e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.3.6 Değişiklikler (07/06/2021):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
GMS.NET 6.3.5 Değişiklikler (21/05/2021):
GMS.NET 6.3.4 Değişiklikler (17/05/2021):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • İhracat faturalarında, beyanname kapanışı ile ilgili olarak intaç tarihi ve intaç döviz kuru bilgilerinin girilebilmesine ve fatura entgrasyonunda bu bilgilerin kullanılmasına izin veren düzenleme yapıldı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sistemi Alış/Satış Tür Kodları, Gelir/Gider Kayıt Tür Kodları ve Gelir/Gider Kayıt Alt Tür Kodları GİB' in yapmış olduğu değişikliklere paralel olarak düzenlendi.
 • Migros' a gönderilen e-İrsaliyelerin Migros standartlarına uygun olarak düzenlenebilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Fişler menüsünde yer alan Özel Fiş Tanımları ekranında yer alan seçilen Özel Fiş Tanımının yeni kod verilerek Kopyala seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartlarında yer alan personelin tabi olduğu kanun seçenekleri arasına 07316 ve 03294 teşvik kanunları eklendi. Eklenen yeni teşvik kanunlarının puantajda kullanılması ve raporlarda yer alması için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2021/9 Genelgesine istinaden 42 ile 49 arasındaki personel işten çıkış kodları eklendi
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü ve 17256 ve 27256 teşvik son günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan uzatmaya istinaden 30.06.2021 olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Bordro personel SGK belge türleri arasına 48 Yeraltında Çalışan Emeklilek (Vergisiz) belge türü eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 1. Sınıfların Muhasebe Entegrasyon kayıt bilgilerinin Microsoft Excel’e aktarım seçenekleri arasına Departmanlı ve Masraf Merkezleri aktarım seçeneği eklendi.
 • Personel 5746 (Arge) teşviklerinde damga vergili hesaplatılmış puantajlarda damga vergisi terkini uygulamasının yapılabilmesi için Firma Ayarları (İşyeri) -> Puantaj (2) sekmesine 5746 (Arge) Teşviklerinden Hesaplanan Damga Vergisi Tutarı Terkin Edilsin ayar seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Gelir-Gider raporları arasına belirli tarihler arası hesapların kümülatif toplamlarını alabilmek için Gelir İcmali Raporu ve Gider İcmali Raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Kasa ve Banka menüsüne Kasa işlemlerinin ve Banka işlemlerinin toplu olarak girilebilmesi için Kasa Fişleri ve Banka Fişleri giriş ekranları eklendi.
GMS.NET 6.3.3 Değişiklikler (08/04/2021):
 • Katma Değer Vergisi Beyanname 1, Katma Değer Vergisi Beyanname 2, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B, Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2021 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı. Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız
 • Kamu e-Fatura tipi eklendi. Kamu İdarelerine e-Fatura düzenlenmesinde, ödemeyi yapacak harcama biriminin farklı olması durumunda bu bilginin girilmesine izin veren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçiminde kullanılabilmesi için 4691 Personel Türü (AR-GE, Tasarım Personeli, Destek Personeli) seçim alanı eklendi. Ayrıca sözleşme türü Belirli Süreli İş Sözleşmesi seçilmesi durumunda Sözleşmenin Bitiş Tarihi giriş alanı eklendi ve eklenen bu alanın İş Sözleşmesi hazırlama ekranına aktarılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Kullanıcılarımız, Personel Sicil Kartlarında 5746 Kanun nosu ve 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçeneği ile çalışan personellerin SGK Belge Türlerinde SGK Matrahının tesbitinde Damga vergisinin de dikkate alınabilmesi için (31.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı SGK Genelgesine istinaden) 01 Normal Belge Türü seçimini kullanabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 1. Sınıfların Muhasebe Entegrasyon seçenekleri arasına 4691 ve 5746 vergi terkin tutarlarının muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılabilmesi için İşveren 5746 (Arge) Gelir Vergisi Teşvik Tutarı, İşveren 4691 (Tekno Park) Gelir Vergisi Teşvik Tutarı seçenekleri eklendi. Ayrıca Entegrasyon bilgilerinin Microsoft Excel’e aktarım seçenekleri arasına Masraf Merkezlerine Göre Aktar seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Araçlar menüsünde yer alan G.İ.B. e-Arşiv Fatura Listesi indirme seçenekleri arasına G.İ.B. Portal’den gönderilen e-Arşiv Faturaların indirilebilme seçeneği eklendi.
GMS.NET 6.3.2 Değişiklikler (09/03/2021):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapılmıştır.
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' ni 6.3.1 sürümü ile hazırlayan kullanıcılarımızın, bu beyannamelerini silmeleri, 6.3.2 sürümü ile yeniden hazırlayıp, kaydedip, bu şekilde göndermeleri gerekmektedir.
  Aksi taktirde, önceki hatalı sürümde Mahsup Kalan kısmı eksik olduğundan, gönderimde,
  KAR ve Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı bilgilerinin farkı Mahsup Sonrası Kalan Tutar bilgisine eşit olmalıdır.
  hatası alacaklardır.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş Tarihi, 17256 ve 27256 teşvik son günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan uzatmaya istinaden 17.05.2021 olarak değiştirildi.