e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.5.4 Değişiklikler (19/07/2022):
 • Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.Net / Fatura / e-Fatura İndirme İşlemleri formuna Muhasebe Entegrasyonu liste modu eklendi. Bu sayede indirilen faturaların Muhasebe Hesap Kodları tanımlanarak faturaları içeri almadan doğrudan Muhasebe Fişi oluşturulabilmesine olanak sağlandı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar listesinin anlaşmalı entegratörden bağımsız olarak MikroKom üzerinden indirilebilmesi sağlandı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar listesinin güncel olmaması durumunda İrsaliye Listesi formuna giriş yapıldığında kullanıcı onaylı olarak güncellenebilmesi özelliği eklendi.
 • e-İrsaliye ve e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar listesinin güncellenmesi ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar Listesine arama ve filtreleme özelliği eklendi.
 • e-İmza kütüphaneleri sürümü, son sürüm olan 2.3.11.1' e güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 2022 Temmuz/Aralık dönem aralığında kullanılacak olan Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı bordro parametreleri güncellenmiş ve yeni belirlenen Asgari Ücret tutarlarına göre Asgari Ücret Vergi İndirim hesaplamaları için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 Temmuz/Aralık dönemine ait Yurt İçi Harcırah dilimleri, Yemek ve Yol Yardımı vergi istisna tutarları güncellendi.
GMS.NET 6.5.3 Değişiklikler (08/06/2022):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1) ve 2 No' lu KDV (KDV2) beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Mikrokom e-Defter modülüne mali mühür dışındaki cihazlardan da e-Defter beratlarının gönderilebilmesi, durumlarının sorgulanabilmesi ve berat alındılarının indirilebilmesi özelliği eklendi. Ayrıca seçili dönem üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılarak Sadece Seçili Ayın Defter Raporu Beratını Sorgula, Tüm Ayların Defter Raporu Beratlarını Sorgula özelliği eklendi.
 • GMS.NET KDV1 Beyannamesi Sonuç Hesapları tabında yer alan Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel'in GİB'dan getirilebilme özelliği eklendi. Bu veriyi belirtilen veri alanın başında yer alan butona tıklayarak GİB'den getirebilirsiniz
 • GMS.NET Bordro İşyerine Ait E-İşlemler menüsünde yer alan SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresi (e-SGK Şifre) ve SGK E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay sayfası girişlerinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan Garanti Bankası Ibanlı versiyonu güncellendi ve Albaraka Türk (v2) Maaş Dosyası formatı eklendi.
GMS.NET 6.5.2 Değişiklikler (25/04/2022):
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde, GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Faydalı Ömür Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Toplu Muavin Dökümü’ ne Şube Kodu ve Masraf Merkezi filtreleme seçeneği eklendi. Aynı ekranda yer alan tutar ve bakiyeli Excel dökümlerine Döviz tutar ve bakiye kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsüne Şube Seçimli Ücret Hesap Pusulası raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Araçlar menüsüne KBC Muhasebe Hareket Listesi raporu eklendi. KBC Muhasebe Hareket listesi raporunu Excel’e Fiş Aktarımı için aktar seçeneği ile aktararak GMS.NET Fiş İşlemleri ekranında yer alan Dosyadan Fiş Aktarımı ile Muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.
GMS.NET 6.5.1 Değişiklikler (06/04/2022):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Firma Bilgileri > Ortaklar formuna Yurt İçi Mukimi/ Yurt Dışı Mukimi alanı eklendi. Bu alan, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi' ne aktarılmaktadır. Yeni eklenen alanın varsayılan değeri Yurt İçi Mukimi olarak ayarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılarımız, beyanname hesaplatılırken tüm firmalarda bu alanı doldurmak zorunda kalmayacaktır ancak ortakları yurt dışında ikamet eden kullanıcılarımız, beyannameye yanlış değer aktarılmaması için, bu alanı Yurt Dışı Mukimi olarak değiştirmelidir.
 • e-Fatura İndirme İşlemleri formunda e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların Süper Entegratör aracılığı ile de indirilerek içeri alınabilmesi sağlandı.
 • Fatura > Tanım ve Seçenekler > e-Fatura sekmesinde bulunan fatura ayarlarına
  * Dövizli e-Faturalarda TL Tutarı Not Alanında Yazı ile Gösterilsin
  * İstisnalı e-Faturalarda KDV İstisna Sebebi Not Alanında Gösterilsin
  seçim parametreleri ekledi.
 • İrsaliye girişinde Cari Şube kodu değiştiğinde Sevk Bilgileri sekmesinde bulunan Sevk Adresi bilgilerinin seçilen cari şubeden getirilmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri Gelir ve Gider bilgilerinin Excel’ den aktarımında Defter Beyan Bilgilerinin Hesap Kodundan otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Kağıt Fatura girişinde 2000/5000 limitlerinin üzerinde kesilen faturaların e-Arşiv Fatura olarak kesilmesi konusunda kullanıcıya uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Nace Tehlike Sınıfları Listesi yeni eklenen kodlara istinaden güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
GMS.NET 6.5.0 Değişiklikler (04/03/2022):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • e-Fatura Belge No Tamamla işlevi için yeni bir kısayol daha eklendi. Mevcut Ctrl + Alt + B tuşu halen çalışmakla birlikte yeni eklenen kısayol da kullanılabilir. Bu kısayol, Ctrl tuşu ile birlikte klavyede 1 tuşunun solunda kalan tuş birlikte basılarak çalışmaktadır.
  Tuşun klavye üzerinde nerede olduğunu görmek için lütfen tıklayınız:    Q Klavyede    F Klavyede
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporuna Asgari Ücret Vergi İndirimleri kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro (A) kolon seçenekleri arasına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartlarında yer alan Kümülatif Asgari Ücret Vergi Matrahının hesaplatmalarda kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekranına ve Raporuna MuhSGK v14 ve MuhSGK2 v6 versiyonunda dahil edilen Vergi Bildirimi Tablosu eklenmiştir.