• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.2.1 değişiklikler (03/05/2017):
 • KDV-1 ve Damga Vergisi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Personel Gün Takibine Yarım Çalışma Ödeneği takibi seçeneği eklendi.
 • Personel 2. Kanun Belge Tanımlama ekranına personelin teşvik ortalaması, teşvik başlangıcı ve bitiş tarihi alanları eklendi.
 • Yıllık İzin Çizelgesi raporuna kullanılan izin günlerinin Personel Gün Takibinden yada Puantajdan hesaplatılabilmesi için Kullanılan İzin Günü Yöntemi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümlerde yer alan Kümülatif Fazla Mesai Raporuna rapor başlangıç ve bitiş dönemi seçeneği eklendi.
 • Aylık Dökümlerde yer alan Zorunlu BES Raporuna BES Firma Adı kolonu eklendi. Birden fazla BES firması ile çalışan işyerleri Personel takibi menüsünde yer alan Personel Zorunlu Bireysel Emeklilik (BES) Takibi ekranından personelin BES Firma Adı bilgisini girerek BES raporuna yansıtabilirler.
 • Excel'den aktarım yapılarak girilen ve uyruk bilgisi olmayan personellerin, Uyruk bilgisi olmadan da Zorunlu BES kapsamına alınabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. (Zorunlu BES Kapsamında olan ve Excel’den aktarım yaparak personel girişi olan işyerleri puantajlarını hesaplama modunda açarak kapsama alınacak yeni personeller var ise Nisan Bordrolarını tekrar hesaplatmaları gerekmektedir.)
GMS.NET 5.2.0 değişiklikler (11/04/2017):
 • Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Hesap planına yeni eklenen
  296 – Geçici Hesap,
  525 – Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı ve
  526 – Demirbaş Makina ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı

  hesapları GMS.NET Tekdüzen Hesap Planına ve mali tablolara (Özet Bilanço, Ayrıntılı Bilanço ve e-Bilanço) eklendi.

  Bu hesaplar, firmaların mevcut hesap planlarına kullanıcılar tarafından elle eklenmelidir.

  Mali tablolara ekleme yapmak için ise ilgili mali tablo üzerinde sağ tuş menüsünden veya araç çubuğundan “Varsayılan Tanımları Kopyala” seçeneği seçilerek güncelleme yapılmalı ve daha sonra tablo yeniden hesaplatılmalıdır.

  e-Bilanço tablosundaki değişikliğin Kurumlar Vergisi Beyannamesine yansıtılması için ise Kurumlar Vergisi Beyanmanesi yeniden hesaplatılmalıdır.

 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan bilanço ve 2. sınıf firmalarının muhasebeleştirmelerine 00687 nolu kanun vergi ve SGK teşvikleri eklendi.
 • SGK E-Bildirge onaylama sırasında gerekli olan işyeri şifresinin (ekranın üstünde yeşil zeminde gösterilen) üzerine fare ile gelerek hafızaya alıp onay için kullanabilirsiniz.
 • Personel raporlarında yer alan Personel Bilgi Çizelgesine medeni hali bilgisi eklendi.
GMS.NET 5.1.9 değişiklikler (04/04/2017):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyanname-1 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fatura Cari Hesap kartlarına ikinci bir muhasebe hesap kodu girebilme imkanı eklendi. Böylelikle, fatura entegrasyonunda birinci (mevcut) hesap kodu satış ve satış iade, yeni eklenen hesap kodu ise alış ve alış iade işlemlerinde kullanılabilecektir.
 • Fatura modülünde “Entegrasyon Genel Hesap Kodları” formuna “Cari” sekmesi eklendi. Burada fatura türü (Satış, alış, satış iade ve alış iade) bazında tanımlanacak muhasebe hesap kodları, fatura entegrasyon işleminde, cari hesap kartlarında muhasebe hesap kodlarının tanımlanmamış olması halinde varsayılan hesap kodu olarak kullanılacaktır.
 • GMS.NET İşletme Defteri Modülünde, KDV-1 Beyannamesinin hesaplanması sırasında Alış İadeleri matrah ve KDV tutarlarının beyannamenin Matrah sekmesindeki Diğer İşlemler tablosuna “Diğer” olarak kaydedilmesi sağlandı.

  Bu işlem, GMS.NET Bilanço türü defterlerde KDV-1 Beyannamesindeki formüller değiştirilerek kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

  Tüm defter türlerinde, KDV-1 Beyannamesinin hesaplanması sırasında ortaya çıkan yuvarlama farkları beyannamenin Matrah sekmesindeki “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” alanına kaydedilmektedir. Bunun nedeni, bu tutarların Diğer İşlemler tablosundaki Diğer satırında gösterilmesi halinde bu tutarlara ait bir matrah olmadığı için beyannamenin kaydedilememesidir. Bu tutarın gösterileceği yer GİB tarafından açıklığa kavuşturulduğunda gerekli değişiklik yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına 00687 işveren teşvik tabloları ve damga vergisi indirimi bilgileri eklendi. Muhtasar beyannameye de Damga vergisi toplamından 00687 damga vergisi teşvikinin düşülerek aktarılması sağlandı.
 • Bordro puantaj ekranında eksik gün kodunu yazarak seçilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • 250 ve üzeri 1000 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES uygulaması aktif hale getirildi.
 • SGK Meslek Kod Listesi ve İş yeri Tehlike Sınıfları Listesi güncellendi.
 • İşveren E-İşlemlerine SGK E-İşveren 687 KHK Sigortalı Tanımlama linki eklendi.
 • Bordro firma ayarlarına Sendika Kesintilerinde gelir vergisi istisnası uygulama seçeneği eklendi.
 • Bordro, Bordro İcmali ve Dönemler Arası Bordro İcmali (Teşvikler düşülmüş olarak gösterilen) raporlarına, 00687 Nolu kanundan doğan Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve SGK Teşvikleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerle yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dökümüne 00687 Teşviki Sigorta Primi ve İşsizlik Primi Ayrımı eklendi.
GMS.NET 5.1.8 değişiklikler (04/03/2017):
 • GMS.NET Bordro modülü İşveren işlemlerine Vergi Kimlik No İle SGK Sicil No Birleştirme modülü eklenmiştir. SGK Sicil numaralarını Vergi kimlik numaraları ile eşleştirmeyenler bu modülü kullanabilirler.
 • SGK Meslek Kod Listesi ve İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi güncellenmiştir.
 • Yıllık Gelir Vergisi ve Muhtasar beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fatura altında yer alan Stok İşlemleri formuna, sağ fare menüsüne Stok Hareket Raporu eklendi.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı formunda yer alan PDF Şablonları arasına, Şekerbank eklendi.
 • Excel'den Fatura Aktarımı formunda yer alan şablon ekleme ve değiştirme işlemlerinde, fatura türüne göre Tck/Vkn kontrolü yapılacak ana hesap sayısı dörde çıkartıldı.
 • Excel'den Fatura Aktarımı formunda, fiş oluşturulurken yapılan tarih gruplandırması için manuel gün sayısı belirlenebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Dönemler Arası Maliyet Bordrosuna İşyerlerini Gruplu Göster seçeneği eklendi.
 • Personel Takip Sisteminde yer alan İlave Aktar Modülü aktarım seçenekleri arasına Prim % ve İkramiye % seçenekleri eklendi.
 • Personel Aylık Dökümlerde yer alan Zorunlu Bes Raporuna İşe Giriş Tarihi, Iban No, İşyeri VKN ve İşyeri SGK Sicil No alanları eklendi.
 • Puantaj Cetveli Raporunda çalışılan günün işaretlenmesi için kullanılacak karakteri (+ , x) seçebilme özelliği eklendi.
 • Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan Yatay Bordro (A)’ya Personelin Görevi Kolonunun seçilebilme özelliği eklendi.
 • Not:-KHK 687 ile uygulamaya geçen işveren SGK ve Vergi teşvikleri konusundaki çalışmamız Mart ayının 2. haftasında güncelleme yada revizyon ile kullanıma sunulacaktır.
  -Şubat döneminde 00687 nolu teşvikden yararlanacak personeliniz yok ise Bordrolarınızı ve Muhtasar Beyannamelerinizi hazırlayabilirsiniz.
GMS.NET 5.1.7 değişiklikler (03/02/2017):
 • Katma Değer Vergisi Beyanname-1 ve Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Stok formuna istenilen bir stok kartının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Banka Kredi Sihirbazı formuna istenilen bir kredi kaydının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Poliçe İşlemleri formuna istenilen bir poliçe kaydının kopyalanabilmesini sağlayan “Kopyala” özelliği eklendi.
 • Fatura formuna, XSLT Ayarları formu eklendi. Bu formda varsayılan XSLT' ye logo ve e-arşiv için imza koyabilme özelliği eklendi.
 • Giden e-Faturalarda MERSİS No ve Ticaret Sicil No alanlarının Firma Bilgileri’nden alınarak faturaya yansıtılması imkanı getirildi. Bu değişiklik sebebiyle MikroKom firmasından XSLT tasarımı yaptırmış firmaların güncellemeyi yükledikten sonra e-Faturalarını önizleme yaparak kontrol etmeleri, mükerrer Ticaret Sicil No, MERSİS No bulunması halinde yeniden ücretsiz olarak XSLT düzenlemesi yaptırmaları gerekmektedir.
 • Muhasebe Carilerine banka bilgilerini ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Gelir/ Gider Girişinde girilen belge numarasını 16 haneye tamamlayacak kısayol tuşu (Ctrl-Alt-B) eklendi. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak belge no MKR201600000157 haline getirilebilmektedir. Belge numarasının yılı gösteren 4 basamaklı bölümü varsa o satırdaki belge tarihinden alınmaktadır.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet bordrosu ve bordro icmallerine toplam fiili çalışma günü ve fiili çalışılan saat bilgisi eklendi.
 • Aylık dökümlerde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrolü, SGK Toplu Personel Rapor Kontrolü ve SGK Toplu Borç Sorgulama ekranları üst menüsüne hatalıları seç seçeneği ve firma seçimi seçeneği eklendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlamada yer alan Akbank maaş dosyasının yeni versiyonu programa eklendi.
 • Personel icra takibi raporuna ayrılan personellerin icra dairelerine bildirilebilmesi için Çıkış Bildirimi Raporu eklendi.
 • Personel SGK Belge Türleri Arasına 49 ve 50 Nolu Belge Türü Eklendi.
 • Personel Gün Takibi Ekranına kolon başlıklarına tıklayarak sıralama ve kayıt bul seçeneği eklendi.
 • Personel bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A) dökümü kolon seçenekleri arasına Özel Kod1 ve Özel Kod2 eklendi.