeren faturaların düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Muavin Defter’e Hesap Adı, Stok Özel Kodları ve Açıklamaları eklendi
 • Beyanname Kontrol İşlemleri’ne ve Noter Kapak Basımı’na “Kapanmış Firmaları Gösterme” seçeneği eklendi.
 • Demirbaş İşlemleri’nde Başka Firmadan Kopyala fonksiyonuna sadece seçilen demirbaşları kopyalayabilme seçeneği eklendi.
 • Firma Tanımlarındaki Özel Notlar alanı genişletildi.
 • e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefleri tespit etmek amacıyla kullanılan e-Fatura/e-Defter Geçiş Kontrolü uygulaması güncellendi. (Not : Bu uygulama, Fişler menüsü altında yer almaktadır.)
 • Fatura modülündeki cari hesaplara Excel’den veri aktarmak için kullanılan uygulama, sütun eşleştirme imkanı eklenerek geliştirildi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsüne Dönemler arası maliyet karşılaştırma bordrosu eklendi.
 • Personel gün takibine Excel şablonundan bilgi aktarılabilme özelliği eklendi.
 • SGK toplu bildirge kontrolü ve SGK toplu borç sorgulama'daki sorunlar düzeltildi.