• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.1.6 değişiklikler (10/01/2017):
 • Gelir Geçici beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
GMS.NET 5.1.5 değişiklikler (04/01/2017):
 • KDV-1, KDV-2 ve Kurum Geçici beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları güncellendi.
 • Zorunlu BES kapsamına giren personellerin otomatik olarak 45 yaş kontrolü ve kapsama alınma seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.1.4 değişiklikler (03/01/2017):
 • e-Beyanname 2017 yılı sabitleri eklendi.
 • TürkKep e-Arşiv Fatura desteği eklendi.
 • e-Fatura modülüne İhracat ve Yolcu Beraberinde Eşya faturaları eklendi.
 • Muavin Defter dökümünün ilgili hesaba e-posta ile gönderilebilme özelliği eklendi.
 • Kullanılmayan cari hesapları silebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2017 yılına ait bordro sabitleri güncellendi. 2017 yılına ait Kıdem Tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro modülüne Zorunlu BES uygulaması eklendi. Zorunlu BES hakkındaki duyurumuz için tıklayınız.
 • Personel sicil kartında bulunan brüt ücret girişine ücretin asgari ücretin katları şeklinde belirleyebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası fark bordrosuna sadece fark veren personelleri göster seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.1.3 değişiklikler (06/12/2016):
 • Muhtasar Beyannamede GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülünde Hesap Kodu uzunluğu 16 karakterden 24 karaktere yükseltildi.
 • Fatura modülünde ÖTV 1. Liste kapsamında vergi içeren faturaların düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Muavin Defter’e Hesap Adı, Stok Özel Kodları ve Açıklamaları eklendi
 • Beyanname Kontrol İşlemleri’ne ve Noter Kapak Basımı’na “Kapanmış Firmaları Gösterme” seçeneği eklendi.
 • Demirbaş İşlemleri’nde Başka Firmadan Kopyala fonksiyonuna sadece seçilen demirbaşları kopyalayabilme seçeneği eklendi.
 • Firma Tanımlarındaki Özel Notlar alanı genişletildi.
 • e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefleri tespit etmek amacıyla kullanılan e-Fatura/e-Defter Geçiş Kontrolü uygulaması güncellendi. (Not : Bu uygulama, Fişler menüsü altında yer almaktadır.)
 • Fatura modülündeki cari hesaplara Excel’den veri aktarmak için kullanılan uygulama, sütun eşleştirme imkanı eklenerek geliştirildi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsüne Dönemler arası maliyet karşılaştırma bordrosu eklendi.
 • Personel gün takibine Excel şablonundan bilgi aktarılabilme özelliği eklendi.
 • SGK toplu bildirge kontrolü ve SGK toplu borç sorgulama'daki sorunlar düzeltildi.
GMS.NET 5.1.2 değişiklikler (31/10/2016):
 • Ba Formu Bildiriminde Muhtelif Satıcılar (6736 Sayılı Kanun Madde 6/1) için VKN olarak 6666666666 bilgisi, Bs Formu Bildiriminde Muhtelif Alıcılar (6736 Sayılı Kanun Madde 6/2) için VKN olarak 5555555555 bilgisi girilmesine imkan sağlandı.
 • GMS.NET Yazılımındaki SM/SMMM Bilgileri formundaki SM/SMMM’in unvanı seçeneklerine Muhasebeci bilgisi eklendi. Bu bilgi e-Defter oluşturmada kullanılmak üzere GİB tarafından talep edilmektedir ve boş bırakılması halinde e-Defter oluşturma aşamasında hata alınacaktır.
 • GMS.NET Fatura Cari Hesap bilgilerini Excel formunda dışarıya aktarabilme ve dışarıdan alabilme imkanı sağlandı. Bu konu ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
  http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/1-gmsnetfaturacariaktarim.pdf
  http://www.mikrokom.com/docs/aktarim/2-gmsnetfaturacariaktarimuyarilar.pdf
 • GMS.NET Bordro Modülü'nde 294 nolu Gelir Vergisi Tebliği'ne istinaden, personelin net ücretinin 1.300,99 TL'nın altında kalan kısmının ilave asgari geçim indirimi olarak net ücrete ilave edilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. 294 nolu Gelir Vergisi Tebliği'ne http://gib.gov.tr/node/116171 linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro puantaj ekranına ve ilave takip ekranına Avans 2 seçeneği eklendi. Personel arama seçenekleri arasına da Kanun No ile arama seçeneği eklendi.

  Not :
  Personelin aynı puantaj döneminde birden fazla belge türü ile çalışıp eksik günü yok ve toplam geliri 1.300,99 TL'nin altında ise aradaki fark kullanıcı tarafından hesaplanıp, ilave asgari geçim indirimi kolonuna çift tıklanılarak girilmesi gerekir.