e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.4.7 Değişiklikler (25/01/2022):
 • 7326 Sayılı Kanun Yeniden Değerleme Listesi hazırlandı.
  Uygulamanın çalışması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2022 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı.
  Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız
 • Fatura entegrasyonunda oluşturulan fiş satırlarının Stok Kodu veya Stok Muhasebe Hesap Koduna göre birleştirilmesi özelliği eklendi. Bununla birlikte seçimli olarak miktarlı yada miktarsız entegrasyon yapılmasına olanak sağlandı.
 • Z raporu tanımlarına Masraf Merkezi alanı eklendi. Oluşturulan muhasebe fişine masraf merkezi bilgisinin gelmesi sağlandı.
 • Fatura indirme işlemleri formunda Fatura Listesine fatura belge türü ile dövizli faturalar için TL tutarları kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bilanço Dökümler menüsünde yer alan Hesap Durumu rapor seçenekleri arasına, Tutar Toplam ve Bakiyelerinin Aylık – Kümülatif olarak yan yana raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2022 -30 Haziran 2022 dönem aralığında kullanılacak olan (Hazine ve Maliye Bakanlığı 22.01.2022 Tarih 4 Sıra numaralı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine İstinaden) Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Hesap Pusulaları Ocak 2022 ve sonraki dönemlerde uygulanmaya başlanılan Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnalarına göre yeniden tasarlandı. Ayrıca Puantaj Kolon ayarlarına Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnalarına ile ilgili kolonlar eklendi, belirtilen ekrandan bu kolonları açabilirsiniz.
 • Personel Sicil Kartları Devir-İlave-Kesinti tabından başka yerde yüksek ücret alan personelinizin asgari ücret vergi indirimlerinden faydalanmaması için Sigortalı İçin Asgari Ücret Vergi İndirimleri Uygulansın seçeneğinin işaretini kaldırabilir, sigortalı olmayan çalışanlarınızdan Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnalarından (mevzuat gereği) yararlanabilecek olanlar için Çalışan İçin Asgari Ücret Vergi İndirimleri Uygulansın seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro Modülünde Sabit Vergi Oranlı Çalışanlar için (Amatör ve Profesyonel Sporcu) Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisna hesabı ile ilgili gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Personel raporlarında yer alan İş Sözleşmelerinin Ortak, Firma ve İşyeri seçeneğine göre şablon dosyaların kaydedilip kullanılabilme özelliği eklenmiştir.
 • Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranında yer alan İzin Ücretinin Gün seçeneği ile aktarılıp İzin Ücretinin hesaplatılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 6.4.6 Değişiklikler (07/01/2022):
 • 2022 yılı beyanname sabitleri güncellendi.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Muavin raporları yeni rapor altyapısına aktarıldı.
 • e-Fatura içeri alma modülünde aşağıdaki geliştirmeler yapıldı:
  • Fatura listesinde KDV Tutar ve Matrah toplamlarının KDV oranlarına göre dağılımlarının gösterilmesi sağlandı.
  • Fatura listesine Cari Muhasebe Hesap Kodu kolonu ile Ürün/Hizmet Muhasebe Hesap Kodu kolonu eklendi.
  • Fatura Bilgi Eşleştirme ekranından Cari Muhasebe Hesap Kodu ile Ürün/Hizmet Muhasebe Hesap Kodu bilgisinin girilmesi sağlandı. Bu bilgilerin kural olarak kaydedilmesi ve daha sonra otomatik olarak ilgili alanlara getirilmesi sağlandı.
  • Cari Muhasebe Hesap Kodu bilgisi daha önce kural olarak kaydedilmemiş faturalarda, Cari Muhasebe Hesap kodunun fatura türüne göre fatura TCK/VKN bilgisi ile eşleşen 120 yada 320 hesaplardan tespit edilerek listeye otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Fatura Bilgi Eşleştirme ekranından e-Fatura içeriğinin görüntülenerek yazdırılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2022 yılına ait bordro sabitleri güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2022 -30 Haziran 2022 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren puantaj hesaplamalarında kullanılacak olan Asgari Ücret Gelir vegisi ve Damga vergisi istisnaları ile ilgili (319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Referans alınarak) gerekli çalışma yapılmıştır.
  Not: 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği 07.01.2022 tarihi itibari ile yayımlanmadığı için müşterilerimizin talebi üzerine işten çıkışlarda bordroların hesaplatılabilmesi için tebliğ taslağı referans alınarak yayımlanmak zorunda kalınmıştır. Tebliğ yayımlandığı zaman taslak ile arasında hesaplama farkları olursa konu ile ilgili tekrar gerekli çalışma yapılıp en kısa zamanda yayımlanacaktır.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla ekranına Kıdem ve İhbar Tazminatlarının da aktarılabilmesi seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Cari-Kasa-Banka-Stok-Gelir ve Gider kartları ekranlarında yer alan hareket detayı filitreleme özellikleri arasına Hareketler (Son 5 hareket, Son 10 Hareket...) filtresi eklendi.
GMS.NET 6.4.5 Değişiklikler (22/12/2021):
GMS.NET 6.4.4 Değişiklikler (07/12/2021):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Muhasebe Cari Bilgilerine, bilgi amaçlı olarak, TCKN ve VKN alanları eklendi
 • Muavin Defter sağ tuş menüsüne fiş kopyalama özelliği eklendi.
 • Stok kartlarına ve Gelir/Gider kartlarına cari bazında Alıcı Kodlarının girilebilmesine olanak sağlayan Alıcı Stok Kodları sekmesi eklendi. Bu sekmeden girilen bilgilerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv İrsaliye içeriği ile birlikte alıcıya gönderilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bilanço defter türünde yer alan Fiş Döküm raporları yeni rapor altyapısına aktarıldı.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartlarında yer alan Öğrenim Durumu bilgisi SGK tarafından işe giriş bildirgelerinde zorunlu alan olarak tanımlandığı için boş geçilememe kontrolü eklendi.
 • GMS.NET Bordro ekranlarının Windows 11 Stil değişikliğinden kaynaklanan problem için gerekli çalışma yapıldı. (Programa girdikten sonra bir defaya mahsus çıkıp girmek gerekiyor.)
 • GMS.NET Bordro Maaş dosyası hazırlama ekranında yer alan personel seçimi birden fazla çalışması olan ve banka bilgisi aynı olan personel demeleri birleştirilsin seçeneğinde de kullanılabilir hale getirildi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
GMS.NET 6.4.3 Değişiklikler (13/11/2021):