GMS.NET e-Defter Modülü Kullanıcıları İçin Yıllık Abonelik Seçeneği
Hayırlı Olsun Kampanyası
Mesleğe Hoş Geldiniz Kampanyası
MikBox PYS
e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.5.8 Değişiklikler (21/11/2022):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Beyanname gönderim işlemlerinde, istenen sayıda beyanname içeren paket oluşturulması ve oluşturulan bu paketlerin tümünün, aralarında istenen süre kadar beklenip otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formuna gelen faturalar için liste modu olarak GİB e-Arşiv Fatura Listesi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasına El. D.Gaz. I.Gid. (Elektirik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri) eklenmiştir. Bu ilave ile ilgili olarak Net ve Brüt hesaplamalarda SGK ve Vergi istisnası uygulaması ve Hesap Pusullarında bu ilavenin yer alması için gerekli çalışma yapılmıştır.
GMS.NET 6.5.7 Değişiklikler (17/10/2022):
 • Fatura> Tanım ve Seçenekler> e-Fatura sekmesi altına e-Belge Kayıtlı Kullanıcıları Çevrimiçi Kontrol Edilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde e-Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında ilgili TCKN/VKN' nin kayıtlı kullanıcılar arasında olup olmadığı, MikroKom Web Servisleri üzerinden çevrimiçi olarak kontrol edilecektir. Bu sayede Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları veya Kayıtlı e-İrsaliye Kullanıcıları listesi güncel olmasa dahi hatasız bir şekilde ayrım yapılabilecektir.
  Bu ayarın varsayılan değeri seçilidir. Kontrolü çevrimiçi yapmak istemeyen kullanıcılarımız bu ayarı kaldırabilirler.
 • Tanımlar> Dönemsel Tanımlar> KDV Hesap Kodları tanımları arasına İade Edilmesi Gereken KDV Hesap Kodu eklendi.
  İade Edilmesi Gereken KDV' yi takip etmek isteyen kullanıcılarımız bu seçeneği doldurduğu taktirde, KDV1 tahakkuk fişi oluşturulurken, KDV1 beyannamesindeki Sonuç Hesapları sekmesindeki, İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi değeri ilgili hesaba borç kaydedilecek, aynı tutar Devreden KDV hesabına alacak olarak kaydedilecektir.
  Kullanıcılarımız, bu hesabın tanımlanmasında, @YYYY, @YY, @AA değerlerini kullanabilirler .
  2022 yılının 10. ayı için bu değerler:
  @YYYY : 2022,
  @YY : 22,
  @AA : 10
  değerini alacaktır.
  Örnek olarak, 136.@YY.@AA şeklinde bir tanım yapıldığında, 136.22.10 hesabı kullanılacaktır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı formunda, İşlem Kodu Tanımları kısmında, Karşı Hesap Kodu tanımında @YYYY, @YY, @AA değerlerinin kullanılmasına izin verildi.
  Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse,
  Banka ekstresi açıklamasında, K900460 geçtiğinde(Kredi No), Fiş Satır Açıklaması: XBANK Kredi Ödemesi, Karşı Hesap Kodu : 303.@YY.@AA olsun şeklinde bir tanım yapıldığında, GMS.NET, XBank ekstresini tarayacak, satırda K900460 geçtiğinde, Fiş Satır Açıklamasını XBANK Kredi Ödemesi yapacak, Karşı Hesap Kodu olarak ise, banka ekstresindeki ilgili hareketin tarihini kullanarak (12.10.2022 olduğunu kabul edelim) 303.22.10 değerini atayacaktır.
 • GMS.Net > Fatura Modülü Sağ Tuş Menüsüne Fişi Göster seçeneği eklendi. Böylece entegre edilmiş Faturaların fişlerinin fatura listesinden görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri formu Sağ Tuş Menüsüne Fişi Göster seçeneği eklendi Böylece entegre edilmiş Faturaların fişlerinin fatura listesinden görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri formuna Sadece Fiş Bakiyesi Tutmayan e-Faturalar Listelensin seçeneği eklenerek entegrasyon sonucunda sadece fiş bakiyesi tutmayan faturaların listelenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri > Fatura listesine Fiş No kolonu eklenerek faturanın entegre edildiği Fiş numarasının listede gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.Net e-Fatura İndirme işlemleri formundan entegre edilmiş ve fişteki bakiyesi tutmayan faturaların listede farklı renkte gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > G.İ.B e-Arşiv Fatura Listesi formu > Giden Fatura listesine İptal / İtiraz Durumu bilgisi eklendi. Seçime göre İptal / İtiraz edilmiş faturaların listede getirilmemesi sağlandı.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Fatura menüsüne Fatura KDV Raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Cari kartlarına satış faturalarında vade tarihinin otomatik olarak hesaplanıp gelmesi için vade günü giriş alanı eklendi.
GMS.NET 6.5.6 Değişiklikler (13/09/2022):
 • Mesai saatleri dışında lisans kontrolü yapılmadan çalışmaya izin verecek düzenleme yapıldı.
 • İkinci sınıf işletmelerde, gelir/ gider girişinde nihai tüketici ad soyad alanlarını açıklama alanına aktaran ayar eklendi.
 • Yeni Firma Aç formuna Yeni Kurulmuş Firma Aç seçeneği eklendi. Mevcut cari yılda kurulmuş bir firma için bu seçenek kullanılarak mali dönem oluşturulabilir. Örneğin, 15.11.2022 tarihinde kurulmuş bir firma için doğru mali dönem 01.11.2022 - 31.12.2022 şeklinde olmalıdır. Bu şekilde açılacak mali döneme sahip firma e-Defter' e tabi ise, oluşturulacak defter ve beratlar doğru olacak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doğru kabul edilecektir.
  Mevcut Tasfiye Başlangıç Dönemi Aç seçeneği ile de benzer bir dönem oluşturulabilir ancak aradaki fark, Tasfiye döneminin başlangıç günü 01 dışında herhangi bir gün de olabilir. Örneğin 12.11.2022 şeklinde de olabilir. Bu durumda mali dönem 12.11.2022 - 31.12.2022 şeklinde olmalıdır ancak yeni kurulmuş firmada mali dönemin başlangıcı ayın başından farklı olamaz. Bu sebeple yeni kurulmuş firmaların mali dönemlerinin oluşturulmasındaki olası kullanıcı hatalarını en aza indirgemek için bu şekilde bir seçenek eklenmiştir.
 • GMS.NET Fatura > Entegrasyon Genel Hesap Kodları tanımlarına İndirilecek KDV Hesap Kodu (Tevkifat) kolonu eklendi. Tevkifatlı Alış Faturaları için bu alana hesap kodu tanımlanması durumunda muhasebe entegrasyonunda KDV ve Tevkifat KDV tutarının ayrı satırlarda muhasebeleştirilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Fatura > Tanım ve Seçenekler > Fatura Diğer Ayarlar sekmesinde bulunan fatura ayarlarına
  * Fatura satırlarında Miktar ve Birim boş geçilemesin
  GMS.NET İrsaliye > Tanım ve Seçenekler > İrsaliye sekmesinde bulunan İrsaliye ayarlarına
  * Sevk Tarihi Boş ise Sevk Tarihi İrsaliye Tarihi olsun
  seçim parametreleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro’da Personel Çoğalt ve Diğer Firmalardan Personel Aktar işlemi sırasında çıkışı yapılmış ve puantajı hesaplatılmış personellerin aynı yada sonraki aya girişi yapılan işyerine Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahın aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranınnda yer alan Yemek Ücreti ödeme seçenekleri Nakit Ödeme, Yemek Kartı (Kdv Dahil Tutar) ve İşyeri Tanımlı olarak detaylandırıldı. Yapılan bu detaylandırma ile Aynı işyerinde hem nakit ödeme hemde Yemek Kartı seçenekleri kullanılabilecek.
GMS.NET 6.5.5 Değişiklikler (11/08/2022):
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde, GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Muavin formuna Tevkifat kodu filtreleme özelliği eklendi. Muavin ve Toplu Muavin Raporlarına KDV ve Tevkifat bilgileri eklendi.
 • 2. Sınıf İşletmelerde, 1 No' lu KDV (KDV1) beyanname hesaplatılmasında 108- Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV hesaplaması Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri dikkate alacak şekilde geliştirildi ve 109- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV değerinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Faturası Listesi Excel dökümünde GİB' in yapmış olduğu düzenlemelere paralel olarak İade Hakkı Doğuran İşlem Türü değerinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Alış İade Faturasına TEVKIFATIADE e-Fatura Türü eklendi. Buna istinaden Tevkifatlı Alış İade Faturalarında; e-Fatura UBL içeriğinin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği' nin ilgili maddelerine göre oluşturulması sağlandı.
 • Fatura, İrsaliye ve e-Serbest Makbuzu girişi ile Fatura Listesi, İrsaliye Listesi ve e-Serbest Meslek Makbuzu Listesine Otomatik Belge No Tamamlama kısayol tuşu eklendi. Bu sayede girilen belge numarasının otomatik olarak 16 haneye tamamlanması sağlandı. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak Belge No MKR201600000157 haline getirilebilmektedir.

  Belge No Tamamla işlevi için kısayollar şunlardır: Ctrl + Alt + B veya Ctrl + "
  (Ctrl tuşu ile birlikte klavyede 1 tuşunun solunda kalan tuş birlikte basılarak çalışmaktadır.
  Tuşun klavye üzerinde nerede olduğunu görmek için lütfen tıklayınız:    Q Klavyede    F Klavyede)
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümüne Vakıf Katılım Maaş Dosyası formatı eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Toplu Rapor Bitiş Tarihi Kontrolü Ekranı’nın Microsoft Excel’e aktarılabilme özelliği eklendi.
GMS.NET 6.5.4 Değişiklikler (19/07/2022):
 • Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.Net / Fatura / e-Fatura İndirme İşlemleri formuna Muhasebe Entegrasyonu liste modu eklendi. Bu sayede indirilen faturaların Muhasebe Hesap Kodları tanımlanarak faturaları içeri almadan doğrudan Muhasebe Fişi oluşturulabilmesine olanak sağlandı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar listesinin anlaşmalı entegratörden bağımsız olarak MikroKom üzerinden indirilebilmesi sağlandı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar listesinin güncel olmaması durumunda İrsaliye Listesi formuna giriş yapıldığında kullanıcı onaylı olarak güncellenebilmesi özelliği eklendi.
 • e-İrsaliye ve e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar listesinin güncellenmesi ile ilgili performans iyileştirmesi yapıldı.
 • e-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılar Listesine arama ve filtreleme özelliği eklendi.
 • e-İmza kütüphaneleri sürümü, son sürüm olan 2.3.11.1' e güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 2022 Temmuz/Aralık dönem aralığında kullanılacak olan Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı bordro parametreleri güncellenmiş ve yeni belirlenen Asgari Ücret tutarlarına göre Asgari Ücret Vergi İndirim hesaplamaları için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 Temmuz/Aralık dönemine ait Yurt İçi Harcırah dilimleri, Yemek ve Yol Yardımı vergi istisna tutarları güncellendi.