e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.5.2 Değişiklikler (25/04/2022):
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde, GİB’ in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Faydalı Ömür Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Toplu Muavin Dökümü’ ne Şube Kodu ve Masraf Merkezi filtreleme seçeneği eklendi. Aynı ekranda yer alan tutar ve bakiyeli Excel dökümlerine Döviz tutar ve bakiye kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsüne Şube Seçimli Ücret Hesap Pusulası raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Araçlar menüsüne KBC Muhasebe Hareket Listesi raporu eklendi. KBC Muhasebe Hareket listesi raporunu Excel’e Fiş Aktarımı için aktar seçeneği ile aktararak GMS.NET Fiş İşlemleri ekranında yer alan Dosyadan Fiş Aktarımı ile Muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.
GMS.NET 6.5.1 Değişiklikler (06/04/2022):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Firma Bilgileri > Ortaklar formuna Yurt İçi Mukimi/ Yurt Dışı Mukimi alanı eklendi. Bu alan, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi' ne aktarılmaktadır. Yeni eklenen alanın varsayılan değeri Yurt İçi Mukimi olarak ayarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılarımız, beyanname hesaplatılırken tüm firmalarda bu alanı doldurmak zorunda kalmayacaktır ancak ortakları yurt dışında ikamet eden kullanıcılarımız, beyannameye yanlış değer aktarılmaması için, bu alanı Yurt Dışı Mukimi olarak değiştirmelidir.
 • e-Fatura İndirme İşlemleri formunda e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların Süper Entegratör aracılığı ile de indirilerek içeri alınabilmesi sağlandı.
 • Fatura > Tanım ve Seçenekler > e-Fatura sekmesinde bulunan fatura ayarlarına
  * Dövizli e-Faturalarda TL Tutarı Not Alanında Yazı ile Gösterilsin
  * İstisnalı e-Faturalarda KDV İstisna Sebebi Not Alanında Gösterilsin
  seçim parametreleri ekledi.
 • İrsaliye girişinde Cari Şube kodu değiştiğinde Sevk Bilgileri sekmesinde bulunan Sevk Adresi bilgilerinin seçilen cari şubeden getirilmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri Gelir ve Gider bilgilerinin Excel’ den aktarımında Defter Beyan Bilgilerinin Hesap Kodundan otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
 • Kağıt Fatura girişinde 2000/5000 limitlerinin üzerinde kesilen faturaların e-Arşiv Fatura olarak kesilmesi konusunda kullanıcıya uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Nace Tehlike Sınıfları Listesi yeni eklenen kodlara istinaden güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
GMS.NET 6.5.0 Değişiklikler (04/03/2022):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • e-Fatura Belge No Tamamla işlevi için yeni bir kısayol daha eklendi. Mevcut Ctrl + Alt + B tuşu halen çalışmakla birlikte yeni eklenen kısayol da kullanılabilir. Bu kısayol, Ctrl tuşu ile birlikte klavyede 1 tuşunun solunda kalan tuş birlikte basılarak çalışmaktadır.
  Tuşun klavye üzerinde nerede olduğunu görmek için lütfen tıklayınız:    Q Klavyede    F Klavyede
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporuna Asgari Ücret Vergi İndirimleri kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro (A) kolon seçenekleri arasına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartlarında yer alan Kümülatif Asgari Ücret Vergi Matrahının hesaplatmalarda kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekranına ve Raporuna MuhSGK v14 ve MuhSGK2 v6 versiyonunda dahil edilen Vergi Bildirimi Tablosu eklenmiştir.
GMS.NET 6.4.9 Değişiklikler (14/02/2022):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 2 No' lu KDV beyannamesinde (KDV2) yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET beyanname modülünden MuhSGK v14, MuhSGK2 v6 beyannameleri hesaplatmalarında ödenecek damga vergisi çıkmaması durumunda da 302 Ödeme tür koduna Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası uygulanan kazançların yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Bordro döküm seçenekleri arasında yer alan YatayBordro2 raporun satırlarına ve icmaline Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro SGK E-Bildire Hazırlama Ekranında yer alan MuhSGK beyannamesi için Excel formatına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
GMS.NET 6.4.8 Değişiklikler (10/02/2022):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından eklenen MuhSGK v14, MuhSGK2 v6 beyannamelerine istinaden gerekli çalışmalar yapıldı. Beyanname güncellemesinden önce Puantajları yapılan işyerlerinin MuhSGK ve MuhSGK2 beyannamelerini sorunsuz hazırlayabilmeleri için GMS.NET Bordro programımızın Araçlar menüsüne eklenen MuhSGK Vergi Bildirimi Güncelle (Ocak 2022) işlemini çalıştırmaları gerekmektedir.
 • Aylık Dökümler menüsünde yer alan Aylık Bordro İcmali ve Dönemler Arası Bordro İcmali raporlarına Asgari Ücret Vergi İndirimleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 Ocak/Haziran dönemine ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • Personel sicil kartları Devir-İlave-Kesinti'nti sekmesinde yer alan Asgari Ücret Vergi İndirimleri uygulansın uygulanmasın seçenekleri arasına Gün Orantılı Uygulansın seçeneği eklendi. Bu seçenek ile Nakil yada birden fazla belgeli olan personellerde vergi istisnalarının gün orantılı uygulayabileceksiniz.
 • Stajer olarak çalışan personellerin Asg.Üc. (Net)'ten net ücretinin yeni Asgari Ücret Vergi İstisna uygulamasına göre hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yeni eklenen işyerlerinde Avanslarda Damga Vergisi Kesilmesin ayarı default olarak işaretlendi.
 • Personel Gün Takibi ekranından Ücretli İzin tanımlanmasında Ücretli İzin Gün Sayısına Tatil Günleri Dahil Edilsin seçeneği eklendi.